Economic strategies for the development of society (Economic Sciences)

Recommended quote for this post:

Economic strategies for the development of society: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 410 р. Available at :
DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III
URL: https://isg-konf.com.

Download monograph Economic strategies for the development of society

TABLE OF CONTENTS

1 ACCOUNTING AND AUDIT 10
1.1 Illiashenko K., Bezverkhnia Y.

INFORMATION, ANALYTICAL AND ACCOUNTING SUPPORT FOR MANAGEMENT DECISION-MAKING

10
1.2 Melnyk N., Burdenyuk T.

POSITIVE AND NORMATIVE ACCOUNTING THEORY IN THE MODERN WORLD

16
1.3 Petryshyn L., Zhydovska N.

OUTLINE OF HISTORICAL CONCEPTS AND STAGES OF CAPITAL FORMATION AS AN ECONOMIC CATEGORY

21
2 ADMINISTRATIVE REGION AND BUDGET 31
2.1 Рябенко В.В., Рябенко Л.М.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

30
3 DEMOGRAPHY, ECONOMY, SOCIAL POLICY 36
3.1 Shegda A., Magomedova A., Mykytiuk O., Onysenko T., Petrenko K.

ADULT EDUCATION IN UKRAINE: POST-QUARANTINE CHALLENGES

35
4 ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 46
4.1 Denysenko M., Breus S.

THE IMPACT OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE HOTEL BUSINESS IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT

45
4.2 Denysenko M., Breus S.

HOTEL BUSINESS MANAGEMENT IN MODERN BUSINESS CONDITIONS

52
5 ECONOMICS OF INDUSTRIES 59
5.1 Mohylevska O., Opanasuk V., Filipovsky A.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP

58
5.2 Vysochan O., Vysochan O., Lytvynenko N.

MAIN AREAS, LEGISLATIVE AND REGULATORY CONTROL OF ACTIVITY OF NON-BUDGETARY NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN UKRAINE

62
5.3 Мельник А.В., Мельник Н.В., Габчак Н.Ф., Єрко І.В

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКВАДОРУ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

71
5.4 Шевченко І., Лапоног Д.

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПОСЛУГ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

77
6 ECONOMY AND MANAGEMENT OF STATE GRATITUDE 83
6.1 Oleynik O.

INTERDEPENDENCE BETWEEN LEVEL OF TRUST AND ECONOMIC GROWTH. MANIFESTATION OF TRUST THROUGH ECONOMIC INDICES

82
6.2 Prokopets L.

THE ESSENCE OF PERSONNEL MANAGEMENT AND ITS MAIN TASKS

86
6.3 Voronetska I., Kravchuk O., Petrychenko I., Sprynchuk N.

MARKETING ASPECTS OF FEED MARKET DEVELOPMENT

95
6.4 Маліновська О., Вовк В.

ПРОЦЕСИ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

105
7 ECONOMY OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF RADIO TECHNOLOGY 112
7.1 Sitak I., Ivakhnenko A.

CURRENT STATE OF MECHANICAL ENGINEERING OF UKRAINE, INNOVATIONS AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT

111
7.2 Ізюмцева Н.В., Гринько О.О., Ізюмцева Н.В.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

117
7.3 Abraham Y.

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT METHODS AS A FACTOR IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF MODERN DOMESTIC MANAGEMENT

125
7.4 Федунов М.В.

РИЗИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

130
7.5 Черниш І.В., Бакало Н.В., Маховка В.М.,

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОРУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

141
7.6 Чичкало-Кондрацька І.Б., Новицька І.В.

ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙНУ ЯК НОВИЙ ПІДХІД ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНОК

146
8 ECONOMY PROTECT THE MIDDLE OF THE MIDDLE 152
8.1 Sotnyk M., Sotnyk I.

THE WORLD EXPERIENCE AND MECHANISMS OF "GREENING" UNIVERSITY CAMPUSES

151
9 FINANCE, PENNILESS AND CREDIT 159
9.1 Bilovus T.

PROBLEM ASPECTS OF REGULATORY REGULATION OF MARKET ACTIVITIES SECURITIES IN UKRAINE

158
9.2 Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O.

THE STOCK MARKET: THE ENTITY AND THE DEFINITION

165
9.3 Kushnir L., Hrymak O.

MODERN MECHANISMS OF BANK LENDING TO AGRICULTURAL ENTERPRISES

171
9.4 Makohon V., Adamenko I.

BUDGET STRATEGY AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATION ENVIRONMENT IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN THE ECONOMICS

176
9.5 Квасницька Р.

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

185
9.6 Рубай О.

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

191
9.7 Шкодіна І.В., Кондратенко Н.Д., Трофименко А.О.

ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ КОРПОРАТИВНОГО ШАХРАЙСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

196
10 INNOVATIVE ECONOMY 202
10.1 Fesenko N., Rubashka V.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

201
10.2 Martynenko A.

THE IMPACT OF ECONOMIC CYCLES ON THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

207
10.3 Prygara O.

INNOVATION NETWORKS OF AN ENTERPRISE

212
10.4 Smyrnov I., Lyubitseva O.

MILITARY TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE: ACTUAL PROBLEMS IN MODERN CONDITIONS (ON EXAMPLE OF KAMYANETS-PODILSKYI, ARPAD LINE AND MOLOTOV LINE)

218
10.5 Кот Л.Л.

CОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНД СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

236
10.6 Довгаль О., Довгаль Г.

ЛОГІКА, ФОРМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ГЛОБАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

243
10.7 Олійник О.В., Морозова Г.С.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА

252
10.8 Панасенко Н.

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО‑ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

261
11 INSURANCE  
11.1 Громоздова Л.В., Тюхтій М.П., Писаренко Н.В., Аблова О.К., Маляревський В.М.

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

269
12 INTERNATIONAL ECONOMIC NEWS 286
12.1 Aльрашді A.

ІНТЕГРАЦІЙНА МІСІЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ У ФОРМУВАННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ

285
12.2 Vakulyk I.

KEY TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF IT IN THE WORLD

292
12.3 Литвиненко А., Литвиненко О.

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

312
12.4 Рибак Г.І.

ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

332
13 LOCATION OF PRODUCTIVE FORCES, REGIONAL ECONOMY 339
13.1 Kushnir L., Hryniuk H.

THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF SKI TOURISM IN THE UKRAINIAN CARPATHIANS

338
13.2 Булат Г. В.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ ЗА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО АУДИТУ

343
14 MECHANISMS OF REGULATION OF THE ECONOMY 349
14.1 Markovych I.

CONCEPTS AND DIMENSIONS OF CULTURAL DISTANCE AS A TOOL OF INTERNATIONAL ECONOMIC REGULATION

348
15 MICRO AND MACRO ECONOMY 353
15.1 Tkachenko V., Klymchuk M., Illina T.

THE FORMATION OF THE ENERGY SAVING MANAGEMENT MECHANISM OF REGIONAL SYSTEM BASED ON THE EXPERIENCE OF EUROPEAN UNION COUNTRIES

352
16 QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS 357
16.1 Vasylieva N.

ECONOMETRIC ANALYSIS OF REGIONAL GRAIN PRODUCTION IN UKRAINE

356
16.2 Voytsekhovska Y.

THE MODELING OF THE GROWTH RATE OF FIXED ASSETS IN THE PROCESS OF INNOVATIVE PRODUCTION DEVELOPMENT

363
  REFERENCES 368