I Міжнародна науково-практична конференція «Problems of modern science and practice», 21-24 вересня 2021р., Бостон, США


Рекомендована цитата для цієї публікації:

Savenko V., Dubynka O., Nesterenko I., Honcharenko T., Shatruva I. Necessary factors for the effictive development of building organization // Problems of modern science and practice. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 2021. Pp. 18-20.

URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.II.I

Завантажити збірник

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Поротікова Інна Ігорівна, Горчанок Анна Володимирівна

КОРМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В СКЛАДІ КОМБІКОРМУ ДЛЯ КОРОПОВИХ РИБ

15

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
2. Savenko Volodymyr, Dubynka Oleksandr, Nesterenko Iryna, Honcharenko Tetiana, Shatruva Inna

NECESSARY FACTORS FOR THE EFFICTIVE DEVELOPMENT OF BUILDING ORGANIZATION

18

 

3. Дудка Олена Миколаївна, Сільвестрова Наталя Петрівна

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ДІЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

21

 

4. Кошель Владислав

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОТВОРЕННЯ БУДИНКУ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В МІСТІ ХАРКІВ

25

 

5. Криворучко Наталья Ивановна, Гребенник Ольга Сергеевна, Шостак Анна Сергеевна

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРТ-ПРОСТРАНСТВ В ЦЕНТРАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

30

 

6. Попова Ольга, Осиченко Галина

МІСТОБУДІВНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ БУДІВЕЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СТРУКТУРІ МІСТА

40

 

7. Скороходова Аліна Валеріївна

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА. РОЛЬ ОСВІТЛЕННЯ В ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРАХ

43

 

ART HISTORY
8. Volodymyr Tkachenko, Ігор Коляда, Ірина Ткаченко

БОРИС ЛЯТОШИНСЬКИЙ І ОЛЕКСАНДР РУЖИЦЬКИЙ: ДО ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН УЧНЯ І ПЕДАГОГА (В ОЦІНКАХ МУЗИКОЗНАВЦІВ)

47

 

9. Кушнірук Тарас Сергійович

МЕТОД «ТРАНСКРИПТУ» В ОПАНУВАННІ ДЖАЗОВОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ.

55

 

BIOLOGICAL SCIENCES
10. Aygun Nasibova, Leyla Kazimli, Rovshan Khalilov

THE EFFECT OF İONİZİNG GAMMA RADİATİON ON YEASTS

57

 

11. Horchanok Anna, Khramkova Olga

ZOOCENOSIS OF BIOTOPES OF THE SAMARA RIVER

59

 

12. Rovshan Khalilov, Minaya Bayramova, Aysha Hasanzada

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF IONIZING GAMMA RADIATION ON SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF LIVING

62

 

13. Varenya Nadia, Pet’ko Lyudmila

FLORAL EMBLEM OF MASSACHUSETTS: MAYFLOWER (EPIGAEA REPENS, TRAILING ARBUTUS)

64

 

14. Коваль Вікторія Юріївна, Гурин Володимир Анатолійович

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАЙВОЮ ВАГОЮ

74

 

CHEMICAL SCIENCES
15. Salmanova N.I., Sharifova T.K.

RESEARCH OF FOOD WASTE RECYCLING TECHNOLOGY

81

 

16. Діденко Людмила, Вишневська Людмила

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ХІМІЇ У ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

83

 

CULTUROLOGY
17. Сидоренко Любава Вікторівна

КУЛЬТУРОЛОГІЧНА РОБОТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК НАПРЯМОК ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

87

 

ECONOMIC SCIENCES
18. Мuhаmmеdоv Аbu Urinbasarovich, Murzasheva Zhanna Vladimirovna

DEVELOPMENT OF TOURIZM IN THE WESTERM REGION.

91

 

19. Мацієвська Аліса Петрівна

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

97

 

20. Тебенко Віта Миколаївна

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРІ ОБЛАСТІ

101

 

HISTORICAL SCIENCES
21. Nazira Abdinassir

A BRIEF HISTORY OF THE ETHNIC ORIGIN OF THE TURKIC PEOPLE OF CENTRAL ASIA AND KAZAKHSTAN

104

 

22. Нікітенко Костянтин Вікторович

ДІЯЛЬНІСТЬ АНАРХІСТCЬКИХ ГРУП У ХАРКОВІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

109

 

LEGAL SCIENCES
23. Kuzmenko Iuliia, Dumanskyi Roman

ONE-TIME CASH ASSISTANCE IN THE EVENT OF A POLICE OFFICER'S DEATH: SOCIAL PROTECTION IN UKRAINE

114

 

24. Bezdolny Maxim Yuriyovych, Leonov Sergey Sergeevich

UNICEF CHILDREN'S FUND UNICEF - COORDINATOR OF LEGISLATIVE POLICY IN UKRAINE AGAINST BULLYING

117

 

25. Bоndar Valeriia

WAYS TO IMPLEMENT THE INSTITUTE OF MEDIATION IN UKRAINE

120

 

26. Дудніков Анатолій Леонідович

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

122

 

27. Камінська Олена, Федорченко Олег

ДЕФІНІЦІЯ ПАРЛАМЕНТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

125

 

28. Матиашвили Гиорги Бакурович

ПРАВО НАРОДОВ НА МИР И ПРИНЦИП МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫ СПОРОВ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

129

 

29. Моргунова Т. І.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

134

 

30. Толкачова Ірина Анатоліївна, Матвієва Дарія Анатоліївна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

137

 

MANAGEMENT, MARKETING
31. Волківська Алла Миколаївна; Стаднік Оксана;

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

140

 

32. Voronina Alevtyna, Verhun Yevhen, Chernov Bohdan

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

145

 

33. Труш Діана Сергіївна, Нечипоренко Валентина Володимирівна

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИКОЮ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

152

 

MEDICAL SCIENCES
34. Ivanova Nataliya

“CORRELATION OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND COGNITIVE IMPAIRMENT DUE TO STROKE. FEATURES OF EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT”

156

 

35. Makieieva Nataliya, Odinets Yuriy, Poddubnaya Iryna

AFFECTION OF THE HEPATOBILIARY SYSTEM IN CHILDREN WITH ACUTE LEUKEMIA

159

 

36. Monastyrskiy Volodymyr, Pivtorak Volodymyr, Polonevich Sergiy, Burkov Mykola, Bulko Mykola

MODERN VIEWS ON COMPENSATORY HYPERTROPHY OF THE SINGLE KIDNEY

161

 

37. Movchan Oleksii, Bagmut Irina

INFLAMMATORY MICROENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF BREAST CANCER RELAPSE

165

 

38. Pivtorak Kateryna, Yakovleva Olga, Fedzhaga Irina, Pivtorak Natalia, Zhamba Alla

BONE COMPONENT OF BODY WEIGHT IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

172

 

39. Romensʼkyy Vyacheslav

PECULIARITIES OF REGISTRATION OF DENTAL PRACTICE UNDER THE NATIONAL LEGISLATION OF UKRAINE

175

 

40. Басюга Ірина Омелянівна, Пахаренко Людмила Володимирівна, Куса Олена Михайлівна

МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

178

 

41. Бендас Мирослава Петрівна, Бігун Руслана Василівна, Жукуляк Оксана Миколаївна, Гвоздецька Галина Сергіївна, Костяк Наталія Георгіївна

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ У ПОРІВНЯННІ З ОПЕРАТИВНОЮ ТАКТИКОЮ ВЕДЕННЯ

180

 

42. Курташ Наталія Ярославівна, Кравчук Інна Валеріївна, Куса Олена Михайлівна, Нейко Ольга Василівна

ВПЛИВ SARS-COV-2 НА МЕНСТРУАЛЬНИЙ ЦИКЛ ТА ЕНДОМЕТРІЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

183

 

43. Микула Микола Михайлович

ВПРОВАДЖЕННЯ СЕМЕСТРОВОГО ІСПИТУ З ФІЗІОЛОГІЇ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

186

 

44. Рибалова Ольга Володимирівна, Алексєєва Анастасія Миколаївна, Тищенко Євгеній Борисович

ДИНАМІКА ІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В МІСТІ ХАРКІВ ВНАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

190

 

45. Сидорчук Леонід Ігоревич, Міхєєв Андрій Олександрович, Яковичук Ніна Дмитрівна, Джуряк Валентина Степанівна, Сидорчук Ігор Йосипович

ТАКСОНОМІЧНІ І МІКРОЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МІКРОБІОТИ ВУЛЬВОВАГІНАЛЬНОГО ВМІСТУ ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ З ОДНОБІЧНИМ САЛЬПІНГООФОРИТОМ

197

 

46. Ковач Ілона Василівна, Хотімська Юлія Володимирівна, Алексеєнко Наталя Василівна, Хотімський Борис Леонідович

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА ТКАНИН ПАРОДОНТУ  В ДІТЕЙ, ЩО ХВОРІЮТЬ НА ГОСТРИЙ ЛІМФОБЛАСТНИЙ ЛЕЙКОЗ

202

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
47. Jossypiwna Bajun Kristina, Oksana Wasyliwna Borkowska, Iryna Olexandriwna Taraba

ERWACHSENBILDUNG IM FOKUS DER TRANSKULTURALITÄT

208

 

48. Анісімова Олена Едуардівна

ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ ЗВО ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

214

 

49. Аркушина Юлія Віталіївна

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

219

 

50. Багаева Зарина Геннадьевна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ

223

 

51. Брик Тетяна, Петрова Людмила

ОЗНАЙОМЛЕННЯ КУРСАНТІВ З ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ ОДИНИЦЯМИ ВІЙСЬКОВОЇ  ТЕМАТИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

226

 

52. Денис Юлія Анатоліївна

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОКАЛЬНИХ НАВИЧОК ШКОЛЯРІВ

229

 

53. Добровольський Юзеф Броніславович, Добровольський Віктор Броніславович, Дубініна Оксана Володимирівна

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ВИКЛАДАЧА З ВИКОРИСТАННЯМ БЕНЧМАРКІНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

234

 

54. Захарчук Владислав Володимирович

СТАВЛЕННЯ УЧНІВ 8 КЛАСІВ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

238

 

55. Здіховська Тетяна Вікторівна, Оніщук Світлана Степанівна

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА

247

 

56. Красильников Арсентий Александрович

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ МОТИВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

252

 

57. Кривенко Людмила Володимирівна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

261

 

58. Ланських Олена Борисівна, Ігнатьєва Ольга Сергіївна, Ткаченко Людмила Миколаївна

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

266

 

59. Муратова Ольга Віталіївна

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

271

 

60. Міщеня Оксана Миколаївна, Потапчук Юлія Володимирівна

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

274

 

61. Руденко Ніна Миколаївна, Гужик Яна Андріївна, Широков Денис Леонідович

ЗАСТОСУВАННЯ ІНЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ДЕРЕВО РІШЕНЬ» НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

281

 

62. Сіра Лариса Іванівна

ГУМАНОЦЕНТРИСТСЬКА СУТНІСТЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ НА ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

285

 

63. Тарабасова Любов Гаврилівна, Олефір Наталія Віталіївна

СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ КОМПЕНСАЦІЇ ПОРУШЕНОЇ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ

288

 

64. Тищенко Тетяна Іванівна

АКСІОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

293

 

65. Устименко Ольга Михайлівна

СКАФФОЛДИНГ У ПРОЄКТНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

296

 

66. Федорович Маргарита Настасіївна

ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

304

 

67. Чжоу Сюйлінь

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

306

 

68. Шкуренко Олександра Вікторівна, Косар Жанна Віталіївна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

309

 

69. Шкуренко Олександра Вікторівна, Казмірук Анастасія

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В 3 КЛАСІ

313

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
70. Meiirbekov Assylbek Kairatbekuly, Meirbekov Akylbek Kairatbekovich

NOMADIC TOPONYMY RELATED TO THE GIRL TRADITION

316

 

71. Shaf Olga, Goniuk Oleksandra, Kornilova Kateryna

«ЛЕСБІЙСЬКИЙ КОНТИНУУМ» У НОВЕЛІ «VALSE MÉLANCOLIQUE» ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ

321

 

72. Stefanovskaya Catherine I.

CLASSIFICATION OF SPORTS METAPHORS USED IN THE AMERICAN, BRITISH AND AUSTRALIAN MASS MEDIA

326

 

73. Атакишиева Нателла Фехрузовна

РАЗДЕЛЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРФОГРАФИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

329

 

74. Безборода Владислава Ігорівна

ГЕНЕЗИС МОВИ У ФІЛОСОФСЬКО-ЛІНГВІСТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ Г. ШТЕЙНТАЛЯ

335

 

75. Есетова Айнур Такеевна, Кульманова Зульфия Бекбулатовна

РОЛЬ ЯЗЫКА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

338

 

76. Колесникова Лариса Леонідівна

РОЛЬ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

342

 

77. Пренько Яна, Васта Валерія

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

345

 

78. Терехова С. І., Лінь Нань, Лю Веньчжи

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ОСОБА» В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

348

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
79. Еслямгалиев Жанат Кумарович

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ

351

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
80. Bocheluk Vitaliy, Ivanchenko Violeta

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АУТОАГРЕСІЇ З ОРТОРЕКСІЄЮ

355

 

81. Gladushyna Raisa

FOSTERING INTERCULTURAL SENSITIVITY IN A DIVERSE ACADEMIC ENVIRONMENT

359

 

82. Polishchuk Daria

DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS’ INDEPENDENCE THROUGH THE FRAMEWORK OF THE FAMILY SYSTEM

365

 

83. Romanenko Oksana, Masian Anna

THE PROBLEM OF DECISION-MAKING IN INTERDISCIPLINARY RESEARCHES

369

 

84. Дроздова Марина Анатоліївна

ПСИХОСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДІ ПРО БЛАГОПОЛУЧНУ ЛЮДИНУ

371

 

85. Кришталь Аліна Олександрівна

АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПРИЧИН НЕДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПСИХОЛОГІЇ

374

 

TECHNICAL SCIENCES
86. Lys Stepan, Khimka Bohdan

ALGORITHMS FOR PROCESSING SELF-POWERED NEUTRON DETECTOR SIGNALS IMPORTANT FOR DETERMINATION OF LOCAL PARAMETERS IN EACH PART OF THE CORE

376

 

87. Свяцький Володимир Вячеславович, Тупаленко Денис Сергійович

ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ СХЕМ ПРЕСУВАННЯ ТРУБ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

383

 

88. Burlachenko Dementiy, Mutychko Olexandr

NEW GEAR A VISION OF THE FUTURE

386

 

89. Deineko Zhanna, Zeleniy Oleksandr, Lyashenko Vyacheslav, Tabakova Iryna

COLOR SPACE IMAGE AS A FACTOR IN THE CHOICE OF ITS PROCESSING TECHNOLOGY

389

 

90. Skoblo Tamara, Vlasovets Vitaliy, Rybalko Ivan, Maltsev Taras

CHARACTER OF FORMATION OF SECONDARY PROTECTIVE STRUCTURES DURING OPERATION OF PARTS

396

 

91. Tvoroshenko Iryna, Maksimenko Heorhii

TO THE QUESTION OF ANALYSIS OF EXISTING MECHANISMS OF WEB APPLICATION TESTING

403

 

92. Tvoroshenko Iryna, Bielinskyi Yaroslav

ON THE FEATURES OF METHODS OF PROCESSING AND RECOGNITION OF HANDWRITTEN TEXT

410

 

93. Tvoroshenko Iryna, Kuznetsov Maksym

ABOUT THE ROLE OF TESTING IN PROCESS OF MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

416

 

94. Voskoboinick Volodymyr, Turick Volodymyr, Voskobiinyk Andriy, Voskoboinyk Oleksandr

VORTICITY FIELD INSIDE CROSS-STREAMLINED SEMI-CYLINDRICAL TRENCH

422

 

95. Yevsieiev Vladyslav, Demska Nataliia

STUDY OF THE STRUCTURE OF CYBER-PHYSICAL PRODUCTION SYSTEMS IN INDUSTRY 4.0

431

 

96. Бандура Валентина

АНАЛІЗ НОВІТНІХ РОЗРОБОК ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ПЕЧІНКОВОГО ПАШТЕТУ

435

 

97. Білюк Іван Сергійович, Савченко Олег Валерійович, Шарейко Дмитро Юрійович, Гаврилов Сергій Олексійович, Фоменко Андрій Миколайович

БЛОК ЖИВЛЕННЯ СИЛОВИХ ЛАНЦЮГІВ ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ

439

 

98. Дудников Владимир Степанович

АВТОПОДАТЧИК ЗАГОТОВОК ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

442

 

99. Корчак Микола Миколайович

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПОСОБУ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

452

 

100. Лях К.С., Егорова О.А., Алексеев Г.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНА ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

458

 

101. Мірошніков Віталій Юрійович, Савін Олександр Борисович, Соболь Володимир Миколайович, Юніс Башир

ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ МАТЕРІАЛУ ТРУБ ЗА ДАНИМИ ГРАНИЧНИХ РУЙНІВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

462

 

102. Ніжник Н.А., Сігал О.І.

ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЕВИХ СУМІШЕЙ У СПАЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВКАХ

466

 

103. Пиріг Ян, Галкін Андрій, Мороз Тарас

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОГЕЗІЇ БІТУМНИХ В’ЯЖУЧИХ

470

 

104. Сова Олег Ярославович, Налапко Олексій Леонідович, Протас Надія Михайлівна, Бігун Наталія Сергіївна, Шишацький Андрій Володимирович

АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ БІОІНСПІРОВАНИХ АЛГОРИТМІВ

477