ХV Міжнародна науково-практична конференція “MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 4-5 травня 2020 р., Варна, Болгарія

04-05 травня 2020 року відбувається ХV Міжнародна науково-практична конференція “MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, Варна, Болгарія

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Bondarenko A. Music education computerization // Modern science and practice. Abstracts of xv international scientific and practical conference. Varna, Bulgaria 2020. Pp. 9-10.
URL: https://isg-konf.com.

Завантажити збірник

 

1. Bondarenko A.

MUSIC EDUCATION COMPUTERIZATION

13
2. Gnatyak І., Sukhorska N., Gnatyak О.

RUTAS TURÍSTICAS AL MONTE GOVERLA Y OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA RECREATIVA

15
3. Koldun M.

NODE-RED AND THE IOT

18
4. Lysenko K., Bohdaniuk O.

FEATURES OF THE ACCOUNTING ORGANIZATION OF FIXED ASSETS AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

20
5. Markanych Y.

STAGES OF THE ESTABLISHMENT OF INSTITUTIONS FOR ANTI-TRAFFICKING IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

22
6. Miasoid H., FrolovY.

WORKPLACE ACCIDENTS AND WORK-RELATED STRESS IN EXTREME TOURISM

26
7. Miasoid H., Logvinenko A.

CORPORATE ETHICS IN THE INTERNATIONAL HOTEL BUSINESS

28
8. Nefedova A.

THE OBJECT OF THE ADMINISTRATIVE OFFENSE IN THE QUALIFICATION AND SYSTEMATISATION OF DOMESTIC ADMINISTRATIVE-TORT LEGISLATION ON ROAD TRANSPORT

30
9. Oktysyuk Y., Avakov V., Cherepiuk O.

SALIVA ALKALINE PHOSPHATASE AND ACID PHOSPHATASE ACTIVITY IN YOUNG CHILDREN WITH DENTAL CARIES

35
10. Pavlova A.Prykaziuk N., Pohribna N., Motashko T.

PRACTICAL STAGES OF FORMATION OF MARKETING STRATEGY OF HOTEL ENTERPRISES

37
11. Prykaziuk N., Pohribna N., Motashko T.

PROSPECTS OF CYBER INSURANCE IN UKRAINE

39
12. Redka I.

METHODS FOR EEG ARTIFACTS REJECTION BASED ON BLIND SOURCE SEPARATION

44
13. Shkriba Y., Karabiniuk M.

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE NATURAL RESOURCES POTENTIAL OF THE TRANSCARPATHIA REGION

47
14. Solovey Y.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL DIRECTOR

50
15. Trembus I., Semenenko N., Tinytska Y.

MICROSCOPIC INVESTIGATION OF OXIDATIVE-ORGANOSOLVENT STRAW CELLULOSE

53
16. Turukina O., Ovcharenko L.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION OF THE FUTURE TEACHERS OF ART CULTURE AND FUTURE MUSIC TEACHERS

56
17. Ulyanova V.

ЯКІСТЬ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

58
18. Vabischevich M.

RESEARCH OF NONLINEAR DYNAMIC DEFORMATION OF THE SUPPORT JOINT WITH CRACKS

60
19. Августова О.О., Боровик В.Є.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

64
20. Акімова Л.М., Лисачок А.В.

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК ЗАПОРУКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

66
21. Андрієш Т.Ю., Березовська Н.О.

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ МЕТОДАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

71
22. Бабешко Т.В.

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКУ»

76
23. Бабич О., Крикун І., Савіч Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

80
24. Бессонова В., Ратушний М.

ЖИТТЄВИЙ СТАН ТА ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ВУЛ. ПАНІКАХИ М. ДНІПРО

83
25. Бортняк В.А.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

88
26. Булат Г.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК – ОСНОВНИЙ МЕТОД АНЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

91
27. Бутенко А.О., Гриб Т.О., Клименченко Т.Г.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНАМИ

96
28. Вайда Т.С., Круглик М. І.
ПРОБЛЕМА ВЕРБАЛЬНОГО НАСИЛЛЯ: КЕТКОЛІНГ ЯК РІЗНОВИД ВУЛИЧНОГО ГАРАСМЕНТУ (ДОМАГАННЯ)
101
29. Ваколя З.

МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПЕРІОДИЦІ ЗАКАРПАТТЯ 1919 – 1939 РР.

106
30. Вербовецька О.С., Маслюх І.Б.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРІЗВИСЬКА ЖИТЕЛІВ ЗБАРАЖЧИНИ: МОТИВАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

110
31. Владимирова А.Л., Мазурова Ю.О.

ДИТИНА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК СУБ’ЄКТ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

115
32. Владимирова А.Л., Гусак І.А.

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ІГОР ІЗ МУЗИЧНИМ СУПРОВОДОМ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

119
33. Возна Д.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ВЕБ-ПОРТАЛУ «ПОРТАЛ ДІЯ» ТА ПРОЄКТУ Е-МАЛЯТКО)

124
34. Воловик Т.М., Пожіткова Л.Г., Капрельянц Л.В.

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ БАД НА ОСНОВІ ІНКАПСУЛЬОВАНИХ ПРОБІОТИКІВ

127
35. Волосян К.В., Августова О.

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ

129
36. Волохань Ю.В., Мамедов А. Г. О., Демочко Г.Л.

ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ПЛАСТИКОВИМИ ВИРОБАМИ

132
37. Гаврилюк В.М., Мушеник І.М.

ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ ТА НЕГАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНІ

135
38. Гайбура Ю.А.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

139
39. Гладишев Д.Г., Гладишев Г.М.

НОВЕ КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ МЕТАЛО-БЕТОННОЇ КОНСОЛІ КОЛОНИ

142
40. Глущенко Л.Д., Пілявоз Т.М.

ЧИННИКИ, ЩО УСКЛАДНЮЮТЬ РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

146
41. Глущенко Я.І., Черненко Н.О.

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ І ІМПОРТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

148
42. Голінська Т.М., Драч Д.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ І ЖАНРІВ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

152
43. Голінська Т.М., Чуприна В.С.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

156
44. Голінська Т.М., Шишкевич А.В.

ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

161
45. Голіонко Н.

НАВИЧКИ УПРАВЛІННЯ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

165
46. Гуменюк І., Гарбарець І.

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

168
47. Гуржий О.С., Маркечко К.А.

СПОРТ І ПРАВО: НАЦІОНАЛЬНЕ І МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

171
48. Дяченко Є.Ю., Августова О.О.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ

175
49. Зазимко О.В.

ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА

177
50. Заремба О.О., Шемет В.В.

АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

181
51. Казак І.О.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ І КОНСТРУКЦІЇ ПЛАСТИНЧАСТОГО ЖИВИЛЬНИКА

185
52. Кампов Н.

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

188
53. Ковальчук В.Б., Пивовар М.С.

ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ДОСВІД УКРАЇНИ

192
54. Колосова О.В.

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

196
55. Коношко А.В.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ

198
56. Корунчак Л.А., Корунчак О.В.

ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ ЯК НОВИЙ ІНСТИТУТ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

200
57. Кулик Т.П.

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

203
58. Кучик О.А., Гончаренко Н.О., Ярош Р.В.

FORMATION OF COMPREHENSIVELY DEVELOPED PERSONALITY OF THE STUDENT THROUGH INTRODUCTION OF ELEMENTS OF TRANSDISCIPLINARITY IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY

206
59. Плетенецька А.О., Зарицький Г.А., Лихова С.Я.

СУДОВО-МЕДИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

212
60. Попович О., Дзямко А.

ЗНАЧЕННЯ РУХЛИВИХ ІГОР У СИСТЕМІ РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

215
61. Порохнявий А.В., Місяць Ю. В.

ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА І МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

219
62. Портнов О.В.

ОСНОВНІ ВЕРСІЇ ЗАСНУВАННЯ МАРІУПОЛЯ

224
63. Приступа Є.Н., Криштанович С.В.

ЛЕКЦІЯ-ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА АКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

226
64. Сіньковська В.М.

АСОРТИМЕНТНИЙ ТА ЦІНОВИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ СВІТЛОДІОДНОЇ ПРОДУКЦІЇ

229
65. Сірук Н., Марківська Л.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЯК ЗАСІБ ІДЕОЛОГІЧНОГО ТИСКУ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-Х – ПОЧАТОК 50-Х РОКІВ ХХ СТ.)

232
66. Смоляр Н.

ПРО ОБ’ЄКТИ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)

236
67. Стецюк С.П., Остапенко І.О.

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

238
68. Стрікаленко Т.В.

МІСЦЕ НАУКИ У РОБОТІ І РОЗВИТКУ АСОЦІАЦІЙ ВИРОБНИКІВ ФАСОВАНИХ ПИТНИХ ВОД

241
69. Терещенко Н.

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ  У СИСТЕМІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ Е-НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

245
70. Фротер О.

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

248
71. Фурс Т., Гулай О., Шемет В.

РЕАЛІЗАЦІЯ STEM-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

250
72. Царук В.Ю.

АНАЛІЗ ФОРМ ДОДАТКОВОГО РОЗКРИТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

253
73. Цвіркун Т.В.

СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ РЕКЛАМИ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ШОУ (НА МАТЕРІАЛІ ШОУ «Я СОРОМЛЮСЯ СВОГО ТІЛА»)

258
74. Шевченко В.Є.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

262
75. Шехавцова С.О.

СПЕЦИФІКА НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ДОСВІДУ В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

267
76. Юзьо Л.О.

ГРЕКИ В МАРІУПОЛІ ПРИ КАТЕРИНІ ІІ

269
77. Мазур В.Ю., Стрельбіцький М.А.

ОЦІНКА ПОВНОТИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ОПРАЦЬОВУЄТЬСЯ СИСТЕМОЮ ВИСВІТЛЕННЯ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ

272
78. Азарян А. А., Швець Д. В., Карабут Н. О., Крапивний Н. С.

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ГАММА-МЕТОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІКО-МІНЕРАЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ

274
79. Лазебний А.М., Коробченко А.В.

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ГАММА-МЕТОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІКО-МІНЕРАЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

277
80. Легеза Л.А.

К ВОПРОСУ О СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ СОБСТВЕННИКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

279
81. Лушнікова О.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

283
82. Макарчук М.О.

МІКОТОКСИНИ - НАКОПИЧЕННЯ У ЗЕРНІ ТА ЇХ ЗГУБНИЙ ВПЛИВ.

286
83. Морозова М.В.

ПРОЕКТУВАННЯ ДІАЛОГІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

289
84. Ніколенко О.В.

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

292