XII International scientific-practical conference “Advancing in research and education”, December 07 – 10, 2020, La Rochelle, France

The day of publication of the XII International Scientific and Practical Conference «Advancing in research and education» has come, and the International Science Group is ready to provide a collection of materials for download and a personal certificate to each participant. This time the venue was chosen «La Rochelle, France» – after all, international conferences should have a wide geography and not be repeated.

Recommended quote for this post:

Okere E., Shevchenko L. Primary health care centre as an architectural object.  Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. La Rochelle, France 2020.  32-36 рр.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.XII
URL: https://isg-konf.com.

Download the conference proceedings

Thank you for participating in the conference

TABLE OF CONTENTS

ADVERTISING
1. Бабко Наталя Миколаївна, Квятко Тетяна Миколаївна

ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

18

 

AGRICULTURAL SCIENCES
2. Білокур Юлія Віталіївна, Рябовол Людмила Олегівна, Рябовол Ярослав Сергійович

УМОВИ ВВЕДЕННЯ ЕКСПЛАНТІВ КУКУРУДЗИ В ІЗОЛЬОВАНУ КУЛЬТУРУ

22

 

3. Кондрашина Лідія Анатоліївна, Гурський Петро Васильович, Перцевой Федір Всеволодович

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ФЕРМЕНТУ ТАНСГЛЮТАМІНАЗИ НА ВОЛОГОУТРИМУЮЧУ ЗДАТНІСТЬ НАПІВФАБРИКАТУ ЗБИВНОГО

25

 

4. Шуліка Володимир Григорович, Усатюк Світлана Іванівна

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ НАССР У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

29

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
5. Okere Emmanuel, Luidmyla Shevchenko

PRIMARY HEALTH CARE CENTRE AS AN ARCHITECTURAL OBJECT

32

 

6. Усачова Олена Юрiївна

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ У ВЕЛИКИХ І НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

37

 

ART HISTORY
7. Вертелецька Ольга Леонідівна

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

39

 

BIOLOGICAL SCIENCES
8. Poberezhny Liubomyr, Liubov Poberezhna, Bondarchuk Tatiana

USE OF A BIOINDICATION TO DETERMINE SOIL POLLUTION BY PETROLEUM

45

 

9. Poberezhny Liubomyr, Poberezhna Liubov, Volodymyr Chupa

USE OF A BIOINDICATION TO DETERMINE SOIL POLLUTION BY PETROLEUM

47

 

10. Богоявленська Валентина Федорівна, Харламова Альона Василівна, Бичова Олена Георгіївна

ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОЇ ФАЗИ ХВОСТІВ ЗБАГАЧЕННЯ ГЗК В УМОВАХ ГОСТРОЇ ТА СУБХРОНІЧНОЇ ДІЇ

49

 

11. Васильєва Тетяна Володимирівна, Коваленко Світлана Георгіївна, Немерцалов Володимир Володимирович

РОСЛИНИ З ГЕРБАРІЮ Е.Е. ЛІНДЕМАННА (MSUD)НАЗВАНІ НА ЧЕСТЬ ФРАНЦУЗЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

53

 

12. Грищенко Назар Олегович, Дрегваль Ігор Володимирович

ФАКТОРИ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МОЛЮСКА РОДУ DREISSENA У ЗАПОРІЗЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ

58

 

13. Зубцова Інна, Кузьменко Михайло, Кубракова Юлія

ОЦІНКА СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН РЛП «СЕЙМСЬКИЙ»

64

 

14. Пастощук Андрій Владленович, Балаховська Леся Юріївна, Решетник Катерина Сергіївна

ПІДВИЩЕННЯ РОСТОВИХ ПОКАЗНИКІ МІЦЕЛІЮ КУЛЬТУРИ БАЗИДІЄВИХ ГРИБІВ GANODERMA LUCDIUM ТА SCHIZOPHYLLUM COMMUNE

67

 

15. Трускавецька Ірина Ярославівна

ОСНОВНІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ АКВАРІУМНИХ РИБ ТА ЗАСОБИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ

69

 

16. Федорова Е.Ю., Смоленкова О.В.

MFGM-АТФАЗЫ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ БЕЛКИ: ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НА СОСТАВ МОЛОКА КОРОВ

72

 

ECONOMIC SCIENCES
17. Fedun Igor, Kuksa Oleksandra

MARKETING RESEARCH OF AGRICULTURAL PRODUCTS: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

77

 

18. Markovych Iryna

STATE TAX SYSTEM - INCENTIVE OR RESTRICTOR OF ECONOMIC ACTIVITY?

80

 

19. Mohylevska Olga, Korolyov Dmitry, Sidak Igor

DIGITALIZATION OF ECONOMY: NEW OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES

82

 

20. Zakharova Natalia

ASSESSMENT OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURE OF UKRAINE

85

 

21. Багашова Наталя Володимирівна, Драчук Олександр Дмитрович

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ САНАЦІЇ

90

 

22. Бут Катерина Андріївна, Буцанова Катерина Геннадіївна, Оскома Олена Володимирівна

СТУДЕНТСЬКИЙ БАНКІНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

94

 

23. Графська Орислава Іванінва, Коркуна Іван Іванович, Перегіняк Тарас Ігорович

ВИКОРИСТАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ,ЯК ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

97

 

24. Дяківська Оксана Андріївна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ» В УКРАЇНІ

101

 

25. Мережко Іван Петрович, Журба Антон Володимирович, Рощина Надія Василівна

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНЬКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

104

 

26. Мысник Екатерина Павловна

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ ФРАНЦИИ

106

 

27. Парубець Олена Миколаївна

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ

109

 

28. Попова Олександра Володимирівна, Борущак Марина Романівна, Толмачова Алла Миколаївна

«КОРОНАВІРУСНІ» ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

112

 

29. Пузирьова Поліна Володимирівна

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

116

 

30. Сакун Аліна, Лисенко Влада

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

123

 

31. Ткаченко Володимир Володимирович, Ткаченко Ірина Владиславівна, Пузирьова Поліна Володимирівна

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

126

 

32. Ткачук Ірина Ярославівна, Мартинюк Анна Юріївна

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

131

 

33. Третякова Олена Василівна, Харабара Віолета Миколаївна, Грешко Роман Ігорович

РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

135

 

34. Фалдина В.В.

ОБГРУНТОВАНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

141

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
35. Гавязь Анатолій Володимирович, Гавязь Марія Олегівна

СУЧАСНІ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ

143

 

36. Гришко Світлана Вікторівна, Янєва Маргарита Олександрівна

АЛТАГИРСЬКИЙ ЛІСОВИЙ МАСИВ ЯК ЛІСОКУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ СТЕПОВОГО ПРИАЗОВ’Я

148

 

37. Дмитрів Тетяна Сергіївна

СУЧАСНІ СТАН МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

153

 

38. Непша Олександр Вікторович, Блищик Маргарита Валеріївна, Передерій Дар’я Миколаївна

МИХАЙЛОВ В.Д. ‒ ВИДАТНИЙ ДОСЛІДНИК ГЕОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗАНАЧЕННЯ «КАМ’ЯНА МОГИЛА НАД Р. МОЛОЧНА»

157

 

39. Непша Олександр Вікторович, Передерій Дар’я Миколаївна, Блищик Маргарита Валеріївна

АЛЄКСЄЄВ М.О. – ВИКЛАДАЧ, ГІДРОХІМІК, КРАЄЗНАВЕЦЬ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

161

 

GEOLOGICAL SCIENCES
40. Прохорова Лариса Анатоліївна, Непша Олександр Вікторович, Дьячкова Анастасія Василівна

ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНИЙ СТАН ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ПО МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ МІЖРАЙОННОМУ УПРАВЛІННЮ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

165

 

LEGAL SCIENCES
41. Mykytyshyna Kateryna

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT USTANAWIANIE OSOBOWOŚCI PRZESTĘPCA

170

 

42. Бондар Олександр Сергійович

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА КАНАДІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

173

 

43. Камінська Олександра Леонідівна

CHILD-FRIENDLY ДОПИТ НЕПОВНОЛІТНЬОГО

179

 

44. Шевченко Анатолій Євгенійович, Кожевнікова Альона Сергіївна

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЬ ПРОЖИВАТИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ

183

 

45. Макаренко Ольга Володимирівна

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

187

 

46. Метелиця Денис Юрійович, Хатнюк Наталія Сергіївна

ОБОРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК ВИД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

191

 

47. Моргунова Т.І., Арутюнова К.А.

РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ

195

 

48. Парасюк Марта Василівна

МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

198

 

MANAGEMENT, MARKETING
49. Shpyralo-Zapotochna Lilia Romanivna

PROJECT MANAGEMENT:  CHALLENGES OF TIME AND DEVELOPMENT VECTORS

202

 

50. Tretinichenko Yuriy, Adamenko Alla

DEVELOPMENT OF INTERNET-LOGISTICS IN UKRAINE

205

 

51. Voropai Olga

EMPATHY MAP AS AN INSTRUMENT FOR IMPROVED SERVICE QUALITY: UNIVERSITY CASE STUDY

208

 

52. Верескля Мар'яна Романівна, Михаліцька Наталія Ярославівна

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ОФІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ

212

 

53. Волкова Наталія Вікторівна, Величко Анастасія Анатоліївна

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

215

 

54. Петрішина Тетяна Олександрівна

СТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ: ЗМІНИ У СТРАТЕГІЇ І ТАКТИЦІ

221

 

55. Разумова Ганна Вікторівна, Протопопова Наталія Андріївна, Решетнікова Яна Владиславівна

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

225

 

56. Ребрик Вікторія, Питчак Михайло, Домище-Медяник Алла

ЯКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТНОЇ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

229

 

57. Садченко Олена Василівна, Воротнюк Юлія Сергіївна

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ КОНФЛІКТІВ

234

 

58. Самошкіна Ірина Дмитрівна, Сидорук Зоя Олексіївна

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВТОРИННОЇ ЛАНКИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

238

 

59. Супрун Анатолій Анатолійович, Сусідко Ольга Вікторівна

СТРАХОВИЙ І ФОНДОВИЙ РИНОК ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ: ВТРАТИ І МОЖЛИВОСТІ

243

 

60. Харута Віталій, Конопльова Євгенія

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОГІСТИЦІ (ХМАРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ)

248

 

MEDICAL SCIENCES
61. Hryhorenko Luibov

MODÈLE DE PRÉVISION DE LA PRÉVENTION DES MALADIES CHEZ LES ENFANTS ET LES ADULTES DES ZONES RURALES EN RAISON DE LA CONSOMMATION D'EAU POTABLE

251

 

62. Lunova Tetiana Volodymyrivna

GENDER DIFFERENCES IN CLINICAL PRESENTATION AND LONG-TERM OUTCOMES FOLLOWING ACUTE CORONARY SYNDROME

257

 

63. Брухно Р.П., Марченко М.Л., Устяк Н.В.

ПОГЛЯД В МИНУЛЕ: ПОСТАТЬ Г.Х. ШАХБАЗЯНА В ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ №2 НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

259

 

64. Литвинець Владислава Євгенівна, Горовий Віктор Іванович, Литвинець Людмила Ярославівна

КОНСЕРВАТИВНІ ПІДХОДИ У ЛІКУВАННІ СТРЕСОВОГО НЕТРИМАННЯ СЕЧІ У ЖІНОК

261

 

65. Пахаренко Людмила Володимирівна, Басюга Ірина Омелянівна, Жураківський Віктор Миколайович

ОЦІНКА БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ЖІНОК З ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ

265

 

66. Рябовол В.М., Таран Н.В., Різник К.С.

ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИЧНОСТІ ТА БУДОВИНАНОПОРОШКУ ДІОКСИДУ ТИТАНУСИНТЕЗОВАНОГО МЕТОДОМ ТЕРМІЧНОГО РОЗКЛАДУ

267

 

67. Філик Ольга Володимирівна

МЕТОДОЛОГІЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВІДЛУЧЕННЯ ВІД ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ З ГОСТРОЮ ДИХАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

269

 

68. Шевченко Тетяна Миколаївна, Єрошкіна Тетяна Василівна, Пугач Дар’я Володимирівна

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

273

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
69. Gorbachenko Anna, Malii Alla

CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF ONLINE LEARNING AND TECHING IN HIGHER EDUCATION

279

 

70. Kryvko Mаryna

EDUCATIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION

281

 

71. Kutsak Alla

PROVISION AT THE UNIVERSITY OF A QUALITATIVE EDUCATIONAL PROCESS UNDER QUARANTINE CONDITIONS: APPROACHES TO ANALYSIS

284

 

72. Бобирєва Ю. С., Мучичка В. В.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СЕРЕДОВИЩА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

289

 

73. Бугайова Ліна Павлівна, Отравенко Олена Вікторівна

МАЙБУТНІЙ УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ – ЛІДЕР ІННОВАЦІЙ

292

 

74. Букір Валентина Вікторівна

ТВОРЧІСТЬ НЕОКЛАСИКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

296

 

75. Вахрушева Тетяна Юріївнва, Купіна Олена Володимірівна

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

298

 

76. Величко Степан, Руденко Тетяна

ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ GOOGLE ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ Й ОЦІНКИ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ

301

 

77. Вовченко Ганна Олександрівна

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

307

 

78. Горошкін Ігор

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ГІМНАЗІЇ

310

 

79. Грищенко Олександра Сергіївна, Жиленко Тетяна Іванівна

ВИКОРИСТАННЯ СТОРІТЕЛІНГА ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ "АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ НА ПЛОЩИНІ І У ПРОСТОРІ"

312

 

80. Гріцун Лариса Олександрівна, Жиленко Тетяна Іванівна

АСОЦІАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «КРИВІ ТА ПОВЕРХНІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ»

315

 

81. Замашкіна Ольга Дмитрівна

БУЛІНГ, ЯК ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

318

 

82. Затока Світлана Анатодіївна

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ МЕТРОЛОГВІЧНИХ ХАРАКТКРИСТИК АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

322

 

83. Захарченко Лілія Вікторівна, Ковтун Н.І

«ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

328

 

84. Іванова Валентина Михайлівна, Шелудько Ольга Миколаївна, Ярошенко Ярослав Сергійович

ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

332

 

85. Клименко Анастасія Віталіївна, Джуринський Петро Борисович

ТЕНІС ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ ШКОЛЯРІВ

336

 

86. Коваленко Ія Анатоліївна

ВІДОБРАЖЕННЯ РОБОТИ КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТА В ДОКУМЕНТАХ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ МІСЬКВИКОНКОМУ (М. КРИВИЙ РІГ)

338

 

87. Корницька Лариса Анатоліївна

ДЕКОРАТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ХУДОЖНИКА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

340

 

88. Кравець Володимир Петрович

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТРАЦЕПТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

344

 

89. Красильников Арсентий Александрович

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

348

 

90. Лакатош Мар’яна Oлександрівна

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

354

 

91. Мазур Валентина Михайлівна, Султанова Наталя Вікторівна

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УТРИМАННЯ Й СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ

357

 

92. Мартинюк Ольга Вікторівна, Оріщук Руслан Олександрович

ТРЕНУВАННЯ М’ЯЗІВ ЖИВОТА

361

 

93. Міхєєв Андрій Олександрович, Дейнека Святослав Євгенович

САМООЦІНКА СХИЛЬНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕДИЦИНА»

363

 

94. Міщенко Олена Володимирівна

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ОДЯГУ» В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА

367

 

95. Нетяга Надія Петрівна

МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА – ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

373

 

96. Пасенко Світлана Володимирівна, Сігаєва Лариса Євгеніївна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗВО

379

 

97. Радько Марія

ТЕОРЕТИЧНI АСПЕКТИ ДОСЛIДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ РУХОВИХ УМIНЬ I НАВИЧОК УЧНIВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

385

 

98. Романенко Сергій Степанович, Кисіль Ігор Валерійович

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В СПОРТІ

387

 

99. Сердюк Лариса Вододимирівна

«ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВ ДО МИСТЕЦЬКО – ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ »

392

 

100. Сипченко Ольга Миколаївна, Смоляр Єлизавета Дмитрівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ АНДРАГОГІВ

398

 

101. Степанова Наталія Михайлівна, Венгерська Вероніка Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ КАЗОК ТА ОПОВІДАНЬ

403

 

102. Тітова Ганна Віталіїва, Качанов Юрій Валерійович

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

407

 

103. Трофімчук Володимир Миколайович, Трофімчук Людмила Олексіївна, Дідик Віталій Анатолійович

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ ПРИ ВИВЧЕННІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

411

 

104. Федурко Оксана Миронівна, Біляк Оксана Володимирівна

РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТУ У ФОРМУВАННІ ВМІНЬ І НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО ГОВОРІННЯ

417

 

105. Федурко Оксана Миронівна, Раделицька Уляна Олегівна

ЗАСОБИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ІШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

423

 

106. Циганенко Катерина Андріївна, Жиленко Тетяна Іванівна

ІНТЕГРАЛЬНІ ІГРИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ«ГРАНИЦЯ ФУНКЦІЇ»

429

 

107. Шамеян Альона Юріївна

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕДІА РЕАЛЬНОСТІ   УЧНІВ 11 КЛАСІВ ЛІЦЕЇВ ТА ГІМНАЗІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

431

 

108. Шевчук Лариса Дмитрівна, Рябенко Ганна Володимирівна

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ STEM-ОСВІТИ

434

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
109. Strochenko Lesia Vasilivna

CORPUS ANALYSIS OF THE ENGLISH SUBCONCEPTA WORK OF GENIUS

438

 

110. Апоненко Инна Николаевна

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ПЕРСОНАЖЕЙ СКАЗОК(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «НАРОДНЫЕ РУССКИЕ СКАЗКИ» А. Н. АФАНАСЬЕВА)

440

 

111. Баранник Наталія Олексіївна, Картава Дар’я Анатоліївна

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ МАС-МЕДІА СУМЩИНИ

444

 

112. Волянський Сергій Михайлович

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОЗИЦІЇ СИНТАКСИЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У БЕЛЬГІЙСЬКОМУ ВАРІАНТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

450

 

113. Гордієнко Катерина Олексіївна

ДІЄВІСТЬ ПРИНЦИПУ НАВЧИТИ ВЧИТИСЯ ПЕРЕКЛАДУ

456

 

114. Кузяєва Світлана В'ячеславівна, Цьох Лариса Йосипівна

КАТЕГОРІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

461

 

115. Луценко Юлія

ПОНЯТТЯ «ОНЛАЙН-ВИДАННЯ». ТИПИ ТА ФУНКЦІЇ

467

 

116. Максименко Ольга Олександрівна

ЯК ПЕРЕКЛАСТИ АНГЛІЙСЬКОЮ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ «СІДАТИ НА ПОТЯГ (АБО НА ЛІТАК)»?

469

 

117. Тарновецька Ольга Анатоліївна, Добродзій Лілія Андріївна

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МОВИ: РОЛЬ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТА

471

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
118. Ломачинська Ірина Миколаївна, Ломачинський Богдан Геннадійович

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АНАЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЛОСОФІЯ»

474

 

119. Парамоненко Карина Сергіївна

ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ПАРАДИГМА ХАНТИНГТОНА: СУЧАСНИЙ ВИМІР ТА АКТУАЛЬНІСТЬ

479

 

POLITICAL SCIENCE
120. Тарасенко Тетяна Миколаївна

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОЯВ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

482

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
121. Muzichko Ludmila, Masian Anna

INTERCONNECTION OF COPING-BEHAVIOUR OF PERSONALITIES IN TENSE SITUATIONS OF SOCIAL INTERACTION

487

 

122. Ерошкина Татьяна Васильевна, Матына Дарья Игоревна, Рожнева Ирина Леонидовна

ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

490

 

123. Лугова Ольга Вікторівна, Чуйко Оксана Михайлівна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

495

 

124. Назаревич Вікторія В’ячеславівна

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСТРАКІЗМУ

500

 

125. Шевченко Ольга Миколаївна, Волошин Ірина Миколаївна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ У МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

504

 

SOCIOLOGICAL SCIENCES
126. Musiychuk Victoria

CONSOLIDATION OF THE VIETNAMESE COMMUNITY IN UKRAINE

510

 

TECHNICAL SCIENCES
127. Dolia Kostiantyn, Dolia Olena

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF OPERATION OF MEANS OF TRANSPORT IN LONG-DISTANCE PASSENGER SERVICE

513

 

128. Gerasimov Ievgenii, Ivanov Sergiy

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE EFFECTIVENESS OF A GATE VALVE CLOSING AT THE END OF A PIPELINE WITH A FOLLOWING DRIVE

515

 

129. Ponomarenko Roman, Plyatsuk Leonid

STUDY OF CHANGES IN THE QUALITY OF THE SURFACE WATER BODY

519

 

130. Shcherban Ihor, Trofimenko Oleg

SMALL-SIZED RESONATOR PROBE WITH SENSITIVITY ADJUSTMENT FOR LOCAL MICROWAVE DIAGNOSTICS OF VARIOUS OBJECTS

522

 

131. Бабченко Олександр Андрійович, Касьян Костянтин Миколайович

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ ПРОДУКТАМИ

525

 

132. Брюханов Володимир Сергійович, Кривий Євген Анатолійович

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ШВИДКІСНОЇ ОБРОБКИ БАЗ ДАНИХ

529

 

133. Вишневський Денис Сергійович

ОГЛЯД ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОРГОВОЇ ТОЧКИ

531

 

134. Дудник Володимир Петрович, Легкодух Віктор Вікторович

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

535

 

135. Зенкін Микола Анатолійович

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГАЗОТЕРМІЧНОГО ПОКРИТТЯ НА ВЛАСТИВОСТІ МІЖФАЗНОЇ ЗОНИ

538

 

136. Кисель Анатолий Георгиевич, Сологуб Константин Валериевич

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСАХ С ПОМОЩЬЮ CHART.JS

541

 

137. Нетребко Віталій Юрійович, Коновалюк Андрій Дмитрович

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЇ АТАКИ ПРОТИТАНКОВИХ ЗАСОБІВ

544

 

138. Нєміріч Олександра Володимирівна, Устименко Ігор Миколайович, Гавриш Андрій Володимирович

СПЕКТРОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ СОУСІВ ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ

547

 

139. Пересічний Михайло Іванович, Пересічна Світлана Михайлівна

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЧИЗКЕЙКІВ ПІДВИЩЕННОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСТРАКТУ СТЕВІЇ І ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК

550

 

140. Рій Володимир Богданович, Ніколаєв Андрій Тадейович

АВТОНОМНИЙ ПОРТАТИВНИЙ КОМПЛЕКС ШВИДКОГО ВИЯВЛЕННЯ І РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ

556

 

141. Слюсар Вадим, Перепеліцин Сергій, Писаренко Роман

ВПЛИВ ТОПОЛОГІЇ НА КОНФІГУРАЦІЮ РУХОМИХ МУЛЬТИРАНГОВИХ МЕРЕЖ

558

 

142. Усатюк Світлана, Тищенко Олена, Сироватко Юлія

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЦЕПТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ СУХОЇ КОМПОНЕНТИ РОСЛИННОГО НАПОЮ ЗА СИМПЛЕКС-МЕТОДОМ

564

 

143. Череднік Артем Димитрійович, Бурда Юрій Олександрович, Півненко Юрій Олександрович

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ ПРОМЕНЕВОГО ОПАЛЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМУМУ ВИРОБНИЦТВА ЕНТРОПІЇ

567

 

144. Чернета Олег Георгійович, Сасов Олександр Олександрович, Кубич Вадим Іванович

МЕТОДИ ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ І АЛГОРИТМ  ЇХ ВИБОРУ

570

 

145. Чернышов Николай Николаевич, Белоусов Александр Владимирович, Риплингер Вланислав Дмитриевич

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА IGBT ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ

574

 

146. Чернышов Николай Николаевич, Белоусов Александр Владимирович, Зимаков Максим Александрович

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТРЕХФАЗНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА MOSFET

579

 

147. Чернышов Николай Николаевич, Белоусов Александр Владимирович, Селиванов Максим Викторович

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

586

 

TOURISM
148. Бондаренко Світлана Анатоліївна, Воробей Валерій Геннадійович

РОЛЬ ТA ЗМIСТ МAРКЕТИНГОВОЇ СТРAТЕГIЇ ТУРИСТИЧНОГО ПIДПРИЄМСТВА

592

 

149. Грабар Наталя Григорівна, Мазоренко Марина Олегівна

ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙ ТА ЗВИЧАЇВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

595

 

150. Смирнов Ігор Георгійович, Любіцева Ольга Олександрівна

ПОСТАТІ ТА ПОДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ЯК РЕСУРС ДЛЯ РОЗВИТКУ  ТУРИЗМУ: ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ МАРКО БЕЗРУЧКО ТА ОБОРОНА ФОРТЕЦІ ЗАМОСТЯ

598

 

Each of the presented works is unique. The role of science, both theoretical and practical, is constantly growing. That is why scientific conferences give a chance to:

  • familiarize yourself with current research topics;
  • submit your developments to the wide scientific community;
  • show yourself and your abilities;
  • add abstracts to the list of indexed materials.

International Science Group urges you to comply with the ethics of publications, avoid knowingly false facts and plagiarism, and share exclusively your own works. Each material is checked by a team of editors, but if you suddenly found an error after the publication of the collection of materials of the scientific conference  – immediately contact info@isg-konf.com.