IV Міжнародна науково-практична конференція “Integration of scientific bases into practice”, 12-16 жовтня 2020 р., Стокгольм, Швеція

Поточна наукова конференція присвячена темі Integration of scientific bases into practice. В одному збірнику вдалося зібрати найцікавіші роботи в сфері архітектури, економіки, менеджменту та інших наук за рахунок того, що конференція є міждисциплінарною. International Science Group гарантує широку географію для проведення наукових конференцій, конкретно ця була проведена в Стокгольмі, Швеція.

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Dekovets V., Roshko I., Kulyk M.. Agrotechnological ways of obtaining seed and planting material of energy crops.  Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden 2020. pp. 14-18 рр. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.IV
URL: https://isg-konf.com.

Завантажити збірник

Дякуємо за участь у конференції

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Dekovets Vitalii, Roshko Ilona, Kulyk Maksym

AGROTECHNOLOGICAL WAYS OF OBTAINING SEED AND PLANTING MATERIAL OF ENERGY CROPS

14
2. Kитаєва А.П., Cлюсаренко І.С., Слюсаренко В.С.

БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД М’ЯСА ЯГНЯТ ОДЕРЖАНИХ ВІД БАТЬКІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

19
3. Кравченко Наталія Володимирівна, Бутенко Євгенія Юріївна, Подгаєцький Анатолій Адамович

ПРОДУКТИВНІСТЬ ДУЖЕ РАННІХ ТА РАННЬОСТИГЛИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

25
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
4. Пичугин Сергей, Клочко Лина

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ АВАРИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗА ЭТАПОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

27
5. Чепелевський Юрій Леонідович, стратегічні пріоритети

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ПЕРСПЕКТИВНОМУ РОЗВИТКУ МІСТОБУДІВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

30
BIOLOGICAL SCIENCES
6. Pet’ko Lyudmila, Turchynova Ganna, Bova Karina

ROSA "SIR WALTER SCOTT ROSE" BY DAVID AUSTIN

33
7. Prysedsky Yuri, Yuskov Dmytro

GROWTH PARAMETERS OF PLEUROTUS OSTREATUS (JACQ.) P. KUMM UNDER THE ACTION OF LASER IRRADIATION

42
8. Reshetnyk Kateryna, Simonyan Roman, Onishchenko Iryna

PLEUROTUS OSTREATUS GROWTH PARAMETERS UNDER LED LASERS

47
9. Курас Лілія Дмитрівна.,  Кіндрат Ірина Петрівна

КОРЕКЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ, ПРИ КАДМІЄВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ

49
CHEMICAL SCIENCES
10. Джига А.М., Cтрельцова Е.А.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕНОСТИ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ КАТИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИРОДНЫМ БЕНТОНИТОМ

54
ECONOMIC SCIENCES
11. Fedyna Svitlana

PROSPECTS OF USING BIOENERGY IN THE CONTEXT OF OVERCOMING ENERGY POVERTY

57
12. Filipishyna L., Bondarenko О.

ECONOMIC PARAMETERS OF STRATEGIC ADOPTION MANAGEMENT DECISIONS BY THE ENTERPRISE

60
13. Shapovalova Alla, Pakholenko Maryna

FUNCTIONAL POSSIBILITIES OF THE ELECTRONIC CABINET OF TAXPAYERS

63
14. Yaremenko Mariia

APPLICATION OF THE GRAVITY MODEL TO SUBSTANTIATE TRENDS IN INTERNATIONAL TRADE FLOWS BETWEEN UKRAINE AND FRANCE

66
15. Бреус Світлана, Байрамов Махір

СУТНІСТЬ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

72
16. Бут Тетяна Вікторівна, Зайцева Валентина Миколаївна

НАСЛІДКИ COVID-19 В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ-КОНКУРЕНТАХ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

78
17. Гоголєва Наталія Федорівна, Фоміна Олена Олександрівна

ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

85
18. Добреля Ольга Ігорівна

ПРИКЛАДИ УСПІШНОГО ВПРОВАЖДЕННЯ МЕГАРЕГУЛЯТОРА В КРАЇНАХ ЦСЄ ТА ОТП

88
19. Іванов Дмитро Валерійович

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

92
20. Іванов Сергій Володимирович, Ляшенко Вячеслав Іванович, Трушкіна Наталія Валеріївна

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИЙ КЛАСТЕР ТА РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ: КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ

95
21. Кутровська Яна Сергіївна, Шушакова Ірина Костянтинівна

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

102
22. Маріянчик Тетяна Сергіївна

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

106
23. Михайловина Світлана Олексіївна, Іванова Наталія Анатоліївна, Матрос Олена Миколаївна

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

112
24. Шкодіна Ірина Віталіївна, Колмик Аліна Костянтинівна

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІДЕРІВ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

116
25. Шлафман Наталія Леонідівна, Бондаренко Олена Володимирівна

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

121
26. Яхно Тетяна Петрівна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ З ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ

124
GEOGRAPHICAL SCIENCE
27. Некос Алла, Чечуй Елена

АГРОПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО В УМОВАХ В УМОВАХ ПОТЕПЛІННЯ КЛІМАТУ

127
HISTORICAL SCIENCES
28. Osinnya Nataliya

P.A. TUTKOVSKY AND VOLYN: SCIENTIFIC WORKS, RETROSPECTIVE  BIBLIOGRAPHY

129
29. Азарх Ірина Степанівна

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПОЛІССЯ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

134
30. Ескалиев Самат

КАЗАХСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ О ПЕРЕХОДЕ КОЧЕВНИКОВ К ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
(ХІХ - НАЧ. ХХ ВЕКА)

137
LEGAL SCIENCES
31. Lopushynskyi Taras

SWEDISH EXPERIENCE OF ORGANIZING THE WORK OF THE NATIONAL JUDICIAL ADMINISTRATION (DOMSTOLSVERKETS)

143
32. Альохіна Вікторія Ігорівна

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ COVID-19

146
33. Кавин Святослав Ярославович, Кавин Ольга Миколаївна, Кавин Ярослав Михайлович

ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ПРОГРЕСИВНИХ ФОРМ МЕНЕДЖМЕНТУ – СИНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

150
34. Кавин Ярослав Михайлович, Кавин Богдан Ярославович

ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ПРОГРЕСИВНИХ ФОРМ МЕНЕДЖМЕНТУ – КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

153
35. Легеза Лариса Анатольевна

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ

156
36. Мельничук Неля Володимирівна, Дяконенко Владислава Іванівна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

161
37. Моргунова Тетяна Іванівна, Бурцева Ірина Валеріївна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ СКЛАДОВИХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ

163
38. Ратушна Богдана Петрівна

НАЛЕЖНІСТЬ ДОКАЗІВ ЯК ВИМОГА ДО ЇХ ЯКОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

167
39. Сірко Вікторія Сергіївна

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

170
40. Твардовська Яна Олександрівна

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ З КОНТРАБАНДОЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ МИТНИХ ПРАВИЛ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

174
41. Томіна Вікторія Юріївна, Радова Марія Романівна

МІГРАЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

179
MANAGEMENT, MARKETING
42. Malinoshevska Kateryna

STRATEGY OF DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONDITIONS OF REGIONALIZATION

184
43. Азьома Валерія Олександрівна, Соловйова Вікторія Володимирівна

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

186
44. Замроз Мар’яна Володимирівна, Даниленко Юрій

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ БАНКІВ

192
45. Малініна Наталя Геннадіївна, Бабічева Ганна Сергіївна

МЕТОДИКА ПРОСУВАННЯ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (МЕДИЧНІ ВИРОБИ) ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ ІНСТАГРАМ

196
MEDICAL SCIENCES
46. Barannik Constantine, Shevtsov Vadim, Sardikova Nataly

TRAITEMENT ET PRÉVENTION GLOBAUX DIATHÈSE URINAIRE

199
47. Barannyk Serhiy, Chukhrienko Alla, Lyachenko Pavlo

POSSIBILITÉS COMPENSATOIRES CONSTITUTIONNELLEMENT DÉTERMINÉES DE L'ORGANISME EN RÉPONSE AU SAIGNEMENT GASTRO-INTESTINAL

203
48. Bukina Iuliia

QUANTITATIVE DETERMINATION OF MICROORGANISMS IN THE INTESTINES OF RATS

207
49. Krasilyuk Leonid, Shostak Maxim, Rudenko Aleksandr

INFORMATIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS FOR ENGLISH STUDENTS OF MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE AS A WAY OF FORMATION OF MODERN PROFESSIONAL COMPETENCE

210
50. Sharavara Larisa

OCCUPATIONAL RISKS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CONDITIONALITY IN EMPLOYEES OF METALLURGICAL ENTERPRISE

212
51. Volotko Lyudmila

DATA FROM A LABORATORY STUDY OF CHILDREN WITH HYPOXIC-ISCHEMIC BRAIN DAMAGE

216
52. Варивончик Денис Віталійович, Демецька Олександра Віталіївна, Копач Катерина Дмитрівна

КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ

218
53. Волохань Юлія Володимирівна, Демочко Ганна Леонідівна, Мамедов Азер Гейдар Огли

ЖИТТЄВИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ШЛЯХ ВОЛОДОСЯ МИКОЛИ ЛЕОНТІЙОВИЧА

221
54. Жук Дмитрий Дмитриевич

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ И СОЧЕТАННЫХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНДРОМА ЛИЦА

224
55. Ковида Наталя

СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ОРГАНІВ У НЕВАГІТНИХ ЖІНОК З РУБЦЕМ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ

226
56. Пентелейчук Наталія Петрівна, Семенюк Тетяна Олексіївна, Малик Юлія Юріївна

МАКРОСКОПІЧНА БУДОВА СУХОЖИЛКОВИХ СТРУН ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВИХ КЛАПАНІВ СЕРДЕЦЬ ПЛОДІВ, НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ

231
57. Ахмаіді Маліка, Демочко Ганна Леонідівна, Рзаєва Айтадж Акіф кизи

БІОУПАКОВКА – ЗА ЧИ ПРОТИ?

235
58. Старжинська Ольга Леонідівна

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У СПІВРОБІТНИЦТВІ

237
PEDAGOGICAL SCIENCES
59. Barannyk Serhiy, Trofimov Mykola, Krichen Valeriy

ASPECTS INDIVIDUELS-PSYCHOLOGIQUES ET DÉONTOLOGIQUES DE LA FORMATION DES FUTURS MÉDECINS DE SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

241
60. Bartienieva Iryna, Nozdrova Oksana

DEVIANT BEHAVIOR OF CHILDREN AND ADOLESCENTS AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM

246
61. Rutkovskiy Maxim, Konovalenko Tetiana

PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION AS AN EFFECTIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY

252
62 Арабаджи-Донець Лілія Іванівна, Кравченко Олександра Володимирівна

PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION AS AN EFFECTIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

256
63. Бабак Наталя Іванівна

НЕТРАДИЦІЙНЕ МАЛЮВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ РОЗВИТОКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

260
64. Бєлова Олена Борисівна

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

263
65. Бойчук Юрій Дмитрович, Казачінер Олена Семенівна

ВИКОРИСТАННЯ КІНЕЗІОЛОГІЧНИХ КАЗОК У НАВЧАННІ, ВИХОВАННІ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

268
66. Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна, Борисенко Наталія Олексіївна, Разуменко Тетяна Олегівна

НОВАЦІЇ У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (З ДОСВІДУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ)

271
67. Золотухіна Світлана Трохимівна, Разуменко Ірина Василівна

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕТ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА)

274
68. Лазарєва Тетяна, Лазарєв Микола

КОГНІТИВНІ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

278
69. Лаппо Віолетта Валеріївна

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ В ОСЕРЕДКУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

281
70. Мелаш Валентина Дмитрівна, Руденко Юлія Андріївна, Варениченко Анастасія Борисівна

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ОРІЄНТИР СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

288
71. Міхєєва Ганна Василівна, Міхєєв Андрій Олександрович

ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ В УЧНІВ 11-Х КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ ЗА УМОВ КАРАНТИНУ

292
72. Мушеник Ірина Миколаївна

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

297
73. Покалюк Віктор Миколайович

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

302
74. Рідель Тетяна Миколаївна

ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕЛІНГВІСТИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

305
75. Романенко Людмила Віталіївна, Бортник Наталія Миколаївна, Сіменик Євгеній Станіславович

МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

310
76. Руденко Тетяна

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я І НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ РІЗНИХ РОКІВ НАВЧАННЯ

314
77. Самойленко Неля Іванівна, Калюжка Наталія Сергіївна,

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

319
78 Стефанова Оксана

ОСУЧАСНЕННЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

322
79. Товстенко Любов

ЧИТАЦЬКА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ОСОБИСТІСНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА

325
80. Циркуненко Олена Валеріївна, Волкова Яна Вадимівна

ПАРТНЕРСТВО В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ

327
81. Челомбитько Светлана Васильевна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ, СТЕП-ПЛАТФОРМЫ И ПОДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ

329
82. Чоботько Ігор Ігорович, Счастливець Віктор Іванович, Ластовкін Владислав Анатолійович

АНАЛІЗ ЯКОСТІ СУДДІВСТВА В ДЗЮДО

331
83. Шепітько Володимир Іванович, Борута Наталія Володимирівна, Cтецук Євгеній Валерійович

МОТИВАЦIЯ МОЛОДI ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

334
PHARMACEUTICAL SCIENCES
84. Karpova Svitlana, Ivashura Marina

QUANTITATIVE DETERMINATION OF PIPERACILLIN IN MEDICAL FORM USING KINETIC METHOD

338
85. Molodan Yuliya, Borisyuk Irina, Zamkovaya Alyona

INFLUENCE OF HUMES BASED ON HUMINIC ACIDS UNDER SITUATIONAL STRESS ON SOME INDICATORS OF RAT BLOOD LEUCOCYTIC FORMULA

341
PHILOLOGICAL SCIENCES
86. Денисюк Василь

ЧИСЛІВНИКИ В «АПОСТОЛІ» ІВАНА ФЕДОРОВА

344
PHILOSOPHICAL SCIENCES
87. Крагель Каріна Володимирівна, Ворон Вадим Сергійович

САКРАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ ЛЮДИНОЮ АБО PERSONA GRATA

346
88. Москальчук Марина Миколаївна

ГУМАНІСТИЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ РЕЛІГІЇНОЇ СВІДОМОСТІ ЗА ПОЛОМ КУРТЦОМ

348
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
89. Derevianko Anna, Derevianko Iryna

CONTONTROLLABILITY OF THE LINEAR SWITCHED DYNAMICAL SYSTEMS OF THE SPECIAL TYPE

354
90. Hubal Halyna

MATHEMATICAL INVESTIGATION OF MUTUAL SYNCHRONIZATION OF COUPLED SELF-OSCILLATING BIOLOGICAL SYSTEMS

360
91. Koman Bohdan, Stasyuk Zinoviy, Bihun Roman

STRUCTURE AND MORPHOLOGY OF COPPER, ALUMINIUM AND CHROMIUM CONDENSATES ON MONOCRYSTALLINE SILICON

366
92. Menshykov Yurii

PRACTICAL USE OF MATHEMATICAL MODELING RESULTS

370
93. Дорожко Владислав

АДГЕЗІЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІША РЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

373
94. Кондратенко Петр Алексеевич

СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В МОДЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ С МИНИМАЛЬНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ЭНТРОПИЕЙ

376
POLITICAL SCIENCE
95. Кравчук О. Ю.

У ПОШУКАХ ЕФНКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

382
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
96. Абсалямова Лариса Миколаївна, Горбатюк Андрій Андрійович

ПСИХОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНСТРУКТОРУ «РИЗИК»

386
97. Азаркіна О.В.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ОСОБАМ

389
98. Бабяк Ольга Олексіївна, Батешева Наталія Іванівна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

395
99. Горошко Валентина Валентинівна, Пасько Ольга Миколаївна

ЕФЕКТИВНИЙ ДОПИТ ДИТИНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ «ЗЕЛЕНОЇ КІМНАТИ»

399
100. Костенко Тетяна Миколаївна

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ

403
101. Милославська О.В., Гуляєва О.В., Зотова Л.М.

ФЕНОМЕН ПРО АКТИВНОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС ПРОБЛЕМИ

408
102. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ СПРИЙНЯТТЯМ ЕМОЦІЙНИХ СИТУАЦІЙ

412
SOCIOLOGICAL SCIENCES
103. Чоботько Маргарита Анатоліївна, Пронічкіна Анастасія Сергіївна

ВПЛИВ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2 НА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

415
TECHNICAL SCIENCES
104. Avdieieva Lesia, Dekusha Hanna, Zhukotsky Eduard

ТЕХНОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНОЇ ДОБАВКИ З ГРИБА ШИЇТАКЕ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ АКТИВОВАНОГО КОМПЛЕКСУ ПОЛІСАХАРИДІВ

417
105. Bublikov Andrey, Pryadko Nataliya, Strelnikov Gennadiy

THE WAYS OF INCREASING OF DRY FINE GRINDING EFFICIENCY

420
106. Katrenko Mikhail, Panchenko Arkadiy

THE POROUS PUMP CHARACTERISTICS

424
107. Lapta Stanislav, Lapta Sergey, Solovyova Olga

THE MOST MINIMAL MATHEMATICAL MODEL OF GLYCEMIC LEVEL DYNAMICS IN HUMAN BLOOD

427
108. Oksanych Iryna

КОМПЛЕКС КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

432
109. Osenniy V., Makeev S., Kholiavik O.

CREATION OF A TECHNICAL ELITE FOR THE MINING AND AIRCRAFT BUILDING INDUSTRY

436
110. Tvoroshenko Iryna, Tkachenko Dmytro

MECHANISMS OF IMAGE CLASSIFICATION BASED ON DESCRIPTORS OF LOCAL FEATURES

442
111. Tvoroshenko Iryna, Almakaieva Anastasiia

APPLICATION OF PROCEDURAL GENERATION OF GAME CONTENT USING SOFTWARE ALGORITHMS

449
112. Udovenko Serhii, Zatkhey Volodymyr, Teslenko Oleg

METHOD OF PARAMETER EVALUATION IN NAVIGATION SYSTEMS

456
113. Yevsieiev Vladyslav, Bronnikov Artem

ANALYSIS OF THE MULTI-AGENT SYSTEMS APPLICATION TO SOLVE THE PROBLEM OF CYBER-PHYSICAL PRODUCTION SYSTEMS DEVELOPMENT

459
114. Бочковський А.П.

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ У СУЧАСНІЙ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ

463
115. Вонгай Павло Володимирович

РОЗРОБКА СТАБІЛІЗОВАНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОТУЖНОСТІ ПАЯЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ІЗ ЗАДАНИМ ТЕМПЕРАТУРНИМ РЕЖИМОМ РОБОТИ

468
116. Воркут Тетяна, Петунін Андрій, Харута Віталій

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ В МЕРЕЖАХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ

471
117. Давиденко В.А., Давиденко Н.В., Бондарчук Д.Л.

ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧІВ-РЕГУЛЯТОРІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

476
118. Дмитренко Тетяна, Деркач Тетяна, Дмитренко Андрій

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

483
119 Дорожко Владислав, Пшенична Єлизавета

ПОШУК ШЛЯХІВ У ПРИГОТУВАННІ М’ЯСНИХ СТРАВ ДЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ

485
120. Завгородня Ганна Анатоліївна, Завгородній Валерій Вікторович

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

489
121. Корчак Микола Миколайович

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОТКА ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ КУКУРУДЗИ

492
TRANSPORT
122. Nastasenko Valentyn, Svyridov Vyacheslav, Andreev Artem

SHIP WIND ENERGY AND ITS PRACTICAL POSSIBILITIES

496
123. Горбунов Микола Іванович, Ковтанець Максим Володимирович, Просвірова Ольга Вікторівна

АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕНЕРГЕТИЧНЕ РОЗДІЛЕННЯ ГАЗІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ГАЛЬМ

503
124. Калиниченко Евгений Владимирович, Стенгач Александр Викторович, Попков Максим Русланович

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ СУДНА С УЧЕТОМ ТЕЧЕНИЯ

506
125. Косовщук Дмитрий Сергеевич, Калиниченко Евгений Владимирович, Очеретная Валентина Валерьевна

ОЦЕНКА НАВИГАЦИОННЫХ РИСКОВ

511
126. Мелешенко Екатерина Сергеевна

ПРОБЛЕМА ИСКАЖЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ В СФЕРЕ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

514
127. Шевчук Д. О., Мединський Д.В., Маляренко Д.Л.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ В РОБОТІ ОПЕРАТОРА НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВННЯ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ

516

Учасники отримали:

  • можливість взяти участь в міжнародній конференції, не відволікаючись від основного виду діяльності;
  • персональні сертифікати;
  • збірник матеріалів в електронному вигляді або друкований варіант при необхідності;
  • цитовані напрацювання, за якими закріплено авторське право.

V Міжнародна науково-практична конференція висвітлює важливі теоретичні і практичні питання різних наук. Редакційна колегія гідно оцінила високий рівень підготовки фахівців і їх напрацювання, видавши всі матеріали в збірнику з міжнародним індивідуальним номером книги ISBN.

International Science Group запрошує Вас взяти участь і в інших наукових конференціях, які будуть проводитися незабаром.