I International Scientific and Practical Conference “THE LATEST PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, January 11-14, 2022, Boston, USA


Recommended quote for this post:

Dudar I., Ohorodnyk N., Pavkovych S., Bahay T., Коrpita H. Yield of spring rape depending on the variety // The latest problems of modern science and practice. Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 2022. Pp. 16-18

Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.I.I

Download the conference proceedings

TABLE OF CONTENTS

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Dudar Ivan, Ohorodnyk Natalia, Pavkovych Serhiy, Bahay Taras, Коrpita Hanna

YIELD OF SPRING RAPE DEPENDING ON THE VARIETY

16

 

2. Кецкало Вікторія Валеріївна, Кецкало Світлана Віталіївна

ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПЕТРУШКИ ЛИСТКОВОЇ У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ

19

 

3. Клименко Микола Олександрович, Долженчук Віктор Іванович, Варжель Ольга Валентинівна, Клименко Владислав Олександрович, Цінівський Ілля Олександрович

ДИНАМІКА БАЛАНСУ ГУМУСУ В ОРНИХ ЗЕМЛЯХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
4. Bezushko Denys, Oleinik Vladislav

ANALYSIS OF SLOPE STABILITY FROM CONSTRUCTION TO ADMINISTRATIVE BUILDING

26

 

5. Konovalyuk Viktoria, Franchuk Yuriy, Konovalyuk Oleg

FEATURES OF RECONSTRUCTION OF GAS DISTRIBUTION NETWORKS

29

 

6. Нікуліна Дарина, Семироз Ніна

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ ДИТЯЧИХ ЛІКАРЕНЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

34

 

7. Саньков Петро Миколайович, Кравченко Дарія Ростиславівна, Ткач Наталія Олексіївна

ВПЛИВ БУДІВНИЦТВА НОВОБУДОВ НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРА НА ІНСОЛЯЦІЙНУ КАРТИНУ ІСНУЮЧОЇ ЗАБУДОВИ МІСТА

38

 

8. Янко Валентин Вікторович, Григор'єв Олексій Євгенович, Расцвєтаєв Валерій Олександрович

ДО ПИТАННЯ РОЗШИРЕННЯ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БУРОІН’ЄКЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ҐРУНТІВ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД

43

 

  ART HISTORY  
9. Голіус Валентин Анатолійович

ТИПОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ БРЕНДУ

47

 

10. Гудаму А., Коновалова Ірина Юріївна

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ВНУТРІШНЬОЇ МОНГОЛІЇ КНР

52

 

11. Коломиец Виктория Алексеевна

ОТЛИЧИЕ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ ОТ ВЕКТОРНОЙ

54

 

12. Коломиец Виктория Алексеевна

ПРИНЦИПЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССА PPV

59

 

  BIOLOGICAL SCIENCES  
13. Leyla Kazimli

STUDY OF MORPHO-CULTURAL FEATURES DURİNG THE EFFECT OF STRESS ON YEASTS

63

 

14. Moistsrapishvili Karlo

ON THE STABILITY OF THE BALANCE OF AN UPRIGHT MEN AND WOMEN IN VARIONS ANTROPOMETRICS

65

 

15. Алпатова О.М., Кузьменко В.Я.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВАГ СФАГНОБІОНТНИХ ЧЕРЕПАШКОВИХ АМЕБ

73

 

16. Луньова Наталія Юріївна, Риженко Наталія Олександрівна

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА КИЄВА

76

 

17. Приймачук Сергій Іванович, Риженко Наталія Олександрівна

ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕКРЕАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СВЯТІ ГОРИ»

81

 

  CHEMICAL SCIENCES  
18. Huseyn Imanov

INVESTIGATION OF THE CONDITIONS FOR OBTAINING A TRIPLE THIO-COMPOUND FROM THE PB(CH3COO)2-AS2S5-H2O SYSTEM

84

 

  CULTUROLOGY  
19. Krus Oksana

FOLKLORE OF VOLYN POLISSYA AS A HISTORY-CULTURAL FOUNDATION OF NATIONAL BRINGING UP AND TRAINING OF PEDAGOGUES-MUSICIANS

88
20. Аmangeldi Zhanbatyr, Tursun Gabitov

THE KAZAKH FOLK CULTURE: LINGUOCULTURAL ASPEСTS OF SHAMANIZM

94

 

  ECONOMIC SCIENCES  
21. Khalina Veronika, Butskyi Vyacheslav

ADAPTIVE MECHANISM OF RESOURCE SAVING THROUGH THE PROVIDED CIRCULAR PUBLIC PROCUREMENT

99

 

22. Klymchuk Maryna, Ilina Tetiana, Lapina Sofiia

FORMATION OF MODERN METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF INVESTMENT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY

105

 

23. Omelyanenko Vitalii, Omelianenko Olena

TECHNOLOGY TRANSFER AT THE REGIONAL LEVEL: RESEARCH FRAMEWORK

110

 

24. Radchenko Oksana, Malik Larysa, Stasevich Irina, Leontovich Sergey, Kiryan Svitlana

STATE REGULATION OF DEVELOPMENT ENTERPRISES IN UKRAINE

113

 

25. Адамчук Оксана Феліксівна, Жарлінська Раїса Григорівна, Килівник Володимир Степанович, Міщук Анастасія Андріївна, Гладкий Олександр Віталійович

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЯКІСТЮ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ЗАДОВОЛЕНІСТЮ І ЛОЯЛЬНІСТЮ ПАЦІЄНТІВ

119

 

26. Аліпова Даріна Олегівна, Довгопол Олексій Юрійович, Шершенюк Олена Миколаївна

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

127

 

27. Бойко Ірина Андріївна, Супруненко Світлана Анатоліївна

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

131

 

28. Бойко Наталія Русланівна, Кривов’язюк Ігор Володимирович

ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

134

 

29. Вітер Світлана Анатоліївна, Ярмолюк Олена Феліксівна

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

137

 

30. Кирчата Ірина Миколаївна, Сафронова Дарина Володимирівна

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАБУТТЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

143

 

31. Кирчата Ірина Миколаївна, Ананенко Анастасія

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

148

 

32. Луценко Ірина Сергіївна, Трунько Карина Юріївна

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

153

 

33. Максимович Ірина Вікторівна

МОНІТОРИНГ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

156

 

34. Фалдина В.В., Русин-Гриник Р.Р., Рипська Є.

СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ Е-КОМЕРЦІЇ

161

 

35. Фролова Юлія Сергіївна, Кирчата Ірина Миколаївна

ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПОШТОВХ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

164

 

  GEOGRAPHICAL SCIENCE  
36. Патійчук Віктор Олексійович, Тарасюк Ніна Адамівна, Ціпошук Софія Анатоліївна

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ ІТАЛІЇ

171

 

  HISTORICAL SCIENCES  
37. Візітів Юлія Миколаївна, Сєвєрова Ольга Владиславівна

ЕДЬЮТЕЙНМЕНТ ЯК ПРОВІДНИЙ КОНЦЕПТ РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ГУРТКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

181

 

38. Нікітенко Костянтин Вікторович

ПАКТ МОЛОТОВА-РІББЕНТРОПА ЯК ТОЧКА БІФУРКАЦІЇ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ

185

 

  LEGAL SCIENCES  
39. Bezdolny Maxim

ON LEGALITY OF FINISHING OF MATERIALS ON ADMINISTRATIVE OFFENSES BY NATIONAL POLICE BODIES (EXCEPT OFFENSES IN THE FIELD OF TRAFFIC SAFETY) RETURNED BY COURTS

193

 

40. Guyvan Petro

TEMPORARY PROBLEMS OF PROTECTION OF THE RIGHT BY INVALIDATION OF THE TRANSACTION.

196

 

41. Васильківська Юлія

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ПРИСУТНІМИ ПРИ ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ВІДНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

205

 

42. Гримак Ельвіра Тарасівна

ПРАВОВА РІЗНИЦЯ МІЖ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА ЧАСТКАМИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

208

 

43. Гільов Данило

ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

211

 

44. Картогузов Данило

ДОПУСК ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

216

 

45. Лозовий Андрій, Волошина Марина

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

219

 

46. Осіпова Яна Сергіївна, Бухтіярова Ірина Геннадіївна

ОСОБЛИВОСТІ СУМІЩЕННЯ ТА СМІСНИЦТВА ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

223

 

47. Сасова Арина Александровна, Романова Екатерина Алексеевна

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

226

 

48. Стариков Іван

ВИПАДКИ ВІДМОВИ У НАДАННІ ДОПУСКУ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

229

 

49. Стрельченко Оксана Григорівна, Братков Сергій Іванович, Басс Вікторія Олександрівна, Капітонова Наталія Володимирівна, Мартиненко Діана Борисівна

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДРОЗДІЛІВ ДІЗНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

232

 

50. Шнайдер Аміна Олегівна

ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

236

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
51. Красовська Олена Юріївна, Безбатько Наталія Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

239

 

52. Кривов’язюк Ігор Володимирович, Реферда Ян Володимирович

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ЗАСАДАХ КОМЕРЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

244

 

53. Савчук Ольга Віталіївна

ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

248

 

54. Сагачко Юлия Николаевна

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

253

 

55. Старко Ірина Євгенівна, Добрусь Марта Зіновіївна

КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

256

 

56. Яковенко Роман Валерійович, Олійник Ігор Вікторович, Глух Володимир Мойсейович, Глущенко В’ячеслав Анатолійович

ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

260

 

  MEDICAL SCIENCES  
57. Dudko Oleksii, Shayko-Shaykovskiy Olexandr

REGENERATION OF BONE FRACTURES AFTER PLATE OSTEOSYNTHESIS WITH LOCKING HEARD SCREWS AND NON-LOCKING HEARD SCREWS

269

 

58. Korobchanskyі Vоlоdymyr, Sarkis-Ivanova Vladyslava

DONOSOLOGICAL PSYCHODIAGNOSIS AND OVERCOMING THE RISK OF DETERIORATION OF YOUTH WITH PATHOLOGY OF THE SENSORY SYSTEM

272

 

59. Kostenko Victoria, Barkovska Anastasiia

ASPECTS OF DENTOPHOBIA IN MODERN DENTAL PRACTICE

274

 

60. Pankiv Ivan

PREVALENCE OF SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM IN FEMALE POPULATION DURING FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY

277

 

61. Volynets L.

«THE RESISTANCE TO PSYCHO-EMOTIONAL STRESS IN STUDENTS»

279

 

62. Бамбуляк Андрій Васильович, Лопушняк Леся Ярославівна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КЛІТИННИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПАЦІЄНТІВ ГРУП ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ

283

 

63. Иванов Виталий Степанович, Иванова Валентина Витальевна

КОРРЕКЦИЯ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ И КАРИЕСОГЕННОГО РАЦИОНА

285

 

64. Кобцева Олена Анатоліївна, Кобцева Дарꞌя Дмитрівна

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНОМАЛІЙ ЗУБНИХ РЯДІВ ТА ОКРЕМИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ 7-15 РОКІВ

294

 

65. Кулик Денис Євгенович, Демочко Ганна Леонідівна

ВАЛЯШКО МИКОЛА АВКСЕНТІЙОВИЧ: НАУКОВИЙ ДОРОБОК ВЧЕНОГО

296

 

66. Курділь Наталія Віталіївна, Шейман Борис Семенович, Іващенко Олег Васильович

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ПАЦІЄНТІВ З ОТРУЄННЯМИ НАРКОТИКАМИ ЗА ДАНИМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ М. КИЄВА

299

 

67. Лихота К. М., Кабанчук С.В., Черніков І.М., Волошина В.Л.

КЛІНІКО ЛАБОРАТОРНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ АНОМАЛІЙ І ДЕФОРМАЦІЙ ПРИКУСУ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ

304

 

68. Оборонова Тетяна Сергіївна, Потебенько Мар’яна Володимирівна

ОБҐРУНТУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

310

 

69. Пахаренко Людмила Володимирівна, Басюга Ірина Омелянівна, Жураківський Віктор Миколайович, Ласитчук Оксана Миколаївна, Моцюк Юлія Богданівна

ОЦІНКА РІВНЮ ВІТАМІНУ D У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ

315

 

70. Слабкий Геннадій Олексійович, Погоріляк Юлія Іванівна

ХАРАКТЕРИСТИКА   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛІКАРСЬКИМИ КАДРАМИ

317

 

71. Сушецька Аліна Сергіївна, Рзаєва Айтадж Акіф кизи, Ахмаіді Маліка

ФІЗІОРЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ МАСТЕКТОПІЇ

323

 

72. Тереник Софія Анатоліївна, Троценко Олексій Володимирович

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ У ПРОФЕСІЙНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ

325

 

73. Ціколія Ніка Зурабович, Ганжа Анна Олександрівна, Бачинський Руслан Орестович

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ВІТАМІНУ D НА СИНТЕЗ ДНК

332

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
74. Derkachova Olga

INCLUSIVE LITERATURE AS A PART OF FORMATION OF INCLUSIVE CULTURE IN PRIMARY SCHOOL

340

 

75. Koval Svitlana, Uskova Larysa, Ihnatyeva Olha, Dernova Tetiana, Riabtseva Iryna

ESP: DISTANCE LEARNING EXPERIENCE

342

 

76. Lehan Viktoriya

TO THE METHODS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING: IMPROVING COMMUNICATION SKILLS THROUGH DISCUSSION

346

 

77. Melnyk Veronika, Koromysel Mykola

DEVELOPMENT OF WRITTEN EXPRESSION IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

350

 

78. Mukhambedyarova Altynai, Smirnova Yulia

ON THE PROBLEM OF SHAPING THE VALUES OF YOUNG PEOPLE AT THE UNIVERSITY OF MODERN KAZAKHSTAN

353

 

79. Simkova Iryna, Sydorko Natalia, Grey Valentyna

THE ROLE OF INCLUSIVE EDUCATION IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TEACHING

358

 

80. Войналович Людмила Петрівна

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ ФОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

361

 

81. Кисельов Максим Русланович

СПЕЦИФІЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН АРБІТРА З УЧАСНИКАМИ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧУ

364

 

82. Коваленко Вікторія Євгенівна, Міщенко Оксана Анатоліївна

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

367

 

83. Ковязина Марина Геннадьевна, Алексеев Геннадий Валентинович

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

371

 

84. Міськова Наталія Миколаївна, Гукливська Тетяна Василівна

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ РОЗВ’ЯЗУВАННЮ АРИФМЕТИЧНИХ ЗАДАЧ

376

 

85. Овсієнко Людмила Миколаївна

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЖУРНАЛІСТА

380

 

86. Писклинець Уляна Михайлівна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

382

 

  PHARMACEUTICAL SCIENCES  
87. Баліцька О.П.,   Григорук Ю.М.,   Гайдай О.Д., Злагода В.С.

АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ  ПАРАЦЕТАМОЛУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ В УКРАЇНІ

385
88. Бородіна Наталія Валеріївна, Толмаченко Ганна Юріївна, Горбач Богдана Олегівна, Лашгуер Нажа, Ель Якубі Анасс

ФЕНОЛЬНІ СПОЛУКИ SALIX REPENS ‘ARGENTEA’

387
  PHILOLOGICAL SCIENCES  
89. Semenova Olena

RÔLE SPÉCIFIQUE DES INTERJECTIONS DANS UN TEXTE CRÉOLISÉ

390

 

90. Бекмамбетова Занипа, Есмағамбетова Сатанат

КОММУНИКАТИВТІ ӘДІСТЕМЕ НЕГІЗІНДЕ  АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ ТІЛДІК ДАҒДЫЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ

393

 

91. Білякович Людмила Григорівна

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ ЯК ЖАНРУ

399

 

92. Киселевич Ірина Валентинівна

ДЕЯКІ ПРИЙОМИ СЕМАНТИЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ СЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ

402

 

93. Ковальчук Ірина Валеріївна

ПОТЕНЦІАЛ СИНГРАФЕМІКИ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

406

 

94. Пилипенко Інна Олександрівна

СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ЕМФАЗИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

409

 

95. Хмара Вікторія Володимирівна

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПАРЕМІЙ З КОМПОНЕНТОМ WOMAN)

411

 

96. Ясинецька Олена Анатоліївна

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА УМОТИВОВАНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

414

 

97. Ужва Віктор Олександрович

СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ В КИЄВОРУСЬКУ ДОБУ

418

 

  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES  
98. Nesterenko Alexander, Nesterenko Nikolay, Sakhno Vyacheslav

CALCULATION AND ANALYTICAL EVALUATION OF THE KINETICS OF THE MOTION OF THE INTERFACE BOUNDARIES DURING NON-ISOTHERMAL DIFFUSION

422

 

  POLITICAL SCIENCE  
99. Bondarchuk Oksana, Khvorostianko Nataliia

DIPLOMATIC NEGOTIATIONS AS A MEANS OF COMMUNICATION BETWEEN COUNTRIES

430

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
100. Berezhna Dariia, Mykola Koromysel

CYBERBULLYING AS A FORM OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE

432

 

  TECHNICAL SCIENCES  
101. Filat Oleksandr, Tonkoshkur Illia

NETWORK TRAFFIC ANALYSIS USING CLUSTERING ALGORITHMS

434

 

102. Gocha Chitaishvili, Nana Nozadze

ANALYSIS AND SYNTHESIS OF HIGH-CLASS PLANAR AND SPATIAL (SPHERICAL) LEVER MECHANISM BY AUTODESK SOFTWARE

439

 

103. Stukalska Nataliia, Berladyn Pavlina

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THE DOSE OF PREBIOTIC SUBSTANCES ON THE QUALITY OF SOUR MILK PRODUCTS

445

 

104. Матківський Сергій Васильович, Хайдарова Лілія Ігорівна

ВПЛИВ КУТА ВІДХИЛЕННЯ ПЕРФОРАЦІЙНОГО КАНАЛУ ВІД ВЕРТИКАЛЬНОЇ ОСІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

449

 

105. Онищенко Світлана Петрівна, Марков Валерій Вадимович, Павлова Наталія Леонідівна

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВАНТАЖІВ В КОНТЕЙНЕРАХ

452

 

106. Пиріг Ян, Галкін Андрій, Роман Павло

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ БІТУМНИХ В’ЯЖУЧИХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ

456

 

107. Рамш Василь Юрійович, Потапенко Микола Валентинович, Процик Юрій Володимирович

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПОДРІБНЮВАЧА-ЗМІШУВАЧА БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК

460

 

108. Синьковская Елена Васильевна

АНАЛИЗ РОЗВИТКУ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ПРОМІЖНИХ МОСТОВИХ ОПОР

464

 

  TOURISM  
109. Громоздова Лариса Василіївна, Ілляшенко Інна Олегівна, Шевчук Оксана Василівна, Медвідь Ганна Сергіївна, Царук Володимир Васильович

ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА КУРОРТІВ УКРАЇНИ

471

 

110. Журавльова Світлана Миколаївна, Дрьоміна Яна Євгенівна

«CONVENTION БЮРО» ЯК ФОРМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ РЕГІОНУ

475

 

111. Підгірна Валентина Никифорівна, Хникіна Марина Володимирівна

ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

481

 

  VETERINARY SCIENCES  
112. Антіпов Анатолій Анатолійович, Гончаренко Володимир Петрович, Селих Інна Павлівна, Ткаченко Сергій Миколайович, Ткаченко Інна Сергіївна

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ЕЙМЕРІОЗУ ТЕЛЯТ

484