Романова Альона Сергіївна

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри теорії  та філософії права,

конституційного та міжнародного права

Інститут права, психології та інформаційної освіти

Національного університету «Львівська політехніка»                                                                                   

Науково-дослідний профіль (Orcid, Google Scholar, Web of Science)

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-2858-3052

W&S –ResearcherID: V-9340-2017

Google Scholar –https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=ulIy3ukAAAAJ

Освіта:

 У 2001 році закінчила з відзнакою Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. Спеціальність «Правознавство».

Захищені дисертації:

 У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект» (спеціальність – 12.00.12 – філософія права) у Спеціалізованій вченій раді Львівського Державного університету внутрішніх справ та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук (науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович).

У 2016 р. захистила докторську дисертацію «Людина у природно-правовому просторі: інтелігібельний і сенсибельний виміри» (спеціальність – 12.00.12 – філософія права) у Спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук (науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович).

Вчені звання:

Доцент за кафедрою теорії та філософії права (2013 рік).

Професійна кар’єра:

2001 – 2011 р.р. науково-педагогічна діяльність на посадах від викладача до доцента кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ.

З 2011 по теперішній час науково-педагогічна діяльність на посадах від доцента кафедри до професора кафедри Інституту права, психології та інформаційної освіти.

Навчально-методична робота:

 Науково-педагогічний стаж – 19 років. За звітний період виконувала навчальне навантаження з дисциплін: філософія права, теорія держави і права, методологія сучасного правознавства, соціологія права.

Розроблено 18 навчально-методичних посібників, 5 монографій, 3 навчальних посібники.

Науково-дослідна робота:

 Опубліковано понад 150 науково-методичних праць, у тому числі 96 статей опублікованих у науковометричних базах та у провідних фахових виданнях України.

Публікації, що включені у Web of Science і Scopus.

 1.Kovalchuk V. B., Romanova A., Savenko V. V., Yevkhutych I. M., Podra O. P. Economic and legal aspects of human capital investments providing in Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Університет банківської справи. 2019. Вип. 3 (30). С. 490–500 (Web of Science) DOI:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179925

Три статті подано до друку в журнали, що входять до науковометричної бази Scopus.