Любчич Анна

З 15.09.2013 по 15.08.2017, докторант, Україна

Досвід роботи

З 15.09.2013 по 15.08.2017, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, основна галузь аспірантури: Земельне та аграрне право, Кваліфікація: Кандидат сільськогосподарських наук (Україна), Україна

З 10 по 25 липня 2013 року юрисконсульт у фірмі ANTONILONA, Україна

З 22 січня 2018 року до теперішньої роботи в Науково-дослідному інституті забезпечення правової бази для інноваційного розвитку Національна академія юридичних наук України, Україна

З 29 грудня 2016 року по теперішній час - співзасновник НУДИВЛИВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МАЙБУТНІ ГРОМАДСЬКІ ЗМІНИ», УКРАЇНА

Спеціальність

Земельне, аграрне, лісове та екологічне право

Опублікував понад 40 наукових праць

Статті журналу

  1. А. Любчич, О. Савчук, К. Врублевська-Місюна Юридичні проблеми управління лісами: досвід ЄС. Європейський журнал сталого розвитку (2020), V.9, No.1, С. 205-219. URL:https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/977/974
  2. А. Любчич, О. Савчук, Д. Кондратенко Юридичні закордонні практики в системах земельних кадастрів: досвід для України. Європейський журнал сталого розвитку (2020), V.9, No.2 [Epub перед друком]
  3. Любчич А.М., Сидоренко С.Г. Правове регулювання охорони лісів від пожеж: досвід Європи для України. Право та інноваційне суспільство. 2019. 2 (13). URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Liubchych_Sydorenko13.pdf
  4. Любчич А. М., Сидоренко С. Г. Правові заходи запобігання виникненню лісових пожеж на прикладі Харківської області. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2020. 2. URL-адреса: https://www.inter-nauka.com/archive/archive-of-issues-pravo

Монографія:

  1. Любчич А., Савчук О., Ковальчук А. Законодавчі проблеми передачі лісових земель як інноваційний елемент. МЕТОДОЛОГІЯ ТА НАУКОВІ ФОНДИ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: монографія / Бортняк В., Бортняк К., Богдан К. - Міжнародна наукова група. - Бостон: Primedia eLaunch, 2020. 265 р. (стор. 74-83)

Доповіді на конференції

  1. Савчук О. О., Любчич А. М., Панфілова Д. А. Правові проблеми проекту Закону "Про державний екологічний контроль": законодавчі ініціативи. Х Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВВЕДЕННЯ НАУКИ В ПРАКТИКУ» (30-31 березня 2020 р.). Сан-Франциско, США 2020. Стор. 304-308. URL: https://isg-konf.com/modern- Approaches-to-the-introduction-of-science-into-practice/
  2. Савчук О. О., Любчич А. М. Правове регулювання лісового менеджменту в країнах Європейського Союзу: досвід для України. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: зб. наук. Праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції :, 20 березня 2020 р. / за ред. М.Петрової, С. Глібка, Велико-Тирново, Болгарія, Вид-во: ДОСТУП ПРЕСС, 2020. С. 193 - 198.
  3. Савчук О. О., Любчич А. М., Панфілова Д. А. Правові проблеми проекту Закону "Про державний екологічний контроль": законодавчі ініціативи. XI Міжнародна науково-практична конференція «ТЕОРЕТИЧНІ ФОНДИ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ» (06-07 квітня 2020 р.), Мельбурн, Австралія. 2020 Pp. 394-399. URL: https://isg-konf.com/theoretical-foundations-of-modern-science-and-practice/

Почесні відзнаки та нагороди

Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 96831 від 20.03.2020. Наукова робота: "Прогнозування постпірогенних відходів у соснах вікових груп" автори: Любчич А.М., Сидоренко С.Г., Ворон В.П., Мельник Є.Є., Коваль І.М., Бологов О.Ю.