Прудка Людмила Миколаївна

В 2005 році закінчила Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство», кваліфікація: юрист.

В 2010 році поступила до аспірантури Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

В 2013 році захистила дисертацію на тему «Психологічні особливості професійної стійкості як складової частини психічної стійкості особистості» та отримала диплом кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (диплом ВАК України про присудження наукового ступеню кандидата психологічних наук ДК  № 018304 виданий 21.11.2013 року).

Доцент кафедри криміналістики та психології Одеського державного університету внутрішніх справ.

В період з 02.03.2015 по 28.03.2015 року проходила підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за програмою «Психологія і педагогіка вищої школи».

В період з 17.06.2019 по 06.07.2019 року проходила підвищення кваліфікації на факультеті психології та соціальної роботи Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за програмою «Психологія і педагогіка вищої школи. Методика викладання економіко-правових дисциплін у вищій школі».

Стаж роботи у правоохоронних органах 19 років.

Досвід педагогічної діяльності – 17 років.

Основні публікації:

 1. Екологічне право. Навчально-методичний посібник /уклад. С.В. Резніченко, А.В. Луняченко., Л.М. Прудка – Одеса: ОЮІ НУВС, 2003. – 79 с.
 2. Професійне спілкування працівників Національної поліції: підручник /авт.кол.: С.І. Яковенко, Л.М. Прудка та ін. – Одеса: Астропринт, 2017. – 260 с.

Наукові статті

 1. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Про досвід застосування рейтингової оцінки якості підготовки фахівців в Одеському юридичному інституті НУВС / Л.М. Прудка // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. № 4. – 2002. – С.218-222.
 2. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Особливості професійно-психологічної підготовки співробітників оперативних служб міліції на сучасному етапі розвитку України / Л.М. Прудка // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2005. – Випуск XV. – С.250-255.
 3. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Професійна усталеність як чинник професійно-психологічної підготовки персоналу оперативних підрозділів ОВС / Л.М. Прудка // Наука і Освіта. № 3-4. – 2006. – С.35-38.
 4. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Психологічні чинники, що впливають на професійну усталеність працівників оперативних підрозділів ОВС / Л.М. Прудка // Наука і Освіта. № 1/2. – 2007. – С.29-32.
 5. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Професійна правосвідомість і професійна усталеність працівників карного розшуку: шляхи формування і удосконалення / Л.М. Прудка // Кримський юридичний вісник. –– Вип. 3 (10). І ч. – 2010. – С. 203-211.
 6. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Психологічні особливості професійної стійкості майбутніх працівників кримінальної міліції / Л.М. Прудка // Вісник Одеського національного університету ім.. І.І. Мечнікова. – 2011. – Т.16. Вип. 17. – С.110-117.
 7. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Психологічні чинники формування професійної стійкості працівників карного розшуку / Л.М. Прудка // Науковий вісник Південно-українського національного педагогічного університету ім..К.Д. Ушинського. – 2011. - № 11-12. – С.246-254.
 8. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Професійна стійкість як складова частина психічної стійкості особистості / Л.М. Прудка // Вісник Одеського національного університету ім.. І.І.Мечнікова. – 2013. – Т.18. Вип. 22(3). – С.44-49.
 9. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Особливості професійної стійкості особистості / Л.М. Прудка // Наука і освіта. – 2013. – №1/2. – С. 72-76.
 10. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Права людини та їх пріоритетне значення в діяльності міліції як основа реформування професійної підготовки в ОВС / Л.М. Прудка // Південноукраїнський правничий часопис, 2014. –  № 1. −  С. 14–18.
 11. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Електоральний абсентеїзм в Україні як загроза демократії / Л.М. Прудка // Південноукраїнський правничий часопис, 2014. –  № 2. −  С. 179-181.
 12. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Значення впливу психічного стану співробітника ОВС під час екстремальних ситуацій на ефективність професійної діяльності / Л.М. Прудка // Вісник Національного університету оборони України – 2015. - № 2. – С.220-224.
 13. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Верховенство права як гарантія правової держави: проблеми сучасності / Л.М. Прудка // Південноукраїнський правничий часопис, 2015. – № 2. – С.73-76.
 14. Прудка Л.М., О.О. Добровольська Наукова стаття.   Некоторые аспекты влияния руководителя на неформальные структуры коллектива / Л.М. Прудка, О.О. Добровольська // Ежемесячный международный научный журнал «INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT» - 2017. - № 1. Ч. 1. – С. 75-76.
 15. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Психологічні особливості шахрайства в мережі Інтернет / Л.М. Прудка // Південноукраїнський правничий часопис – 2018. – №2. – С.30-33.
 16. Прудка Л.М. Наукова стаття.   Маніпулювання свідомістю електорату під час виборчого процесу / Л.М. Прудка // Південноукраїнський правничий часопис – 2019. – №3. – С.24-27.

Відзнаки та нагороди

Переможець конкурсу «Викладач року – 2018», який проводився серед науково-педагогічного складу Одеського державного університету внутрішніх справ.