Людмила Полівана

Досвід роботи

З 01.09.2002 по 18.01.2009 асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

З 19.01.2009 по 31.08.2011 старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

З 01.09.2011 по 28.12.2012 доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

З 09.09.2011 по 01.01.2013 Докторантура денної форми навчання

З 01.02.2013 по сьогоднішній день доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Статті журналу:

Бірченко Н., Полівана Л., Луценко О., Батюк Л. Дослідження факторів впливу на управління технологічними процесами сільськогосподарських підприємств (розшифровка: інформація як у списку літератури, вказані дані) 7-а Міжнародна конференція з моделювання, розвитку та стратегічного управління економічна система с.381-389. http: // orcid.org/0000-0002-7991-079X Advanced in Economics, Business and Managment Research, том 99.

О.Луценко, Л.Поливава Державна підтримка інноваційної діяльності в сільському господарстві України. Інноваційні інструменти розвитку соціально-економічних систем. Серія монографій Факультет архітектури, цивільного будівництва та прикладного мистецтва, Катовіце, 2019р. Р. 71-78.

Маренич Тетяна, Полівана Людмила. Узагальнення наукових підходів до визначення принципів управлінського обліку // Інноваційні інструменти розвитку соціально-економічних систем., Серія монографій Факультет архітектури, будівництва та прикладного мистецтва. Катовіцька технологічна школа. Монографія 25. Авторське право Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach. 2019. 269 с. Р. 253-257.

Доповіді на конференції:

Луценко О.А., Полівана Л.А., Полівана А.О. Аналіз страхового ринку України. Матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука, практика, суспільство», Бостон, США, 2020

Луценко О.А., Полівана Л.А.Технологічний блокчейн в бухгалтерському обліку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Основні напрямки удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції», присвяченої 90-річної з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (15 травня 2020 року), Україна, м . Харків. С.

Луценко О.А., Поливана Л.А. Аудит в умовах застосування комп'ютерних технологій. Матеріали ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції».

Луценко О.А., Поливана Л.А. Аналіз сучасного стану страхового ринку України. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансування в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практ. конф, присв. 20 річчя з дня заснування кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ, у 2 ч. ХНТУСГ. –Х .: Стильна типографія. С.26-30.

Полівана Л.А., Пацюк О.О. Гармонізований алгоритм дій у нормативному регулюванні бухгалтерського обліку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Основні напрямки удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції», присвяченої 90-річної з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (15 травня 2020 року), Україна, м . Харків. С.