Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions/Менеджмент, Фінанси, Економіка: Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення (Економічні науки)

Іnternational Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Економічні науки.

Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions/Менеджмент, Фінанси, Економіка: Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення (Економічні науки)


Інформаційний лист


Прийом матеріалів до 14 червня (включно).


Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 23 червня 2021 року (включно).


Видавництво сполучених штатів Америки - Primedia eLaunch LLC

(приклад наших робіт з Primedia eLaunch LLC)


Індексація в Crossref


Організаційний внесок складає 80 грн. за сторінку тексту.


Міжнародний ISBN - 978-1-63848-667-1


Запропоновані розділи:

- Accounting region і audit - Бухгалтерський облік і аудит
- Demography, economy, social policy - Демографія, економіка праці, соціальна політика
- Theory and History - Теорія й історія
- Innovative economy - Інноваційна економіка
- Quantitative methods in economics - Кількісні методи в економіці
- Mechanisms of regulation of the economy - Механізми регулювання економіки
- Micro and macro economy - Мікро і макроекономіка
- International economic relations - Міжнародні економічні відносини
- Management Accounting and Budgeting - Управлінський облік і бюджет
- Finance, penniless and credit - Фінанси, грошовий обіг і кредит
- Enterprise economics and production management - Економіка підприємства й управління виробництвом
- Economics of industries - Економіка галузей господарства
- Economy and management of state gratitude - Економіка й управління народним господарством
- Insurance - Страхування
- Sociology - Соціологія
Scroll Up