V International scientific-practical conference “Trends in science and practice of today”, October 19-22, 2021, Ankara, Turkey


Recommended quote for this post:

Sharifova T., Hasanzade G., Rahimova F. Obtaining of poultry manure based modified compost // Trends in science and practice of today. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey. 2021. Pp. 39-40.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.II.V

Download the conference proceedings

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Каркач Петро Михайлович, Костюк Михайло Михайлович, Машкін Юрій Олексійович, Олійник Юлія Миколаївна

ВПЛИВ ПРОРОЩЕНОГО ЯЧМЕНЮ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВІДТВОРНІ ЯКОСТІ ГУСЕЙ

15

 

2. Кецкало Вікторія Валеріївна

ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ПЕТРУШКИ ГОРОДНЬОЇ У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ

17

 

3. Симоненко Ніна Вікторіна

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНИХ ФОРМ І ГІБРИДІВ ЖИТА ОЗИМОГО (SECALE CEREALE L.) ЩОДО БІОХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЗЕРНА

22

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
4. Skorokhodova Alina, Mironenko Nadezda

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ

26

 

BIOLOGICAL SCIENCES
5. Нікольченко Андрій Юрійович, Тининика Людмила Миколаївна

АКАДЕМІЧНА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОЛИВАНЬ ЦИРКАДНИХ РИТМІВ

31

 

6. Шейко Віталій Ілліч, Колесник Юлія Іванівна, Карпець Ярослава Миколаївна, Стрельцова Валерія Віталіївна

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ  I ТА II СИГНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ АКТИВАЦІЇ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ

35

 

CHEMICAL SCIENCES
7. Teyfa Sharifova, Gulshan Hasanzade, Firangiz Rahimova

OBTAINING OF POULTRY MANURE BASED MODIFIED COMPOST

39

 

8. Клешня Софія Володимирівна

МОДИФІКАЦІЯ КАТАЛІЗАТОРА ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ ДИМЕТИЛОВОГО ЕТЕРУ

41

 

9. Курділь Наталія, Худайкулова Ольга, Тарахно Олена, Скородумова Ольга, Головащенко Ганна

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ДЕКОНТАМІНАЦІЇ (ХЛОРВМІСНІ) З ДЕГАЗУЮЧИМИ, ДЕЗАКТИВУЮЧИМИ, ДЕЗІНФІКУЮЧИМИ ТА/АБО МИЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

46

 

CULTUROLOGY
10. Берест Павло

КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

51

 

ECONOMIC SCIENCES
11. Dokunina Kateryna

DIGITALIZATION OF MARKETING ACTIVITY

54

 

12. Гахун Марина Андріївна, Гордієнко Микола Іванович

ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ВІДПОВІДНО ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

56

 

13. Горячова Наталія

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
(COVID-19)

59

 

14. Дяченко Олексій

РОЛЬ FATF В ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

63

 

15. Любохинець Л.С., Танасієнко Н.П., Танасієнко В.П.

ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ МІНЛИВОГО ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

68

 

16. Терещенко Марина Іванівна, Гордієнко Микола Іванович

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ І ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ДОХІД»

75

 

HISTORICAL SCIENCES
17. Гришина Катерина Андріївна

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ

80

 

LEGAL SCIENCES
18. Bоndar Valeriia, Нalunko Vеra

PROCEDURE FOR ISSUING AN URGENT INJUNCTION AGAINST THE OFFENDER

84

 

19. Bancilă Daniel

PRINCIPLES REGARDING THE EU INSTITUTIONAL STRUCTURE ACCORDING TO THE MODEL OF PUBLIC DOMESTIC LAW

87

 

20. Gordieiev Vitalii

УЧАСНИКИ СПРАВИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

92

 

21. Гураленко Наталія Анатоліївна

ФРОНЕТИЧНИЙ ДОСВІД ЯК ДЖЕРЕЛО ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СУДДІ

96

 

22. Камінська Олена, Федорченко Олег

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

100

 

23. Манукян Арман

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ ПО ШКІРНИМ ПОКРОВАМ ВІДКРИТОЇ ЧАСТИНИ ОБЛИЧЧЯ

104

 

24. Стрельченко Оксана Григорівна, Бухтіярова Ірина Геннадіївна, Скорик Вадим Олександрович

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ

107

 

25. Томіна Вікторія Юріївна

ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ

113

 

MANAGEMENT, MARKETING
26. Voronina Alevtyna, Burinchyk Oleksandr, Koval Hennadii

PROBLEMS OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM

117

 

27. Зварич Любов Володимирівна

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

121

 

28. Петрішина Тетяна Олександрівна, Стець Роман Олександрович

ГЛОБАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ: ПРИНЦИПИ ТА ДОСВІД СТВОРЕННЯ УСПІШНИХ БРЕНДІВ

127

 

MEDICAL SCIENCES
29. Ivanchenko Svitlana, Alya Jerade, Basma Ouardi

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ROLE OF ALTERNATIVE MEDICINE IN THE MEDICAL SYSTEM AND MENTALITY OF THE POPULATION OF MOROCCO AND LEBANON

131

 

30. Kilmukhametova Yuliia

ВДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ

137

 

31. Lastivka Іryna, Antsupova Vita, Zaiarna Larysa, Skorobohatova Olga, Malieieva Iryna

MOLECULAR-GENETICS ASPECTS, CLINIC AND DIAGNOSTICS OF ACHONDROPLASIA

141

 

32. Nykytenko Oksana, Kvasnevsky Anatoly, Fedin Maxim, Lykhodid Nikita, Gozhenko Anatoly

EARLY DIAGNOSIS OF ACUTE KIDNEY INJURY IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA, A CANCER OF THE KIDNEYS AND BLADDER

145

 

33. Pidkuiko Valeriia, Kononenko Hanna, Savokhina Maryna

THE INFLUENCE OF COLOR ON HUMAN PSYCHOLOGICAL PROCESSES

152

 

34. Гніда Наталя Ігорівна, Браткова Любов Бориславівна

КОГНІТИВНА СФЕРА В ДІТЕЙ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ СВИНЦЮ В КРОВІ

158

 

35. Григорьева Е.А., Мешкова Е.В., Здовбицкая Ю.В.,
Скаковский Э.Р.МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВНОСТИ СТРУКТУР  КОЛЕННОГО СУСТАВА КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАННОМ ОСТЕОАРТРОЗЕ
160

 

36. Григор’єва Олена Анатоліївна, Тополенко Тетяна Анатоліївна, Ковальчук Катерина Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИМОРДІАЛЬНИХ ФОЛІКУЛІВ У ЯЄЧНИКАХ ПОТОМСТВА ЩУРІВ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ВПЛИВУ ПРОГЕСТЕРОНУ

164

 

37. Зарицький Кирило Олександрович, Липунов Артур Вікторович, Федотов Олег Валерійович

ВИВЧЕННЯ ПРИЧИН ТА ПРОЯВІВ ПОРУШЕННЯ СПЕРМАТОГЕНЕЗУ У ЛЮДИНИ

168

 

38. Каськова Людмила Федорівна, Дрозда Іванна Іванівна

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ПІДЛІТКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В РІЗНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

171

 

39. Почапський Владислав Євгенович, Бескоровайна Тетяна Олегівна

KLEBSIELLA PNEUMONIA, ЯК ЛІДУЮЧИЙ ОПОРТУНІСТИЧНИЙ ПАТОГЕН

176

 

40. Рожин Владимир Владимирович, Надыров Эльдар Аркадьевич, Казаков Константин Викторович, Балашова Валентина Григорьевна

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

185

 

41. Сидорчук Леонід Ігоревич, Міхєєв Андрій Олександрович, Бліндер Олена Олександрівна, Гуменна Анна Вікторівна, Сидорчук Ігор Йосипович

ГОСТРИЙ БРОНХІТ У МОЛОДИХ ЧОЛОВІКІВ: АДАПТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА НЕСПЕЦИФІЧНА ДОІМУННА РЕАКТИВНІСТЬ

188

 

42. Сисоєнко Надія

СУЧАСНІ  ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

194

 

43. Удод Олександр Анатолійович, Кібішаурі Майя Вахтангівна

МІКРОПРОНИКНІСТЬ У ПРЯМИХ ВІДНОВЛЕННЯХ ЗУБІВ З РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ

197

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
44. Bajun Kristina Jossypiwna, Borkowska Oksana Wasyliwna, Taraba Iryna Olexandriwna

AUSWIRKUNG VON BILDERN IN TEXTEN UND DEREN EINBINDUNG AUF DEN KOGNITIVEN WISSENSERWERB

200

 

45. Bilotserkivets Iryna

LIFE CREATIVITY AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

206

 

46. Ivershin Angelika, Gavrilova Irina

DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN PRECHOOL CHILDREN IN AESTHETIC ACTIVITY

209

 

47. Kovryha Yuliia

DISTANCE LEARNING: HISTORY, MAIN CHARACTERISTICS, ITS PROS AND CONS

212

 

48. Onufrienko Olena

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TEACHING AND LEARNING OF HISTORICAL AND CULTURAL DISCIPLINES

216

 

49. Аристова Людмила Сергіївна

ІМПРОВІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА / МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

220

 

50. Аркушина Юлія Віталіївна

КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБІТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПРАВА

226

 

51. Асанова Асель Бегежановна

ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ЗНАЧИМЫЙ КОМПОНЕНТ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО CLIL-ПЕДАГОГА

229

 

52. Белесова Нурсулу Абдигаппаровна

ТҰТАС ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕГІ АДАМ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ИНТЕЛЛЕКТ МӘСЕЛЕЛЕРІ

234

 

53. Бисариев Ибрагим Бекешович, Мендигалиева Шолпан Абдиевна, Джуашев Ермек Уразалиевич, Джумабаева Салтанат Токбергеновна, Рахимова Баян Аскарбековна

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫ

237

 

54. Волківський Микола Володимирович, Іщенко Олександр Анатолійович, Юрченко Ігор Валерійович

РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРАХ СПОРТИВНОГО ХАРАКТЕРУ

241

 

55. Вінник Тетяна Олександрівна, Тітаренко Дяр’я Вікторівна

УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

247

 

56. Голінська Тетяна Миколаївна, Ільницька Ольга Олексіївна, Чуприна Вікторія Сергіївна

ВПЛИВ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ЕКОЛОГІЇ

254

 

57. Гончаренко Олена Леонідівна, Хемчян Ірина Іванівна

ДІЯЛЬНІСТЬ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

258

 

58. Гургула Роман Іванович

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

263

 

59. Казачінер Олена Семенівна, Бойчук Юрій Дмитрович

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТВОРІВ Е.КУНДИШЕВОЇ

267

 

60. Козлова Мария Сергеевна, Красильников Арсентий Александрович

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
COVID-19

271

 

61. Крамаренко Алла Миколаївна, Гоменюк Дар’я Сергіївна, Малиш Яна Вікторівна

ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЛЬ ЕКСКУРСІЙ У КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

279

 

62. Крамаренко Алла Миколаївна, Сальнікова Марія Олександрівна, Долгіх Ірина Володимирівна

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

282

 

63. Кушнір Ірина Миколаївна

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

285

 

64. Маджарова Софія Євгенівна, Іванова Ганна Михайлівна

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

288

 

65. Марчук Іванна Анатоліївна, Фоміна Дар'я Олександрівна

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ

291

 

66. Ноний Станислав Олегович, Лубышев Евгений Александрович

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА НА ЗАНЯТИЯХ БАСКЕТБОЛОМ

297

 

67. Отарова Тогжан Нышанбековна

ЖАҺАНДАНУ КЕЗЕҢІНДЕГІ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

305

 

68. Полканов Андрій Андрійович, Юйань Шаоцян, Тун Ліньге

ЗАРОДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЇ В ІТАЛІЙСЬКІЙ ВОКАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

310

 

69. Романенко Людмила Віталіївна, Романенко Катерина Анатоліївна, Процай Аліна Олександрівна

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ LEARNINGAPPS НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

313

 

70. Романенко Людмила Віталіївна, Романенко Катерина Анатоліївна, Нікуленко Ольга Вікторівна

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

317

 

71. Соловйова Ольга Олегівна, Маєвська Світлана Миколаївна

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

322

 

72. Тюріна Валентина Олександрівна, Солохіна Лариса Олександрівна

СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ ,ЯК МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ

325

 

73. Тітов Михайло Юрійович

СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

330

 

74. Шуліга Мар’яна Миколаївна, Джулик Ольга Іванівна

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК ОДИН З ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОМУ ЧИТАННЮ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

334

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
75. Diachuk Nataliia, Biliuk Inna

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

340

 

76. Береговенко Наталія Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДІЄСЛІВ НА ОЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ПЕРЕСУВАННЯ В РОМАНАХ ДЖОАН РОУЛІНГ «ГАРРІ ПОТЕР»

343

 

77. Масимова Халминям Валет кизи

ЗАТ ЕСІМДЕРДІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯЛАРЫНЫҢ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ («ДИУАНИ ЛҰҒАТ-АТ ТҮРК» ЖӘНЕ «ТӘВАРИХ-И МУСИҚИУН»  ЕСКЕРТКІШТЕРІ НЕГІЗІНДЕ)

347

 

78. Олійник Алла Михайлівна

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

354

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
79. Babayev Elvin Eliyar oğlu

ESKI TÜRKLERDE AHİRET İNANCI

357

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
80. Lopushanska Halyna, Lopushansky Andriy, Pasichnyk Olena

DETERMINING OF YOUNG COEFFICIENT IN A FRACTION DIFFERENTIAL EQUATION

361

 

POLITICAL SCIENCE
81. Стичинська Анна Броніславівна

ПОНЯТТЯ ЕКСТРЕМІЗМУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

364

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
82. Rodina Julia

REPRESENTATION OF THE COMMUNICATIVE AND ORGANIZATIONAL SPHERE AMONG YOUNG ATHLETES IN TEAM SPORTS

367

 

83. Дорожко Ірина, Малихіна Олена, Туріщева Людмила

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТУЇЦІЇ ЯК ФЕНОМЕНУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

369

 

84. Курбатова Альона Олександрівна

МОТИВАЦІЯ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ СТУДЕНТАМИ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

372

 

85. Назаревич Вікторія В’ячеславівна

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕГРОВАНОЇ АРТТЕРАПІЇ ПРИ ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ОСТРАКІЗОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

375

 

86. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ

378

 

87. Цизман Віра Едуардівна

ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНА ПРОГРАМА КОРЕКЦІЇ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЖІНОК ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ (ПРАЦІВНИКІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ)

381

 

SOCIOLOGICAL SCIENCES
88. Лютко Наталія Віталіївна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЗБОРУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ

391

 

TECHNICAL SCIENCES
89. Berik Aibike, Sagizova Assem, Azimova Sanavar

MODERN ALTERNATIVE METHODS OF OBTAINING PLANT PECTINS

399

 

90. Nassipkali Kamila Adylbekkyzy, Imbakieva Nazugum Yakubjanovna, Iztaev Auelbek Iztaevich, Azimova Sanavar Tuglukovna

SOLVING SAFETY PROBLEMS IN THE PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS USING THE ISHIKAWA DIAGRAM

402

 

91. Titova Olena, Vysotskyi Danylo

THE DEVELOPMENT OF A SUBSYSTEM FOR PALLIATIVE PATIENTS INFORMATION SUPPORT

406

 

92. Tkachov Vitalii, Yeroshenko Olha, Bukharova Liubov

INTERVAL EVALUATION OF THE SURVIVAL RATE OF THE COMPUTER NETWORK ON THE BASIS OF HIGHLY MOBILE UNITS WITH NORMAL DISTRIBUTION OF WORK

409

 

93. Tvoroshenko Iryna, Bielinskyi Yaroslav

FEATURES OF METHODS OF ISSUATION OF KEY AREAS AND VECTOR RECOGNITION OF MANUSCRIPT SYMBOLS ON THE IMAGE

412

 

94. Tvoroshenko Iryna, Kuznetsov Maksym

RESEARCH RESULTS OF FUNCTIONAL, WHITE BOX AND SMOKE TESTING METHODS FOR MOBILE APPLICATIONS

418

 

95. Orgest Zaka

DESCRIBES THE PROCESS OF VISUALIZING THREE-DIMENSIONAL OBJECTS

423
96. Бунько Василь, Христенко Галина

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ

437

 

97. Білюк Іван Сергійович, Савченко Олег Валерійович, Майборода Олександр Валерійович, Бугрім Леонід Іванович, Бесараб Володимир Дмитрович

РЕГУЛЬОВАНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ

442

 

98. Гороховатський Володимир, Ільїн Владислав

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ У СИСТЕМАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

445

 

99. Серещева Виктория Евгеньевна, Диханбаева Фатима Тохтаровна, Жаксыбаева Эльмира Жакыпбаевна

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА С РАСТИТЕЛЬНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ

448

 

100. Стрельбіцький Віктор Васильович, Яременнко Володимир Олександрович

АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ МОСТОВОГО КРАНА ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЮ 10 ТОН

453

 

101. Фідровська Наталья Миколаївна, Караван Руслан Андрійович

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ОБИЧАЙКИ КАНАТНОГО БАРАБАНА ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ СПЛАЙНІВ

455

 

102. Шаповал Владимир Григорьевич, Скобенко Александр Васильевич, Шашенко Дмитрий Николаевич, Гапеева Ольга Николаевна, Жилинская Светлана Руслановна

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АКТИВНОГО ДАСЛЕНИЯ НА ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ВОДОНАСЫЩЕННОГО ГРУНТА

457

 

103. Щукін Олександр Вікторович

ПІДВИЩЕННЯ ПРОТИЗНОСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОТОРНИХ ОЛИВ МАШИН ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ

461

 

TOURISM
104. Tykhonova Olena, Bukachov Valeriy

USE OF PHYTODIVERSITY OF THE FLOODPLAIN OF THE SYROVATKA RIVER IN ECOLOGICAL TOURISM

464

 

105. Гуменюк Галина Михайлівна, Ткачук Христина Степанівна

МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В МІСТІ КОЛОМИЯ

467

 

106. Гурова Дар’я, Цвілий Сергій, Кукліна Тетяна, Журавльова Світлана, Мамотенко Дар’я

ЗРОСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА РАХУНОК ОПЦІЇ "ВАКЦИНАЦІЯ ВІД COVID-19"

473