V Міжнародна наукова конференція з нових тенденцій у науці та освіті «Theoretical and scientific bases of development of scientific thought», 16 – 19 лютого 2021 р., Рим, Італія

Місцем проведення V Міжнародної наукової конференції з нових тенденцій у науці та освіті був обраний Рим, Італія. У цьому місті на стажуванні мріє побувати величезна кількість викладачів і студентів, ну а поки що у вас є час підготуватися, опублікувавши тези в збірнику міжнародної конференції англійською мовою.

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Liubych V., Oliinyk O. Output of flattened cereals from emmer wheat after the radiation with high-frequency field // Theoretical and scientific bases of development of scientific thought. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy 2020. Pp. 21-23.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.V

Завантажити збірник

 

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Liubych Vitalii, Oliinyk Olena

OUTPUT OF FLATTENED CEREALS FROM EMMER WHEAT AFTER THE RADIATION WITH HIGH-FREQUENCY FIELD

21

 

2. Qiaoyan Chen, Wenhui Wei, Kandyba Nataliya

ADVANCES IN MICRORNA RESEARCH OF WINTER WHEAT

24

 

3. Левкіна Р.В., Бічевин М.В., Хворост А.А.

СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

30

 

4. Павлова Інга Володимирівна

ВПЛИВ ГУМАТІВ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ В КРОВІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ПІД ЧАС ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ

33

 

5. Станкевич Сергій Володимирович

ЗАХІДНИЙ КУКУРУДЗЯНИЙ ЖУК DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE В УКРАЇНІ

37

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
6. Демчина Богдан, Кравз Андрій

ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ КАНАТУ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ДЕРЕВ'ЯНИХ АРМОВАНИХ ВАНТ

42

 

7. Березовецька Ірина

АРХІТЕКТУРНА ЦІННІСТЬ САДИБНОГО ЖИТЛА ЛЬВОВА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

47

 

8. Zyma Oleksandr, Pahomov Roman, Redkin Oleksandr

PROTECTION OF RESIDENTIAL AND CIVIL BUILDINGS FROM LOW-FREQUENCY NOISE

53

 

9. Демчина Богдан Григорович, Кунанець Юрій Михайлович

ЗАСТОСУВАННЯ ВДАВЛЮВАНИХ ТРУБОБЕТОННИХ МІКРОПАЛЬ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ

55

 

  ART HISTORY  
10. Бізіля Наталія Юріївна

РИСИ МАНЬЄРИЗМУ В МАДРИГАЛАХ ДЖЕЗУАЛЬДО ДA ВЕНОЗА

57

 

11. Кротевич Олександр

ЕТІМОЛОГІЯ ТАТУЮВАННЯ ТА ТРАНСФОРМУВАННЯ В ЧАСІ

63

 

12. Махметова Дарига Ордабаевна

ҚАЗАҚСТАН ГРАФИКАСЫ – СТУДЕНТТЕРГЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ ҚҰРАЛЫ

66

 

  BIOLOGICAL SCIENCES  
13. Yorkina Nadiia, Cherniak Yevheniia

MEDICAL AND BIOLOGICAL MONITORING AS AN IMPORTANT CONDITION FOR GENETIC SAFETY OF THE POPULATION

70

 

14. Божко Тетяна Василівна, Васенко Олександр Георгійович

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕФЕРЕНЦІЙНИХ УМОВ  ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ НА БАЗІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОІНДИКАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ

73

 

15. Коцур Надія Іванівна

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ТА БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ ВІЛ/СНІДУ В ШКОЛЯРІВ

77

 

16. Кузнецова О.В., Петренко Т.І.

РОЛЬ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВІДНОВЛЕННІ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

82

 

  CHEMICAL SCIENCES  
17. Бельтюкова Светлана, Лівенцова Олена

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ХМЕЛЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОАНИЕМ ЛАНТАНИДНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ МАРКЕРОВ

84

 

18. Статіва Олександра Богданівна

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН ТА  СТАНУ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВОДИ ПОЛТАВЩИНИ

87

 

  ECONOMIC SCIENCES  
19. Prykaziuk Nataliia, Anhelina Pohybil

ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF THE POLISH BANKING SYSTEM

90

 

20. Lazarieva Olena

DEVELOPMENT OF CREATIVE LAND USE

95

 

21. Sliusar Svitlana

РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ФОРМУВАННІ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

99

 

22. Баранник Лілія Борисівна, Туболець Ірина Іванівна, Черба Віта Миколаївна

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ

102

 

23. Вінниченко Олена Вікторівна, Матвієнко Сніжана Сергіївна

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ГРОШОВОМУ РИНКУ В УКРАЇНІ

105

 

24. Грицьков Євгеній Володимирович

ВИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ

111

 

25. Давидова Ірина Олегівна, Iстоміна Любов Павлівна

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

113

 

26. Джабраил Гусейнов

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК 2016-2021 ГОДА

116

 

27. Зубарєв Дмитро Васильович

ВИЗНАЧЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

120

 

28. Калайтан Т. В., Гримак О. Я., Кушнір Л. П.

КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОДУКТОВИХ ЗАПАСІВ ТА ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АВС-АНАЛІЗУ  НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

121

 

29. Клепікова Світлана Володимирівна

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЕРЕХОДУ ДО ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

127

 

30. Ковальчук Альона, Вантула Марія

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

129

 

31. Левкіна Р.В., Котко Я.М., Левченко Д.С.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОТУРИЗМУ НА РІВНІ РЕГІОНУ

132

 

32. Надейко Микола Миколайович

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

136

 

33. Поліщук Олег Миколайович

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ

142

 

34. Череп Олександр Григорович, Ткачук Олександр Олександрович

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

146

 

35. Шушакова Ірина Костянтинівна, Агапова Олександра Вадимівна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

149

 

  GEOGRAPHICAL SCIENCE  
36. Fesyna Anastasia, Pet’ko Lyudmila, Turchynova Ganna

THE SPANISH STEPS IN ROME AND MOVIE ROMAN HOLIDAY (1953)

152

 

37. Kruhlova Alina, Pet’ko Lyudmila

"OH, TIBER, FATHER TIBER!" AND MOVIE ROMAN HOLIDAY (1953)

162

 

38. Vynohradova Nadiya, Pet’ko Lyudmila

'ROMAN HOLIDAY' FILMING LOCATIONS IN ROME: TRINITÀ DEI MONTI

172

 

39. Глушков Андрій Володимирович, Шанюк Олег Віталійович

ТЕРМОБАРИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

186

 

40. Лозинський Роман Мар’янович, Лабінська Галина Миколаївна, Моргацький Владислав Миколайович

РОЛЬ СЕМАТ У ФОРМУВАННІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ

189

 

41. Романенко Сергій, Мансарлійський Валерій, Переход Іван

ВЕРИФІКАЦІЯ МЕТОДУ О.С. ЗВЄРЄВА ПРОГНОЗУ ЧАСУ ВИНИКНЕННЯ ТУМАНУ ДЛЯ СТАНЦІЇ ЛЬВІВ

195

 

  GEOLOGICAL SCIENCES  
42. Курнаков Антон Володимирович

ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ЛОКАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ М.ПОЛТАВА

198

 

  HISTORICAL SCIENCES  
43. Іващенко Наталія Вікторівна

РОЗВИТОК ВЕТЕРИНАРНОЇ ІМУНОБІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ

202

 

44. Глушкова Наталія Михайлівна, Слободянюк Олена Ростиславівна

ВІДТВОРЕННЯ ІДЕЇ  УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ  В РОМАНТИЗМІ  М.КОСТОМАРОВА

206

 

45. Григорій Казьмирчук

ДЕКАБРИСТ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ БАСАРГІН

210

 

46. Товкун Лідія Павлівна

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ГІГІЄНИ В УКРАЇНІ (1919-1925 РР.)

215

 

47. Яретик Микола

НАРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ШЕВЧЕНКОВИХ РОКОВИН 1914 – 1917 РР.): ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРІОГРАФІЇ

221

 

  LEGAL SCIENCES  
48. Діордіца Ігор Володимирович

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

225

 

49. Заборовский Виктор Викторович, Манзюк Василь Васильович

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ

228

 

50. Зварич Роман Васильович, Драганчук Юлія Русланівна

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «МОБІНГ»

231

 

51. Калінніков Олексій Валерійович

ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (IN ABSENTIA)

237

 

52. Ладіна Людмила Степанівна, Веселов Микола Юрійович

ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРИВАТНИХ НОТАРІУСІВ

243

 

53. Толкачова Ірина Анатоліївна, Кириченко Вікторія Вячеславівна

РОЛЬ ТА МІСЦЕ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ В ПРАВОВІЙ СИТЕМІ УКРАЇНИ

249

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
54. Леонов Ярослав Володимирович

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

252

 

55. Galagan Viktor, Bondarchuk Serhii

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО МОДУЛЮ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ПОТРЕБ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

255

 

56. Zinovchuk Vitaly

THE IMPORTANCE OF VERTICALLY INTEGRATED MARKETING CHANNELS IN AGRIBUSINESS

261

 

57. Гинда Оксана Миколаївна

РІВНІ УПРАВЛІННЯ КАРЄРНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

265

 

  MEDICAL SCIENCES  
58. Pylypchuk I., Pylypchuk S.

IMMUNOLOGICAL FUNCTION OF THE PLACENTA AND ITS EFFECT ON FETUS

271

 

59. Barannik Sergiy, Fridberg Andriy, Barannik Konstantin

PROBLEMFRAGEN DER NEPHROPTOSE-BEHANDLUNGSTAKTIK

274

 

60. Hryhorova Iryna., Heletka Olexander., Ibrahimova Olena.

ELECTROMYOGRAPHIC PARAMETERS OF THE PELVIC FLOOR MUSCULES AND URETHRALSPHINCTER APPARATUS IN WOMEN WHITH CHRONIC VERTEBRAL COMPRESSION OF THE L4-S1 ROOTS.

279

 

61. Potikha Nataliia, Kovalyk Olga, Lapin Rostuslav

EXPERIENCE OF TRAINING DOCTORS OF PHILOSOPHY ATIVAN HORBACHEVSKY TERNOPIL NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE

282

 

62. Slobodian Oleksandr, Kostyuk Viacheslav, Lavriv Lesia

TOPOGRAPHIC AND ANATOMICAL PECULIARITIES OF THE SUPRAORBITAL FORAMEN IN THE THIRD TRIMESTER OF INTRAUTERINE DEVELOPMENT

286

 

63. Басюга Ірина Омелянівна, Пахаренко Людмила Володимирівна, Жураківський Віктор Миколайович

ПРИСТОСУВАННЯ ЖІНОК ПІДЧАС ВАГІТНОСТІ ТА ПІСЛЯ ПОЛОГІВ ДО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ.

289

 

64. Бойко Валерій Володимирович, Пархоменко Кирило Юрійович, Прокопенко Костянтин Анатолійович

СИМУЛЬТАННИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІНЧИМ АПЕНДИЦИТОМ ПРИ НАЯВНОСТІ ПАХОВОЇ ГРИЖІ

292

 

65. Деркач С.А., Городницька Н.І., Куцай Н.М.

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ФАГОЛІЗАТНИХ ВАКЦИННИХ ПРЕПАРАТІВ

295

 

66. Дуднікова Марія Олегівна, Стороженко Катерина Валеріївна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ КОРЕКЦІЇ ОЗОСТОМІЇ ТА ДИСКОЛОРИТУ ЗУБІВ

299

 

67. Ехаб Гарібех, Бондар Сергій Анатолійович

МАРКЕРИ АЛЕРГІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ПРИ АТОПІЧНОМУ ДЕРМАТИТІ

305

 

68. Калужина О.В., Сорокіна І.В.

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНОГО ПЕРШОГО ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ ПАТОМОРФОЛОГІЇ У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

307

 

69. Ковач Ілона Василівна, Біндюгін Олексій Юрійович, Біндюгіна Ірина Анатоліївна

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕЦИДИВУ СКУПЧЕНОСТІ ЗУБІВ У РЕТЕНЦІЙНІЙ ФАЗІ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

310

 

70. Коршун Марія Михайлівна, Мартіянова Юлія Володимирівна, Горбачевський Руслан Вікторович

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ НОВИХ ПЕСТИЦИДІВ З РІЗНИХ ХІМІЧНИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ «ҐРУНТ – ПІДЗЕМНІ ВОДИ»

314

 

71. Ласитчук Оксана Миколаївна, Курташ Наталія Ярославівна, Кравчук Інна Валеріївна

ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ПЕРЕДЧАСНИМ ВІДШАРУВАННЯМ НОРМАЛЬНО РОЗТАШОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ

320

 

72. Маланчин Ірина Миколаївна

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ПОЛОГІВ

323

 

73. Мартинюк Вікторія Миколаївна, Маланчук Лариса Михайлівна

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО»

325

 

74. Міщенко Владислав Миколайович, Здесенко Ірина Володимирівна, Фисенко Анастасія В’ячеславівна

НЕВРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19

328

 

75. Песоцкая Людмила Анатольевна, Бучарская Анастасия Юрьевна, Бучарский Александр Валерьевич

АНЕМИЯ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

330

 

76. Улукбекова Айгуль Орынгалиевна, Ерданова Гульширын Серикбаевна, Махова Ольга Григорьевна

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПАЦИЕНТОВ С НЕВРАСТЕНИЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ РЕЛАКСАЦИИ

335

 

77. Урмонжонов Насибулло Фарходжон ўғли, Солиева Мавлюда Одилжоновна, Алимова Гулрух Мукимовна

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

341

 

78. Шевченко О.О., Назар П.С., Левон М.М.

УЛЬТРАСТРУКТУРНА БУДОВА МІЖЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ КОНТАКТІВ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ

343

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
79. Kosharna Natalia

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL TRAININGS ON THE FORMATION OF FUTURE TEACHERS` FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS

345

 

80. Omelchenko Oksana, Gusakova Irina, Konovalov Sergey

ON-LINE TEACHING AS A NEW MODERN METHOD OF TRAINING MEDICAL STUDENTS IN VINNITSIA NATIONAL MEDICAL PIROGOV’ MEMORIAL UNIVERSITY. EXPERIENCE OF THE NORMAL PHYSIOLOGY DEPARTMENT.

348

 

81. Roman Natalia

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF MUSICAL AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF A CHILD AS A WAY OF PRESERVATION OF NATIONAL PEDAGOGICAL IDEAS

350

 

82. Samal Askarkyzy

RESULT ORIENTATION: IN EDUCATION

353

 

83. Tanana Svitlana, Sergiichuk Olena

MODERN ASPECTS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION: INNOVATION TENDENCIES

361

 

84. Афанасьєв Андрій

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

367

 

85. Бойчук Юрій Дмитрович, Казачінер Олена Семенівна

ОГЛЯД ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

370

 

86. Губернаторова Татьяна Олеговна, Красильников Арсентий Александрович

ВЕКТОРНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

375

 

87. Економова О.С., Макарова Е.В., Яковенко В.Г.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ  ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ НА ОСНОВІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.

381

 

88. Жидовинова Анна Вячеславовна

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАЗАХСТАНЕ

386

 

89. Замашкіна Ольга Дмитрівна

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

389

 

90. Елена Кириченко

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ И ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

395

 

91. Коваль Карина Валентинівна

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПОНЯТЬ

400

 

92. Ковальова-Гончарюк Лілія

ВИКОНАВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

403

 

93. Козловська Софія Аламівна, Бугайов Михайло Вікторович

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

406

 

94. Литвиненко Ніна Павлівна

ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ ІНШОМОВНИХ  ЗАПОЗИЧЕНЬ НА  РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

411

 

95. Лубышев Евгений Александрович, Лубышева Галина Сергеевна

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ СПОРТСМЕНОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

415

 

96. Мельник Лариса Миколаїівна

СЕМАНТИЧНА УВАГА ТА УТОЧНЕННЯ ЗМІСТІВ ТЕРМІНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСТОСУНКАХ ЩОДО МЕНЕДЖЕРУВАННЯ В ОСВІТІ

421

 

97. Мельничук Лілія Борисівна, Люмах Іван Петрович

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

427

 

98. Мигуля Вікторія Валеріївна

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ

433

 

99. Микола Шаповалов, Руслана Сушко

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

438

 

100. Олефір Наталія Віталіївна

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

441

 

101. Петрик Лада

МЕДІАЗАСОБИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

444

 

102. Сапаров Гайрат Ережепович

АЛИШЕР НАВОИЙ ДОСТОНЛАРИНИ ЎҚИТИШ

448

 

103. Слипанюк Ольга Василівна

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ФОРМАЛЬНОГО ТА НЕФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

453

 

104. Трескіна Анжеліка Ігорівна

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ПРЕДМЕТА «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

457

 

105. Удовенко Анна Сергіївна, Печеневська Дар’я Володимирівна

ВИКОРИСТАННЯ ГРИ ТА ЦІКАВИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», «ПРИРОДОЗНАВСТВО» ТА «Я У СВІТІ»

460

 

106. Федотова Світлана Олександрівна

КАЗКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Й УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

463

 

107. Харебіна Ольга Сергіївна, Зінькуєва Дарина Романівна

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З КУРСІВ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», «ПРИРОДОЗНАВСТВО» ТА «Я У СВІТІ»

467

 

108. Юсупова Айсулыў Қонысбаевна

Т.ҚАЙЫПБЕРГЕНОВ ДӨРЕТИЎШИЛИГИН ОҚЫТЫЎДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

470

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
109. Рахимбаева Гаухар Кинаятовна, Тілеубек Минә

ТАЛАПТАН АХМЕТЖАН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

476

 

110. Русських Наталія Юріївна

ОСНОВНІ АСОЦІАЦІЇ З ОБРАЗОМ УКРАЇНИ В ЕЛЕКТРОННИХ В’ЄТНАМСЬКОМОВНИХ ЗМІ У 2014-2019-ХХ РОКАХ

480

 

111. Садовская Екатерина Юрьевна

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕЗАУРУС КАК ПРИЧИНА КОММУНИКАТИВНОЙ НЕУДАЧИ В МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

482

 

112. Yasynetska Olena

GRAMMATICAL CHANGES IN TRANSLATING FROM UKRAINIAN INTO ENGLISH

486

 

113. Бурка Наталия Анатольевна

МЕТОДОЛОГИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЛИНГВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ ПОДРОСТКА

490

 

114. Шуппе Людмила Володимирівна, Іващенко Антоніна Родіонівна

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ ЗАБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

492

 

115. Юсупов Исламбек Конысбаевич

ИЗУЧЕНИЕ ЭПИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ш.СЕЙИТОВА В ШКОЛЕ

496

 

116. Юсупов Конысбай Абылович

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВО КАЗАКБАЙ ЮЛДАШЕВА

503

 

  PHILOSOPHICAL SCIENCES  
117. Гапон Надія Павлівна

КОНЦЕПТИ ДЕЛЬОЗІВСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗНАННЯ ПРО ҐЕНДЕР

509

 

  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES  
118. Hubal Halyna

DISCRETE DYNAMICS IN A COBWEB MATHEMATICAL MODEL

513

 

119. Kubaychuk Oksana

FAST CORRECTION ALGORITHM LR_UP(P1,P2)  FOR WEIGHTED EMPIRICAL DISTRIBUTION FUNCTION

518

 

120. Аль-Суданi Хайдер Алi Муса

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ВОЛОКОННИХ ОПТИЧНИХ ГІРОСКОПІВ З ФОТОННО-КРИСТАЛІЧНИМИ ВОЛОКНАМИ

523

 

121. Каленський Олександр Миколайович

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ РУХІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДЕЯКИХ ТРАНСЦЕДЕНТНИХ КРИВИХ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

529

 

  POLITICAL SCIENCE  
122. Рубан Алла Олексіївна

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

534

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
123. Климаш Тамара Петровна

Я-КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

539

 

124. Bocheliuk Vitalii, Spytska Liana

BASICS OF EMPIRICAL RESEARCH OF GENDER CONFLICT BEHAVIOR

542

 

125. Єрмакова Аліса Сергіївна

ЕМОЦІЙНІ СКЛАДОВІ СЕКСУАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

545

 

126. Андросович Ксенія Анатоліївна

УМОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ РАННЬОГО ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

548

 

127. Артюшенко Ирина Викторовна

СТРЕСС КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЯ МОТИВАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАНИЙ.

553

 

128. Дерев’янко Світлана Петрівна

РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ПОДОЛАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КРИЗ

556

 

129. Коваленко Олена Григорівна

ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГУ ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІЯЛЬНОСТІ АНДРАГОГА

560

 

130. Милютина Катерина, Князев Михаил

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ РЕБЕНКА С СДВГ

565

 

131. Палько Тетяна Василівна

РОЗВИТОК РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

570

 

132. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

ТВОРЧИЙ  РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ

576

 

133. Проценко Олена Олександрівна

ВЕРИФІКАЦІЯ ДАННИХ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ  ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

581

 

134. Цільмак Олена Миколаївна

САМОПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

587

 

  SOCIOLOGICAL SCIENCES  
135. Лисенко Марія Вячеславівна

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

592

 

  TECHNICAL SCIENCES  
136. Kalinichenko Grygorii, Kalinichenko Yevgeniy

THE POSSIBILITY OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS AN ASSISTING TOOL FOR SOLVING NAVIGATIONAL TASKS

597

 

137. Lapta Sergey, Sokolov Serhii, Masolova Natalya

THE BIOTECHNOLOGICAL SYSTEM FOR PREDIABETES DETECTING

600

 

138. Nevliudov Igor, Nikitin Dmytro, Razumov-Frizyuk Evgeny

REGRESSION ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF 3D PRINTING ON PRODUCT QUALITY

606

 

139. Nevlyudov Igor, Botsman Iryna, Tesliuk Serhii

STRUCTURAL DIAGRAM OF AUTOMATED QUALITY CONTROL PROCESS OF SILICON WAFERS DURING THEIR SURFACE SHAPING

612

 

140. Ponomarenko Roman, Plyatsuk Leonid, Tretyakov Oleg

THE PROBLEM OF CHANGING THE ECOLOGICAL STATE OF WATER BODIES OF UKRAINE

616

 

141. Vdovychenko Volodymyr, Ivanov Igor, Nebolsin Bogdan

PRINCIPLES OF CONFIGURATION MANAGEMENT OF BUS DISTRIBUTION ON URBAN ROUTES

619

 

142. Єсаулов Сергій Михайлович, Бабічева Ольга Федорівна

МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ В ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ

624

 

143. Аль-Амморі Алі Нурддинович, Дехтяр Марина Михайлівна

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ

629

 

144. Атаев Сергей Викторович

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ ЗЕРНОПЕРЕВАЛОЧНОГО ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ОЧИСТКИ

633

 

145. Дзюбик Андрій Романович, Назар Ігор Богданович, Дзюбик Людмила Володимирівна

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ

639

 

146. Качур Олександр Юрійович

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРА ШВИДКОСТЕЙ СТЕРЖНЯ, ЯК ТІЛА З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В КОЛИВАЛЬНОМУ РУСІ

642

 

147. Матківський Сергій Васильович

ПЕРСПЕКТИВИ ДОРОЗРОБКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ ШЛЯХОМ ВИТІСНЕННЯ ЗАЩЕМЛЕНОГО ГАЗУ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ

645

 

148. Нагурський Андрій Олегович, Корчак Богдан Орестович, Дацько Олександра Сергіївна

СПОСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАФТОВИХ БІТУМІВ ОДЕРЖАНИХ З ПАРАФІНИСТИХ НАФТ

649

 

149. Патрушев Володимир Олександрович

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ РІШЕННЯ ЗАДАЧ З ДИНАМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

652

 

150. Савельєв Максим Олександрович

«РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ГЕЛІОУСТАНОВКИ З ОПТИМІЗОВАНИМ РЕЖИМОМ РОБОТИ»

655

 

151. Стеценко Наталія Олександрівна

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

658

 

152. Тулашвілі Юрій Йосипович, Лук’янчук Юрій Анатолійович

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО ІНЖЕНЕРА ЗА ДОПОМОГОЮ СИМУЛЯТОРІВ-ТРЕНАЖЕРІВ

662

 

153. Холявченко Леонід Тимофійович, Опарін Сергій Олександрович, Давидов Сергій Леонідович

АЛОТЕРМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТЕРМОПЕРЕТВОРЕНЬ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩ

668

 

154. Чернова Оксана Тарасівна

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ СХОВИЩ СКРАПЛЕНИХ ГАЗІВ

672

 

  VETERINARY SCIENCES  
155. Скляров Павло Миколайович, Голубєв Олександр Володимирович, Мустакімова Кристина Русланівна

ВИБІР МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ФЕРТИЛЬНОГО ПЕРІОДУ У СУК

677

 

156. Федорова Елена Юрьевна, Шевелева Анна Валерьевна

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СВОЙСТВ ЛОСИНОГО МОЛОКА

681

 

Видавництво International Science Group не ставить рамок – серед матеріалів є тези російською, українською, англійською та французькою мовами. Учасник з будь-якого куточка світу може надіслати свою роботу і побачити її в міжнародній конференції на сайті. Характерні риси нашої роботи:

  • можливість оплати оргвнеску будь-яким зручним способом;
  • фіксована вартість участі;
  • персональний сертифікат для кожного учасника.

Тепер ті, хто відкладав участь в міжнародних конференціях з якихось причин, не зможуть виправдовуватися відсутністю часу або захмарною сумою оргвнеску. Захід проводиться в дистанційному форматі, одна робота може мати обсяг до 6-ти сторінок. Якщо вам є що сказати світу науки, ви добре розбираєтеся в педагогіці, математиці або технічних науках, діліться своїми знаннями і заявляйте про свої права на авторство.