XVI Міжнародна науково-практична конференція “Science and society, patterns and trends of development”, 30 березня – 02 квітня 2021р., Відень, Австрія

Більше 1000 дослідницьких проектів ведеться в Австрії в рамках активної кооперації з ЄС в міжнародній науковій діяльності, а центром фундаментальних досліджень є Австрійська академія наук. Розташована вона у Відні – це місто було обрано місцем проведення XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Science and society, patterns and trends of development».

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Parkhuts B. Yield and quality of winter barley grains depending on calculated norms of fertilizers for programmed yield in the conditions of the western forest steppe // Science and society, patterns and trends of development. Abstracts of XVI International Scientific and Practical Conference. Vienna, Austria 2021. Pp. 11-13
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XVI

Завантажити збірник

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Parkhuts Bohdan

YIELD AND QUALITY OF WINTER BARLEY GRAINS DEPENDING ON CALCULATED NORMS OF FERTILIZERS FOR PROGRAMMED YIELD IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN FOREST STEPPE

11

 

2. Любич Віталій Володимирович, Полянецька Ірина Олегівна

УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ

14

 

3. Резніченко Віта Петрівна, Мохонько Анжела Анатоліївна, Мохонько Дар’я Валеріївна

ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВАМИ НА ВИСОТУ РОСЛИН СОЇ

17

 

4. Станкевич Сергій Володимирович

ПОТІВІРУС ШАРКИ СЛИВИ (PLUM POX POTYVIRUS) В УКРАЇНІ

21

 

ART HISTORY
5. Вороновська Ольга Володимирівна

МУЗИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК СОЦІАЛЬНО ФУНКЦІОНУЮЧА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

26

 

6. Северин Надія Василівна, Северин Віктор Дмитрович, Чернявська Світлана Миколаївна

ГОГОЛІВСЬКІ ОБРАЗИ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

29

 

BIOLOGICAL SCIENCES
7. Коцур Надія Іванівна, Горбачевська Вікторія Аркадіївна

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

33

 

ECONOMIC SCIENCES
8. Pilyavets Viktor, Sysoieva Inna

FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT OF UKRAINE

38

 

9. Гетьман Мар’яна Андріївна, Шушакова Ірина Костянтинівна

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

41

 

10. Долішня Тетяна Іванівна

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

45

 

11. Кононенко Жанна Андріївна, Чіп Людмила Олександрівна

ВПЛИВ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

49

 

12. Садовська Ірина Борисівна, Нагірська Катерина Євгеніївна

ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ

54

 

13. Степаненко Тетяна Олександрівна, Миргород Марина Миколаївна

ОЦІНКА ПРОТИЕРОЗІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІВОЗМІН ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОЇ

56

 

14. Третяк Антон Миколайович, Третяк Валентина Миколаївна, Поліщук Анна Станіславівна

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

59

 

15. Чикало Інна Василівна

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

63

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
16. Опашко Ганна Іванівна

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

68

 

17. Рішко Аліна Русланівна

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛАНДШАФТУ ГІРСЬКОГО МАСИВУ ЧОРНОГОРА

72

 

18. Сивий Мирослав Якович, Лісова Наталія Олегівна

ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНУ СТРУКТУРУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

75

 

GEOLOGICAL SCIENCES
19. Halyna Kuzmanenko, Tetiana Okholina

STUDY OF AMBER BY THE METHOD OF IRS (KORABEL AREA, ZHYTOMYR REGION)

80

 

JOURNALISM
20. Галацька Валентина Леонідівна

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ УКРАЇНИ

82

 

LEGAL SCIENCES
21. Dorosh-Kizym Mariana, Dorosh Marta, Khudyakov Vladyslav

DEVELOPMENT AND CURRENT PROBLEMS OF LEGAL EDUCATION IN UKRAINE

84

 

22. Козяк Анастасія Віталіївна

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЛАВ ДЕРЖАВ ЗА МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ

88

 

23. Кравчун Злата Вадимівна

ПРИНЦИП ОБ'ЄКТИВНОЇ ІСТИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ВЧЕНИХ-ПРОЦЕСУАЛІСТІВ

91

 

24. Мейірбекова Гүлжазира Болатқызы, Мәдіхан Шаһаризада

ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕ ТАСЫМАЛДАУ ШАРТЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

96

 

25. Митошоп Владислав Володимирович

АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ США ДО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

101

 

26. Хатнюк Наталія Сергіївна, Дмитренко Андрій Валерійович

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НЕПРИБУТКОВИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

104

 

MANAGEMENT, MARKETING
27. Shaposhnikova Olena

CURRENT PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

108

 

28. Sientiurina Diana, Voronina Alevtyna

VALUE MANAGEMENT AND METHODS OF DIAGNOSTICS OF VALUE ORIENTATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF CORPORATE CULTURE

111

 

29. Кучмєєв Олександр Олександрович

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

115

 

30. Мокряк Едуард Валерійович

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ КООРДИНАЦІЇ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ

119

 

MEDICAL SCIENCES
31. Zhaparov Ulan, Khairli Gafur, Sushchenko Alexei

EXPERIENCE OF APPLICATION (IN THE USE) OF PROSTATIC ARTERY EMBOLIZATION IN BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

124

 

32. Шевченко О.О., Назар П.С., Левон М.М.

СУБМІКРОСКОПІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЦИТОДИФЕРЕНЦІАЦІЇ  БЕРЕГОВИХ КЛІТИН В ЕНДОТЕЛІОЦИТИ НЕПЕРЕРВНОГО ТИПУ В ПРОЦЕСІ ПЕРВИННОГО АНГІОГЕНЕЗУ

130

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
33. Годлевський Петро Мечиславович, Саратовський Олександр Вікторович

АУТОГЕННЕ ТРЕНУВАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

132

 

34. Жиембаев Ж.Т., Алдабергенов Ә.Т.

АҚПАРАТТЫҚ- КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ПӘНІНЕН ӨЗДІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

135

 

35. Затока Світлана Анатодіївна

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ МЕТРОЛОГВІЧНИХ ХАРАКТКРИСТИК  ЦИФРО -АНАЛОГОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

142

 

36. Исаева Динара Серикбайкызы

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

148

 

37. Кенжегалиева Данагуль Нурлыбековна

АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ ҮШІН PRAAT ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

154

 

38. Литвиненко Ніна Павлівна, Парфьонова Оксана Ігорівна

ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В  ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

157

 

39. Ситник Ольга Іванівна

ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ІНШОМОВНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

161

 

40. Федорова Ольга Василівна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

163

 

41. Чабаненко Н.А.

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГIЧНИХ УМОВ В УЧНIВСЬКОМУ КОЛЕКТИВI НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

166

 

42. Шарун Ігор Едуардович, Дорошенко Ольга Геннадіївна, Третяк Тетяна Олегівна

СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У СТУДЕНТОК ДНІПРОВСЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

173

 

43. Швидків Галина Романівна

РОЗВИТОК ФЕНОМЕНА СПІВОЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

177

 

PHARMACEUTICAL SCIENCES
44. Shandra Mariana, Zimenkovsky Andriy, Shybinsky Volodimir

CLINICAL-PHARMACEUTICAL PREREQUISITES FOR PHARMACEUTICAL CARE UNDER GENERAL ANESTHESIA IN DENTISTRY

180

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
45. Prenko Yana

UPGRADE OF LANGUAGE SKILLS OF FUTURE LAWYERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

182

 

46. Карач Наталія Миронівна

ЖАНРОВА СТРУКТУРА РОМАНУ «ПОВНОЛІТНІ ДІТИ» ІРИНИ ВІЛЬДЕ

185

 

47. Кравцова Юлия

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНГВОМЕТАФОРОЛОГИИ

188

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
48. Копилов Володимир Олександрович, Медведь Олена Вікторівна

ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ VS СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ

193

 

49. Радіонова Людмила Олексіївна, Радіонова Ольга Миколаївна

СТРУКТУРА МІСЬКОГО СОЦІУМУ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

197

 

POLITICAL SCIENCE
50. Vazha Shubitidze, Otar Davitashvili, Ekaterine Burdeladze

GEORGIA - A LEADING COUNTRY IN THE EASTERN PARTNERSHIP

200

 

51. Кравчук Ольга Юріївна

НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ  ТРАНСФОРМАЦІЇ  РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

202

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
52. Власова Нина Васильевна

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ВОПРОСАХ, ЗАДАВАЕМЫХ ВЗРОСЛЫМ

205

 

53. Тертична Надія Анатоліївна

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

212

 

54. Тлустенко Алла Петрівна

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ УЯВИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ПЕРІОД МОЛОДШОГО ВІКУ

216

 

TECHNICAL SCIENCES
55. Gavardashvili Givi, Kukhalashvili Eduard, Iremashvili Inga

STUDY OF THE MATHEMATICAL MODEL OF SNOW AVALANCHE KOBI - GUDAURI SECTION OF THE GEORGIAN MILITARY ROAD ON SENSITIVE AREAS

221

 

56. Krepych Svitlana, Spivak Iryna

SEARCH FOR CONNECTIONS BETWEEN ANY RAILWAY STATIONS OF UKRAINE

227

 

57. Krukovska Viktoriia

NUMERICAL ANALYSIS OF INFLUENCE OF COAL BEDS MOISTURE ON OUTBURST HAZARD

233

 

58. Krukovskyi Oleksandr

THE DEEP ROPE BOLTS AS AN ELEMENT OF THE ROOF BOLTING STRUCTURE

237

 

59. Lapta Sergey, Aleksandrov Nikolay, Solovyova Olga

AUTOMATED SYSTEM FOR EARLY DIAGNOSIS OF DIABETES MELLITUS 2

240

 

60. Oliinyck Mykhailo, Shtimmerman Aksieniia

USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN MONOGRAM DESIGN

243

 

61. Rybalko Ivan

APPLICATION OF REPAIR COATINGS WITH A CHARGE WITH DIAMOND FRACTION AND NATURAL MATERIALS

248

 

62. Slyamkhan Shyrailym Maratovna, Tnymbayeva Bagimkul Temirkhanovna, Iskakova Galiya Kuandykovna

REORGANIZATION OF THE CENTERS OF STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION IN THE IMPLEMENTATION OF A NEW SYSTEM OF TECHNICAL REGULATION OF THE MARKET IN KAZAKHSTAN

251

 

63. Буряк Мирослав Сергійович, Штіммерман Аксєнія Миколіївна

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КОРЕКЦІЇ ЗВУКОВОГО РЯДУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ НА ОСНОВІ ДАНИХ АУДІОГРАМ

254

 

64. Грабовська Олена В’ячеславівна, Євдомаха Тетяна Ігорівна, Дарміна Аміна Дмитрівна

ТЕХНОЛОГІЯ НИЗЬКОЛАКТОЗНОГО СОУСУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

258

 

65. Кавин Ярослав Михайлович, Кавин Святослав Ярославович, Кавин Богдан Ярославович

МЕТОДИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ В ІНТЕРАКТИВНИХ ПРОГРАМНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

263

 

66. Марков В.Т., Пасічний Василь Миколайович

ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА (МГС) В УПАКОВЦІМЯСНИХ ПРОДУКТІВ

266

 

67. Торба Алєксандр Алєксєєвіч, Рондалев Михайло Іванович

МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ISM-ДІАПАЗОНІ.

270

 

68. Қаршыға Ғалымжан Орынбасарұлы, Каршыгаев Рахимжан Оринбасарович, Корганбаева Газиза Мырзабековна

ГАЗДЫБЕТОН ӨНДІРІСІНДЕ ЖЭС КҮЛІН ПАЙДАЛАНУ

272

 

Все частіше конференції почали проводитися в заочною формою, адже в заданому темпі життя знайти навіть пару днів для подорожі в іншу країну практично неможливо. А так взяти участь вдалося авторам з України, Грузії, Казахстану, Узбекистану. При цьому міжнародний ISBN є підтвердженням публікації в міжнародному виданні, так що практична значущість такого заходу залишається незмінною. Кожен учасник отримує:

  • електронний збірник;
  • персональний електронний сертифікат;
  • можливість опублікуватися самостійно або з співавторами;
  • допомогу на всіх етапах підготовки.

Кожна компанія висуває свої вимоги і регулює цінову політику. International Science Group намагається, щоб можливість участі в міжнародній науковій конференції була у кожного, тому вартість організаційного внеску фіксована, незалежно від кількості учасників або сторінок.