III International scientific-practical conference “Theory, science and practice”, October 05-08, 2020, Tokyo, Japan

“Theory, science and practice” – this is the name of the III international scientific and practical conference dedicated to highlighting important issues in the field of technical, mathematical and humanitarian sciences. Correspondence participation allows you to not spend a lot of time and at the same time become a full participant in a scientific conference, which takes place at the other end of the earth.

Recommended quote for this post:

Shapoval V., Pashchenko O., Zhilinska S. Issue of nonlinear dependence of the strength of loamy soils on normal pressure // Theory, science and practice.  Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Tokio, Japan 2020. pp. 17-22 рр. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.III
URL: https://isg-konf.com.

Download the conference proceedings

Thank you for participating in the conference

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Kитаєва А.П., Слюсаренко І.С., Слюсаренко В.С.

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПОМІСНИХ ЯГНЯТ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

13
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
2. Shapoval Volodymyr, Pashchenko Oleksandr, Zhilinska Svitlana

ISSUE OF NONLINEAR DEPENDENCE OF THE STRENGTH OF LOAMY SOILS ON NORMAL PRESSURE

17
3. Маковецька Олена Вікторівна

ПОТЕНЦІАЛ АРХІТЕКТУРИ НАДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДІВ

23
4. Чепелевський Юрій Леонідович

РОЛЬ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

29
ART
5. Матухно Єлизавета Вікторівна

РІЗЬБА ПО ДЕРЕВУ ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ СПОСІБ САМОВИРАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПРИКЛАДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

32
BIOLOGICAL SCIENCES
6. Kolesnik Denis, Pyaskovskaya Olga, Solyanik Galina

THE EFFECT OF OXAMATE ON THE SURVIVAL OF LEWIS LUNG CARCINOMA CELLS WITH DIFFERENT METASTATIC POTENTIAL

37
7. Prysedsky Yuri, Bohutsky Ivan

CHANGES IN MYTOTIC ACTIVITY OF ALLIUM CEPA L. AND ZEA MAYS L. ROOT MERISTEMS UNDER LASER EXPOSURE OF SEEDS

39
8. Самохвалова Анна Ігорівна, Онищенко Наталія Григоріївна

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АКУСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТАН СУЧАСНОГО МІСТА

43
CHEMICAL SCIENCES
9. Макідо Олена Юріївна, Хованець Галина Ігорівна

МАГНІТОЧУТЛИВІ ГЕТЕРОГЕННІ КАТАЛІЗАТОРИ ДЛЯ СИСТЕМИ ФЕНТОНА

45
ECONOMIC SCIENCES
10. Dovgal Olena, Dovgal Georgiy

INDUSTRY4.0: NEW OPPORTUNITIES AND NEW CHALLENGES

49
11. Li Boda, Samoshkina Iryna

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

52
12. Lytvynenko Oleksii, Prymostka Liudmyla

FINANCIAL DUE DILIGENCE OF A BANK - EFFICIENCY OF APPROACHES

55
13. Апостолакі (Мітєва) Анастасія, Метіль Тетяна

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

60
14. Борисова Вікторія

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

67
15. Бочаров Михайло Геннадійович, Федорова Наталя Євгенівна

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ БАНКІВ

73
16. Бут Тетяна Вікторівна

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

76
17. Гордієнко Микола Іванович, Індикова Марина Ігорівна

ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ З ОБЛІКУ НЕПОТОЧНИХ АКТИВІВ НА ПРАКТИЦІ

81
18. Дмитренко Г.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

85
19. Дорожко Владислав, Пшенична Єлизавета

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

87
20. Зацаріцина Юлія, Стоянець Наталія

ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

91
21. Іванова Наталія Анатоліївна, Михайловина Світлана Олексіївна

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ

95
22. Кіяшко Анатолій, Лях Сергій, Стоянець Наталія

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

98
23. Макаренко О.І., Лось О.В.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ НА ЦІНИ НА ЖИТЛО

101
24. Михалюк Микола Сергійович, Шевчук Ігор Олександрович

ТЕСТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗСЕРВЕНОЇ ТА КЛАСИЧНОЇ АРХІТЕКТУР В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ

104
25. Родіна Ольга

АНАЛІЗ РИНКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

107
26. Славкова Олена Павлівна, Завора Олег Іванович

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

111
27. Славкова Олена Павлівна, Оношко Марія Василівна

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

114
28. Соколов Микола Олександрович, Сташко Оксана Володимирівна

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ

116
29. Стахович Андрій Станіславович

ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДТВОРЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

119
30. Федорова Наталя Євгенівна

ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

122
31. Хмелевський Денис Олегович

СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ У БІЗНЕСІ

125
32. Яхно Тетяна Петрівна

ВПЛИВ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ НА ВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ

127
GEOGRAPHICAL SCIENCE
33. Патійчук Віктор Олексійович, Якубович Роман Павлович, Ціпошук Софія Анатоліївна

ОСНОВНІ ЧИННИКИ СТРИМАННЯ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНУ

130
HISTORICAL SCIENCES
34. Ескалиев Самат

КАЗАХСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ   ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

136
35. Качмар Володимир Михайлович, Швець Маркіян Володимирович

АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ І СТИСЛИХ НАУК У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

141
36. Трофимченко Анастасія Леонідівна

ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ УПРОДОВЖ ХХ СТ.

147
LEGAL SCIENCES
37. Khobbi Yuliya

INFORMATION RIGHT TO CYBER SECURITY

152
38. Бірюкова Інна Георгіївна, Дяконенко Владислава Іванівна

ОСНОВНІ РИСИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

155
39. Герасименко Олександр Олександрович

СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

158
40. Дудніков Анатолій Леонідович

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ЗЛОЧИНУ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

161
41. Кавин Святослав Ярославович

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

164
42. Киселевич Ірина Валентинівна

ОЗНАКИ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

166
43. Колеснік Любомира Іванівна, Сарана Сергій Володимирович

ЗАКОНОДАВЧЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОСОБЛИВОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ

169
44. Моргунова Тетяна Іванівна, Семеног Аліна Олегівна

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

172
45. Найда Інна Володимирівна, Зіньова Ольга Сергіївна

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖ

176
46. Папко Василь Григорович

ПЕРСПЕКТИВНА СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

181
47. Романова Альона Сергіївна

ФІЛОСОФІЯ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

184
48. Томіна Вікторія Юріївна

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО: ІСТОРІЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

186
MANAGEMENT, MARKETING
49. Malinoshevska Kateryna

EXPERIENCE OF REFORMS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AT THE REGIONAL LEVEL IN UKRAINE

190
MEDICAL SCIENCES
50. Barannik Constantine, Barannik Andrew, Shevtsov Vadim

RÉHABILITATION MÉDICALE DES TROUBLES DE LA CIRCULATION SANGUINE PENDANT LA PÉRIODE PÉRIOPÉRATOIRE CHEZ LES PATIENTS PRÉSENTANT DES LÉSIONS PATHOLOGIQUES DU REIN UNIQUE

193
51. Barannyk Serhiy, Barannyk Catherine, Chukhrienko Alla

PARTICULARITÉS DE DÉVELOPPEMENT ET PROBLÈMES DE PRÉVENTION INFECTIONS DES VOIES URINAIRES CHEZ LES FEMMES

198
52. Danilevska Natalia

MEDICAL AND SOCIAL CONSEQUENCESSOCIALLY-DISADAPTATIVE POST-COMBAT SYNDROME

202
53. Klymenko T.M., Kuzienkova G.A.

NEW APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF PRE-TERM NEWBORNS WITH OXIDATIVE STRESS DISEASES

205
54. Korolyuk Olga

STATIN USE FOR SECONDARY PREVENTION IN METABOLICALLY COMPROMISED PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE: TO BE OR NOT TO BE?

208
55. Yemchenko Ya.,Vasylieva K.,Bezeha O.

THE EFFECT OF CONCOMITANT ALIMENTARY OBESITY ON THE CLINICAL COURSE OF PSORIASIS

214
56. Андріяка Артем Олександрович, Видиборець Станіслав Володимирович

ТРОМБОЦИТОЗ ЯК ЛАБОРАТОРНА ОЗНАКА НЕОПЛАСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

219
57. Куц Лариса Вікторівна, Бочарова Вероніка Володимирівна

АНГІОПРОТЕКТОРНА ТЕРАПІЯ ЖІНОК, ХВОРИХ НА РОЗАЦЕА

223
58. Пелипенко Лариса Борисівна, Єрошенко Галина Анатоліївна, Лисаченко Ольга Дмитрівна

ІНІЦІАЛЬНІ ШЛЯХИ ВІДТОКУ ВЕНОЗНОЇ КРОВІ ВІД ОСТРІВЦЕВОГО АПАРАТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ТА ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ

226
59. Попович Мирослава Юрьевна

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

228
60. Салдень Вікторія Ігорівна

ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ПСИХІЧНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ У СОМАТИЧНИХ ХВОРИХ, ЯКІ ВЖИВАЛИ АЛКОГОЛЬ ЗІ ШКІДЛИВИМИ НАСЛІДКАМИ

232
PEDAGOGICAL SCIENCES
61. Barannyk Serhiy, Ekhalov Vitaly, Trofimov Mykola

DÉVELOPPEMENT ÉVOLUTIONNAIRE DE LA «CLIP THINKING» CHEZ LES ÉTUDIANTS MÉDICAUX ET LEUR INTÉGRATION DANS L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL SUPÉRIEUR

234
62. Zamsha Anna

HEARING IMPAIRMENT CHILDREN AS A CATEGORY OF STUDENTS WITH COMMUNICATION DIFFICULTIES

239
63. Аврамчук Олена Євгеніївна

ІНТЕРГАЦІЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА»

242
64. Боднар Оксана Степанівна, Винничук Олег Теофілович, Таблиця 1

ПРОБЛЕМИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ СІМ’Ї І ШКОЛИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

245
65. Бойчук Юрій Дмитрович, Казачінер Олена Семенівна

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КЛАСІ, ДЕ НАВЧАЮТЬСЯ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

251
66. Гелеш Анна Валентинівна

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

255
67. Кокнова Тетяна Анатоліївна

ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

258
68. Лаппо Віолетта Валеріївна

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОНОВЛЕННІ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

260
69. Левченко Фессалоніка Григорівна

ДІЯЛЬНІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОМПЕТЕНТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

264
70. Майданенко Світлана

БУЛІНГ - ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

267
71. Малькова Ярослава Павлівна, Бабич Вячеслав Іванович, Бабич Л.М.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ЮНИХ ПАРАЛІМПІЙЦІВ

269
72. Мельніков Андрій Вікторович, Шинкарук Віктор Олександрович

ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

271
73. Покалюк Віктор Миколайович

СОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АВСТРАЛІЇ

274
74. Поторій Наталя Володимирівна, Журавльова Єлизавета Олександрівна

НАВЧАЛЬНА ПЛАТФОРМА H5P У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

278
75. Рогоза Валентин Володимирович

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК: РЕАЛІЗАЦІЯ І ДІАГНОСТИКА

281
76. Романенко Людмила Віталіївна, Бортник Наталія Миколаївна, Сіменик Євгеній Станіславович

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР

286
77. Руденко Тетяна

СТАН ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ КІРОВОГРАДЩИНИ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ

291
78. Ситнік Тетяна Іванівна

РОЛЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ КІНЦЯ XX – XXІ СТОЛІТТЯ

295
79. Скріннік Віолетта

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ

299
80. Чубенко Валентина Анатоліївна

РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

302
PHARMACEUTICAL SCIENCES
81. Nizhenkovska Iryna, Matskevych Kateryna

EXPERIMENTAL STUDY OF POSSIBLE MECHANISMS OF 1,3-OXAZOLE-4-YL-PHOSPHONIC ACID DERIVATIVE ANTIHYPERTENSIVE PROPERTIES

307
82. Алмакаева Людмила Григорьевна, Девиняк Олег Теодозиевич, Снегирева Дарья Владимировна

ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ОРАЛЬНЫМ РАСТВОРОМ НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ МАГНИЯ

310
83. Баюрка Сергій Васильович, Карпушина Світлана Анатоліївна

ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ СКРИНІНГ МОНОЦИКЛІЧНИХ АНТИДЕПРЕСАНТІВ ВЕНЛАФАКСИНУ ТА МІЛНАЦИПРАНУ МЕТОДОМ ТШХ

313
PHILOLOGICAL SCIENCES
84. Денисюк Василь

ЛЮДИНА КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНОТАЦІЇ В ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХVІІІ СТ.

315
85. Мельниченко Галина, Чумаченко Інна

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВУКОЗОБРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ЕМІЛІ БРОНТЕ

318
86. Плотнікова Наталя Володимирівна, Семенова Людмила Валентинівна, Внукова Катерина Валеріївна

ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

322
87. Рябокінь Наталія Олександрівна, Шатковська Дарина Миколаївна, Шатковський Ярослав Миколайович

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛДОГІЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

326
88. Терехова Светлана Ивановна, Реда Ахмет

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ ООН В СВЕТЕ ТЕОРИИ ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ)

331
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
89. Dushkin Volodymir, Melnik Vyacheslav

SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS OF THE PROCESS TM-WAVE PROPAGATION BETWEEN TWO PARALLEL PLANES IN THE PRESENCE OF THICK MEMBRANES

336
90. Hubal Halyna

MATHEMATICAL MODEL OF BIOCHEMICAL PROCESSES RATES

341
91. Polishchuk Tetiana

THE CALCULATION OF THE INITIAL PRE-FRACTURE ZONE NEAR THE CORNER POINT OF A PIECEWISE-HOMOGENEOUS ELASTIC BODY

347
92. Петр Алексеевич Кондратенко

ПАМЯТЬ И СОЗНАНИЕ В МОДЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ С МИНИМАЛЬНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ЭНТРОПИЕЙ

349
POLITICAL SCIENCE
93. Shapovalova Alla, Madiar Ivanna

LOBBYISM IN THE POLITICS OF UKRAINE

355
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
94. Бочелюк Віталій Йосипович, Гайворонська Таїсія Олексіївна

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

359
95. Бочелюк Віталій Йосипович, Погребна Вікторія Леонідівна

ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВІДМІННОСТЕЙ В ГРУПАХ З РІЗНИМ НАХИЛОМ ПОЧЕРКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВАЛІДНОГО ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

362
96. Дорожко Ірина, Туріщева Людмила, Малихіна Олена

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ У ЗВО

366
97. Коренєва Юлія Петрівна

ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ТА ФРУСТРАЦІЇ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

370
98. Лазарезь Мирослава Вікторівна

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕПРИЙНЯТТЯ «ІНШОГО» В СТУДЕНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

373
99. Медвін Юрій Олексійович

ЗВ'ЯЗОК МІЖ РІВНЯМИ СПОЖИВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХВОРЮВАНІСТЮ НА ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

376
100. Нечипоренко Валентина Василівна, Бочелюк Віталій Йосипович, Позднякова Олена Леонтіївна

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКІВ РІЗНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО РІВНЯ

379
101. Панов Микита Сергійович, Позднякова-Кирбят’єва Елліна Геннадіївна

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІШЕНИХ ОСІБ

385
102. Панов Микита Сергійович, Панова Лідія Григорівна

КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

389
TECHNICAL SCIENCES
103. Ivanenko Oleg, Shchukin Oleksand, Orel Oleksandr

MATHEMATICAL MODEL OF MOTION OF A CRANE UNDER THE WIND PRESSURE

394
104. Vasylyshyn Volodymyr

DIRECTION OF ARRIVAL ESTIMATION BY MIN-NORM METHOD IN BEAMSPACE IN THE PRESENCE OF OUT-OF-BAND SOURCE

397
105. Yevsieiev Vladyslav, Bronnikov Artem

INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT METHODOLOGIES APPLICATION ANALYSIS FOR CYBER-PHYSICAL PRODUCTION SYSTEMS DEVELOPMENT

399
106. Біньковська Анжела Борисівна, Кудирко Ольга Миколаївна, Кудирко Софія Сергіївна

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ

403
107. Глибовець Андрій Миколайович

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД КОДУВАННЯ МОВЛЕННЄВОГО СИГНАЛУ ЗГОРТКОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ З МОДИФІКАЦІЄЮ

407
108. Кавин Ярослав Михайлович, Кавин Ольга, Кавин Богдан Ярославович

ВИКОРИСТАННЯ ГРАНИЧНИХ УМОВ INFLOW (ВХІДНИЙ ПОТІК) І TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА) ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ

410
109. Королюк Анастасія Олександрівна, Коршець Олена Антонівна, Королюк Наталія Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

412
110. Корчак Микола Миколайович

ОБҐРУНТУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИСКОВОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ ГРУБОСТЕБЛОВИХ ЗАЛИШКІВ В МІЖРЯДДЯХ

414
111. Крайнюк Олена Володимирівна, Буц Юрій Васильович, Bogatov Oleg Igorovych

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

422
112. Тарасов В.К., Румянцев В.Р., Манідіна Є.А.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ВИРОБНИЦТВІ

425
113. Шаленко Вадим Олегович, Корнійчук Борис Валерійович, Маслюк Андрій Анатолійович

ПРОЦЕС ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ОБ’ЄМУ МАТЕРІАЛУ ІЗ ПОВЕРХНЕЮ ШНЕКА

429
TOURISM
114. Бакало Надія Віталіївна, Маховка Вікторія Михайлівна

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВОДНОГО ТУРИЗМУ ЯК ВИДУ ДОЗВІЛЛЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

432
115. Мартинюк Уляна Андріївна

ПРІОРИТЕТУ РОЗВИТКУ ВИННИНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

436
TRANSPORT
116. Кунда Неоніла Тарасівна, Кучай Тетяна Валеріївна

«ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ТА ВЕЛИКОВАГОВИХ ВАНТАЖІВ»

439
117. Шевчук Д. О., Мединський Д.В., Маляренко Д.Л.

АЕРОПОРТ ЯК СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

445

The staff of the International Science Group is sincerely glad that so many talented, young and ambitious scientists managed to submit their theses and will be able to receive certificates of participation. This conference is being held in Tokyo, Japan. The image of this city adorns the published collection of materials. You can download it on the site yourself or you can even order a printed version by contacting info@isg-konf.com.
An important aspect of publishing international scientific conferences is the indexing of papers in Google Scholar and Crossref. Each author will be able to see the added theses in the personal account of the relevant scientific and metric database. To increase your scientific achievements and significantly increase the citation index, we invite you to participate in the next scheduled conferences.