Мушеник Ірина Миколаївна

В 2002 році за цільовим направленням, поступила до аспірантури за спеціальністю «математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» в Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника яку закінчила у 2006 році.

15 січня 2006 року прийнята на посаду асистента кафедри інформаційних технологій ПДАТУ.

У жовтні 2007 року на спеціалізованій вченій раді Д 26.006.06. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. захистила дисертацію на тему: „Моделі та методи оптимальної структури та розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств” (диплом ВАК України про присудження вченого ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю „математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”  ДК  № 045538 виданий 12.03.2008 року).

У 2008 році наказом ректора Подільського ДАТУ переведена на посаду в.о. доцента кафедри інформаційних технологій.

В період з 14 січня 2008 по 19 січня 2008 року проходила підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти Подільського-державного аграрно- технічного університету за програмою: Комп’ютеризація навчального процесу на базі модуля «Парус».

В період з 08.10.2012 по 19.10.2012 року проходила підвищення кваліфікації в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника м. Івано-Франківськ.

В період з 01.04.2015 по 20.04.2015 року проходила підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування м.Київ.

В період з 06.11.2018 по 07.12.2018 року проходила стажування у Варшавському університеті COLEGIUM CIVITAS (Польща).

Стаж науково-педагогічної роботи складає 13 років.

Навчально-методична робота. 

За звітний період Мушеник Ірина Миколаївна виконувала навчальне навантаження у повному обсязі. Мушеник Ірина Миколаївна читає лекційно-лабораторний курс з дисциплін: «Інформаційні системи і технології», «Інформаційні технології», Інформатика та системологія» для студентів денної та заочної форм навчання. Мушеник І.М. читає лекції на достатньо високому методичному та професійному рівні, кваліфіковано проводить лабораторно-практичні заняття.

Розробила методичне та лекційне забезпечення зі вказаних дисциплін, в тому числі навчально-методичний посібник з дисципліни «Інформатика».

Відповідно до індивідуального плану роботи Мушеник Ірина Миколаївна проводить на високому рівні відкриті заняття, вивчає досвід висококваліфікованих колег кафедри.

Науково-дослідна робота. 

Мушеник Ірина Миколаївна після захисту дисертації опублікувала близько 120 науково-методичних праць, у тому числі 44 статей, опублікованих у наукометричних базах та у провідних фахових виданнях України в тому числі  за кордоном,  35 опубліковано тез доповідей та 40 навчально-методичних праць.

Публікації, які включені у Web of Science та Scopus

 1. Мушеник І.М. INFLUENCE OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEMS' DEVELOPMENT ON THE ECONOMY EFFICIENCY // Ільчук П.Г., Мушеник І.М. //Baltic Journal of Economic Studies Vol. 4 (2018) No. 1 March/2018.
 2. Mushenyk I. Development of the method for structural-parametric in order to improve the efficiency of transition processes in periodic systems. / Semenyshyna I., Haibura Y., Sklyarenko I., Kononets V.// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 4/3(94) 2018 p.p 29-36.
 3. Тryhuba A., Hridin O., Slavina N., Mushenyk I., Dobrovolska E. Managerial decisions in logistic systems of milk provision on variable production conditions / Тryhuba A., Hridin O., Slavina N., Mushenyk I., Dobrovolska E. // Independent Journal of Management & Production. – 2020. – Vol 11, No 8. – P. 783-800. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v1

Публікації у наукометричних базах даних

 1. Мушеник І.М. Оцінка якості тестових завдань діагностики знань студентів економічних спеціальностей засобами середовища дистанційного навчання MOODLE // Бурлаков О.С., Мушеник І.М. // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2016.– № 5-6.- С 31-35.
 2. Мушеник І.М. Автоматизовані системи управління підприємствами (організаційно-методологічні аспекти)// Бурлаков О.С., Мушеник І.М. // Сталий розвиток економіки: Науково-виробничий журнал. – 2016. – № 2 (31).- С 189-193.
 3. Мушеник І.М. Тренінгові методи у формуванні професійної готовності майбутніх фахівців-аграрників // Бурлаков О.С., Мушеник І.М. // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2016. – № 7(випуск 3) - С 157-160.
 4. Мушеник І.М. Оцінка стану фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. // Сталий розвиток економіки: Науково-виробничий журнал. № 2 [35]– 2017.
 5. Мушеник І.М. Методичні основи оцінки ефективності впровадження та використання інформаційно – комунікаційних технологій в управлінні підприємствами. // Бурлаков О.С., Мушеник І.М. // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. № 5-6 [69]. – 2017.
 6. Мушеник І.М. Вплив інноваційної діяльності на розвиток ресурсного потенціалу аграрних підприємств // Місюк М.В., Мушеник І.М. // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2018.– № 7-8.- С 50-56.
 7. Мушеник І.М. Проблеми інноваційного розвитку агропромислового комплексу України // О.С. Бурлаков, І.М. Мушеник / Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал.  2018.– № 3-4.– С. 23-28.
 8. Мушеник І.М. Особливості і оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності аграрних підприємств // Чорнобай Л.М., Мушеник І.М// Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2019.– № 1-2.- С 119-125.
 9. Мушеник І.М. Сутність, значення та особливості інфраструктури сільськогосподарського виробництва // Чорнобай Л.М., Мушеник І.М// Modern Economics. 2019. № 15. С. 261-274.