VII International scientific-practical conference “Topical issues of science and practice”, November 02-06, 2020, London, Great Britain

Interdisciplinary events allow to look at the problems of science from different angles. The VII International Scientific and Practical Conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» allowed scientists in the field of political, agricultural, sociological and other sciences to express their point of view. Milan, Italy was chosen as the venue of the scientific conference.

Recommended quote for this post:

Vysytsky S., Vysytska S. Main ways of reducing energy costs of the  agricultural equipment and tractor.  Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. London, Great Britain 2020.  22-24 рр.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.VII
URL: https://isg-konf.com.

Download the conference proceedings

Thank you for participating in the conference

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Vysytsky Serhii, Vysytska Svitlana

MAIN WAYS OF REDUCING ENERGY COSTS OF THE       AGRICULTURAL EQUIPMENT AND TRACTOR

22

 

2. Бутенко Андрій Олександрович, Тихонова Олена Михайлівна, Плахотнюк Катерина Сергіївна

ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ

25

 

3. Кондрашина Лідія Анатоліївна, Гурський Петро Васильович, Перцевой Федір Всеволодович

ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВФАБРИКАТУ БОРОШНЯНОГО ЗБИВНОГО ЗАМОРОЖЕНОГО

28

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
4. Несвіжа Ірина Анатоліївна

ЖИТЛО В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ МІСЬКИХ УМОВАХ

32

 

ART HISTORY
5. Пічкур Микола Олександрович

ЦИФРОВИЙ РИСУНОК: ТИПОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ Й ОБРАЗОТВОРЧІ ОСОБЛИВОСТІ

36

 

BIOLOGICAL SCIENCES
6. Bakhshaliyeva Natavan

POLLUTANTS AND THEIR EFFECT ON HUMANS

41

 

7. Klymenko Natalia, Pet’ko Lyudmila

THE IMAGE OF BRITISH ACTRESS AUDREY HEPBURN IN A ROSE NAMED AFTER "MOST BEAUTIFUL WOMAN OF ALL TIME"

42

 

8. Ostapchuk Anastasia, Pet’ko Lyudmila, Turchynova Ganna

THE ENGLISH "WILLIAM AND CATHERINE" ROSE AND WEDDING OF THE CENTURY

52

 

9. Yanko Roman, Chaka Olena, Kolomiets Irina

EFFECT OF METHIONINE ON MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LUNGS OF YOUNG RATS

64

 

10. Іщенко Людмила Олександрівна

ДОСЛІДЖЕННЯ РАДОНУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ЗАЛІЗОРУДНОГО РЕГІОНУ

68

 

11. Лобань Лариса Олексіївна, Дідик Леся Володимирівна, Таран Тетяна Анатоліївна

НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ EPIPACTIS PALUSTRIS (L.) CRANTZ НА ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ПОЛІССІ

70

 

12. Прищепа Ліна Олександрівна, Лялюк Наталія Михайлівна

ДИНАМІКА ФІТОПЛАНКТОНУ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ РІКИ ПІВДЕННИЙ БУГ (М. ВІННИЦЯ)

73

 

13. Ярова Олеся Анатоліївна, Крецул Наталія Іванівна

РАРИТЕТНА ФЛОРА УРОЧИЩА «СТУДЕНИКІВСЬКІ ДУБОВІ НАСАДЖЕННЯ» (УКРАЇНА)

77

 

ECONOMIC SCIENCES
14. Opria Bohdana

THE MAIN TYPES AND DIRECTIONS OF PR-ACTIVITIES IN TOURISM

80

 

15. Perekhodiuk Volodymyr, Mohylova Anastasiia

THE ROLE OF EVENT-MARKETING IN BRAND FORMATION AND DEVELOPMENT

84

 

16. Roshсhyna Nadezhda, Pyvovar Pavlo

COMPETITIVENESS OF COMPANIES IN IT SECTOR OF UKRAINE DURING COVID-19 CRISIS

87

 

17. Zarudna Nataliia, Kundeus Oleksandr

THE MEANING OF THE TERM "SERVICE" FOR ACCOUNTING AND TAXATION PURPOSES

90

 

18. Бабурін Олексій Олексійович

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОСВОЄННЯ НОВОГО НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

93

 

19. Боровик Наталія Вікторівна, Боровик Олександр Васильович

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ  ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПТНЗ

96

 

20. Іващенко Марина Вікторівна

СПОЖИВЧА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ТРЕНДИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ

100

 

21. Кітріш Катерина Юріївна

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ: ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ

103

 

22. Клімова Ірина Олександрівна

РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ОБ’ЄКТІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ

108

 

23. Костякова Анна Анатоліївна

ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

111

 

24. Мельник Ірина Ігорівна

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

117

 

25. Мисник Катерина Павлівна

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

121

 

26. Приятельчук Олена Анатоліївна, Приятельчук Анатолій Олексійович

СОЦІАЛЬНА СОЛІДАРНА ЕКОНОМІКА ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

125

 

27. Середюк Ольга, Ляхович Ольга

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ РАННЬОГОПОПЕРЕДЖЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

131

 

28. Сєвідова Ірина Олександрівна

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

136

 

29. Смолій Людмила Василівна

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ З ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНИМ НАСЛІДКАМ ПАНДЕМІЇ COVID-19

139

 

30. Хайло Яна Миколаївна, , Хайло Тетяна Олегівна

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СКЛАД І ЗМІСТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

145

 

31. Чуріканова О.Ю.

ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

151

 

32. Шалигіна І.В., Касьяненко О.А.

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

154

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
33. Логінов В.О., Мисько В.З., Чернюк Г.В.

ГЕОСИСТЕМИ ЕКОТОНІВ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ

158

 

34. Патійчук Віктор Олексійович, Якубович Роман Павлович, Ціпошук Софія Анатоліївна

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ

164

 

35. Придеткевич Станіслав Станіславович, Любинська Інна Борисівна

ЗООЦЕНОЗ ЯК СКЛАДОВА ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ

170

 

36. Чернюк Ганна Володимирівна, Матвійчук Борис Валерійович, Касіяник Ігор Петрович

ГЕОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЄДНОСТІ ФІЗИЧНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕРГРАФІЇ

174

 

GEOLOGICAL SCIENCES
37. Ivashchenko Pavlo, Geenko Volodymyr

EXPERIENCE WITH THE APPLICATION OF «GEODIRECT» TECHNOLOGY  FOR DEEP FRESHWATER PROSPECTING.

180

 

38. Ivashchenko Pavlo, Naumenko Volodymyr

«GEODIRECT» TECHNOLOGY FOR DIRECT GEOPHYSICAL IDENTIFICATION AND STUDY OF NATURAL MINERAL DEPOSITS - FEATURES AND CAPABILITIES

184

 

39. Кондрат Олександр Романович, Матківський Сергій Васильович

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГНІТАННЯ РІЗНОГО РОДУ НЕВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ НА МЕЖІ ПОЧАТКОВОГО ГАЗОВОДЯНОГО КОНТАКТУ

186

 

Historical sciences
40. Opria Ihor

CONSTITUTIONAL FORMATION OF COMMUNITIES OF PROTESTANT CONFESSIONS IN RIGHT BANK UKRAINE AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

190

 

41. Yeskaliev Samat, Erniyazov Damir

FROM THE HISTORY OF THE LIBERATION MOVEMENTIN KAZAKHSTAN (1915-1920)

193

 

LEGAL SCIENCES
42. Андрусенко Олександр Анатолійович, Кіріченко Аліна Віталіївна

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ЧИ ПРЕКУРСОРІВ АБО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

198

 

43. Берцюх Мирослава Зіновіївна

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

203

 

44. Бондар Валерія Валеріївна, Ярошак Олег Ярославович, Чуприна Юлія Павлівна

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОФІЦЕРИ ГРОМАДИ

209

 

45. Бунчук Оксана Борисівна

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

213

 

46. Зайцева–Калаур Інна В’ячеславівна, Венгер Олена Петрівна

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ЩОДО ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

216

 

47. Казанчук Ірина Дмитрівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДБОРУ КАДРІВ НА СЛУЖБУ ДО ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

222

 

48. Кулак Наталія Валеріївна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ

226

 

49. Міщук Іванна Олександрівна

СПЕЦИФІКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ У РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЮРИСЦИКЦІЯХ

232

 

50. Музика Вікторія Павлівна, Лещенко Людмила Петрівна

ПРАВО ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ

238

 

51. Побіянська Неллі Борисівна

ДОГОВІР ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

244

 

52. Русецька Валерія Артурівна

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВИХ ОСНОВ ЗАГАЛЬНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

249

 

53. Савліва Наталія Олександрівна, Майстро Діана Михайлівна

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМУШУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ЖЕБРАКУВАННЯ В УКРАЇНІ

252

 

54. Сарнавська Аліна Іванівна

ДЕЯКІ МІЖНАРОДНІ ПРИВАТНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

254

 

55. Сезько Анастасія Сергіївна, Хатнюк Наталія Сергіївна

ОБМАН ЯК ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ

257

 

56. Солоджук Таміла Олександрівна

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В США ТА УКРАЇНІ

261

 

57. Хатнюк Наталія Сергіївна, Вознюк Владислав Русланович

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ МЕХАНІЗМУАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

266

 

58. Чорний Геннадій Олексійович

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ МІКРОСЛІДІВ В КРИМІНАЛІСТИЦІ НА СУЧАСНОМУ ЄТАПІ

271

 

59. Шевченко Анатолій Євгенійович, Кожевнікова Альона Сергіївна

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

276

 

MANAGEMENT, MARKETING
60. Malinoshevska Kateryna

BASIC APPROACHES TO SUBSTANTIATING THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT STRATEGY

279

 

61. Воронкова Т.Є., Вовкодав А.Ю.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

281

 

62. Олешко А.А., Салтанюк Н.С.

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

284

 

MEDICAL SCIENCES
63. Abaturov Aleksandr, Nikulina Anna, Kolbasin Pavel

GENETIC PREDICTORS OF METABOLIC UNHEALTHY OBESITY IN CHILDREN

287

 

64. Astakhov Volodymyr, Batsylyeva Olga

FEATURES OF FUNCTIONING OF WOMAN'S PERSONALITY IN CLIMACTERIA

293

 

65. Beniuk Vasyl, Drupp Yurii, Niki Abedi Astaneg

SOME FEATURES OF IMMUNOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN WOMEN LIVING IN BIG URBAN CENTER SUFFERING FROM UTERINE LEIOMYOMA

296

 

66. Drupp Yurii, Beniuk Svitlana, Lastovetska Lilia

SOME ASPECTS OF THE THREATENED ABORTION IN THE EARLY PERIOD OF GESTATION

299

 

67. Drupp Yurii, Kovaliuk Tetiana, Chebotarova Antonina

DISTINCTIVE ASPECTS OF OVARIAN HORMONAL FUNCTION IN WOMEN WITH CHRONIC SALPINGO-OOPHORITIS

302

 

68. Hodovana Olesya, Bezhuk Yulia

STATUS OF PROTECTIVE FACTORS OF LOCAL IMMUNITY IN THE SETTING OF TONSILLOGENIC INFECTION AND PERIODONTAL DISEASES

305

 

69. , Kostiuk Tetiana, Martsyniuk Yevhenii

OVERALL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT FOR DYSFUNCTION

307

 

70. Kravchuk Alexander

FEATURES OF CHANGES IN THE MITOCHONDRIAL APPARATUS OF LEUKOCYTES IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION WHEN APPLIED WITH THERAPEUTIC PURPOSE OF HYDROGEN SULFUR DONOR

310

 

71. Lishchuk Orysia

CORRELATION FEATURES OF CARBOHYDRATE AND LIPID SPECTRUM OF BLOOD IN PATIENTS WITH DIFFUSE TOXIC GOITRE

314

 

72. Kostiuk Tetiana, Tyazhkorob Tetiana ,  Kostiuk Tamara

TEMPOROMANDIBULAR JOINT: FEATURE OF CLINICAL DIAGNOSIS

317

 

73. Vasiuk Valentyna

PROTECTIVE ACTION OF POLARIZED POLYCHROMATIC LIGHT IN CASE OF FLU AND ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS

320

 

74. Zavgorodnya Nataliya, Mykhalchyk Sergii, Mykhalchyk Tetyana

CORRECTION OF METABOLIC DISORDERS IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY

323

 

75. Богоявленська Валентина Федорівна, Харламова Альона Василівна, Бичова Олена Георгіївна

ВИЗНАЧЕННЯ ГІГІЄНІЧНОГО НОРМАТИВУ  ДИІЗОДЕЦИЛФТАЛАТУ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ МЕТОДОМ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ В ГОМОЛОГІЧНОМУ РЯДУ СПОЛУК

327

 

76. Замятін П.М., Замятін Д.П., Крицак В.В.

КЛІНІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕКАСАНУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ БРЮШНИХ ГЕРНІОПЛАСТИК

331

 

77. Кононова Оксана Валеріївна

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАГОСТРЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ З ПРОЯВАМИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ

336

 

78. Лисенко Володимир Сергійович, , Доровських Анатолій Васильович, Ліханов Артур Федорович, Маляренко Юлія Олександрівна

НОВИЙ УНІКАЛЬНИЙ МЕТОД БОРОТЬБИ З ВІРУСНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ

340

 

79. Лука Соломія Миколаївна, Вовк Володимир Юрійович, Лука Остап Миколайович

КЛІНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ОСТЕОПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ РЕПАРАЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

345

 

80. Матвійчук Тетяна Дмитрівна, Гринюк Сергій Володимирович

ГОЛОВНИЙ БІЛЬ У ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ ХВОРОБУ ВІД ДІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЇ

348

 

81. Мошковська Ю.О., Соболь В.О., Луценко А.О.

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ: ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОТИ ТА ЦИТОКІНОВОГО ОБМІНУ ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

352

 

82. Павліченко Олена Феодосіївна

СУПУТНЯ ПАТОЛОГІЯ У ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ, ЯКИМ ВСТАНОВЛЕНІ ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

358

 

83. Слободяник О.В., Богдан Т.В., Бондарчук О.М.

ПОРУШЕННЯ РІВНЯ ГЛІЦИНУ ПЛАЗМИ КРОВІ В ПАЦІЄНТІВ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ

361

 

84. Соболь В.О., Мошковська Ю.О., Луценко А. О.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ДОФАМІНОВОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ

363

 

85. Харламова Альона Василівна, Богоявленська Валентина Федорівна

ЧАСТОТА ТА ПОШИРЕНІСТЬ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ГІРНИЧОРУДНОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

368

 

86. Ященко Андрій Борисович

РОЛЬ ПОПЕРЕДНІХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ РАДИКУЛОПАТІЇ У ШАХТАРІВ УКРАЇНИ

371

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
87. Chernyshenko Olga

FORMING BUSINESS COMMUNICATION CULTURE OF FUTURE PHARMACOLOGISTS

376

 

88. Khalina Veronika, Butskyi Vyacheslav, Ustilovska Anastasiya

THE INFLUENCE OF CRISIS PHENOMENA ON THE CHANGE OF THE EDUCATIONAL PARADIGM

379

 

89. Lappo Violetta

PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE PROCESS OF FORMING THE SPIRITUAL VALUES OF STUDENT YOUTH

382

 

90. Maksymenko Olha

MIGRATION AS A PHENOMENON: TYPES, CAUSES AND EFFECTS (AN ESL DISCUSSION TOPIC)

388

 

91. Rybalko Lina, Yopa Tatiana

MAIN TRENDS OF MODERNIZATION OF PHYSICAL AND HEALTH ACTIVITY IN THE UNIVERSITY

390

 

92. Оксана Олександрівна Бабич, Діана Сергіївна Бабич,Юлія Ігорівна Кифорук

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

393

 

93. Бакай Світлана Юріївна

РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПОЧАТКІВЦЯМИ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ НАД КООРДИНАЦІЄЮ МІЖ ГОЛОСОМ І СЛУХОМ

398

 

94. Бандура Валерій Анатолійович, Чеховська Тетяна Станіславівна

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ІНФОРМАТИВНІ КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ БАСКЕТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО  ВИЩИХ СПОРТИВНИХ ДОСЯГНЕНЬ

401

 

95. Бобошко Володимир Васильович, Сухой Микола Миколайович

ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ 6-7 КЛАСІВ

406

 

96. Боднар Оксана Степанівна, Капеняк Світлана Валентинівна

ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

410

 

97. Будник Олена Богданівна, Фомін Катерина Василівна

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ

416

 

98. Гречаник Наталія Ігорівна

ЩОДО ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

420

 

99. Давіденко М.В.

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ІЗ СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНІСТЮ

426

 

100. Денькович Василина Іванівна, Гелеш Анна Валентинівна

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН

428

 

101. Калашник С.В.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ ЯК ЗАСОБУ ЇХ СОЦІАЛЬНО-СЕРЕДОВИЩНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

432

 

102. Красильников Арсентий Александрович

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА КАК СУБЪЕКТА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СОБСТВЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

434

 

103. Лисаченко Ольга Дмитрівна, Пелипенко Лариса Борисівна, Єрошенко Галина Анатоліївна

НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТАМИ –МЕДИКАМИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

439

 

104. Лубышев Евгений Александрович

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ В ВОЛЕЙБОЛЕ

442

 

105. Любов Скалич, Тетяна Федорич, Наталія Калита

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

451

 

106. М. С. Лазорко

КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ  В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

457

 

107. Носаченко Тетяна Борисівна, Янов Євген Євгенович

ЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ ЖИВОПИСУ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

462

 

108. Носаченко Тетяна Борисівна, Компанець Ольга Ігорівна

ВИВЧЕННЯ ОРНАМЕНТУ ВПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

467

 

109. Панасюк Ірина В’ячеславівна, Шнейдер Вадим Сергійович

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ ПРОГРАМ З БАСКЕТБОЛУ ДЛЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

471

 

110. Пасенко Світлана Володимирівна, Кожевнікова Лариса Василіївна

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА ДО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

476

 

111. Плотнікова Наталя Володимирівна, Семенова Людмила Валентинівна, Внукова Катерина Валеріївна

ПРОБЛЕМА ВИКЛАДАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ОДНОСЛІВНИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВСТУДЕНТАМ-ФАРМАЦЕВТАМ

481

 

112. Погода Олена Василівна, Лосєва Олена Сергіївна, Лосєв Олександр Семенович

ШЛЯХИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

487

 

113. Романенко Сергій Степанович, Манич Михайло Андрійович

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІГРОВИМПРИЙОМАМ У ГАНДБОЛІ

491

 

114. Салі Олена Валеріївна

ФУНКЦІЇ СУЧСНОГО ВИКЛАДАЧА В ІНТЕРАКТИВНОМУ НАВЧАННІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

495

 

115. Самойленко Неля Іванівна, Калюжка Наталія Сергіївна

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

498

 

116. Сизоненко Галина Олегівна

ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

502

 

117. Сін Чжефу

СКЛАДОВІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

505

 

118. Соколова Тамара Володимирівна, Задворна Наталія Іванівна, Павлова Олена Олександрівна

ПОБУДОВА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ НА ІНТЕГРАТИВНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

508

 

119. Степанова Наталія Михайлівна

РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ В ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

515

 

120. Степанюк Алла Василівна, Висоцька Мар’яна Василівна

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

518

 

121. Тинкалюк Оксана Володимирівна, Патієвич Ольга Василівна

МОДЕЛЮВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ (ДРУГОГО МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

523

 

122. Тітова Ганна Віталіїва, Водоп’янова Марія Миколаївна

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У БАСКЕТБОЛІ

526

 

123. Тубичко Юлія Олександрівна

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ТРУДНОЩІВ ОВОЛОДІННЯ ПИСЬМОВИМ МОВЛЕННЯМ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗІ СТЕРТОЮ ФОРМОЮ ДИЗАРТРІЇ

530

 

124. Тугай С.Ю.

РОЛЬ ЛОГОПЕДА В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З РАС В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

535

 

125. Цілуйко Віта Романівна

ВИВЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

537

 

126. Шаповал Лариса Василівна

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 7-ГО КЛАСУ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

539

 

127. Шіяненко Олександра Олексіївна

РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

543

 

128. Ющук Ірина Олексіївна

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО  МИСТЕЦТВА

549

 

PHARMACEUTICAL SCIENCES
129. Revyatskyy Ivan, Andrii Boiko

METHODOLOGY OF CREATION AND PRIMARY FILLING OF THE RELATIVE DATABASE WITH PHARMACEUTICAL INFORMATION

554

 

130. Sakhanda Ivanna

TECHNICAL DOCUMENTATION FOR CARDIOVASCULAR MORBIDITY AND MEDICINAL HERBS FOR THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES

557

 

131. Трембач Олександр Іванович, Хохленкова Наталя Вікторівна

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІПОФІЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ НАГІДКІВ ЛІКАРСЬКИХ У СКЛАДІ МАЗІ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОЇ ДІЇ

560

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
132. Aleksenko V.

NONLINEARY OF TEXT ORGANIZATION AS “A GAME WITH A READER” IN “TALES OF THE PECULIAR”BY RANSOM RIGGS

562

 

133. Kazymyr Iryna

PREPOSITIONS IN LEARNING OF ENGLISH

564

 

134. Yasynetska Olena

COMMUNICATIVE STRATEGIES WHEN DEALING WITH AN ASSUMPTION

566

 

135. Волик Наталия Анатольевна

ИМАГЕМА АНГЛИЙСКОЙ МАДАМ В ПОВЕСТИ А. ПУШКИНА «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» И ОБРАЗ ГУВЕРНАНТКИ В РОМАНЕ Ш. БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЭЙР»

572

 

136. Гацман Наталія Володимирівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

575

 

137. Діденко Людмила

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ Л. КЕРРОЛА «АЛІСА В КРАЇНІ ДИВОСВІТ»

581

 

138. Дьяченко Ольга

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ДИСКУРСУ

585

 

139. Карплюк Ольга Олександрівна

АВАНТЮРНИЙ РОМАН ЯК ФЕНОМЕН РОМАНІСТИКИ

588

 

140. Колесникова Лариса Леонідівна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯПРОЦЕСУ КОМУНІКАЦІЇ

591

 

141. Крупач Микола

СТИЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ АВТОРСТВА ТЕКСТІВ

594

 

142. Лісовська Юлія

СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕМІНІТИВІВ

600

 

143. , Мігорян Ольга Василівна, Павлович Тетяна Іванівна, Федич Ганна Дмитрівна

ІМПЛІЦИТНІ КОНВЕНЦІОНАЛЬНІ МЕТАФОРИ НА ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ CONFLICT / КОНФЛІКТ

605

 

144. Мірошник Світлана Олексіївна, Гапоненко Олександра Миколаївна

ВПЛИВ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ НА АМЕРИКАНСЬКУ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ

611

 

145. Попова Наталія Миколаївна

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ІСПАНОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

614

 

146. Тарновецька Ольга Анатоліївна, Андрієш Тетяна Юріївна

DISTANCE LANGUAGE TEACHING:  THE ROLE OF STUDENT’S SELF-AWARENESS

622

 

147. Токуєва Наталія Володимирівна

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОТЕКСТІВ У СИСТЕМІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ ДО ВСТУПУВ УКРАЇНСЬКІ ЗВО

625

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
148. Пісна Юлія Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГОКОНФЛІКТУ ЗА К. ХОРНІ:ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

629

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
149. Марцінків Марія Володимирівна, Лабачук Оксана Василівна, Луців Ілона-Анна Василівна

КОМУТАТИВНІ БАНАХОВІ АЛГЕБРИ

632

 

150. Петро Олексійович Кондратенко

ГРАВІТАЦІЯ І ПРОБЛЕМА ЧОРНОЇ МАТЕРІЇ

635

 

POLITICAL SCIENCE
151. Татай Едуард Олександрович

ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

640

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
152. Азаркіна Олена Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

644

 

153. Бочелюк Віталій Йосипович, Панова Лідія Григорівна

ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ДИТИНИ  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

649

 

154. Бугайова Наталія Миколаївна, Смірнова Маргарита Григорівна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

654

 

155. Бугайова Наталія Миколаївна, Віноградова Світлана Валеріївна

ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ НА АДАПТАЦІЮ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

657

 

156. Бугайова Наталія Миколаївна, Гладких Ксенія Миколаївна

ВПЛИВ СТИЛЮ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ШКІЛЬНУ УСПІШНІСТЬ ПІДЛІТКІВ

661

 

157. Гоцуляк Олександр Валентинович, Шпортун Оксана Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

665

 

158. Гуляєва Олена, Милославська Олена, Сулейманова Єлизавета

ДО ПРОБЛЕМИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ КОМАНДНИХ ВИДІВ СПОРТУ

669

 

159. Дерев’янко Світлана Петрівна

«ЕМОЦІЙНІ СИНДРОМИ», ЯКІ МОЖУТЬ  ЗРУЙНУВАТИ ЖИТТЯ

673

 

160. Панов Микита Сергійович

ПСИХОКОРЕКЦІЙНА РОБОТА ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

677

 

TECHNICAL
161. Lapta Stanislav, Lapta Sergey, Solovyova Olga

TECHNICALCLINICAL INFORMATION PROCESSING BLOCK OF THE BIOTECHNOLOGICAL SYSTEM FOR LATENT DIABETES MELLITUS TYPE 2 DETECTING

682

 

162. Pryadko Nataliya

THE MAIN METHODS FOR DETERMINING MATERIAL DISPERSION

686

 

163. Василів Степан

СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ВЕКТОРОМ ТЯГИ РАКЕТНОГО ДВИГУНА ВДУВОМ ПРОДУКТІВ ДЕТОНАЦІЇ В НАДЗВУКОВУ ЧАСТИНУ СОПЛА

691

 

164. Галянчук Ігор Романович, Кравець Тарас Юрійович, Золотарьова Катерина Сергіївна

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОПЕРЕДАВАЛЬНИХ СИСТЕМ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

694

 

165. Григоришин Андрій Миколайович, Мельник Катерина Вікторівна

ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ (ПАРСИНГУ) В МЕРЕЖІ

697

 

166. Дорожко Владислав, Пшенична Єлизавета

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ РОСЛИННОЇСИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЯХ  ВИРОБНИЦТВА ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ

700

 

167. Замицький Олег Володимирович, Лідер Марина Юріївна

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ТУРБОКОМПРЕСОРІВ

703

 

168. Кавин Ярослав Михайлович, Кавин Святослав Ярославович, Кавин Богдан Ярославович

ОГЛЯД ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ

705

 

169. Кисель Анатолий Георгиевич, Боднарук Андрей Викторович, Денов Василий Григорьевич

ИССЛЕДОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯМИ ПО БОЕВЫМ ВИДАМ СПОРТА.

709

 

170. Кісєль Анатолій Георгійович, Юрченко Микола Серійович

АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ РОЗПОДІЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ

712

 

171. Крадожон Сергій Олександрович, Замицький Олег Володимирович

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СУШКИ ТОНКОДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ ВПЛИВОМ ЗМІННОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

718

 

172. Ліп'яніна-Гончаренко Христина Володимирівна, Саченко Олег Анатолійович, Дулішкович Олег

КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТОМ ВІРТУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВ

722

 

173. Ловейкін Вячеслав Сергійович, Почка Костянтин Іванович

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ РУХУ РОЛИКОВОЇ ФОРМУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ З ВРІВНОВАЖЕНИМ ПРИВОДОМ

725

 

174. Перцевой Федір Всеволодович, Боковець Сергій Петрович, Маренкова Тетяна Іванівна

ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ НОВОГО БАТОНЧИКА ШОКОЛАДНОГО

731

 

175. Саган Надія Зенонівна

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

734

 

176. Семененко Євгеній Володимирович, Кірсанов Михайло Володимирович, Рубан Віталій Дмитрович

ПРО ОЦІНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕОНІВ У ЦИКЛІ РЕНКИНА

736

 

177. Слободянникова Інна Леонідівна, Киричко Сергій Миколайович, Демченко Тетяна Дмитрівна

АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ  ПЕРСПЕКТИВ СТАЛОГО  РОЗВИТКУ  ВУГІЛЬНИХ  РЕГІОНІВ  УКРАЇНИ

742

 

178. Усатюк Світлана Іванівна;, Бондарчук Марина Борисівна;

ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ ЧІА, ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНУ ДОБАВКУ, У ВИРОБНИЦТВІ ЗЕФІРУ

748

 

179. Шабала Євгенія Євгенівна, Терентьєв Олександр Олександрович

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОВМИСНИКІВ НА ТЕРИТОРІЇ АЕРОПОРТУ

755

 

TOURISM
180. Якимчук Дмитро Михайлович, Пронін В’ячеслав Олександрович

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ПРОДАЖ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ

758

 

TRANSPORT
181. Katerna Olga, Suvorova Natalia

SHIPPING RESTRICTIONS DUE TO COVID-19 IN INTERNATIONAL AUTOMOBILE TRANSPORTATION

761

 

182. Kozachok Larisa, Kozachok Alina

MODELLING TRANSPORT SYSTEMS WORK USING FUZZY PROCESS RESEARCH METHODS

767

 

183. Мойсеєнко Валентин Іванович, Мікієва Гулана Худат

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТЕХНІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМПОНЕНТІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

771

 

VETERINARY SCIENCES
184. Вакулик Вячеслав Володимирович, Масліков Сергій Миколайович

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА ЕКАТЕРИНОСЛАВЩИНЫ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ХХ-ГО СТОЛЕТИЯ. БОРЬБА С ЭПИЗООТИЯМИ.

774

 

185. Трач Вячеслав Володимирович

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ ПЕРЕПЕЛІВ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ І РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

779

 

The results of the international conference are as follows:

  • everyone can get acquainted with the work of colleagues in the field of management, tourism, transport and others;
  • all participants received a personal certificate from the International Science Group;
  • materials are indexed in Google Scholar and Crossref;
  • interested persons received a printed collection that will immortalize participation in the scientific conference.

Each collection of materials is special and this one is no exception. A huge number of participants managed to experience all the benefits of cooperation with the International Science Group, and we are grateful for your participation and assistance. Remember that the correct presentation of abstracts is a prerequisite for taking part in a scientific conference. Explore the problems of your field and share your results with colleagues from the world of science!