Pedagogy in modern conditions

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Pedagogy in modern conditions: collective monograph / Bartienieva I.,
Nozdrova O., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020.
329 р. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2020.MONO.PED.III
URL: https://isg-konf.com.

Завантажити монографію Pedagogy in modern conditions

TABLE OF CONTENTS

1. EDUCATION 8
1.1 Bartienieva I., Nozdrova O.

PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION IN A PERSON-ORIENTED EDUCATIONAL UNIVERSITY SPACE

8
1.2 Lappo V.

FEATURES OF PEDAGOGICAL SUPPORT IN THE PROCESS OF FORMING THE SPIRITUAL VALUES OF STUDENTS

17
1.3 Oleynik O., Kolesnik A.

DISTANT EDUCATION: PROSPECTIVE AND PITFALLS WHEN STUDYING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

23
1.4 Pyurko V., Korobchenko A., Kazakova S.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN PHYSICAL THERAPY AND OCCUPATIONAL THERAPY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION

27
1.5 Ахновська І.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СІМЕЙНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

31
1.6 Бакіко І., Радченко О., Андрійчук Ю.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ЗНАНЬ У ШКОЛЯРІВ 8-9–ИХ КЛАСІВ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

40
1.7 Гречаник Н.І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

50
1.8 Івершинь А.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИШУ

56
1.9 Растригіна А.М.

АКТУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО МАГІСТРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

65
1.10 Савка Л.

ДИДАКТИКО-ВИХОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИШИВКИ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ

71
1.11 Самохвалова А., Онищенко Н.

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

82
1.12 Трубавіна І., Каліна К., Петришин Л.

ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

86
1.13 Шуляр В., Гладишев В.

ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА ВИДАТНОГО МЕТОДИСТА НІЛИ ЙОСИПІВНИ ВОЛОШИНОЇ

95
2. GENERAL AND PRE-SCHOOL PEDAGOGY 100
2.1 Козак Л.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

100
2.2 Фунтікова О.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ: ІНКЛЮЗИВНА ПРАКТИКА РОБОТИ ДОРОСЛИХ З ДІТЬМИ

106
3. HISTORY 112
3.1 Журкіна С.В., Коляда І.В.

ІСТОРИКО–ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США

112
3.2 Захожай З.

УКРАЇНСЬКІ НАРОТИВИ С.С. ПРОКОФ’ЄВА

118
3.3 Плотнікова Н., Семенова Л., Внукова К., Чітішвілі В.

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ: ТИПИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА ДИНАМІКА ЇХ РОЗВИТКУ

 

124
4. INNOVATION IN EDUCATION 131
4.1 Poriadchenko L.

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN BASED ON PSYCHOLINGUISTICS

131
4.2 Rykalo N., Ivanytsia A., Havrysh Y.

THE USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS FOR STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY OF VINNYTSYA NATIONAL PYROGOV MEMORIAL MEDICAL UNIVERSITY

138
4.3 Vakulyk I.

INNOVATION IN EDUCATION: PSYCHOLOGICAL BASES OF LANGUAGE LEARNING

143
4.4 Бочкова В.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ   ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

158
4.5 Зелинский С.С.

АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

162
4.6 Кириленко К.М.

НАПРЯМКИ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ГУМАНІТАРНОГО ТА ПРИРОДНИЧОГО ЗНАННЯ

167
4.7 Корнієць Н.В., Вовк О.В., Чеботарьова І.Б.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ НА СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

176
4.8 Краєвська Н.О., Григор'єв О.В., Ткаченко В.П.

НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ-ПОЛІГРАФІСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНАЖЕРА ОФСЕТНОГО ДРУКУ

186
4.9 Римар Н., Шульська Н.

УПРОВАДЖЕННЯ ВОРКШОПОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

192
5. THEORY, PRACTICE AND TEACHING METHODS 213
5.1 Borisyuk I., Fizor N., Zamkovaya A., Molodan Y., Valivodz I.

PEDAGOGICAL ASPECTS IN STUDENT EDUCATION

213
5.2 Garmash S., Sadkovska V.

NEW APPROACHES TO TEACHING ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES

218
5.3 Kireyev I., Zhabotynska N.

MODERN TOOLS FOR THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING

222
5.4 Kuprikova S.

CLIL AND CALL TECHNOLOGY APPLICATION TO IMPROVE QUALITY FORMATION OF STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE

226
5.5 Miroshnyk S.

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSLATOR TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE AND SPAIN

234
5.6 Myronova T., Dekusar G.

ON SOME GENDER AND CULTURAL COMMUNICATIVE ISSUES

241
5.7 Simkova Iryna, Bondarenko Oleksandra

THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL WRITING SKILLS DURING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES COURSES FOR FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALISTS

246
5.8 Выдыборец С., Хоменко И., Горяинова Н.

СОВРЕМЕННАЯ ЛЕКЦИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ

257
5.9 Каленик М.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ УМІНЬ В УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ

263
5.10 Каспрук Н.М., Приступа А.Б., Наритник І.Ю., Новак А.А.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В МЕДИЧНОМУ ВНЗ

272
5.11 Кравчук О.Ю., Бєлоусова С.М.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

278
5.12 Хлопик І.

ПАРАЛЕЛІ МІЖ ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ, ПЕДАГОГІКОЮ ТА ЛІНГВІСТИЧНИМИ НАУКАМИ

287
5.13 Цюряк І., Борисенко Н.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ

293
REFERENCES 300