X Міжнародна науково -практична конференція “Trends in the development of modern scientific thought”, 23-26 листопада 2020 р., Ванкувер, Канада

Довгоочікувана Х Міжнародна науково-практична конференція, присвячена «Trends in the development of modern scientific thought» поєднала величезну кількість гідних досліджень у сфері медицини, юриспруденції, математики та інших. Кожен діяч науки хоче стати більш відомим й знайти дійсно важливу для себе тему, яка розкриє його здатності фахівця з кращого боку. Якщо не брати участь в наукових конференціях, зробити це буде дуже складно.

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Vozniuk L., Babyak V.. Reinforcement of existing brick chimneys by means of an external reinforced concrete frame.  Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada 2020.  30-33 рр.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.X
URL: https://isg-konf.com.

Завантажити збірник

Дякуємо за участь у конференції

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Кондрашина Лідія Анатоліївна, Гурський Петро Васильович, Перцевой Федір Всеволодович

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕЦЕПТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ НАПІВФАБРИКАТУ БОРОШНЯНОГО ЗБИВНОГО НА ДИНАМІЧНУ В’ЯЗКІСТЬ

24
2. Луценко Тетяна Миколаївна, Кучеренко Єгор Юрійович, Звягінцева Анна Миколаївна

ВИДІЛЕННЯ ЗА ДНК-МАРКЕРАМИ ГЕНОТИПІВ СОНЯШНИКУ З ОБ’ЄДНАНИМИ ГЕНАМИ СТІЙКОСТІ ДО ЗБУДНИКА НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ

27
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
3. Vozniuk Leonid, Babyak Volodymyr

REINFORCEMENT OF EXISTING BRICK CHIMNEYS BY MEANS OF AN EXTERNAL REINFORCED CONCRETE FRAME

30
4. Оконченко Ольга Михайлівна, Служинська Марія Степанівна, Козарик Юлія Ігоріна

ДИЗАЙН ГІБРИДНИХ КОВОРКІНГІВ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ПОТРЕБИ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЬОВАНОСТІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

34
5. Слободяник Ганна Валериївна

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУГО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НАСИПНОЇ ДАМБИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

38
ART HISTORY
6. Слуцький Віталій Сергійович

РОЗВИТОК ТЕАТРАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ

44
7. Шестакова Дар’я Вікторівна

РЕФОРМА ДРАМАТУРГІЇ ТА СЦЕНІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ТВОРЧОСТІ А.П.ЧЕХОВА ТА І.К.КАРПЕНКА-КАРОГО

46
BIOLOGICAL SCIENCES
8. Джелялова Діана Фератовна, Мальцева Ірина Андріївна

БІОМОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА УРБАНОФЛОРИ ГЕНІЧЕСЬКА

50
9. Марцинкю Марко Євгенійович

СУЧАСНИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ БІЛКА

53
10. Мельник Анастасія Сергіївна

AGROBACTERIUM RHIZOGENES-ОПОСЕРЕДКОВАНА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСЛИН ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ

56
11. Приседський Юрій Георгійович, Клочанюк Вікторія Василівна

ВПЛИВ LED ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ КАЛЕНДИ ЛІКАРСЬКОЇ CALENDULA OFFICINALIS L.

58
12. Федорова Елена Юрьевна, Шевелева Анна Валерьевна

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА ЧИСТОПРОДНЫХ КОРОВ И ИХ ПОМЕСЕЙ

62
CHEMICAL SCIENCES
13. Pushkarova Yaroslava, Kholodniuk Paul

COMPARISON CLUSTERING PROCEDURE BASED ON THE COMBINATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS WITH THE TRADITIONAL CLUSTERNG METHODS

67
ECONOMIC SCIENCES
14. Aльрашді Aбдулла

СУЧАСНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ УРЯДУ ОАЕ

69
15. Kharabara Violetta, Greshko Roman, Tretyakova Olena

FEATURES OF SMALL BUSINESS LENDING IN FOREIGN COUNTRIES

74
16. Kravchenko Sergey

GLOCALIZATION ASPECT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM DEVELOPMENT

77
17. Lazarieva Olena

JUSTIFICATION OF THE NEED FOR LAND USE PLANNING

81
18. Mishchenko Daryna, Khomych Oleksandr, Roshсhyna Nadezhda

INTELLECTUAL CAPITAL: THE IMPACT ON ECONOMIC GROWTH AND THE PROBLEM OF MEASUREMENT

85
19. Serhiienko Yuliia

LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE: KEY FACTORS

89
20. Tatar Maryna

BUSINESS ENTITIES INTERACTION IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES

92
21. Tkachenko Volodymyr, Klymchuk Maryna

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

94
22. Zaruda Nataliia, Klak Oleksandr, Makovska Kateryna

ACCOUNTING OF MARKETING COSTS IN THE FIELD OF INTERNET TRADE

100
23. Аніщенко Галина Юріївна

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

104
24. Бойко Вікторія Олександрівна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

108
25. Борецька Наталія Петрівна, Бутко Кирило Романович

Д ІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

111
26. Воркут Тетяна Анатоліївна, Волинець Людмила Миколаївна, Халацька Ілона Ігорівна

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ СИСТЕМИ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ІЗ ЗМІНАМИ В ЛОГІСТИЧНОМУ ЦИКЛІ

115
27. Гельман Валентина Миколаївна, Ткачук Олександр Олександрович

ЧИННИКИ ВЛИВУ НА ЯКІСТЬ ТА РІВЕНЬ  ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

120
28. Грибовська Юлія Миколаївна, Гарбуз Анна Віталіївна

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

122
29. Гуменюк А. Ф.

ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА

128
30. Ковалишин Олександра Федорівна, Ковалишин Степан Йосифович, Третяк Наталя Антонівна

ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

133
31. Макогін Зоряна Ярославівна, Степаненко Таїсія Віталіївна

НАПРЯМКИ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

137
32. Марина Анна, Сервачук Михайло

СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

140
33. Попова Олександра Володимирівна, Ромашко Ольга Миколаївна

МСФЗ 15 «ДОХІД ВІД ДОГОВОРІВ З КЛІЄНТАМИ»: НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ

144
34. Славков М.П.

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

149
35. Товстенко Ігор Ігорович

СУЧАСНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

153
36. Третяк Антон Миколайович, Третяк Валентина Миколаївна

НАУКОВІ ЗАСАДИ МЕТОДОЛОГІЇ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

157
37. Федунов Микола Володимирович

РИЗИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПІДПРИЄМСТВ: ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ТА УТОЧНЕННЯ ЇХНЬОЇ СУТІ

163
38. Федюк Василь Васильович

СУТЬ ТА ОЗНАКИ ПОНЯТТЯ РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

169
39. Хайло Яна Миколаївна, Хайло Тетяна Олегівна

ПРОЦЕСНЕ І ГІБРІДНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСВАХ ВОДОППОСТАЧАННЯ  І ВОДОВІДВЕНЕННЯ

171
40. Хайло Яна Миколаївна, Хайло Тетяна Олегівна

АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСВ ВОДОППОСТАЧАННЯ  І ВОДОВІДВЕНЕННЯ

177
41. Ходаківська Лілія Олександрівна, Змієвська Альбіна Олександрівна

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: КЛАСИФІКАЦІЯ В ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

183
42. Чумак Оксана Володимирівна, Юрченко Оксана Володимирівна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ВИТРАТАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

189
43. Шалигіна І.В., Гончаренко Н.Г.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ НА ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

192
GEOGRAPHICAL SCIENCE
44. Патійчук Віктор Олексійович, Барський Юрій Миколайович, Ціпошук Софія Анатоліївна

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

195
45. Рибалова Ольга Володимирівна, Бригада Олена Володимирівна, Горбань Анна Володимирівна

ПОТЕНЦІЙНИЙ РИЗИК ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ПРИ СУЧАСНОМУ РІВНІ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ІНДУСТРІАЛЬНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

201
HISTORICAL SCIENCES
46. Boriak Tetiana

THE FIRST UKRAINIAN NATIONWIDE PROJECT “ELECTRONIC ARCHIVES OF THE HOLODOMOR” (2003–2008): NOTES ABOUT CONTEMPORARY REPRESENTATION OF INTERNET RESOURCES ON THE FAMINE-GENOCIDE

206
47. Азарх Ірина Степанівна

КРИЗА  ВЗАЄМОВІДНОСИН  ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВЕРМАХТУ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

210
LEGAL SCIENCES
48. Божок С.Г., Гресько М. О

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ

212
49. Борисова Юлія Валеріївна

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ УКРАЇНИ

217
50. Братко Ірина Василівна, Малярчук Микита Андрійович

ҐЕНЕЗА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

219
51. Заборовський Віктор Вікторович, Манзюк Василь Васильович

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ НА ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ У ВИПАДКУ ЗАСТОСУВАННЯ «ГОНОРАРУ УСПІХУ»

222
52. Кавин Святослав Ярославович, Кавин Ольга Миколаївна, Кавин Ярослав Михайлович

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

226
53. Краєвська Ксенія Андріївна

ЦІННІ ПАПЕРИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

230
54. Кузніченко Оксана Валеріївна, Поліщук Ірина Олегівна

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

233
55. Кузніченко Оксана Валеріївна, Загранична В.Б.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК ТА ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЛІКВІДАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

237
56. Лазукова Оксана Володимирівна

ПРАЦІВНИК «ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ»У РОЗУМІННІ КОНТЕКСТУ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 216 КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

240
57. Лещенко Людмила Петрівна, Музика Вікторія Павлівна

НОВОВВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АЛІМЕНТНИХ ВІДНОСИН

243
58. Миронюк Ольга Іванівна

ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ ЇХ РОЗВИТОК В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ

247
59. Надвірнянська Наталія Миколаївна, Чічеріна Марія Олександрівна

ДО ПИТАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ВИДУ ІНФОРМАЦІЇ

251
60. Новосад Роман Віталійович

ВОЛОНТЕРСТВО В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ

256
61. Поліщук Марина Геннадіївна

ПОНЯТТЯ ТА СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

260
62. Попови Соломія Юріївна.

АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ НА ПРИКЛАДІ ФЕДЕРАЦІЇ

263
63. Ратушна Богдана Петрівна

СТАНДАРТ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

267
64. Сезько А.С.

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ У ВСЕСВІТНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ

271
65. Скляр Наталія Вадимівна

ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ  МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

275
66. Судак Ірина Михайлівна, Слободян Ірина Юріївна

МІГРАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮЕЗПЕКИ

279
67. Ярошевська Тамара Василівна

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИНАХОДІВ В УКРАЇНІ

282
MANAGEMENT, MARKETING
68. Fayvishenko Diana

COVID-19: CHANGING THE BRAND STRATEGY

285
69. Лялюк А. М.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА М’ЯСОПЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ FSSC 22000

287
70. Ляшко Ірина Ігорівна, Єременко Олена Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ

294
MEDICAL SCIENCES
71. Antsupova Vita, Lastivka Іryna, Panova Tatyana

PATHOGENETIC ASPECTS OF NON-SYNDROMAL DEAFNESS

296
72. DruppYurii, Usevych Igor, Hychka Nazariy

A MODERN VIEW ON METHODS OF PREGNANCY ABORTION

299
73. Khotimska Yuliia, Sinkovskaya Olga, Khotimskiy Boris

LEVEL OF NITROGEN OXIDE,  STRUCTURAL  AND FUNCTIONAL PARAMETERS OF THE GINGIVA IN EXPERIMENTAL GASTRITIS, DUODENITIS

302
74. Korolova Khrystyna

TREATMENT APPROACHES OF LOWER EXTREMITY TELANGIECTASIAS

307
75. Lisova Iryna, Butenko Vitalii, Krutikova Olena

INDICATORS OF OXIDATIVE-ANTIOXIDATIVE STATUS IN THE GINGIVA, BLOOD   IN EXPERIMENTAL CHRONIC GASTRITIS AND DUODENITIS

310
76. Nykoniuk Tetiana, Dyndar Olena, Neimark Oleg

MODERN TRENDS IN THE BACTERIAL VAGINOSIS TREATMENT

314
77. Pankevych Аrtur, Kolisnyk Іnna, Hohol Аndrii

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ: АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ І НЕДОЛІКІВ

318
78. Shvydka Maryna, Tovstukha Viktoriia

PROGNOSTIC VALUE OF THE SPECKLE-TRACKING METHOD OF ECHOCARDIOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF CORONARY HEART DISEASE IN FALSE POSITIVE AND FALSE NEGATIVE EXERCISE TESTS.

322
79. Sid’ E., Yatsenko O.

DOSE DEPENDENT EFFECT OF STATINS ON LOW DENSITY LIPOPROTEINS AMONG PATIENTS WITH PRIMARY MYOCARDIAL INFARCTION

325
80. Sudakov Oleg, Bogacheva Elena, Muratova Olga

ANALYSIS OF THE RESULTS OF INSURANCE SUPERVISORY OVER THE QUALITY OF MEDICAL CARE IN THE VORONEZH REGION

328
81. Tashchuk Viktor, Nesterovska Romanа, Tashchuk Maxim

NEW POSSIBILITIES OF CARDIOCYTOPROTECTION IN ISCHEMIC HEART DISEASE

333
82. Білаш Сергій Михайлович, Коптев Михайло Миколайович, Олійніченко Ярина Олександрівна

РОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ У ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ І ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ

336
83. Бобро Светлана Геннадьевна, Башура Александр Геннадьевич, Миргород  Вера Сергеевна

ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ В МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ

339
84. Бублій Юлія Станіславівна, Мулярчук Оксана Василівна, Видиборець Станіслав Володимирович

ОЦІНКА КОГНІТИВНОГО ТА ДЕПРЕСИВНОГО СТАНІВ У ПЕРВИННИХ ДОНОРІВ КРОВІ, ПЛАЗМА-І ТРОМБОЦИТОФЕРЕЗУ

343
85. Глазовська Ірина Іванівна

ОЦІНКА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЮ КОМПЕНСАЦІЇ ГЛІКЕМІЇ.

347
86. Кравчук Олександр Миколайович

ЗМІНИ МАРКЕРІВ ОКИСНО-НІТРОЗАТИВНОГО СТРЕСУ В ПЛАЗМІ КРОВІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТУ ДОНОРА СІРКОВОДНЮ

349
87. Матвійків Тарас Ігорович, Рожко Микола Михайлович

СТАН ПAРОДОНТУ У ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНЬ СПРИЧИНЕНИМИ COVID-19

354
88. Матвійків Тарас Ігорович, Рожко Микола Михайлович

ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЕПІТЕЛІАЛЬНОГО ПРИКРІПЛЕННЯ ТА ГЛИБИНИ ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ У ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНЬ СПРИЧИНЕНИМИ COVID-19

356
89. Микула Микола Михайлович

ДИСТАНЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ФІЗІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ДИСТАНЦІЮВАННЯ

358
90. Павліченко Олена Феодосіївна

ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ДІЇ МІКРОКЛІМАТУ НА ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВЕДУТЬ ВИБУХОВІ РОБОТИ НА ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОЗРОБКАХ

361
91. Попович Мирослава Юріївна

ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ  РЕТИКУЛОЦИТІВ У ПЕРИФЕРИЧНІЙ КРОВІ ПРИ АНЕМІЯХ

364
92. Проніна Олена Миколаївна, Донченко Світлана Владиславівна, Кобеняк Микола Миколайович

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

367
93. Саламаха Олександр Євгенович

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КАК СТРАТЕГИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА СМЕРТНОСТИ У ЛЮДЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ И COVID-19

369
94. Федорченко Віра Іванівна, Полянська Валентина Павлівна, Боброва Нелля Олександрівна

ВИКЛИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАБУТТЯ ЗАГАЛЬНИХ (КЛЮЧОВИХ) ТА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ  У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕХОДОМ НА ДИСТАНЦІЙНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

372
95. Філик Ольга Володимирівна

ПОШИРЕНІСТЬ ГІПОФОСФАТЕМІЇ У ДІТЕЙ З ГОСТРОЮ ДИХАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

378
96. Харламова Альона Василівна, Богоявленська Валентина Федорівна, Бичова Олена Георгіївна

ГІГІЄНІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВМІСТУ ВІНІЛТРИМЕТОКСИСИЛАНУ В ПОВІТРІРОБОЧОЇ ЗОНИ З РОЗРОБКОЮ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

381
97. Яворовський Олександр Петрович, Скалецький Юрій Миколайович, Брухно Роман Петрович

АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА COVID-19 В УКРАЇНІ

384
PEDAGOGICAL SCIENCES
98. Bratko Iryna, Kushevska Natalia

THE EXPERIENCE OF DISTANCE AND VIRTUAL TEACHING IN THE PANDEMIC PERIOD

386
99. Chubina Tetyana

ACTUALITY AND PROSPECTS: POLISH-UKRAINIAN ACADEMIC MOBILITY

390
100. Horbatiuk Inna, Horbatiuk Iryna

DISTANCE LEARNING IN MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS AN ALTERNATIVE TO LEARNING IN A COVID-19 PANDEMIC

393
101. Kruk Alina, Dolnyi Yaroslav

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH

396
102. Kutsak Alla, Sevalnev Anatoliy

EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION IN STUDENT DISTANCE LEARNING IN THE MEDICAL UNIVERSITY IN THE CONDITIONS OF COVID-19

398
103. Nozdrova Oksana, Bartienieva Iryna

WAYS OF FORMATION OF SPELLING SKILLS AND ABILITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE SYSTEM OF TRAINING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

402
104. Volosova Nataliia

MODERN APPROACHES AND PROSPECTS OF TEACHING DISCIPLINES OF MATHEMATICAL CYCLE OF STUDENTS OF CHEMICAL SPECIALTIES

408
105. Агрікова Олександра Сергіївна, Джуринський Петро Борисович

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

411
106. Баранович Каріна Романівна

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

414
107. Білецька Любов Степанівна, Галечко Катерина Андріївна

СПРИЙМАННЯ ЯК ОСНОВА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

417
108. Білецька Любов Степанівна, Денис Олександра Олександрівна

ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

422
109. Білецька Любов Степанівна, Микиташ Вікторія Вікторівна

ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ СХЕМ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

427
110. Білецька Любов Степанівна, Москаль Ірина Андріївна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СЮЖЕТНИХ ЗАДАЧ

432
111. Василенко Наталія Анатоліївна

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ УЧНІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

438
112. Великдан Юлія Віталіївна, Пилипчук Еліна Ігорівна, Литвин Андрій Федорович

ДЕЯКІ АСПЕКТИ  ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

441
113. Воліченко Оксана

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – НЕ ВИРОК

445
114. Генесірам Марта Валеріївна

ПРИНЦИПИ ДУХОВНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

447
115. Гулінський Олег Васильович, Совкова Тетяна Сократівна

ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ У СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ НАВЧАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ

451
116. Джуринський Петро Борисович, Разумова Олена Володимирівна

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ДО ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ

454
117. Джуринський Петро Борисович, Попова Єлизавета Сергіївна

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я І ДОВГОЛІТТЯ

457
118. Затока Світлана Анатодіївна

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УЧБОВИЙ ПРОЦЕС

460
119. Капуш Алла Володимирівна

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ НЕЙРОДИДАКТИКИУ ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИЯК ІНОЗЕМНОЇ

464
120. Кондрамашина Алла Михайлівна

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА «МАЛЯРСТВО НА СКЛІ»

466
121. Красильников Арсентий Александрович

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

122. Кучер Світлана

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ДИЗАЙН-ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ДИЗАЙН ОДЯГУ»

476
123. Лавренко Варвара Михайлівна

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІНШОМОВНОГО ГОВОРІННЯ УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

479
124. Лещишин Іванна Михайлівна

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ВМІННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЇХ ФОРМУВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

485
125. Лубышев Евгений Александрович, Лубышева Галина Сергеевна

ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК В ХОДЕ ЗАНЯТИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

490
126. Макаренко Наталя Іванівна

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

496
127. Макаренко Ольга Владиславівна, Ковальова Тетяна Михайлівна

КІННИЙ СПОРТ. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНИХ КІННИХ ПРОБІГІВ В УКРАЇНІ

502
128. Максименко Ігор Володимирович, Ковальова Тетяна Михайлівна

ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ-СТРІЛЬЦІВ В МЕЗОЦИКЛАХ

505
129. Оляш Олексій Юрійович

«ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У СПОРТСМЕНІВ З ТРАВМАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ»

507
130. Пісна Юлія Володимирівна

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЛЮДЬМИ РАННЬОГО ЗРІЛОГО ВІКУ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

510
131. Прокоф’єва Лілія Анатоліївна, Андрєєв Микола Сергійович

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 15-18РОКІВ

512
132. Резніченко Ірина Миколаївна

ДЕСТРУКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ОСОБИСТОСТІ: ТРАЕКТОРІЯ РУХУ В ІНФОРМАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

515
133. Рейда Кароліна Віталіївна

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У УЧНІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

518
134. Розгон Марина Вленівна, Клубіс Яков Давидович

ПРО МОЖЛИВОСТІ РОСШИРЕННЯКВАНТОВОМЕХАНІЧНИХ УЯВЛЕНЬ В КУРСІ ФІЗИКИСЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

522
135. Романенко Сергій Степанович, Хлевнюк Олександр Сергійович

РЕГУЛЯТИВНИЙ ПРОЦЕС УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ЗМАГАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У РЕГБІ

525
136. Рябошапка Віра

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПЕРЕБІГУ РАНКОВОЇ ЗУСТРІЧІ

530
137. Сергеєва Валентина Федорівна

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ  МАРІЇ МОНТЕССОРІ ПРО САМОРОЗВИТОК ТА САМОНАВЧАННЯ ДИТИНИ

533
138. Сотніченко Ірина Федорівна

«ОНОВЛЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ ЧЕРЕЗ ВПОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІКИ  ПАРТНЕРСТВА»

538
139. Степанова Наталія Михайлівна, Жуйкова Лідія Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

542
140. Стрілець Ольга Володимирівна

СПРИЙМАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ЗАСОБАМИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

545
141. Терзі Пилип Пилипович, Лозинський Сергій Миколайович

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ТА ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФУТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

549
142. Тітова Ганна Віталіїва, Павлов Сергій Вадимович

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНИМ ПРИЙОМАМ В БАСКЕТБОЛІ

553
143. Трофімчук Володимир Миколайович, Трофімчук Людмила Олексіївна, Наконечний Дмитро Сергійович

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

556
144. Форостян Ольга Іванівна, Сафронов Євген Костянтинович

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

560
145. Чеменян Гаяне Погосівна

ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  ТВОРЧОЇ  ВЗАЄМОДІЇ  МІЖ  СУБ’ЄКТАМИ ВОКАЛЬНО-ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ В  ВУЗІ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

564
146. Чернявська Ольга Анатоліївна, Совкова Тетяна Сократівна

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО

568
147. Чечель Олександра Сергіївна

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

571
148. Шаповалова Валерія Андріївна

КОУЧИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

573
149. Щоїра Донійорова, Клубіс Яков Давидович

ЕЛЕМЕНТИ ІСТОРИЗМУ В КУРСІ ФІЗИКИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ.

579
PHARMACEUTICAL SCIENCES
150. Погосян Олена Григорівна, Полуян Світлана Михайлівна, Шовкова Зоя Віталіївна

ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ІЗОЛЮВАННЯ БРОДІФАКУМУ З ОБ’ЄКТІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

582
PHILOLOGICAL SCIENCES
151. Chornovol-Tkachenko Ruslan, Shamaieva Iuliia

CATEGORY EMOTIONS IN ART DISCOURSE:A MULTIMODAL PERSPECTIVE

586
152. Kim Larysa

SOURCES D’ENRICHISSEMENT LEXICAL DU FRANÇAIS : LES TENDANCES LEXICALES DE LA LANGUE

588
153. Surovtsova Anna

LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES OF MODERN INTERNATIONAL VOCABULARY (ON THE MATERIAL OF SOCIAL-POLITYCAL TEXT: TRANSLATION ASPECT)

591
154. Volosovets Alona

VERBALIZATION OF THE LEXICAL-SEMANTIC MODE OF PHRASEOLOGY IN ENGLISH-LANGUAGE ARTISTIC DISCOURCE

594
155. Алексеєва Світлана Геннадіївна

ОДНОРІДНІСТЬ ЯК ІСТОТНА ОЗНАКА СУРЯДНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОСТОГО УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ

597
156. Андрухів Юлія Богданівна

ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ВЗУТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ

599
157. Горобець Алла Володимирівна

МІКРОПІЛЕ «ЗИМА» ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЕЗОННИХ НОМІНАЦІЙ У МОВОТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ВІННИЧЧИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

603
158. Жарікова Юлія Валентинівна, Челпанова Аліна Миколаївна

ДЕЯКІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ ТВОРУ «ЕРОТОКРИТ» В. СТЕПАНЕНКОМ

609
159. Линник Влада Витальевна

ИСПАНСКИЕ ИМАГЕМЫ В ПЬЕСЕ А.С. ПУШКИНА «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»

613
160. Лопатюк Наталія Іванівна

ДИСКУРСОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯКІСНИХ ПРИСЛІВНИКІВ НА -LY (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ БРИТАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПУСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

617
161. Мирошниченко Марія Іванівна

ФЕМІНІТИВИ НА СУЧАСНОМУ РІВНІРОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

620
162. Прокопенко Ліліана Іванівна

АФОРИСТИЧНІ ОДИНЦІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ : КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ВИМІР

623
163. Рубцова Карина Володимирівна

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ПРОЗОВИХ ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЮ)

628
164. Тарасова Наталія Іванівна, Овсієнко Юлія Іванівна

«СИЛЬНА, ЯК СМЕРТЬ, ЛЮБОВ»(«РОМАН ПРО ТРІСТАНА ТА ІЗОЛЬДУ»)

632
165. Хаджи Анна Юріївна, Бевзюк Аліна  Ігорівна

СПОСОБИ УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

638
PHILOSOPHICAL SCIENCES
166. Крагель Каріна Володимирівна, Ворон Вадим Сергійович

СИНХРОННІСТЬ ХАОСУ В ЛЮДИНІ ТА ПРИРОДІ

641
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
167. Білинський Ігор Васильович, Лешко Роман Ярославович

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР 3-D МАСИВІВ  КУБІЧНИХ, СФЕРИЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КВАНТОВИХ ТОЧОК INAS /GAAS

643
POLITICAL SCIENCE
168. Дзюбенко Вікторія, Дорош Катерина, Олєйнікова Вероніка

ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЖІНКИ-ПОЛІТИКА

647
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
169. Атаманюк Анастасія Володимирівна, Ігумнова Ольга Борисівна

ЧИННИКИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

650
170. Бойко Анастасія Олександрівна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ

655
171. Ігумнова Ольга Борисівна, Дуднік Карина Ігорівна

ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИУ ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

658
172. Мазоха Інна Степанівна

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛІ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

662
173. Шпортун Оксана, Лупяк Тетяна

РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ НА РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

666
SOCIOLOGICAL SCIENCES
174. Болотова Вікторія Олександрівна, Мітіна Вікторія Віталіївна

РЕАЛІЇ «ГЛОБАЛЬНОГО СЕЛА» М. МАКЛЮЕНА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

670
175. Коханевич Ірина Вікторівна

ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

673
176. Максименко Ольга Олександрівна

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТЕМ «НЕРІВНІСТЬ У СУСПІЛЬСТВІ» ТА «РЕЛІГІЇ СВІТУ» В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

675
TECHNICAL SCIENCES
177. Bass Oksana, Kuzmyk Ulyana

THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVING THE TECHNOLOGY OF LOW-CALORIE ICE CREAM

677
178. Hrytsanchuk Andrii, Hrytsanchuk Valentyn, Tkachuk Oleg

ESTABLISHING THE RELIABILITY OF GAS PUMPING UNITS

679
179. Kharchenko R., Kochetkov O.

EFFICIENCY INCREASING OF THE ERGATIC CONTROL SYSTEMS ON SHIPS

682
180. Medynskyi Denys, Maliarenko Dasha

STATEMENT OF THE PROBLEM OF OPTIMIZATION OF PRODUCTION MANAGEMENT IN CASE OF ACCUMULATION OF DELAYED AIRCRAFT

686
181. Pyvovar Olha

OPTIMIZATION APPROACH TO SOLVING THE PROBLEMS OF ANALYSIS AND SIMULATION OF ANOMALOUS DIFFUSION PROCESSES

692
182. Romanyuk Olexander, Vyatkin Sergey, Ozerchuk Dmytro A

MODIFIED METHOD OF EIGENFILTERS FOR FACE RECOGNITION

696
183. Yevsieiev Vladyslav, Bronnikov Artem

COMLEXITY DEVELOPMENT ANALYSIS OF CYBER-PHYSICAL PRODUCTION SYSTEMS FOR SMART MANUFACTURING

699
184. Yushko Kateryna, Yurchenko Artem

THE PROBLEM OF INFORMATION PROTECTION BY ENCRYPTION

704
185. Вишневський Денис Сергійович

ГІС-ПІДХІД ДО ВИБОРУ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ТОРГОВИХ ЦЕНТРІВ

706
186. Войтенко Володимир Іванович

МЕТОДИКА СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ ОПИСУ ОБРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОБУДУВАННЯ

711
187. Гогонянц Спартак, Салаш Олег, Клочко Алла

ОБРГУНТУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

716
188. Кalafat Kostyantyn, Vakhitova Liubov, Drizhd Varvara

INFLUENCE OF THE POLYMER COMPOSITION ON PERFORMANCE OF INTUMESCENT COATINGS

720
189. Колтишева Діна Сергіївна, Щурська Катерина Олександрівна, Кузьмінський Євгеній Васильович

БІОТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК НІТРОГЕНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОВНОГО БІОПАЛИВНОГО ЕЛЕМЕНТА З МІКРОВОДОРОСТЯМИ

724
190. Мєшкова Вікторія Анатоліївна

ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

727
191. Назаров Володимир Сергійович, Мулеса Оксана Юріївна

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖ
E-COMMERCE СТРУКТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮСИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

731
192. Потапенко Микола Валентинович, Шаршонь Віталій Любомирович

ВПЛИВ ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ НА РОБОТУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

734
193. Сергієнко Сергій Петрович, Крижанівський Володимир Григорович, Борісевич Євген Сергійович

ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗАГРОЗИ ЗНІМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПАСИВНИМ РАДІОЗАКЛАДНИМ ПРИСТРОЄМ У ПОЛІ РАДІОШУМОВИХ ЗАВАД З ПЕРЕДАЧОЮ ПО НИЗЬКОЧАСТОТНИХ

737
194. Скіпочка Сергій Іванович, Паламарчук Тетяна Андріївна, Прохорець Лілія Вікторівна

МЕТАНОНОСНІСТЬ ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА З УРАХУВАННЯМ ВНЕСКУ АДСОРБОВАНОЇ КОМПОНЕНТИ МЕТАНУ

742
195. Сташевський Максим Володимирович

СИСТЕМА «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» НА БАЗІ ВУЗЬКОСМУГОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ NB-IOT

745
196. Стецюк В. І., Власюк М. Ю.

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН В СЕРЕДОВИЩІ МАТLАВ/FЕМLАВ

750
197. Чорний Андрій Андрійович, Шабала Євгенія Євгенівна

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ПРИДУШЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗВЯЗКУ ВІД ВИТОКУ КОНФІДЕНЦІЙЦНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

756
TOURISM
198. Гуцал Людмила Антонівна, Яворська Катерина Віталіївна, Коваль Ольга Василівна

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІШОЇ РОЗВАЖАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ЕКСКУРСІЇ ДЛЯ АКТИВНОЇ МОЛОДІ ПО МОНАСТИРСЬКОМУ ОСТРОВУ В М. ДНІПРО

759
199. Матуз Ольга Володимирівна, Мисько Володимир Зіновійович

ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

763
200. Підгірна Валентина Никифорівна, Стефанюк Надія

ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХПОСЛУГ УКРАЇНИ

770
201. Смирнов Ігор Георгійович, Цуй  Джибо

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНІЇ АРПАДА (УКРАЇНА) ТА ЛІНІЇ МОЛОТОВА (ПОЛЬЩА) ЯК ОБ'ЄКТІВ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ

772
202. Таратула Руслана, Радомський Степан, Шпік Наталія

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В ТУРИСТИЧНО-ПРИВАБЛИВИХ РЕГІОНАХ

778
VETERINARY SCIENCES
203. Оліяр Алла Вячеславівна, Логвінова Віта Володимирівна, Богомаз Арсеній Анатолійович

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ЕНХОНДРАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ ОКОСТЕНІННЯ КІСТКОВИХ ОРГАНІВ ПОРОСЯТ У РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

784

International Science Group підготував максимально комфортні умови співпраці:

  • вартість участі фіксована для всіх;
  • мову публікації Ви обираєте самостійно;
  • від моменту прийняття матеріалів до їх публікації проходить не більше 5 днів;
  • оплату можна провести з використанням міжнародної платіжної системи.

Дистанційний формат стрімко набирає популярності, адже це так легко, просто і зручно – можна опублікуватися в збірнику з міжнародним ISBN і при цьому нікуди не їхати. Всі питання, що цікавлять, можна уточнити електронною поштою – наші менеджери завжди на зв'язку. Колектив International Science Group щиро дякує всім, хто поділився своїми тезами та взяв участь у науковій конференції в Ванкувері.