Oleksandra Kovalevska

Oleksandra Kovalevska
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
Dnipro, Ukraine

Work experience
From 1/09/2017 Lecturer, Ukraine
From 1/09/2019 Senoir Lecturer, Ukraine

Speciality
Educations, Philology and Fine Arts

Journal Articles

 1. Міжнародна стаття. Лінгвокультурологічні особливості перекладу термінів юридичної сфери з англійської мови. Дніпро, 2018. – С. 91-96.
 2. Фахова стаття. «Греко-латинські аффікси та їх роль у термінотворенні (на матеріалі терміносистеми “Environmental Science”». Науковий журнал «Закарпатські філологічні студії» Серія: Філологія. Випуск 14, 2020.
 3. Фахова стаття “Implementation of the theоry оf Multiple Intelligences in the process of learning English to non-philological university students” Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського» Серія: Філологія. Том 31 (70) №1, 2020 (категорія Б).
 4. Міжнародна стаття. Ковалевська О.В. Теорія множинного інтелекту Г.Гарднера як ефективний метод вивчення іноземної мови// International Journal of Education and Science (IJES). – November 2019. (Index Copernicus, Crossref) 2, No 4, 2019. – С.23.

Monograph

 1. Oliinyk O., Kovalevska O. “Semantic predicates in the business language” p. 87-95. “PEDAGOGY THEORY” DOI 10.46299/ISG.2020.MONO.PED.I

ISBN 978-1-64871-700-0 BOSTON (USA)-2020

Conference Papers (thesis)

 1. Ковалевська О.В. Медіаосвіта у вищий школі / О.В. Ковалевська // Мова і право: матеріали Всеукр. Наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 26 жовтня 2018 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2018. – С. 26-27.
 2. Ковалевська О.В. Медіаосвіта у вищий школі як спосіб розвитку сучасного суспільства / О.В. Ковалевська // Новини науки ХХІ століття: матеріали ХХІV Міжнародної наук.-практ. інт.-конф., частина 11. (м. Вінниця, 23 листопада 2018 року). – Вінниця: 2018. – С. 72-73.
 3. Kovalevska O.V. Maintaining the efficacy of warm-up activities during the English lesson / Kovalevska O.V. // Foreign languages training of law enforcement agencies and security sector officers: materials of III International Scientific and Practical Conference (Kyiv, 27th of March 2019). – Kyiv: National prosecution academy of Ukraine, 2019. – С. 232-233.
 4. Ковалевська О.В. Іншомовні запозичення у юридичній термінології англійської мови/О.В. Ковалевська//Мова і право: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 06 листопада 2019 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2019. – С. 31-32.

Scientific director (Higher education seekers’ scientific works)

 1. Гафісова А.Е. Актуальні проблеми психолінгвістики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова і право» (26 жовтня 2018 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Дніпро: ДДУВС, 2018. – С.103-105. Науковий Керівник ­– Ковалевська О.В.
 2. Воробець Х.О. Methos of studying foreign language // Матеріали Всеукраїнської англомовної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти «Молодь і світова співпраця» (11 квітня 2019 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Дніпро: ДДУВС, 2019. Науковий Керівник ­– Ковалевська О.В.
 3. Кутаєв В. Е. А crіme іs no tіme to stop for trаnslаtіon: the necessіty of Englіsh for polіce offіcers іn Ukrаіne / В. Е. Кутаєв // Мова і право: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 06 листопада 2019 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2019. – С. 149 Науковий Керівник ­– Ковалевська О.В.
 4. Кутаєв В.Е. SWAT: Training the bulletproof mind // Матеріали Всеукраїнської англомовної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти «Молодь і світова співпраця» (9 квітня 2020 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Дніпро: ДДУВС, 2020. Науковий Керівник ­– Ковалевська О.В.
 5. Бек Т.С. The coroner: the history and meaning to the world // Матеріали Всеукраїнської англомовної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти «Молодь і світова співпраця» (9 квітня 2020 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Дніпро: ДДУВС, 2020. Науковий Керівник ­– Ковалевська О.В.

Honors and Awards
Oleksandra Kovalevska
Scientific and teaching award
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
October, 2019
West-Finland College, Internship
March, 2019.

West-Finland College, Certificate of English level C1
March, 2019.
Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)
June, 2019

Cambridge Assessment
TKT Module 1
December, 2018

Dnipro National University named after Oles Honchar,
Chineese language A2 diploma
June, 2015