I Міжнародна науково-практична конференція “Topical aspects of modern science and practice”, 21-24 вересня 2020 р., Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Темою I міжнародної науково-практичної конференції було вибрано «Topical aspects of modern science and practice». У збірнику висвітлюються важливі питання різних дисциплін, таких як архітектура, ветеринарія, медицина, юриспруденція. Все це говорить про стрімкий розвиток вчених з усього світу і їх бажання показати свої напрацювання широкому науковому співтовариству, що найпростіше зробити саме на науковій конференції.

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Vozniuk L., Rymar Y., Lisnykh L. Bending tests of effective three-layer beam plates // Topical aspects of modern science and practice . Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Frankfurt am Main, Germany 2020. pp. 12-14 рр. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.I
URL: https://isg-konf.com.

Завантажити збірник

Дякуємо за участь у конференції

TABLE OF CONTENTS

Architecture, Construction
1. Vozniuk Leonid, Rymar Yaroslav, Lisnykh Larysa

BENDING TESTS OF EFFECTIVE THREE-LAYER BEAM PLATES

12
2. Броннікова Софія Степанівна

МАЛІ АРХІТЕКТУРНІ ФОРМИ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ ПРОСТОРІВ

15
3. Коваленко Анна Сергіївна, Годун Тетяна Миколаївна

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРУ

18
4. Смірнова Ольга В’ячеславівна

ІНТЕРАКТИВНА АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВЕКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

22
Agricultural Sciences
5. Samojlik Maryna, Korchagin Alexander, Sereda Maxim

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ENSURING RESOURCE AND ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE REGION

25
6. Бараболя Ольга Валеріївна, Шакалій Світлана Миколаївна

РЕАКЦІЯ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ НА ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

30
7. Гончарова Ирина Ивановна, Мараховский Игорь Олегович

ВЫРАЩИВАНИЕ ТЁЛОК ЗНАМЕНСКОГО ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА ПОЛЕССКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ

34
8. Іщенко Тетяна Анатоліївна, Іщенко Софія Леонідівна

ВИВЧЕННЯ СОРТІВ БАКЛАЖАНІВ

41
9. Резніченко Віта Петрівна, Андрієнко Ольга Олександрівна, Васильковська Катерина Вікторівна

НОВІ ВИКЛИКИ ЧАСУ – ПЛАСТИЧНІ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ЗОНИ РИЗИКОВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

41
Biological sciences
10. Haladiy Bogdana, Pet’ko Lyudmila

'GREAT ROSARIAN OF THE WORLD' − BRITISH HYBRIDIZER OF ENGLISH GARDEN ROSES DAVID AUSTIN

45
11. Приседський Юрій Георгійович, Клочанюк Вікторія Василівна

ВПЛИВ LED ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

51
Chemical sciences
12. Балакина Маргарита Николаевна, Семинская Ольга Олеговна, Поварова Юлия Романовна

БАРОМЕМБРАННЫЕ МЕТОДЫ В ОЧИСТКЕ ДНЕПРОВСКОЙ ВОДЫ

56
Culturology
13. Клименко Оксана Зіновіївна, Сокур Олена Леонідівна

ПІЛОТНІ ПРОЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ

67
Economic Sciences
14. Аносова Олена Сергіївна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

72
15. Збарський В.К., Грибова Д.В.

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

76
16. Кравченко Юрій Андрійович

ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

80
17. Петько Станіслав Михайлович

ДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У РОЗБУДОВІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В КРАЇНІ: ДОСВІД ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ

83
18. Рогач Світлана Михайлівна

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ  ЕНЕРГІЇ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

86
Historical sciences
19. Лободовська Валентина Йосипівна

ГРАФИНЯ ОЛЕКСАНДРА БРАНИЦЬКА: НАЙЩЕДРІША МЕЦЕНАТКА УКРАЇНИ

84
20. Павлова Ольга Григорівна

МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

90
21. Царюк Олексій

МОЗАЇЧНІ ПАННО РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ В ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО МІСТА МИКОЛАЄВА

94
Legal sciences
22. Kachmar Nina, William Burnham

PECULIARITIES OF BRITISH AND AMERICAN LEGAL TERMS

99
23. Андрусенко Олександр Анатолійович, Ріжко Тетяна Вікторівна

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИЇ ЗАСОБІВ,ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН,ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ

103
24. Андрусенко Олександр Анатолійович, Чуприна Юлія Павлівна, Використання інформації

ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

109
25. Жильцов Олександр Леонідович

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ В УКРАЇНІ

113
26. Капітаненко Наталя Петрівна, Крайнік Олена Миколаївна, Сергієнко Тетяна Іванівна

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

117
27. Кузьменко Ю. В., Дундич Л. В.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

122
28. Кулик Марина Йосипівна, Симчук Анатолій Степанович

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ ОРГАНУ, ПІДРОЗДІЛУ ПОЛІЦІЇ ДОРУЧЕНЬ СЛІДЧИХ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

125
29. Лавренюк Юрій Федорович, Скакун О. Ф.

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

130
30. Лещенко Людмила Петрівна

«МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ»

134
31. Нестеренко Олександр Анатолійович, Заіченко Сергій Іванович, Свинарчук Ліна Вікторівна

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

139
32. Поляков Євген Валентинович

"ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ"

143
33. Сухомлин Юлія Володимирівна

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

147
34. Александренко Олена Віталіївна, Женунтій Володимир Іванович

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД СІМЕЙНОГО НАСИЛЛЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИМИ ЗАХОДАМИ

152
35. Ясниський Дмитро Геннадійович, Ткаченко Олександр Вікторович, Для лабораторії, Отже лабораторія, Список літератури:

АКРЕДИТАЦІЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ ЗА ДСТУ ISO/IEC 17025

157
Management, Marketing
36. Бойко Тарас Феліксович, Рой Валентин Петрович, Марчишинець Ольга Володимирівна

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

160
37. Королюк Анастасія Олександрівна, Коршець Олена Антонівна, Королюк Наталія Олександрівна

МЕТОД ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ ПРИ  ВИБОРІ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОСОБУ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ОПЕРАЦІЇ

164
38. Метіль Тетяна Костянтинівна

ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

166
Medical Sciences
40. Bilchenko Anton

THE EFFECT OF ANTIHYPERGLYCAEMIC DRUGS AT GDF-15, P-SELECTIN AND GALECTIN-3 LEVELS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND TYPE 2 DIABETES

172
41. Bukina Iuliia, Polishchuk Nataliia

QUANTITATIVE CHANGES IN THE INTESTINAL MICROBIOME IN RATS

176
42. Kulishov Sergii

GRAPHIC MODELING OF SINUS NODE DYSFUNCTION SYNDROME DIAGNOSIS

179
43. Nevoit Ganna, Potiazhenko Maksim

ELECTRO-PHOTONIC EMISSION ANALYSIS DURING AN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION AS A DIAGNOSTIC TOOL: ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF USE

185
44. Yemchenko Ya., Vasylieva Kateryna, Bezeha Olena

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF PSORIASIS IN PATIENTS WITH OBESITY

188
45. Головко Татьяна Алексеевна, Никонова Виктория Вадимовна

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У ДЕТЕЙ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С УЧЕТОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА

193
46. Книш Оксана Василівна, Полянська Валентина Павлівна, Зачепило Світлана Вікторівна

АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД БЕЗКЛІТИННИХ ЕКСТРАКТІВ З ДЕЗІНТЕГРАТІВ І КУЛЬТУР BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM ТА LACTOBACILLUS REUTERI

195
47. Рзаєва А., Ахмаіді М., Демочко Г.

Е-ДОБАВКИ

199
Pedagogical Sciences
39 Arystova L.

ПРОВІДНІ УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГИ-МУЗИКАНТИ ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ ТА ЇХНІЙ ВНЕСОК У СУЧАСНУ МЕТОДИКУ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

201
48. Boychuk Yuriy, Kazachiner Olena

FORMING PARENTAL COMPETENCE OF FAMILIES WHO HAVE CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

207
49. Honcharenko Ivan

FORMATION OF READINESS OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES FOR TEACHING SPORTS AND CHOREOGRAPHIC DISCIPLINES

211
50. Konstantynova Tetiana, Tykhonova Ilona

COMMUNICATION BARRIERS AND WAYS OF THEIR OVERCOMING WHILE TRAINING FUTURE MARITIME INDUSTRY SPECIALISTS

214
51. Lychuk Svitlana

"UKRAINIAN-ENGLISH-ARABIC EXPLANATORY DICTIONARY OF MEDICAL TERMS" ARE THE BASIS FOR THE REQUIREMENTS’ IMPLEMENTATION OF THE LANGUAGE EDUCATION CONCEPTION

216
52. Rutkovska Olena, Barantsova Iryna

CULTURE TEACHING IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES

219
53. Tokaruk L., Vasylieva-Khalatnykova M., Moiseeva M

THE TRENDS DEVELOPMENT IN DISTANCE EDUCATION BY THE MODERN ONLINE RESOURCES

223
54. Zamsha Anna

ORIGINS AND FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF BIMODAL-BILINGUAL PHILOSOPHY IN THE EDUCATION OF THE DEAF

228
55. Арбузова Анастасія Андріївна

СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

230
56. Голопич Інна Миколаївна

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-СТАДІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

234
57. Жлобо Тетяна Михайлівна, Жлобо Валерій Олегович, Гусак Євгенія Сергіївна

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК

236
58. Короткова Юлія Михайлівна

ВНЕСОК УЧЕНИХ-ПЕДАГОГІВ А. ДЕЛМУДОСА ТА М. ТРІАНДАФІЛЛІДІСА У ВИРІШЕННЯ МОВНОГО ПИТАННЯ У ГРЕЦІЇ

239
59. Мартиненко Олена Володимирівна, Ярошенко Юлія Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

242
60. Міронов Роман

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

247
61. Новик Ірина Михайлівна, Титаренко Ірина Петрівна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

251
62. Олексін Юрій Петрович, Кочубей Алла Володимирівна, Якубовська Світлана Св’ятославівна

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

255
63. Kokhan Diana

ACTUALITY AND DIAGNOSIS OF THE REAL STATE OF FORMATION OF NOBLE ATTITUDE TOWARDS WOMEN IN ADOLESCENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

260
64. Пренько Яна Олегівна

НЕФОРМАЛЬНА ОНЛАЙН ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ FACE-TO-FACE

263
65. Руденко Тетяна

РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

266
66. Семенишина Ірина Віталіївна, Білик Тетяна Леонівна

РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

271
67. Ситнік Тетяна Іванівна, Чубенко Валентина Анатоліївна

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

275
68. Фільова Єлізавета Сергіївна, Вінник Тетяна Олександрівна

ЯВИЩЕ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

278
69. Ходякова Галина Вікторівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ СТВОРЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

284
70. Шевченко Марія Валеріївна, Вінник Тетяна Олександрівна

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

289
Philological sciences
71. Mylyk Oksana

E-LEARNING AS A KEY COMPONENT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE ESTABLISHMENTS OF HIGHER MEDICAL EDUCATION IN UKRAINE

294
72. Volkova Svitlana, Stetsenko Dariia

ОБРАЗ-СИМВОЛ ЛАБІРИНТ У ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ

298
73. Волошинова Марина Олексіївна

НАЗВИ СТРАВ З ЯЄЦЬ У СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ

304
74. Капніна Галина Іванівна

LESESTRATEGIEN BEI DEM DETAILLIERTEN LESEN

308
75. Крижко Олена Анатоліївна

ПОНЯТТЯ ДИСКУРСУ ТА ДИСКУРСИВНОГО АНАЛІЗУ В ЛІНГВІСТИЦІ

310
Psychological sciences
76. Брюханова Ольга Сергіївна, Таран Максим Іванович, Яремченко Ігор Олексійович

ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

316
77. Василюк В.М., Ярмощук О.О., Юдкіна Х.В.

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ В СПОРТІ

319
78. Гошовська Дарія, Гошовський Ярослав, Фінів Ольга

ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ НА ДЕСТРУКТИВНЕ УСВІДОМЛЕННЯ ЖІНКОЮ ВЛАСНОЇ ФЕМІНІННОСТІ

322
79. Soroka Anatoliy

PSYCHOLOGY OF SOCIALIZATION AND RESOCIALIZATION OF A DEVIANT PERSONALITY

328
80. Шмарова Наталія

ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНІ ВИМІРИ ДОМІНУЮЧИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТАНІВ У ПОТЕНЦІЙНИХ МІГРАНТІВ

332
Tourism
81. Стафійчук Валентин Іванович, Малиновська Оксана Юріївна

КРЕАТИВНІ КЛАСТЕРИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ

338
Transport
82. Кунда Неоніла Тарасівна, Погребна Єва Валентинівна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМБІНОВАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

342
83. Шевчук Д. О., Мединський Д.В.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕДУР СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ СИСТЕМИ «ПОВІТРЯНИЙ КОРАБЕЛЬ – ОПЕРАТОР – НАЗЕМНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ – ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ЗБІЙНА СИТУАЦІЯ»

346
Technical sciences
84. Chuyeva Sofya

POSSIBLE THREAT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SCOPE OF WORK

349
85. Dudko Maryna, Blashchuk Svitlana, Kryvonozhko Anatolii

METHOD OF FORMALIZATION OF THE ROUTE PLANNING DESCRIPTION OF UNMANNED AIRCRAFT UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY

351
86. Ivanov Olexandr

FORMATION FEATURES OF TITANIUM BORIDES AND TITANIUM CARBIDES AT HARDFACING BY FLUX-CORED ARC WELDING CONTAINING A REACTION MIXTURE OF B4C/TI

354
87. Lapta Stanislav, Lapta Sergey, Solovyova Olga

CLINICAL INFORMATION PROCESSING BLOCK OF THE BIOTECHNOLOGICAL SYSTEM FOR LATENT DIABETES MELLITUS TYPE 2 DETECTING

357
88. Lukianchuk Оlexander, Rokochinskiy Anatoly, Gritsevich Maksym

APPLYING DEEP LOOSENING TO IMPROVE RICE FIELDS

362
89. Shchukin Oleksandr, Orel Oleksandr, Rieznikov Oleksandr

WEAR TESTING MACHINE FOR MOTOR GRADER BLADES

366
90. Vakal Larysa, Vakal Yevhen

USING MUSICAL SOUND TO CONVEY VISUAL INFORMATION

368
91. Vysotskyy Oleg, Lebedev Vitaliy, Pavlichenko Oleksandr

ТРАНСПОНДЕРНА СИСТЕМА ПОСАДКИ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ

371
92. Романюк Алла, Захарченко Ірина, Павленко Владислава

РОЗРОБКА ПІДХОДУ ЩОДО СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ, ПОШУКУ, ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРЕГУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БОЙОВУ РОБОТУ

375
93. Корчак Микола Миколайович

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФРЕЗЕРНОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ ДЛЯ СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

378
94. Мельник Юрій Віталійович, Кравченко Владислав Ігорович, Горохов Олександр Сергійович

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВІДДАЛЕНОГО СПОВІЩЕННЯ У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА БАЗІ GSM МОДУЛЯ SIM800L

384
95. Писаренко Екатерина Александровна, Онищенко Татьяна Викторовна, Михалюк Николай Сергеевич

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ WEB-СЕРВИСА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

389
96. Рогач Юрій Петрович, Яцух Олег Васильович, Гранкіна Олена Володимирівна

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

393
Veterinary sciences
97. Кошевой В.І., Науменко С.В.

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У ЗНИЖЕННІ РЕПРОДУКТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ

399

Місцем проведення I міжнародної наукової конференції 2020 був обраний Франкфурт-на-Майні, Німеччина. Зображення саме цього міста прикрашає обкладинку збірника тез. Збірник можна скачати або замовити друкований варіант для колекції особистих матеріалів. Для цього звертайтеся на пошту info@isg-konf.com. Всі роботи успішно проіндексовані в Google Scholar і Crossref і знаходяться у відкритому доступі.

Колектив International Science Group дякує всім, хто брав участь у науковій конференції і опублікував свої напрацювання в міжнародному виданні. Подібна практика напевно стала позитивним досвідом і це буде далеко не остання науково-практична конференція такого формату для Вас.