Довгаль Олена Андріївна

Науково-дослідний профіль:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3219-9731

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217603375

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Olena_Dovgal

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cIMffBcAAAAJ&hl=ru

Освіта:

У 1981 році закінчила Харківський державний університет імені О. М. Горького за спеціальністю „Політична економія”. Здобула кваліфікацію економіста та викладача політичної економії.

У 1986-1990 рр. навчалася в аспірантурі Харківського державного університету імені О. М. Горького.

У 1993 р. навчалася за програмою „Internship and Fellowships for Administrator and Faculty” в Університеті Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина).

У 1994-1995 рр. навчалася за магістерською програмою „Applied Economics” в Інституті просунутих досліджень (Відень, Австрія).

У 1997 р. проходила стажування в Інституті Кеннана Міжнародного Центру імені Вудро Вільсона (Вашингтон, США).

Захищені дисертації:

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію „Невиробнича сфера та економія праці” (спеціальність 08.00.01 – політична економія) у спеціалізованій вченій раді ХДУ імені О.М. Горького та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Федченко Петро Григорович).

У 2006 р.  захистила докторську дисертацію „Протекціонізм і лібералізм у зовнішньоторговельних відносинах у процесі глобалізації економіки” (спеціальність 08.00.01 – економічна теорія) у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та здобула науковий ступінь доктора економічних наук (науковий консультант – доктор економічних наук, професор Воробйов Євген Михайлович).

Вчені звання:

Професор по кафедрі економічної теорії (2007);

Доцент по кафедрі економічної теорії (1994).

Професійна кар'єра:

1981-1997 рр. – викладач, доцент кафедри політичної економії Харківського політехнічного інституту;

1997-2010 рр. – доцент, професор, завідувач кафедри економічної теорії Харківського гуманітарного інституту „Народна українська академія”;

З 2010 рр. – професор кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Почесні відзнаки:

Почесний знак Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти» (2003);

Почесна грамота Міністерства науки та освіти України (2009);

Почесний знак «Відмінник освіти України» (2010).

Навчально-методична робота.

Науково-педагогічний стаж складає 40 роки, протягом яких викладала дисципліни: політична економія, економічна теорія, макроекономіка, міжнародна економіка, світова економіка, міжнародні економічні відносини, інноваційна економіка, глобальні проблеми сучасності та інші. Підготовлено 5 підручників, 7 навчальних посібників, понад 25 навчально-методичних посібників, а також 5 дистанційних курсів на платформах Moodle та Google Class.

У 2001 р. читала лекції в якості гостьового професора у Першій Школі Бізнесу та Адміністрації (Варшава. Польща).

У 2009 р. читала лекції в якості гостьового професора у Крістіанштадському Університеті (Крістіанштадт, Швеція).

Науково-дослідна робота. 

Опубліковано понад 250 наукових праць, у тому числі 12 монографій. Під науковим керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 64.051.01. при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки, заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 64.051.25. при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. Гарант освітньо-наукової програми за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Публікації, які включені у Web of Science та Scopus:

  1. Dovgal, O., Goncharenko, N., Honcharenko, V., Shuba, T., Babenko, V. (2019) Leadership of China in the innovative development of the brics countries. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 10 (8), pp. 2305-2316. DOI: 14505/jarle.v10.8(46 (Scopus) URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210340693
  2. Dovgal, O., Goncharenko, N., Reshetnyak, O., Dovgal, G., Danko, N., Shuba, T. (2020). Sustainable Ecological Development of the Global Economic System: the Institutional Aspect. Journal of Environmental Management and Tourism, Volume XI, Issue 3(43), Summer: 725-740. DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.v11.3(43).27 (Scopus) URL: https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/5057 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197853096
  3. Babenko, V., Rayevnyeva, O., Zherlitsyn, D., Dovgal O., Goncharenko, N., Miroshnichenko, T. (2020) Dynamics of forecasting the development of renewable energy technologies in Ukraine and Chile. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. 2020; 31 (4). DOI: 10.22068/ijiepr.31.4.587 (Scopus) URL: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1133-en.html