Казачінер Олена Семенівна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

Освіта:

У 2000 році закінчила ХДПУ імені Г. С. Сковороди за спеціальністю „Початкове навчання, англійська мова”. Здобула кваліфікацію вчителя початкових класів та англійської мови. Диплом з відзнакою.

У 2005-2008 рр. навчалася в ІПО ХНПУ імені Г.С.Сковороди за спеціальністю „Менеджмент організацій (освіти), англійська мова”. Здобула кваліфікацію менеджера освіти та вчителя англійської мови.

У 2009-2012 рр. навчалася в аспірантурі ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації:

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію „Варіативність організаційних форм навчання іноземних мов молодших школярів” (спеціальність 13.00.09 – теорія навчання) у Спеціалізованій вченій раді ХНПУ імені Г. С. Сковороди та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (науковий керівник – кандидат педагогічних наук Покроєва Любов Денисівна).

У 2018 р.  захистила докторську дисертацію „Теоретичні і методичні засади розвитку інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти” (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) у Спеціалізованій вченій раді Хмельницького національного університету та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Бойчук Юрій Дмитрович).

Професійна кар'єра:

У 2000-2009 рр. – працювала в ХЗОШ № 114, ХЗОШ №4, ХСШ № 87 вчителем англійської мови;

2012 -2014 рр. –працювала старшим викладачем секції методики викладання мов і літератури кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КВНЗ „Харківська академія неперервної освіти”

2014-2018 рр. – доцент кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ „Харківська академія неперервної освіти”

З 2019 р. працює доцентом кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

У 2006 р. – призер конкурсу „Червона ручка” у номінації „Англійська мова та література”.

У період з 2015 по 2020 роки проходила курси підвищення кваліфікації на базі Східноєвропейського інституту Психології (Україна-Франція) «Інновації в освіті, менеджменті, навчанні»

У період з 04 по 29 травня пройшла науково-педагогічне для педагогічних і науково-педагогічних працівників на базі Економічного Університету у м. Кракові (Польща)

Стаж науково-педагогічної роботи складає 20 років.

Навчально-методична робота. 

За звітний період Казачінер Олена Семенівна виконувала навчальне навантаження у повному обсязі. Казачінер Олена Семенівна читає лекційно-семінарські курси з дисциплін: “Основи інклюзивної освіти”, “Основи реабілітології”, “Фізична реабілітація”, “Педагогічна реабілітація”, “Валеологічний супровід осіб з вадами психофізичного розвитку”. Казачінер О.С. читає лекції на достатньо високому методичному та професійному рівні, кваліфіковано проводить семінарські та практичні заняття.

Розробила методичне та лекційне забезпечення зі вказаних дисциплін.

Відповідно до індивідуального плану роботи Казачінер Олена Семенівна проводить на високому рівні відкриті заняття, вивчає досвід висококваліфікованих колег кафедри.

Науково-дослідна робота. 

Казачінер Олена Семенівна після захисту дисертації опублікувала близько 46 науково-методичних праць, у тому числі 14 статей, опублікованих у наукометричних базах та у провідних фахових виданнях України в тому числі  за кордоном,  2 монографії, опубліковано 18 тез доповідей та 10 навчально-методичних праць.

Публікації, які включені у Web of Science та Scopus

  1. Kazachiner O.S. Fairy-Tale Therapy as a Means of Forming Health-Saving Competence  of Children with SEN / O.S.Kazachiner, L.P.Tkachenko // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala (готується до друку в вересні 2020 року)

Публікації у фахових виданнях та виданнях, занесених до наукометричних баз даних

1. Казачінер, О. С. (2018). Використання технології айсбрейкінгу на навчальних заняттях «Технології інклюзивної освіти» для вчителів філологічних дисциплін у системі підвищення кваліфікації. Молодий вчений,11, 235-237.

2. Бойчук, Ю., Казачінер, О. (2018). Створення інклюзивного освітнього середовища на уроках іноземної (англійської) мови в початковій школі. Гірська школа Українських Карпат, 18,154-158.

3. Казачінер, О. С. (2019). Навчання іноземних мов дітей з особливими освітніми потребами. Інноваційна педагогіка, 11, 164-168.

4. Казачінер, О. С. (2019). “Hard skills” та “Soft skills” інклюзивно компетентного вчителя іноземної мови. Інноваційна педагогіка, 10, 153-157.

5. Казачінер, О. С. Дембовська М.П. (2019). Використання методики ТАН – Содерберг для розвитку мовлення учнів із інтелектуальними порушеннями.Молодий вчений, 5, 421-425.

6. Казачінер, О. С. (2019). Реалізація положень інклюзивної освіти в сучасному підручнику іноземної мови: яким йому бути? Імідж сучасного педагога, 3 (186), 53-57.

7. Казачінер, О. С. (2019). Використання технології енерджайзингу на навчальних заняттях „Технології інклюзивної освіти” для вчителів філологічних дисциплін у системі підвищення кваліфікації. Молодь і ринок, 3 (170), 18-23.

8. Казачінер, О. С. (2019). Розвиток інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін у позааудиторній діяльності в системі післядипломної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 62, 98-103.

9.Kazachiner, O. S. (2019). Peculiarities of mastering language material by children with Down syndrome. Витоки педагогічної майстерності, 23, 108-112.

10. Казачінер, О. С. (2019). Підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 016 „Спеціальна освіта” до педагогічної реабілітації осіб з особливими потребами. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 66, 179-183.

11. Казачінер О. С., Жадан О. М. (2020). Forming life values of children with special educational needs. Молодий вчений, 1, 77-80.

12. Казачінер О.С. (2020). Підготовка майбутніх фахівців до валеосупроводу дітей з вадами психофізичного розвитку. Імідж сучасного педагога,1 (190), 77-82.

13. Казачінер О.С. (2020). Казкотерапія як засіб педагогічної реабілітації дітей із труднощами у засвоєнні іноземної мови. Інноваційна педагогіка, 20 (І), 64-67.

14. Казачінер О.С., Гордієнко І.В., Цись О.В. (2020). Стан проблеми використання альтернативної та допоміжної комунікації дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку в Україні. Інноваційна педагогіка, 22 (І), 60-63.