ХIII Міжнародна науково-практична конференція “PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SCIENCE INTO PRACTICE”, 20-21 квітня 2020 р., Осло, Норвегія

20-21 квітня 2020 року відбувається ХIII Міжнародна науково-практична конференція "PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SCIENCE INTO PRACTICE", Осло, Норвегія

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Andreiko O., Basics of modeling music-performance technique // Problems of implementation of science into practice. Abstracts of XIII international scientific and practical conference. Oslo, Norway 2020. Pp. 18-21.
URL: https://isg-konf.com.

 

Завантажити збірник

 

1. Бірюк О.Г.

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЮ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

13
2. Andreiko O.

BASICS OF MODELING MUSIC-PERFORMANCE  TECHNIQUE

18
3. Боднар Г.Б.

ГІСТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОВСТОЇ КИШКИ У ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНИМ ПОДОВЖЕННЯМ СИГМОПОДІБНОЇ ОБОДОВОЇ КИШКИ

21
4. Bohdanets-Biloskalenko N., Karaman O.

APPLIED ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF TEACHING UKRAINIAN TO PRIMARY SCHOOL PUPILS WITH INSTRUCTION IN NATIONAL MINORITY LANGUAGES

25
5. Boiko I., Kitsak T.

TRANSLATION OF ABBREVIATIONS

27
6. Boiko I., Vyrsta D.

TRANSLATION OF IDIOMS

29
7. Chugunov I., Titarchuk M.

BUDGET POLICY IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATIONS

31
8. Demchenko I.

FINANCIAL INDICATOR EBITDA AND ITS VALUE IN THE PROCESS OF FINANCIAL SANITATION OF ENTERPRISES

36
9. Demydchuk L., Sapozhnyk D.

PROTECTIVE COATINGS FOR THE PROTECTION OF CELLULOSE MATERIALS BASED ON POLYORGANOSILOXANES

39
10. Федорова Г.В.

ТАНДЕМ МЕТОДОВ БИОИНДИКАЦИИ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

43
11. Галущак И.В., Кривонос С.С., Фатьянова Н.Б.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕОТНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В АРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ В ПЕРИОД КАРАНТИНА

46
12. Голіонко К.Д.

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ

49
13. Хорошайло Ю.Є., Ярмак І.М., Тулупов В.В.

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОЛОРИМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ В МЕДИЦИНІ

52
14. Klietsova N., Kravchenko D.

SCIENTIFIC RESEARCH ON THE ONLINE SPEECHES’ IMPACT CONCERNING “2019-NCOV” ON SOCIAL CONSCIOUSNESS

57
15. Кокнова Т.А.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

61
16. Kolodiy A., Kolodiy I.

THE IMPORTANCE OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT IN MODERN BUSINESS CONDITIONS

63
17. Kukharuk A.

FINANCIAL MANAGEMENT TRANSFORMATION UNDER THE ECONOMIC UNCERTAINTY CONDITIONS

65
18. Kushnarenko O.

STUDY OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONICAL STRESS

68
19. Liubych V.

FORMATION OF YIELD OF SPELT WHEAT GRAIN DEPENDING ON ABIOTIC AND BIOTIC FACTORS AND ITS BIOLOGICAL VALUE

73
20. Neena R., Dudko O.

MODERN IMPLANTS FOR FRACTURE FIXATION

77
21. Noskova S., Salukvadze I., Tarabanovskaya S.

PRELIMINARY ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES OF CORONOVIRUS CRISIS: THE CHINA ASPECT

81
22. Oktysyuk Y., Avakov V.

MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF EARLY CHILDHOOD CARIES

83
23. Olshevska O., Olshevskyi V., Zhivchenko K.

POSSIBILITIES OF PHYTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREECLAMPSIA ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PYELONEPHRITIS

86
24. Olshevskyi V., Olshevska O., Husiev V.

ORGANIZATIONAL APPROACHES TO IMPROVING OBTAINING THEORETICAL AND CLINICAL KNOWLEDGE IN THE MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION

90
25. Poberezhny L., Poberezhna L.

ENVIRONMENT IMPACT FROM OIL AND GAS PIPELINE ACCIDENTS

94
26. Полутренко М.С., Андрусяк У.Б.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

96
27. Prykaziuk N., Pohybil A.

MODELLING DETERMINATION OF THE IMPACT OF THE BANKING SYSTEM TO THE RISKS OF THE BANK

100
28. Solntsev A.

SPECIFICITY OF DESIGNING ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF RESORT AND HOTEL COMPLEXES

105
29. Tkachenko A.

THEORETICAL ARRANGEMENT OF THE CASH-VALUE LIFE INSURANCE TYPES

107
30. Tokar O.

EFFICIENCY OF USING OF PRF MEMBRANE IN TREATMENT OF GINGIVAL RECESSIONS BY COATING A FREE CONNECTIVE TISSUE GRAFT WITH A CORONARY DISPLACED GUM FLAP

110
31. Ulyanova V., Roshchenko O.

DEFINING THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR THE FUTURE TEACHER OF MUSIC ART

113
32. Valevska L., Sokolovska O., Shalenyy V.

ASSESSMENT OF THE PERSPECTIVE OF THE USE OF SEEDS OF KINOA IN FOOD

115
33. Velychko V.

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF THE LEVEL OF STAKEHOLDER RELATIONS IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

118
34. Larionov V., Golovenko M., Valivodz I.

STUDY OF NOVEL 1,4-BENZODIAZEPINE ANALOGUE AS ANALGESIC TARGETING BY MOLECULAR DOCKING

121
35. Yaroshchuk R., Stoyanets N.

FEATURES OF REPRODUCTION OF VARIETIES OF ROSES ADAPTED TO CULTIVATION IN THE SUMY REGION

126
36. Яцишин Т.М., Петрук Д.Я.

ОГЛЯД ІННОВАЦІЙНИХ АРХІТЕКТУРНИХ ПІДХОДІВ БУДІВНИЦТВАЖИТЛОВИХ СПОРУД В АСПЕКТІГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

129
37. Olizko Y.

STUDENTS’ FEEDBACK ABOUT DISTANCE LEARNING OF ESP IN UKRAINE

133
38. Zagorodnova V., Panova N.

THE FORMING OF MULTILINGUAL PERSONALITY AND ITS SOCIAL ADAPTATION IN THE CONDITIONS OF MODERN POLYCULTURAL SOCIETY

135
39. Івасів А.А.

МЕТОДИ DATA MINING ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ КЛІЄНТІВ

139
40. Алексахіна Т.О.

СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ФЛОРИСТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ІЗ КОМПОНЕНТОМ «НАЗВА КВІТКИ»

142
41. Астахов В.М., Бацилєва О.В., Пузь І.В.

СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В МОЛОДОМУ ВІЦІ

144
42. Атрощенко Т.О., Фенцик О.М.

УПРАВЛІНСЬКЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

148
43. Бірюкова І.Г., Дяконенко В.І.

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ У НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

151
44. Бабкіна О.П., Ушко Я.А., Волобуєв О.Є.

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ COVID-2019 В УКРАЇНІ І СВІТІ

154
45. Бачинська Г.В., Вирста Д.І.

СЕМАНТИКА ПРІЗВИЩ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ

159
46. Борисюк І.Ю., Фізор Н.С., Унгурян Л.М.

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТОМАТОЛОГІЧННОГО ЛІКАРСЬКОГО РОЗЧИНУ З ПРОПОЛІСОМ

164
47. Бортняк В.А., Бортняк К.В.

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ЗОВНІШНІЙ ВИРАЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

168
48. Бублик С.А., Крижанівська О.Ф.

МОНІТОРИНГ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВСТЕЙ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

171
49. Бурикіна С., Мельник О., Вельвер М.

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СИДЕРАЛЬНОГО ПАРУ

175
50. Бурменко О.А., Стрілець В.В., Шевченко Р.І.

ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІРОТЕХНІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ

180
51. Вайда Т.С., Голенко Н.М.

САМОІЗОЛЯЦІЯ (ОБСЕРВАЦІЯ) НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАНДЕМІЇ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19)

185
52. Васьківська Г.О.

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕФЛЕКСІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

190
53. Венгловська О.А., Мехедова Н.В.

ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

192
54. Гладченко С.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТУ

197
55. Годунко В., Кушпіт В.П.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЇ

199
56. Дашківська М.О., Сітнікова Є.О., Шевчук О.А.

ВМІСТ АЗОТУ У ОРГАНАХ ЦУКРОВОГО БУРЯКА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДУ

203
57. Зінчук Р.С., Шульська Н.М.

ГРУПОВІ ПРІЗВИСЬКА В НЕОФІЦІЙНІЙ АНТРОПОНІМІЇ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

207
58. Загороднюк О.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

211
59. Заремба О.О., Борзда Д.С.

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

215
60. Кiryev I.V., Zhabotynska N.V.

VOICE DISORDERS CORRECTION IN SCIENTIFIC AND THEACHERS OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

219
61. Кірюха К.І., Яворська І.С., Григор’єва О.М.

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ЗМІСТОВНОЇ ЛІНІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» У СЕРЕДНІЙ ТА СТАРШІЙ ШКОЛІ

221
62. Казаков В.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ТРИГЕРІВ РОЗВИТКУ ТА ЕКЗАЦЕРБАЦІЇ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В ОСІБ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ЛЕГКОЇ ЧЕРЕПНО МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

226
63. Kazarezov A., Gal A., Barabanova Y.

METHODICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF LOGISTIC MANAGEMENT EFFECTIVENESS

229
64. Казьмирчук Г., Казьмирчук М.

ДЕКАБРИСТИ БРАТИ БОРИСОВИ В УКРАЇНІ:БІЛЯ ВИТОКІВ ТАЄМНИХ ТОВАРИСТВ

232
65. Каменцев С.Ю., Андреєв М.К., Ликова І.В.

НЕОБХІДНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗАРЯДЖАННЯ КРУПНОКАЛІБЕРНИХ ГАРМАТ

 

 

237
66. Книш С.В., Поліщук М.Г.

ІНСТИТУТ ПРИСЯЖНИХ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ІНОЗЕМНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

240
67. Кобцева О.А., Кобцева Д.Д., Рева О.П.

СИНДРОМ ТРІСНУТОГО ЗУБА: ЕТІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА

243
68. Колісніченко Л.А., Падун Р.

ОСОБЛИВОСТІ СТЯГНЕННЯ ВИТРАТ НА АДВОКАТСЬКУ ДОПОМОГУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

246
69. Корнієнко О.С., Козлинський М.П., Каменцев С.Ю.

РІВЕНЬ СТРЕС УТВОРЕННЯ ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ВАЖЛИВИЙ КРИТЕРІЙ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

249
70. Корчак М.М., продовження Т.1.

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ

252
71. Костирко Л.А., Середа О.О.

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

259
72. Косянчук С.В.

ЧИТАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ: СОЦІАЛЬНИЙ ВЕКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

263
73. Кучик О.А., Гончаренко Н.О., Ярош Р.В.

FORMATION OF COMPREHENSIVELY DEVELOPED PERSONALITY OF THE STUDENT THROUGH INTRODUCTION OF ELEMENTS OF TRANSDISCIPLINARITY IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY

267
74. Лебедь О.О., Мислінчук В.О., Гульчук В.А.

ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РАДОНОВИЙ РАК ЛЕГЕНІВ ЖИТЕЛІВ РІВНОГО ЗА МОДЕЛЛЮ JERR

273
75. Логвіна-Бик Т.А., Бик Н.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКИ В ПРАКТИКУ: ФОРМУВАННЯ У УЧНІВ СИСТЕМНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ  З ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА БІОЛОГІЇ

276
76. Луценко Є.В.

СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ ДО ВИКОНАННЯ ЇХ ФАСИЛІТАТОРСЬКОЇ ФУНКЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

281
77. Міхєєв А.О., Міхєєва Г.В.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ЗА І ПРОТИ

284
78. Міхєєнко В.М.

ВИЗНАЧЕННЯ МАРГАНЦЮ У ПЛАЗМІ КРОВІ ЛЮДИНИ

288
79. Майстренко О.В., Бубенщиков Р.В., Стеців С.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

293
80. Майстренко О.В., Бурдейний М.В., Стегура С.І.

ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІЙСЬКОВІЙ ОСВІТІ

297
81. Молнар Т.І.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

301
82. Науменко О.П., Банник Н.Г.

ПОЛІМЕРНА СКЛАДОВАБАГАТОШАРОВОГОПАКУВАЛЬНОГО«ВИРОБУ-ТРАНСФОРМЕРУ» ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

304
83. Нефедченко О.І.

ІДЕЇ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ (ЕВРИСТИЧНОЇ) ОСВІТИ

307
84. Новікова Ж.М., Дяк С.М.

ВПЛИВ СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ В КОЛЕКТИВІ

310
85. Огоренко В., Гненна О., Гненний М.П.

ПСИХОПАТОЛОГІЧНА СИМПТОМАТИКА У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ

313
86. Одаренко О.В.

НОВЫЕ ФОРМЫ КИБЕРБУЛЛИНГА В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕДИА КУЛЬТУРЫ

315
87. Одаренко О.В.

РЕПУТАЦИОННЫЙ АУДИТ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ: НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

318
88. ОстрянкоТ. С.

ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ У ДОБУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

321
89. Павленко М.А., Трофименко А.О.

ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

 

 

324
90. Пазич В.М., Федонюк Т.П., Федонюк Р.Г.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД РОСЛИН ВИДУ EICHHORNIA CRASSIPES (MART.) SOLMS, ВИРОЩЕНИХ ПРИ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЯХ СО2

329
91. Первій В.Ю.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, ПОВʼЯЗАНИХ ЗІ ЗЛОВЖИВАННЯМ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

332
92. Петренко О.П., Гаврилюк В.О.

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

336
93. Плєтньов М.В., Продовження Т.1.

РОЗВИТОК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ СКОРЕГОВАНОГО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2020 РІК

339
94. Плужнік О.І.

ВІДМЕЖУВАННЯ СТВОРЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ ВІД БАНДИТИЗМУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

343
95. Погорілко І.

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

347
96. Поліщук М., Поліщук М.Г.

ІНСТИТУТ ШЛЮБУ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ ТА ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ

353
97. Полонська Т.К.

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯІНОЗЕМНОЇ МОВИДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

357
98. Попович О.М.

ІДЕЇ ГАРМОНІЙНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

361
99. Просов В.М.

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ

365
100. Ревуцька А.О.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ У ФОРМАТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

368
101. Редько В.Г.

ФЕНОМЕН ГОТОВНОСТІ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ ГІМНАЗІЇДО ОВОЛОДІННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИМ ЗМІСТОМ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

372
102. Рогачко-Островська М.С.

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ

376
103. Романова А.С.

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДЕЗОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

379
104. Роменська К.М.

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

381
105. Сайко В.Г., Наконечний В.С., Сивкова Н.М.

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ АДАПТИВНОГО МЕТОДУ ПРИЙОМУ СИГНАЛІВ ВІД ПРОСТОРОВО - РОЗНЕСЕНИХ ПЕРЕДАВАЧІВ

383
106. Салавелис А.Д., Атанасова В.В., Павловский С.Н.

СОВРЕМЕННОЕ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

388
107. Скуратовська Є.Ю.

НОВИЙ ПОГЛЯД НА КЛАСИФІКАЦІЮ КОМПАРАТИВІВ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

392
108. Смовженко Т.С., Коркуна О.І., Цільник О.Я.

ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЇХ СПРОМОЖНОСТІ

395
109. Stepanov A.

DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH FOR BUSINESS AND ADMINISTRATION

398
110. Степанчук В.В.

ВПЛИВ КАДМІЮ НА ЦИРКАДІАННІ ХРОНОРИТМИ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ В БІЛИХ ЩУРІВ

401
111. Стецюк В.І.

РОЗШИРЕНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ БАГАТОЧАСТОТНИХ АВТОКОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ

404
112. Стешенко А.В., Кушнір С.О.

ЯК ВПЛИНЕ ПРИЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

409
113. Сулим Ю.В., Петришин О.А.

КЛІНІЧНА АПРОБАЦІЯ КОМПОЗИЦІЙ З АМІЗОНОМ У ЛІКУВАННІ ПАРОДОНТИТІВ

411
114. Тарасевич В.М.

ПРО ЕКОНОМІЧНІ ІМПЕРАТИВИ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛАГОДИ ТА ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

415
115. Тишевич Б.Л., Хомяк А.О.

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ U-МОДЕЛІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

418
116. Тишевич Б.Л., Яковлєв Д.А.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НА БАЗІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З СИНХРОННИМ ДВИГУНОМ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ

423
117. Тишевич Б.Л., Топчу Т.Д.

АЛГОРИТМ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАЦІЇ РУХУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

428
118. Хандога Е.В., Остапенко А.О.

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВВ УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

432
119. Шевчук Т.А., Шевчук І.В.

ДО ПИТАННЯ ПРО ГАРМОНІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ОХОРОНИ ПРАЦІ З ПРАВОВОЮ СИСТЕМОЮ ЄС

436
120. Шемет У.Р.

РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У СУЧАСНИХ ПРОЦЕСАХ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА

440
121. Шудрикова Н.В.

ПРОБЛЕМА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН С РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ В АНАМНЕЗЕ

443
122. Шульга С.А.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНОГО СОРБЕНТУ У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

447
123. Kilichenko О., Bococh М.

PEDAGOGICAL REQUIREMENTS FOR ORGANIZATION AND CARRYING OUTTHE NON-STANDARD LESSONS WITH A GAME BASIS FOR PUPILS OF ELEMENTARY SCHOOL

450
124. Ілюшик О.М., Буркало М.

ВІЛЬНА МИТНА ЗОНА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

454
125. Останіна Н.,

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ

457
126. Юрченко А.О., Момот Р.А.

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗГЛЯД ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

461