XIV International scientific-practical conference “Multidisciplinary research”, December 21 – 24 –, 2020, Bilbao, Spain

Proceedings of scientific conferences are published weekly, the time has come for the XIV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary research». Abstracts on this topic are undoubtedly relevant and allow you to get acquainted with the most popular scientific research in the field of management, journalism, pedagogy and other sciences. International Science Group organizes interdisciplinary scientific conferences in order to consider as many interesting works as possible.

Recommended quote for this post:

Lykhovyd P., Biliaieva I., Lavrenko S. Application of plant growth regulator regoplant on vegetable crops.  Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. Bilbao, Spain 2020.  17-18 рр.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.XIV
URL: https://isg-konf.com.

Download the conference proceedings

Thank you for participating in the conference

TABLE OF CONTENTS

 

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Lykhovyd Pavlo, Biliaieva Iryna, Lavrenko Sergiy

Application of plant growth regulator regoplant on vegetable crops

17

 

2. Бруньов Максим Ігорович, Кубрак Тетяна Михайлівна, Шиян Марина Олександрівна

СУЧАСНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА СТУПІНЬ АДАПТАЦІЇ СОРТІВ НУТУ ДО УМОВ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

19

 

3. Кондрашина Лідія Анатоліївна, Гурський Петро Васильович, Перцевой Федір Всеволодович

ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНИЧНОГО НАПРУЖЕННЯ ЗСУВУ ТІСТА ДЛЯ НАПІВФАБРИКАТУ ЗБИВНОГО БОРОШНЯНОГО

22

 

ART HISTORY
4. Стегней Світлана Нуцівна, Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна

СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ МАРТОН – ОСНОВОПОЛОЖНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ

26

 

BIOLOGICAL SCIENCES
5. Porokhnitska Anastasia, Pet’ko Lyudmila

THE "JEANNE MOREAU" ROSE IN HONOR OF ICON OF FRENCH CINEMA

29

 

6. Джиган О.П., Пазій В.Д.

ВПЛИВ ВИКИДІВ АВТОТРАНСПОРТА НА МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ACER PLATANOIDES L. В ПРИДОРОЖНІХ НАСАДЖЕННЯХ

37

 

7. Коцур Надія Іванівна, Коцур Леся  Михайлівна

ВТІЛЕННЯ НАУКОВИХ ДУМОК УЧЕНИХ-ГІГІЄНІСТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

40

 

8. Трускавецька Ірина Ярославівна, Соломія Лаганяк

ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ГРУНТОВИХ ШКІДНИКІВ(НА ПРИКЛАДІ КАПУСТЯНКИ ЗВИЧАЙНОЇ GRYLLOTALPA GRYLLOTALPA) В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

45

 

ECONOMIC SCIENCES
9. Atamanchuk Zoryna

ТНЕ ENVIRONMENTAL GOALS IN THE CONTEXT OF THE WORLD TOURISM SUSTAINABLE DEVELOPMENT

49

 

10. Бойко Людмила Олександрівна, Кривенко Дмитро Сергійович

УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ БАШТАННИХ КУЛЬТУР

51

 

11. Бойко Людмила Олександрівна, Сложинська Вікторія Олександрівна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

54

 

12. Гринчук І.А., Фасолько Т. М.

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

56

 

13. Гуржий Тамара Олексіївна, Гуржий Поліна Олегівна

ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ КРАЇН ЄВРОЗОНИ

59

 

14. Д’яченко Софія Вадимівна

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ

64

 

15. Ільченко С. В.

ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА СТАН МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

69

 

16. Куцик Петро Олексійович, Бутко Богдан Олександрович

ХАРАКТЕРИСТИКА БАГАТОРІВНЕВОЇ СТРУКТУРИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

72

 

17. Мальцевич Олексій Леонідович

РОЗРОБКА БІЗНЕС ПЛАНУ ТЕХНІКО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ АТ «ЕМЗ «МАГНІТ»

75

 

18. Мосін Михайло Сергійович

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПРИРОДА ПРОТИРІЧ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

78

 

19. Русал Вікторія Сергіївна, Якимчук Тетяна Вікторівна

ГЛОБАЛЬНА ДЕОФШОРИЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗРАХУНКИ У ЗЕД

82

 

20. Серотюк Богдан Васильович

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

86

 

21. Скібіцька Аліна Андріївна

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІТОВ «АВТОТЕХРОМ-2002» ЗА 2017-2019 РР.

88

 

22. Третяк Антон Миколайович, Третяк Валентина Миколаївна, Ковалишин Олександра Федорівна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФОРМ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ

91

 

23. Третякова Олена Василівна, Харабара Віолета Миколаївна, Грешко Роман Ігорович

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

96

 

24. Ченцов Артем Вікторович

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ РИНКІВ

101

 

25. Швець Володимир Євгенович, Матвійчук Марія Миколаївна

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

103

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
26. Шевцова Олена, Луценко Дар’я

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ ТА РОЗВИТОК РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

108

 

27. Herasymchuk Yulia, Pet’ko Lyudmila, Turchynova Ganna

THE SPANISH SQUARE IN ROME AND MOVIE ROMAN HOLIDAY

112

 

28. Тарасюк Ніна Адамівна, Зубанов Сергій Вікторович

АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ  (КОТ)  КІВЕРЦІВСЬКОГО ПРИРОДНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА»

124

 

29. Шевчук Юрій Федорович, Шевчук Антон Юрійович

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ ЗА БАСЕЙНОВИМ ПРИНЦИПОМ

127

 

HISTORICAL SCIENCES
30. Михайлюк Віталій Павлович

ВИТОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ «НОВОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ» В УКРАЇНІ

132

 

LEGAL SCIENCES
31. Kolisnykova Hanna

PROSPECTS AND DEVELOPMENT OF STANDARDIZATION IN UKRAINE

134

 

32. Mykytyshyna Kateryna

KONCEPCJA INTERPRETACJI ZWROTÓW NIEOSTRYCH NA GRUNCIE USTAWY KARNEJ Z WYKORZYSTANIEM METODY WUKŁADU PROKONSTYTUCYJNEJ

138

 

33. Романів Роман Романович

ОБСЄ В СИСТЕМІ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

142

 

34. Сірко Вікторія Сергіївна

ВOЛOНТЕРСЬКA ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НAДAННЯ СOЦІAЛЬНИХ ПOСЛУГ

146

 

35. Хатнюк Наталія Сергіївна, Дуброва Юлія Володимирівна

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ В УКРАЇНІ

149

 

36. Хатнюк Наталія Сергіївна, Сезько Анастасія Сергіївна, Метелиця Денис Юрійович

СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

153

 

37. Хатнюк Наталія Сергіївна, Тимошевська Карина Юріївна

ТЯЖКІ УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ ЯК ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ

158

 

MANAGEMENT, MARKETING
38. Chyhyrovska Nadiia, Larysa Malanchuk

МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АДМІНПОСЛУГ В УКРАЇНІ

163

 

39. Журавель Владимир Иванович, Журавель Віктор Володимирович

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ/МЕНЕДЖЕРОВ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

167

 

MEDICAL SCIENCES
40. Barannik Sergiy, Agafonov Mikola, Sirogin Viktor

EIGENSCHAFTEN DER ENTWICKLUNG UND VORBEUGUNG URINÄR TRAKTINFEKTIONEN BEI FRAUEN

173

 

41. Barannyk Serhiy, Shevtsov Vadim, Chabanenko Galina

CUERPOS EXTRANJEROS DEL CUERPO HUMANO. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN CONDICIONES AMBULATORIAS

177

 

42. Galiienko L., Zamkevych V., Zholobko O.

PECULIARITIES OF THE INCIDENCE OF THE FEMALE POPULATION OF UKRAINE WITH SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS

181

 

43. Kucher Tetyana

APPLICATION OF THE INTERDISCIPLINARY RELATIONS TECHNIQUE AS A COMPONENT OF THE "CASE-STUDY" METHOD FOR FORMATION IN MEDICAL STUDENTS THE PRINCIPLES OF CLINICAL THINKING

184

 

44. Tashchuk Viktor, Nesterovska Romana

BIOMARKERS OF THE INFLAMMATORY PROCESS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

189

 

45. Варивончик Денис Віталійович, Еджибія Оксана Миколаївна, Буранова Яна Юріївна

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОНКОЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

192

 

46. Габишева Людмила Степанівна, Рзаєва Айтадж Акіф кизи, Ахмаіді Маліка

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ СТАФІЛОКОКІВ

198

 

47. Горяінова Надія Валеріївна, Щепіна Олена Фантинівна, Видиборець Станіслав Володимирович

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ СЛУЖБИ КРОВІ

200

 

48. Живаго Кристина Сергеевна, Рахубовская Дарья Александровна

КОМАНДНЫЙ ПОДХОД В ТЕРАПИИРАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИ

204

 

49. Заколодна Олена Едуардівна

РОЛЬ КАФЕДРИ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ

206

 

50. Коршун Марія Михайлівна, Мартіянова Юлія Володимирівна, Ткаченко Іван Іванович

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОВІДНОЇ ЛАНКИ МІГРАЦІЇ ТА ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ПІДІФЛУМЕТОФЕНУ ТА БІЦИКЛОПІРОНУ

208

 

51. Кравчук Інна Валеріївна, Курташ Наталія Ярославівна, Ласитчук Оксана Миколаївна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ З ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

213

 

52. Мулярчук Оксана Василівна, Видиборець Станіслав Володимирович

УСКЛАДЕННЯ, ВИКЛИКАНІ ПЕРЕЛИВАННЯМ КОНЦЕНТРАТУ ТРОМБОЦИТІВ

216

 

53. Ододюк Вікторія Вікторівна, Антонюк Назарій Олександрович

КІСТОЗНІ УРАЖЕННЯ ЩЕЛЕП У ДІТЕЙ (ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА)

221

 

54. Пахаренко Людмила Володимирівна, Курташ Наталія Ярославівна, Куса Олена Михайлівна

ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

224

 

55. Подурець Анастасія, Рзаєв Елнур, Демочко Ганна

ПРО ЩО ТИ ДУМАЄШ, КОЛИ ЧУЄШ СЛОВО «ЕКО» ?

226

 

56. Попович Мирослава Юріївна

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ І ЗАСОБИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ

228

 

57. Сатбек Мусабекович Мусабеков

СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ГЛЮКОЗЫ КРОВИ У СПОРТСМЕНОВ ПРИ ОРГАНИЗОВАННОМ ПИТАНИИ

233

 

58. Ситіна Ірина Василівна, Рзаєва Айтадж Акіф кизи, Ахмаіді Маліка

ВІДНОСИНИ МІЖ ЛІКАРЕМ ТА ПАЦІЄНТОМ – НАСКІЛЬКИ ЦЕ ВАЖЛИВО?

240

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
59. Barannyk Serhiy, Trofimov Mykola, Guzenko Boris

"CHIRURGIE GÉNÉRALE" DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FUTURS MÉDECINS DE SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

243

 

60. Bartienieva Iryna, Nozdrova Oksana

FORMATION OF THE CULTURE OF COMMUNICATION OF SCHOOLCHILDREN IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES: THEORETICAL ASPECT

248

 

61. Mаkhаyеvа Аssеl

INNOVАTIVЕ TЕСHNOLOGIЕS OF FORЕIGN LАNGUАGЕ TЕАСHING IN HIGH SСHOOL

254

 

62. Yorkin Vladimir, Tabanko Oleg, Kozinenko Fedor

STABILITY AS A COMPONENT OF THE PERFORMER'S PROFESSIONAL SKILLS ON MUSICAL INSTRUMENTS

260

 

63. Бандура Валерій Анатолійович, Чиу Пен

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛІСТІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

262

 

64. Баранцова Ірина Олександрівна, Денисенко Надія Валеріївна, Мілко Наталія Євгенівна

МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

265

 

65. Бєліков Ілля

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

270

 

66. Блаженко Анастасія

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ТЕНІСИСТІВ НА ЕТАПІ СПОРТИВНОГО  ВДОСКОНАЛЕННЯ

272

 

67. Буковськая Ольга Владимировна, Бобро Елена Валерьевна

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КАК СПОСОБ  СОВЕРШЕНСОТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ

276

 

68. Ваценко Анжела Володимирівна, Улановська-Циба Наталія Аркадіївна, Передерій Ніна Олександрівна

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ДИДАКТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВУ МЕДИЧНОМУ ВНЗ

279

 

69. Джуринський Петро Борисович, Ткаченко Дарія Олександрівна

ВПЛИВ ПЛАВАННЯ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК І ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

282

 

70. Джуринський Петро Борисович, Осіпова Ірина Валентинівна, Панченко Олег Анатолійович

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНАКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ОБТЯЖЕННЯМИ

286

 

71. Джуринський Петро Борисович, Осіпова Ірина Валентинівна, Бірюкова Олександра Володимирівна

ТЕХНОЛОГІЇ З ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

288

 

72. Джуринський Петро Борисович, Клименко Анастасія Віталіївна

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІТНЕСОМ

290

 

73. Джуринський Петро Борисович, Осіпова Ірина Валентинівна, Осуська Станіслава Володимирівна

ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ОЗДОРОВЧОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯДЛЯ УЧНІВ ЗСО

293

 

74. Джуринський Петро Борисович, Скулинець Світлана Григорівна

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ

295

 

75. Джуринський Петро Борисович, Кучеренко Геннадій Васильович, Комарницький Олег Леонідович

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПАУЕРЛІФТІНГОМ

297

 

76. Ємець Альона Анатоліївна, Довченко Наталя Вікторівна

АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

299

 

77. Єрошенко Галина Анатоліївна, Рябушко Олена Борисівна, Клепець Олена Вікторівна

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

303

 

78. Кузьма Ірина Ігорівна

СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (50-ТІ – 70-ТІ РР. ХХ СТ.)

307

 

79. Кучеренко Геннадій Васильович, Лазар Микита В’ячеславович

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

312

 

80. Литвинчук Тетяна Сергіївна

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ НА ОРГАНІЗМ ЖІНОК З ЗАЙВОЮ ВАГОЮ

315

 

81. Лукашевич Юлія Леонідівна

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

317

 

82. Лягіна Ірина Анатоліївна

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

320

 

83. Михновец Юлия Ивановна

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

323

 

84. Молодиченко Валентин, Молодиченко Наталія

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ СИТУАЦІЇ УСПІХУ УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

328

 

85. Сендер Андрій Андрійович

АДАПТАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ СТУДЕНТІВ

332

 

86. Сосніч Юлія Станіславівна

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

336

 

87. Степанова Галина Миколаївна, Ткаченко Анастасія Валеріївна

РОЗРОБКА МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ: ЗАСТОСУВАННЯ У ПЕДАГОГІЦІ МЕДИЧНОГО ВИШУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

340

 

88. Стрілец Іван Олександрович, Костюк Олена Володимирівна, Ткаченко Дарія Олександрівна

ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ З ПЛАВАННЯ І ГАРТУВАННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ

343

 

89. Танана Світлана Михайлівна, Сергійчук Олена Миколаївна

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТІВ У ЗВО ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

346

 

90. Трофімчук Володимир Миколайович, Трофімчук Людмила Олексіївна, Наконечний Дмитро Сергійович

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

350

 

91. Трускавецька Ірина Ярославівна, Ірина Новікова

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

353

 

92. Шевченко Юрій Георгійович, Ковальова Тетяна Михайлівна, Хом’якова Олена Юріївна

РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ У ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ

357

 

93. Шумило Мирослава Юріївна

НОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ В УКРАЇНІ

359

 

94. Ярошевич Татьяна Михайловна, Маркауцан Павел Викторович, Волотовский Алексей Игоревич

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

363

 

PHARMACEUTICAL SCIENCES
95. Скребцова Катерина Сергіївна, Сакун Ольга Вікторівна, Шпіт Тетяна Дмитрівна

ПЕРСПЕКТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ СЕРЕД ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИН ARACEAE ТА COMMELINACEAE

366

 

96. Хворост Ольга Павлівна, Фурдак Світлана Дмитрівна, Разуваєва Василина Володимирівна

ЛИСТЯ БРУНЕРИ ВЕЛИКОЛИСТОЇ BRUNNERA MACROPHYLLA ТА ЛИСТЯ КОЛЬКВІЦІЇ ПРИЄМНОЇ KOLKWITZIA AMABILIS – ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ НОВІ ВИДИ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

368

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
97. Choumtchenko Tina

TEXTE PUBLICITAIRE PHARMACEUTIQUE COMME OBJET DE LA RECHERCHE LINGUISTIQUE

370

 

98. Байдюк Любов Миколаївна

СУРЯДНИЙ СПОЛУЧНИК ОU В РОЛІ КОНЕКТОРА РЕПЛІК У ФРАНЦУЗЬКОМУ ДИСКУРСІ

372

 

99. Голобородько Юрий

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ-САТИРИКА АРКАДИЯ АВЕРЧЕНКО ПЕРИОДА ЕГО ПРАЖСКОЙ ЭМИГРАЦИИ (1920 – 1925 ГГ.)

376

 

100. Илеску Виктория Леонидовна

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОПОЛОЖЕНИЯ В СБОРНИКЕ Г. ИВАНОВА «РОЗЫ»

380

 

101. Лила Магдалина Василівна

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

382

 

102. Рейман Катерина Ярославівна, Цьох Лариса Йосипівна

КВАНТИТАТИВНИЙ ПРОФІЛЬ ІДІОСТИЛЮ ЕМІЛІЇ ДІКІНСОН

385

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
103. Слободяник Катерина Володимирівна, Додонова Віра Іванівна

СВІДОМІСТЬ VS ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ХТО ПЕРЕМОЖЕ?

391

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
104. Кучик Неля Миколаївна

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ В ПРОГРАМІ ORIGIN 2019B 64BIT

395

 

105. Марцінків Марія Володимирівна, Вівчарчук Людмила Василівна, Тиченко Олег Ярославович

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ У ЗАДАЧАХ ЕКОНОМІКИ

401

 

106. Чернышов Николай Николаевич, Белоусов Александр Владимирович, Олейников Кирилл Александрович

ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ СПИНОВОМ РЕЗОНАНСЕ И ИНТЕРФЕРЕНЦИИ АМПЛИТУД ВТОРОГО ПОРЯДКА В ГАМИЛЬТОНИАНЕ

404

 

107. Чернышов Николай Николаевич, Белоусов Александр Владимирович, Селиванов Максим Викторович

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКОГОЭФФЕКТА НА ОСНОВАНИИ ТЕОРИИ ПЕРЕНОСАЗАРЯДА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

410

 

POLITICAL SCIENCE
108. Boiarska Yevheniia

THE POLISH PARTY SYSTEM IN THE PERIOD OF SOCIAL TRANSFORMATIONS

416

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
109. Kravchenko Nazar, Martovitsky Vitaly

THE PROBLEM OF CYBERBULLYING

420

 

110. Бедан Вікторія

АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

424

 

111. Корсакевич Святослав Сергійович

ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

429

 

TECHNICAL SCIENCES
112. Boltianska Nataliіa, Skliar Radmila, Komar Artem

DEFINITION OF PRIORITY TASKS FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

431

 

113. Chasov Dmytro, Belmas Ivan, Kolyada Bogdan

ANALYSIS OF CRUSHER TYPES FOR MECHANICAL PRODUCTION WASTE

434

 

114. Dolia Kostiantyn, Dolia Olena

CURRENT STATE OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF OPERATION OF MEANS OF TRANSPORT AT TRANSPORTATION OF PASSENGERS BY ROUTE TRANSPORT AND MANAGEMENT OF SYSTEMS OF LONG-DISTANCE PASSENGER TRANSPORTATIONS

437

 

115. Gordiienko Serhii, Uhrimova Maryna

WHAT INTERFERES WITH THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC BIKE RENTAL SYSTEM IN KHARKIV

439

 

116. Hutyria Serhii, Khomiak Yuriy, Popov Vadym

DETERMINACIÓN DEL RECURSO RESIDUAL DE LOS EJES DE RUEDAS DE FERROCARRIL

443

 

117. Kortiak Yelyzaveta, Martovitsky Vitaly

USE OF IT IN BUSINESS

451

 

118. Kvasnikov Volodymyr, Svitlana Zenkina

MODERN DIAGNOSTIC METHODS FOR ELECTRIC MOTORS

455

 

119. Molchanova Vera, Mironenko Dmytro

IMPLEMENTATION OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY TO EDUCATIONAL PROCESS UPON DISTANCE LEARNING

460

 

120. Serhiienko Sergey, Kryzhanivsky Volodymyr, Zagorulko Lyubov

TRANSMISSION OF INFORMATION BY A PASSIV RADIO DEVICE IN THE FIELD OF RADIO NOISE INTERFERENCE BY TRANSMISSION POWER LINES

465

 

121. Serhiienko Sergey, Kryzhanivsky Volodymyr, Chernov Dmitry

TRANSMISSION OF INFORMATION BY A PASSIV RADIO DEVICE IN THE FIELD OF RADIO NOISE INTERFERENCE WITH TRANSMISSION ON TERRESTRIAL RADIO FREQUENCE

470

 

122. Zhuk Volodymyr

PROBLEMS AND PROSPECTS OF MULTIDISCIPLINARY APPROACHES IN MODELLING STORMWATER RUNOFF IN URBANIZED AREAS

475

 

123. Братковська Катерина Олександрівна, Красносельська Ірина Романівна, Ходаков Ян Едуардович

ОЦІНКА МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

478

 

124. Братковська Катерина Олександрівна, Горбенко Валерія Іванівна, Нечитайло Андрій Валерійович

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕЛІОСИСТЕМ ТА СФЕРИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

481

 

125. Бровенко Тетяна Вікторівна

ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

484

 

126. Гайдар-Цимбал Кирило Андрійович, Величко Діана Вадимівна, Осухівська Галина Михайлівна

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗШИРЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ НАВЧАЛЬНИМИ ЛАБОРАТОРІЯМИ

487

 

127. Кавин Святослав Ярославович, Кавин Ольга Миколаївна, Кавин Ярослав Михайлович

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА COMSOL MULTIPHYSICS ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ

490

 

128. Маньшин Ілля Сергійович, Сєліванов Костянтин Олександрович, Красноженюк Яна Олексіїївна

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМНО-КОНФІГОРОВАНОГО РАДІО У СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

493

 

129. Ходякова Галина Викторовна, Ходякова Наталия Вадимовна

ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В JAVA

497

 

130. Цатурян Олександр Георгійович

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ УПРАВЛІННЯ ДІАГРАМОУТВОРЕННЯМ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК МОБІЛЬНИХ АПАРАТНИХ І СТАНЦІЙ ЗВ'ЯЗКУ

502

 

TOURISM
131. Pavlov Oleksandr, Martovitsky Vitaly

EXCURSION SERVICE ON INDUSTRIAL PLANTS

506

 

132. Крапівіна Галина Олексіївна, Шурда Валерія Валеріївна, Травінчева Софія Олексіївна

АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ТУРИЗМІ (НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМ INFOGENESIS POS, RKEEPER, MICROS, 1C:ПІДПРИЄМСТВО8:РЕСТОРАН)

510

 

133. Мисько Володимир Зіновійович, Геплюк Христина Миколаївна, Фреюк Галина Степанівна

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙНАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ(НА ПРИКЛАДІ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ)

516

 

correctly executed abstracts;receipt of payment;Multidisciplinary researchThe venue of the conference is Bilbao, Spain, its image makes the cover of the collection of materials bright and memorable. Do not be afraid to contact the company manager. It is imperative to send to info@isg-konf.com the following documents:

  • all your questions regarding the current conference;
  • corrections if typos or errors were found.

The International Science Group strives to make participation in scientific conferences as accessible as possible for everyone, so the registration fee is only 200 hryvnias. The XIV Scientific Conference is an excellent work that will surely be appreciated.