VII Міжнародна науково-практична конференція “GOAL AND ROLE OF WORLD SCIENCE IN MODERNITY”, 09-10 березня 2020 р., Гельсінкі, Фінляндія

09-10 березня 2020 року в Гельсінках, Фінляндії відбувається VII Міжнародна науково-практична конференція "GOAL AND ROLE OF WORLD SCIENCE IN MODERNITY".

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Albul S. V., Moderne klassifizierung von drogen in polizeiaktivitäten // Goal and role of world science in modernity. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Helsinki, Finland. 2020. Pp. 48-51. https://isg-konf.com.

Завантажити збірник

 

1. Алданькова Г. В.

ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

8
2. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В.

МЕТА І РОЛЬ СВІТОВОЇ НАУКИ У СУЧАСНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

13
3. Редько В. Г.

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІСТУ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ ГІМНАЗІЇ

17
4. Грицькова А. П., Гуменюк Д. С.

Ринок цінних паперів в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку

21
5. Ризничук М. О., Кваченюк Д. А.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ ВІТАМІНУ D У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ЗРОСТУ

25
6. Кочубей О. В., Іванченко Є. В.

ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В НУШ

28
7. Пішак В. П., Ризничук М. О.

ФУНКЦІЇ НИРОК В ЕПІФІЗЕКТОМОВАНИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ СПОНТАННОГО ДІУРЕЗУ

32
8. Соколовська Т. В.

ПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА І ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

35
9. Бортняк К. В.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

39
10. Шапенко Є. М., Котова С. О.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ВОДІЇВ НА МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ

42
11. Бортняк В. А.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОФІСУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

45
12. Albul S. V.

MODERNE KLASSIFIZIERUNG VON DROGEN IN POLIZEIAKTIVITÄTEN

48
13. Видиборець С. В.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗВАННЯ ЛІКАР-СПЕЦІАЛІСТ НА КУСАХ СТАЖУВАННЯ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВИЛЬНОГО ЗАРАХУВАННЯ НА ПОСАДУ ЛІКАРЯ (ПРОВІЗОРА)-СТАЖИСТА

52
14. Лановенко І. І.

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У ДОНОРІВ ПЛАЗМИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАНУАЛЬНОГО ТА АВТОМАТИЧНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗУ

56
15. Радуль В. В., Доля К. В.

ПОБУДОВА ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РАЙОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

60
16. Гайдуков В. А.

ВИКОРИСТАННЯ ПАРИЛА ЗВИЧАЙНОГО (АGRIMONIA EUPATORIA) У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ

62
17. Гайдуков В. А.

ЗАСТОСУВАННЯ ФЕНХЕЛЯ ЗВИЧАЙНОГО (FOENICULUMVULGARE) У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКУ І ЖОВЧНОГО МІХУРА

63
18. Щербина А. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ КРИВОЛІНІЙНОГО РУХУ АВТОМОБІЛЯ

66
19. Кучик О. А., Гончаренко Н. О., Ярош Р. В.

ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

68
20. Бродовська А.В., Наконечний І.В.

ТУВОДНА ІХТІОФАУНА ПІВДЕННОГО БУГУ В МЕЖАХ РЛП «ГРАНІТНО-СТЕПОВО ПОБУЖЖЯ»

74
21. Гуменюк І. Л., Марунчак О. В., Боршуляк Н. С.

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТИХ  СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

77
22. Заборовський В. В., Стойка А. В.

ЗНАЧЕННЯВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ (ПРОЕКТУВАННЯ) У ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

80
23. T. Hlushko, Y. Vovk, V. Vovk

CLINICAL LABORATORY ANALYSIS OF MAXIMUM INTERCUSPATION REGISTRATION RESULTS IN PATIENTS WITH INTACT DENTITIONS

84
24. Скоромцова Т. О.

ПИТАННЯ ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ РІЩЕНЬ ОРГАНІВ ДПС УКРАЇНИ: ГАРМОНІЗАЦІЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

85
25. Якимчук М. Ю., Багатко А. С., Карпук А. І.

ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

87
26. Александрова Є. С., Бараненко Р. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИ КІБЕРЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КІБЕРЗЛОЧИНІВ

91
27. Matushchak M., Horoshko O., Ezhned M.

CLINICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF PROKINETICS APPLICATION IN THE TREATMENT OF MOTOR-EVACUATOR DYSFUNCTION OF THE GASTRODUODENAL ZONE IN PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

94
28. Майкут-Забродська І. М.

ХРОНІЧНА МІЄЛОЇДНА ЛЕЙКЕМІЯ: ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАННЯ

96
29. Казачінер О. С.

АВТОРСЬКА РОЗРОБКА «УРОКИ МЕРІ ПОППІНС» ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

99
30. Маковецька А. С.

ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

102
31. Георгіце І. І.

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ПРИЧИНИ ТА СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ

105
32. Бабух Н. В.

ЕМАНСИПАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В НОВЕЛІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ «VALSE MELANCOLIQUE»

107
33. Хабутдінов Р. А., Хмельов І. В., Єфанова В. В.

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АВТОПОЇЗДІВ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

111
34. Кретова М.

ПOНЯТТЯ ТA ПPИНЦИПИ КЛAСИФІКAЦІЯ AНГЛOМOВНИX ПPИСЛІВ’ЇВ І ПPИКAЗOК ТA ЇX ПEPШOДЖEPEЛA

114
35. Старинська Н.

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРИЙОМИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИЛІСТИЧНИХ ПОРІВНЯЛЬНИХ ЗВОРОТІВ

119
36. Polonska T. K.

CONTINUITY BETWEEN PRIMARY AND BASIC SCHOOLS IN THE FORMATION OF INTEGRATED CONTENT LINES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

123
37. Мельник Л. В.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

126
38. Фреюк О. В., Кохан К.

СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВОГО РОЗРАХУНКУ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ УКРАЇНИ

129
39. Вольська А. О., Дудченко В. С., Дужева О. Г.

СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

133
40. Білик О. А., Бурченко Л. М., Бондаренко Ю. В.

ВПЛИВ ПОЛІКОМПОНЕНТНОЇ СУМІШІ «СОЛОДОК СУПЕР» НА СТУПІНЬ СВІЖОСТІ ТА ХАРЧОВУ ЦІННІСТЬ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

136
41. Мулявка Д. Г.

ПРИВАТНА ДЕТЕКТИВНА ТА НЕДЕРЖАВНА ОХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

139
42. Гаврищук В. В.

ВИЗНАЧЕННЯ НАЙДОСКОНАЛІШОЇ ФОРМИ ГІДРАВЛІЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ВОДОВІДВІДНИХ КАНАЛІВ

141
43. Kravchenko A. S.

THE DEVELOPMENT OF STOCK MARKETS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF SOCIETY

145
44. Midak L., Kuzyshyn O., Baziuk L.

AUGMENTED REALITY IN PROCESS OF INTEGRATED LESSONS AND ADDITIONAL COURSES IN CHEMISTRY

149
45. Хайло Т. О.

ЗАХОДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АДАПТАЦІЇ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТТЭЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

152
46. Бондаренко Н. В., Ролінський О. А.

СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

157
47. Мазоха І. С.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ

161
48. Левченко О. В.

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

165
49. Kusyi Y. M.

ANALIZ OF THE BLANK PRODUCTION IN THE LIFE CYCLE OF A PART BY MEANS OF THE TECHNOLOGICAL INHERITABILITY

170
50. Aleksenko V. F.

«DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE», OR ABOUT THE SPECIFIC WEIGHT OF THE MUSIC SCENES IN THE PLOT OF THE SENTIMENTALIST

175
51. Стецюк С. П.

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЛАНУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

177
52. Кукса Б. В.

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

179
53. Лебідь І. Г., Ткаченко В. А., Кравченя І. М.

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСОБИСТІСНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

181
54. Лисенко О. М., Кримова Н. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ЛІДЕРА НА ГРУПУ

183