Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions/Менеджмент, Фінанси, Економіка: Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення (Економічні науки)

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 616 р.

Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.II

URL: https://isg-konf.com.

Завантажити монографію Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions

 

TABLE OF CONTENTS

1. ACCOUNTING REGION AND AUDIT
1.1 Zhydovska Nataliia

THE ECONOMIC ESSENCE OF THE COSTS, THEIR RECOGNITION AND DISPLAYING THEM IN ACCOUNTING

12

 

1.2 Долбнєва Деніза

СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ТАКСОНОМІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

18

 

1.3 Косташ Тетяна Вікторівна, Михалків Алла Анатоліївна

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ

27

 

2. DEMOGRAPHY, ECONOMY, SOCIAL POLICY
2.1 Мишкович Ольга

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЭКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ

50

 

3. ECONOMICS OF INDUSTRIES
3.1 Golubkova Irina, Levinska Tetyana

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ ПОТОКІВ У ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ МОРСЬКОЇ ТОРГІВЛІ

57

 

3.2 Сухоставець А.І.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

65

 

3.3 Юрченко Віктор, Яровий Вадим

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

74

 

4. ECONOMY AND MANAGEMENT OF STATE GRATITUDE
4.1 Абрамова Марина Вадимівна, Слюсаренко Марина Олександрівна

ВАЖЛИВІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ПІД ЧАС ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

82

 

4.2 Васьківський Юрій Петрович, Васьківська Катерина Володимирівна

ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ ЯК КОНСТРУЮВАННЯ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ

91

 

4.3 Денисенко Микола Павлович, Бреус Світлана Василівна

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА РІЗНИХ ІЄРАРХІЧНИХ РІВНЯХ

99

 

4.4 Потетюєва Марина

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІКИ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ НАТО

106

 

4.5 Чизмар Іван

МЕТОДИ АНАЛІЗУ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ТА ОНТОГЕНЕЗУ РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТУ В УКРАЇНІ

115

 

4.6 Шпортюк Наталія

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АПК

130

 

5. ENTERPRISE ECONOMICS AND PRODUCTION MANAGEMENT
5.1 Khoma Iryna

FINANCIAL MODELLING OF AN IMPACT OF INVESTMENT MAINTENANCE ON THE CONDITION AND DIAGNOSTICS OF ECONOMIC PROTECTABILITY OF ENTERPRISES

136

 

5.2 Polova Olena

DIRECTIONS OF ECOLOGIZATION OF OIL AND FAT INDUSTRY ENTERPRISES

147

 

5.3 Voytsekhovska Yuliya, Matviy Ihor

THE ORGANIZATIONAL ASPECTS OF IMPROVING THE ENTERPRISE’S INVESTMENT MANAGEMENT

160

 

5.4 Zaitseva Valentina, Tsviliy Sergiy, Gurova Darya, Korniienko Olga, Mamotenko Darya

POSTCORONAVRUS FORMATION OF TOURIST MICRO-BUSINESS OF THE REGION ON THE BASIS OF ECONOMIC SECURITY

169

 

5.4.1 THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF POSTCORONAVIRUS BUSINESS SPACE IN THE REGIONAL SPHERE OF TOURISM ON THE BASIS OF ECONOMIC SECURITY 169
5.4.2 POSTCORONAVIRUS RECOVERY OF BUSINESS ACTIVITY OF MICRO-ENTERPRISES IN THE HOSPITALITY SECTOR OF THE REGION 177
5.4.3 POST-CORONAVIRUS MARKETING POLICY OF RETAINING LOYAL CONSUMERS OF HOTEL AND RESTAURANT PRODUCT 185
5.4.4 DIRECTIONS AND ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MEANS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF TOURIST MICRO-ENTERPRISES IN THE POST-CORONAVIRUS PERIOD 192
5.5 Sytnyk H., Olesenko I.

METHOD OF ASSESING THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE

203
5.6 Блешмудт Денис

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ

210

 

5.7 Кирчата І.М., Напольських Х.

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ В КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

223

 

5.8 Климчук Марина, Ільїна Тетяна, Поляк Оксана, Борохович Євгеній, Кухарук Анна

КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СТРАТЕГІЯ, РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ

230

 

5.9 Трусова Наталя, Сакун Аліна, Пристемський Олександр

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

236

 

6. FINANCE, PENNILESS AND CREDIT
6.1 Burdonos Lyudmila

РОЛЬ  ВЕНЧУРНОГО  ФІНАНСУВАННЯ  ДЛЯ  РОЗВИТКУ  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

243

 

6.2 Oleynik Olga, Railianova Viktoriia

FORMATION AND ANALYSIS OF PROJECT CASH FLOWS

250

 

6.3 Oleynik Olga, Striuk Yevheniia, Shmanatova Alena, Irchyshyna Maryna

THE GROWTH OF SOCIAL CONFIDENCE IN THE ECONOMIC SPHERE IN CONNECTION WITH THE STATED PANDEMIC SITUATION ALL OVER THE WORLD

258

 

6.4 Виноградня Віта Михайлівна

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

264

 

6.5 Квасницька Раїса, Доценко Інна, Вітюк Людмила

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ В УКРАЇНІ

279

 

7. INNOVATIVE ECONOMY
7.1 Berezovskyi Danylo

RESULT-BASED MANAGEMENT AS THE KEY CONCEPT FOR THE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

286

 

7.2 Farat O.,  Danko T., Yavorska N.

РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ

293

 

7.3 Melnyk Leonid, Dehtyarova Iryna, Matsenko Oleksandr, Kubatko Oleksandr, Kharchenko Mykola

INNOVATIONS AS THE BASIS FOR SOCIO-ECONOMIC TRENDS FORMATION IN THE DIGITAL ECONOMY

300

 

7.4 Коненко Віталіна Володимирівна

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

307

7.5 Ніколаєнко Ірина, Новохацька Ганна

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОЗДРІБНОГО ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

315

 

8. INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
8.1 Мареха Ірина Сергіївна

INTERNATIONAL CORPORATIONS AS A STRONG FORCE FOR ECONOMIC GLOBALIZATION

326

 

8.2 Гусенко Ольга

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЄС

334

 

8.3 Михайленко Ольга, Краснікова Наталія

РОЗВИТОК СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

352

 

9. MANAGEMENT
9.1 Prokudin Georgii, Chupaylenko Oleksii, Kozlov Arkadii

NEW TECHNOLOGIES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN CUSTOMS AUTHORITIES

421

 

9.2 Shuienkin Volodymyr, Zakusylo Petro, Kharchenko Vasyl, Kozachuk Vyacheslav, Havrych Hryhorii

THE DETERMINATION METHOD OF REQUIRED MODERNIZATION LEVEL OF PRODUCTION’S TECHNICAL MEANS AT AN ENTERPRISE

429

 

9.3 Voronina Alevtyna

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

437

 

9.4 Іваницька О.М., Ткачова Н.М., Казанська О.О

МАРКЕТИНГ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДУ

445

 

9.5 Живко Зінаїда Богданівна, Родченко Світлана Сергіївна, Руда Ірина Ігорівна, Боруцька Юлія Зіновіївна, Бойко Олеся Теодозіївна

ТИПОЛОГІЯ ШАХРАЙСТВА У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ: СУТНІСТЬ, УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ

453

 

10. MECHANISMS OF REGULATION OF THE ECONOMY
10.1 Iukhno Alona

NORMATIVE MONETARY VALUATION OF INDUSTRIAL LANDS UNDER INFLUENCE OF LOCATION FACTORS

468

 

10.2 Волківська Алла, Семенюк Тамара, Борис Василь

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІТЕГРАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

476

 

11. MICRO AND MACRO ECONOMY
11.1 Чечетова Н.Ф., Чечетова-Терашвілі Т.М., Лелюк Н.Є.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

552

 

12. THEORY AND HISTORY
12.1 Бойко Тарас, Рой Валентин, Сахненко Олена, Марчишинець Ольга

ТИМБІЛДИНГ ЯК ОДИН ІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА

565

 

REFERENCES 571