Слабкий Геннадій

В 1980  році закінчив  Донецький державний медичний інститут ім. М.Горького за спеціальністю «лікувальна справа», кваліфікація: організатор охорони здоров’я.

Доктор медичних  наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина.

Тема дисертації: «Наукове обґрунтування системи спеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню великого промислового міста».

Професор по кафедрі  організації вищої освіти та управління охороною здоров’я з 2005 року

Завідувач  кафедри наук про здоров’я Ужгородського національного університету.

Стаж роботи в  системі охорони здоров’я  з 1980 року.

Стаж науково-педагогічної роботи з 1996 року.

Основні публікації за напрямом:

Слабкий Г.О., Будяк Н.Ю., Черемухіна О.М. Характеристика стану здоров'я населення та системи охорони здоров'я. 2015 рік. Дніпропетровська область  [Монографія]// ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ., 2016. – 64 с.

Слабкий Г.О., Глушаниця О.Ф., Лисенко П.М., Слабкий В.Г. Характеристика стану здоров'я населення та системи охорони здоров'я. 2015 рік. Київська область  [Монографія]// ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ., 2016. – 51 с.

Мельник П.С., Слабкий Г.О., Дзюба О.М., Чепелевська Л.А., Кудренко М.В. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ : МВЦ «Медінформ», 2017. – 516 c

Слабкий Г.О. Наукові здобутки в дисертаційних роботах за спеціальністю «соціальна медицина» 2013-2017рр. Київ, «Гордон»,  2018 р. – 321 с.

Current issues of health care and physical rehabilitation: collective monograph / G. O. Slabkiy, V. Yo. Bilak-Lukianchuk, V.V. Brych, D. V. Danko, A.-M. M. Pishkovtsі, A. O. Keretsman, O. V. Zhdanova, I. S. Myronyuk, A. P. Spivak, K. S. Barannik. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 184 p. ISBN 978-966-397-155-1

Знаменська Т.К., Толстанов О.К., Похилько В. І., Ковальова О.М., Слабкий Г.О., Куріліна Т.В., Знаменська М. А. Неонатологія з позиції сімейного лікаря (третє оновлене видання). Навчальний посібник для лікарів-інтернів, неонатологів і лікарів загальної практики-сімейної медицини за спеціальностями «неонатологія», «загальна практика – сімейна медицина». Київ. 2015.  -  433 с.

Слабкий Г.О.,  Дудник С.В. Словник-довідник термінів з організації управління, економіки та фінансування у сфері охорони здоров’я. Київ, 2016. – 157 с.

 Наукові статті

Slabkiy G.О., Delehan-Коkaiko S.V. Special features of population morbidity of transcarpathian region as the mountainous territory of ukraine and the prevalence of diseases in the region// Wiadomości Lekarskie (Польща). – 2018, tom LXXI, № 2 – C. 350-355.    Scopus 

До питання  забезпечення комунікацій в охороні здоров»я/ М . А.Знаменська, Г. О.Слабкий, Т.К.Знаменська//// Wiadomości Lekarskie (Польща). – 2018, tom LXXI, № 9. – C. 1759-1765 Scopus 

Скрип В.В. Характеристика  показників захворюваності населення Закарпатської області та поширеності серед нього хвороб / В.В. Скрип, І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий // Wiadomości Lekarskie (Польща). – 2018, tom LXXI, № 5. – C. 1051 - 1055. Scopus 

Кручаниця В.В. Враженість населення Закарпатської області алкоголем та наркотиками / В.В. Кручаниця, І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий // Wiadomości Lekarskie (Польща). – 2018, tom LXXI, № 6. – C. 1245 - 1249. Scopus 

Жилка Н.Я. Характеристика  деяких показників репродуктивного здоров’я жіночого населення України / Н.Я. Жилка, І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий // Wiadomości Lekarskie (Польща). – 2018, tom LXXI, № 9. – C. 1803 - 1808. Scopus 

Ждан В.М., Слабкий Г.О., Жданова О.В. Самооцінка  студентською  молоддю  стану особистого здоров’я та характеристика їх звернень за медичною допомогою// Світ медицини та біології. 2019. № 4 (70). – С.71-76  Web of science 

Слабкий Г.О., Дзюба О.М., Дудіна О.О. , Габорець Ю.Ю.Стан регіоналізації перинатальної допомоги в Україні// Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. – №2 (68). – С. 12–19 Index Copernicus

            Слабкий Г.О. Шафранский В.В. Дудіна О.О. Інвалідність дітей як проблема громадського здоров’я: профілактика та забезпечення ефективної реабілітації// Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. – №3 (69). – С. 27-30 Index Copernicus

               Слабкий Г.О., Защик Н.С. До питання смертності населення в результаті саморуйнівної поведінки// Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. – №3 (69). – С.  37-39 Index Copernicus

              Шафранський В.В., Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Характеристика кваліфікаційних вимог до фахівців системи громадського здоров’я// Вісник проблем біології і медицини. 2017 – Випуск 2, том 2, № 136 - С. 351-354 Index Copernicus

              Миронюк І.С., Слабкий Г.О., Шафранський В.В. До структури національної системи громадського здоров’я// Вісник проблем біології і медицини. 2017 – Випуск 3, том 2, № 138 - С. 135-142 Index Copernicus

            Слабкий Г.О. Характеристика інвалідності дитячого населення України / Г.О.Слабкий, О.М.Дзюба, О.О.Дудіна, Ю.Ю.Габорець // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – №1 (75). – С.5-11. Index Copernicus

           Слабкий Г.О. Аналіз смертності населення України в результаті навмисного само ушкодження/ Г.О.Слабкий, Н.С.Защик //Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – №2 (76). – С.29-33. Index Copernicus

              Слабкий Г.О. Тенденції стану здоров’я  дитячого населення та доступності  медичної допомоги (за даними  вибіркового опитування домогосподарств із дітьми)/ Г.О.Слабкий, С.В.Дудник  //Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – №2 (76). – С. 8-13. Index Copernicus

               Слабкий Г.А. Анализ финансового обеспечения медицинской помощи сельскому населению Черкасской области/ Г. А. Слабкий, М. В. Лобас // Вестник проблем биологии и медицины.- 2018.-  № 4 (146). С.237-240.  Index Copernicus

           Погоріляк Р.Ю. Характеристика кадрового потенціалу системи охорони здоров’я на сучасному етапі на регіональному рівні / Р.Ю. Погоріляк, Г.О. Слабкий // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Випуск 1, том 1(148). – С. 313-317. Index Copernicus

              Слабкий Г.О. Медико-демографічна ситуація як глобальна проблема громадського здоров’я України / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк, І.І. Кошеля, С.В. Дудник // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. - №3(81). – С.62-72. Index Copernicus

Інша інформація

Приймав участь у розробці більше 60 законодавчих на нормативно-правових актів  з організації та реформування охорони здоров’я.

Член двох спеціалізованих вчених рад.

З 2010 року голова Проблемної експертної комісії НАМН та МОЗ України за спеціальністю «Соціальна медицина».

В 2007 році Федерацією Всесвітнього миру присвоєно почесне звання «Посол миру»