Theoretical and practical research in law/Теоретичні та практичні дослідження в галузі юриспруденції (Юридичні науки)

International Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Юридичні науки.

Theoretical and practical research in law/Теоретичні та практичні дослідження в галузі юриспруденції (Юридичні науки)


Інформаційний лист


Прийом матеріалів до 14 червня (включно).


Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 23 червня 2021 року (включно).


Видавництво сполучених штатів Америки - Primedia eLaunch LLC

(приклад наших робіт з Primedia eLaunch LLC)


Індексація в Crossref


Організаційний внесок складає 80 грн. за сторінку тексту.


Міжнародний ISBN - 978-1-63848-666-4


Запропоновані розділи:

- Administrative law, Administrative process - Адміністративне право, Адміністративний процес
- The civil process - Цивільний процес
- Civil law - Громадянське право
- Criminology - Кримінологія
- Business Law - Підприємницьке право
- Theory and History of State and Law - Теорія й історія держави та права
- Labor Law, Social Security Law - Трудове право, Право соціального забезпечення
- Criminal and criminal - executive law - Кримінальне і кримінально - виконавче право
- The criminal process - Кримінальний процес
- Finance law - Фінансове право
- Philosophy - Філософія
Scroll Up