ІV Міжнародна науково-практична конференція “MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE PROCESSES OF SOCIAL AND TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT” , 17-18 лютого 2020 р. Бостон, США

17-18 лютого 2020 року в Бостоні, США відбулась IV Міжнародна науково-практична конференція "MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE PROCESSES OF SOCIAL AND TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT".

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Kilmukhametova Yu.H., Condition of periodontal tissues in patients with urolithiasis // Modern information technologies and their implementation in the processes of social and technical project management. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Boston, USA. 2020. Pp. 165-167. URL: https://isg-konf.com.

Завантажити збірник

1. Доля К.В., Доля О. Є.

РИЗИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

8
2. Petrov K. E., Petrova K. K.

ENSEMBLE APPROACH TO BUILDING THE MODEL OF MULTIFACTOR ESTIMATION OF ALTERNATIVES

13
3. Babko N., Kuskova S., Orel V.

THE ROLE OF STUDENTS 'INDEPENDENT WORK IN THE PROCESS OF FORMING THE BACHELOR'S PROFESSIONAL COMPETENCIES IN MARKETING

17
4. Grechanyk V. G., Chornovol V.O.,

Lavryk R. V.,

STUDY OF IMPACT OF CO2 AND SO2 IMPOSSIBLE IMPROVEMENTS ON CORROSION OF COMPOSITION MATERIALS ON BASE OF COPPER

22
5. Medvid I.,Kyrychenko S.,

MANAGEMENT OF ENTERPRISES STAFF POLICY TO IMPROVE STABILITY

25
6. Stepanov A.

DISTANCE COURSES AS A TOOL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING: A LVIV UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS EXPERIENCE

28
7. Sydorchuk A. S.,Sydorchuk L. I.,

Gaudia Deepak

INFLUENZA H1N1 AND CORONAVIRUS 2019-nCoV: EPIDEMIOLOGICAL DIFFERENCES AND CLINICAL ASPECTS

31
8. Hraniak V. F.

METHOD OF WEIGHT COEFFICIENTS CALCULATION OF ARTIFICIAL NEURAL-LIKE NETWORK IN DIAGNOSTIC SYSTEMS OF HYDRAULIC UNITS

33
9. Zaichenko S. V., Shevchuk S. P., Halem A.

CREATING A PISTON COOLING SYSTEM FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES

38
10. Андрияка А. А., Выдыборец С. В.

АНЕМИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ

40
11. Борисенко Д. О., Видиборець С. В.

ВМІСТ МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ В ЕРИТРОЦИТАХ ПЕРВИННИХ І РЕГУЛЯРНИХ ДОНОРІВ КРОВІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

45
12. Бортняк В. А.

ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ КООРДИНАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

48
13. Бортняк К. В.

ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАННЯ

52
14. Бублій Ю. С.

ГІПЕРСЕРОТОНІНЕМІЯ В ПЛАЗМІ КРОВІ І НЕВРОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ НА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНУ АНЕМІЮ: МОЖЛИВИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

55
15. Bulgak E. D.

MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SEXUAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN MODERN UKRAINE

60
16. Вайда Т. С.

ІНФОРМАЦІЙНА ТА КІБЕРНЕТИЧНА АГРЕСІЯ РОСІЇ ЯК СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ

63
17. Видиборець С. В.

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ

71
18. Выдыборец Н. В.

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

76
19. Гречко А.В., Терещенко К.М.

МАРКЕТИНГ І ЙОГО РОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

81
20. Гришко С. В., Безгинська А. О.

ГЕОЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІСОСМУГ ДЛЯ СТЕПІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я

84
21. Гришко С. В., Шелудько О. М.

СУЧАСНА ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА БОТІЄВСЬКОЇ ЗСУВНОЇ ДІЛЯНКИ

87
22. Докаш В. І.,Пержун В. В.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ДОРОБКИ М. ВЕБЕРА ПРО ПОЛІТИКУ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ПРАКТИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

90
23. Заря Л. О., Овчарова І. А.

ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО СПРИЙМАННЯ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКТОРА КОСЕНКА УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

96
24. Казачінер О. С.

САМОСТІЙНА РОБОТА У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

99
25. Каспрук Н. М.

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА У ВИКЛАДАННІ З КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ

101
26. Кравченко А. С.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

104
27. Логвіна-Бик Т.А., Бик Н. В.

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОСВІТИ ТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ШКІЛ РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ

107
28. Матущак М. Р., Горошко О. М.,

Костишин Л. В.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ

112

 

29. Медвідь І. Ю.

УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

114
30. Мельник К. М., Пташник С. А.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПЕКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

117
31. Мулярчук О. В.,Выдыборец С. В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНЫХ ФРАКЦИЙ БИОГЕННЫХ АМИНОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ ДОНОРОВ

121

 

32. Наумейко І. В., Сова Г. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ З РІЗНОШВИДКІСНИМИ ЗМІННИМИ

127
33. Одаренко О. В.

МИЛЛЕНИАЛЫ КАК ГЕНЕРАТОР РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ ДЛЯ КОМПАНИЙ РЫНКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЙ

129
34. Перижняк А. І., Юрків О. І.

ДО ДІАГНОСТИКИ ПОСТГІПОКСИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ.

131
35. Pishchevskaia E.

MENTALITY OF HISTORICAL EPOCHS (HISTORIOGRAPHY OF PROBLEM)

133
36. Сич Л. М.

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СМЫСЛА НА МУЗЫКАЛЬНУЮ ФАКТУРУ В КЛАВИРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И. С. БАХА

136
37. Тишевич Б. Л.

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ЕНЕРГОСИСТЕМАХ

137
38. Тишевич Б. Л.

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

142
39. Тишевич Б. Л.

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ У ПРОСТОРІ СТАНІВ

145
40. Ткачук Т. Ю., Чистоклетов Л., Хитра О. Л.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ ЯК БАЗОВА АКСІОЛОГІЧНА КОНСТАНТА

149