Traditional medicine and pharmacology. Achievements, innovations, and alternatives/Традиційна медицина і фармакологія. Досягнення, інновації та альтернативи (Медичні науки)

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Traditional medicine and pharmacology. Аchievements, innovations, and alternatives: collective monograph Gryshchenko V., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021.  327 р. Available at :
DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.MED.II
URL: https://isg-konf.com.

Завантажити монографію Traditional medicine and pharmacology. Achievements, innovations, and alternatives

 

TABLE OF CONTENTS

1. BIOLOGY
1.1 Gryshchenko Victoria

CORRECTING EFFECTIVENESS OF MILK PHOSPHOLIPIDES BY CALVES ENTEROPATНOLOGY

10

 

1.2 Kurbatova I., Zakharenko M., Chepil L., Polyakovksiy V.

PROCESSES OF OXIDATIVE PHOSPHORYLATION IN TISSUES WITH ACTIONS OF XENOBIOTICS

20

 

1.3 Більчук Валентина, Хмельникова Людмила, Слєсарчук Владлена

ВПЛИВ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ВМІСТ ФОТОСИНТЕЗУЮЧИХ ПІГМЕНТІВ В ЛИСТКАХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН

43

 

2. CLINICAL MEDICINE
2.1 Chukhrienko Neonilla, Vasylevska Iryna

MENTAL HEALTH CARE FOR FAMILY PHYSICIANS MANAGEMENT OF MENTAL DISORDERS

50

 

2.2 Iaremenko Oleg, Koliadenko Daria

CLINICAL PHENOTYPES OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS WITH REGARD TO AGE AT DISEASE ONSET

56

 

2.3 Rusnak Ilona, Suthar Aastha, Akentyev Serhij, Kulachek Veronika, Kulachek Yaroslav

CONNECTION BETWEEN DIET RICH IN ANIMAL FAT AND INFLAMMATORY BOWEL DISEASES

62

 

2.4 Zaliavska Olena

CONNECTIVE TISSUE METABOLISM INDEXES OF PATIENTS WITH REACTIVE ARTHRITIS AND PYELONEPHRITIS

68

 

2.5 Бабінцева Л.Ю., Видиборець С.В., Горяінова Н.В.

МЕХАНІЗМИ ОСТЕОЛІЗИСУ ТА ГІПЕРКАЛЬЦИЕМІЇ У ХВОРИХ НА В-КЛІТИННІ ХРОНІЧНІ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

75

 

2.6 Жернов Олександр, Козинець Георгій, Жернов Андрій, Шендрик Владислав, Фейта Олег

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГЛИБОКИХ ТЕРМІЧНИХ ТА ТРАВМАТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

86

 

2.6.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 86
2.6.2 ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ КИСТІ ТА ДИСТАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ 88
2.6.2.1 КЛАПТІ КИСТІ 88
2.6.2.1.1 V-Y – КЛАПОТЬ КОВЗАННЯ 89
2.6.2.1.2 КЛАПОТЬ ДІЛЯНКИ ТЕНАРА 90
2.6.2.1.3 ПЕРЕХРЕСНИЙ КЛАПОТЬ (CROSS-FLAP) 92
2.6.2.1.4 ОСТРІВЦЕВИЙ ГОМОДИГІТАЛЬНИЙ КЛАПОТЬ 94
2.6.2.1.5 ОСТРІВЦЕВИЙ НЕЙРОВАСКУЛЯРНИЙ ГЕТЕРОДИГІТАЛЬНИЙ КЛАПОТЬ 95
2.6.2.1.6 КЛАПОТЬ НА 1 ТИЛЬНІЙ МЕТАКАРПАЛЬНІЙ АРТЕРІЇ (1 ТМА) 96
2.6.2.1.7 КЛАПОТЬ НА 2 ТИЛЬНІЙ МЕТАКАРПАЛЬНІЙ АРТЕРІЇ (2 ТМА) 98
2.6.2.2 КЛАПТІ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ 101
2.6.2.2.1 ПРОМЕНЕВИЙ РЕВЕРСНИЙ ШКІРНО-ФАСЦІАЛЬНИЙ КЛАПОТЬ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ 102
2.6.2.2.2 ПЕРФОРАНТНІ КЛАПТІ ПРОМЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ 105
2.6.2.2.3 ПЕРФОРАНТНИЙ КЛАПОТЬ ЛІКТЬОВОЇ АРТЕРІЇ 107
2.6.2.2.4 ЗОВНІШНІЙ ПОДОВЖЕНИЙ КЛАПОТЬ ПЛЕЧА ТА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ 112
2.6.2.3 КЛАПТІ ПАХОВОЇ ДІЛЯНКИ З ОСЬОВИМ КРОВООБІГОМ 115
2.6.2.4 КЛАПТІ З ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ 124
2.6.3 ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ПРОКСИМАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ТА ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА 130
2.6.3.1 ТОРАКОАБДОМІНАЛЬНІ КЛАПТІ НА ТИМЧАСОВІЙ СУДИННІЙ НІЖЦІ 130
2.6.3.1.1 ТОРАКОАБДОМІНАЛЬНИЙ КЛАПОТЬ НА ТИМЧАСОВІЙ СУДИННІЙ НІЖЦІ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД ЗАДНІХ ТА СЕРЕДНІХ МІЖРЕБЕРНИХ ТА ПОПЕРЕКОВИХ ПЕРФОРАНТНИХ СУДИН 131
2.6.3.1.2 ТОРАКОАБДОМІНАЛЬНИЙ КЛАПОТЬ НА ТИМЧАСОВІЙ СУДИННІЙ НІЖЦІ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ПОВЕРХНЕВИХ НАДЧЕРЕВНИХ АРТЕРІЙ 133
2.6.3.1.3 БІЧНИЙ КЛАПОТЬ ГРУДНОЇ КЛІТКИ НА ОСНОВІ ПЕРФОРАНТИХ СУДИН МІЖРЕБЕРНИХ АРТЕРІЙ 135
2.6.4 ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ПЛЕЧА ТА ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА 137
2.6.4.1 КЛАПТ ЗАДНЬОЇ ПОВЕРХНІ ГРУДНОЇ КЛІТКИ 137
2.6.4.1.1 ШКІРНО-ФАСЦІАЛЬНИЙ БІЛЯЛОПАТКОВИЙ КЛАПОТЬ 137
2.6.4.1.2 ШКІРНО-М’ЯЗОВИЙ КЛАПОТЬ З ВКЛЮЧЕННЯМ НАЙШИРШОГО М’ЯЗА СПИНИ 141
2.6.4.1.3 БІЧНИЙ ШКІРНО-ФАСЦІАЛЬНИЙ КЛАПОТЬ ГРУДНОЇ КЛІТКИ 147
2.6.5 АНАЛІЗ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГЛИБОКИМИ ТЕРМІЧНИМИ ТА ТРАВМАТИЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК 150
2.6.5.1 НАЙБЛИЖЧІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 150
2.6.5.2 ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГЛИБОКИМИ ТЕРМІЧНИМИ ТА ТРАВМАТИЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК 152
2.7 Полянська Оксана, Полянський Ігор, Гулага Ольга, Москалюк Інна

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ  ХВОРИХ НА ПЕРИТОНІТ

 

158

3. DISEASES
3.1 Maslovska Liudmyla, Maslovskyi Valentyn, Mezhiievska Iryna, Maslovskyi Yevhenii

ASSESMENT OF RISK FACTORS FOR THE SPREAD OF COVID-19 INFECTION IN THE WORLD

166

 

4. OVERWEIGHT AND OBESITY THE ROLE OF FOOD BEHAVIOUR AND MENTAL FEATURES OF PERSONALITY
4.1 Liudmyla Kiro, Maksim Zak, Chernyshov Oleh

OVERWEIGHT AND OBESITY: THE ROLE OF FOOD BEHAVIOUR AND MENTAL FEATURES OF PERSONALITY

173

 

4.1.1 REVIEW OF LITERATURE 173
4.1.1.1 OVERWEIGHT AND OBESITY ARE A NON-INFECTIOUS MODERN PANDEMIC 173
4.1.1.2 ETIOLOGICAL AND PATHOGENETIC STRUCTURE OF OBESITY 174
4.1.1.3 CLINICAL CRITERIA AND CLASSIFICATION OF OVERWEIGHT AND OBESITY 175
4.1.1.4 THE ROLE OF EATING BEHAVIOR IN THE FORMATION OF OVERWEIGHT AND OBESITY 176
4.1.1.5 THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL CHARACTERISTICS AND THE DEVELOPMENT OF OBESITY 178
4.1.2 MATERIALS AND METHODS OF OWN RESEARCH 179
4.1.2.1 CHARACTERISTICS OF PATIENT GROUPS 179
4.1.2.2 ANTHROPOMETRIC AND PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF DIFFERENT CLINICAL GROUPS 180
4.1.2.3 DEBQ (DUTCH EATING BEHAVIOR QUESTIONNAIRE) PATIENT SURVEY METHODOLOGY 183
4.1.3. RESULTS AND DISCUSSION OF RESEARCH RESULTS 184
4.1.3.1 THE STRUCTURE OF TYPES OF EATING BEHAVIOR IN OVERWEIGHT AND OBESE PATIENTS 184
4.1.3.2 FEATURES OF EATING BEHAVIOR IN OBESE PATIENTS, DEPENDING ON GENDER AND AGE FACTORS 188
5. PHARMACY
5.1 Baranova Inna, Bezpala Yuliia, Breusova Svitlana, Diadiun Tatyana, Zaporоzhska Svitlana

COMMODITY ANALYSIS AND RESEARCH OF PRODUCT RANGE OF THE IRRIGATORS

195

 

5.2 Четвертак Тетяна

ІННОВАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ: ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

206

 

6. PREVENTIVE MEDICINE
6.1 Sudakov Oleg, Muratova Olga, Sudakov Dmitry, Bogacheva Elena, Kretinina Lyudmila

PREVENTIVE MEASURES FOR THE HEALTH-SAVING OF STUDENTS

214

 

6.2 Атаева М.А., Баратова М.С., Жумамуратова Б.С., Хаитов А.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭПИДЕМИЯХ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КАРАНТИНА ПРИ  COVID-19

222

 

6.3 Совтисік Дмитро

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

238

 

6.4 Хоменко Ірина, Івахно Олександра, Першегуба Ярослав, Півень Наталія, Туряниця Соломія

ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

247

 

6.5 Червецова Вероніка, Дмитрів Анастасія, Швед Ольга, Конечна Роксоляна, Лубенець Віра

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ LACTOBACILLUS REUTERI ЯК ПРОБІОТИКА

254

 

6.5.1 ПРОБІОТИКИ ТА ЇХ ПОШИРЕННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ 255
6.5.2 МІКРОБІОТА ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ЛЮДИНИ 257
6.5.3 ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ І ОКРЕМИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ LACTOBACILLUS REUTERI 261
7. THERAPY
7.1 Valentyn Maslovskyi, Iryna Mezhiievska

POSSIBILITIES OF PREDICTING THE COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION WITHOUT ST-SEGMENT ELEVATION BY DIFFERENT LEVELS OF GROWTH STINULATING FACTOR EXPRESSED BY GENE 2 IN PLASMA WITHOUT / AND IN COMBINATION WITH OTHER CLINICAL AND INSTRUMENTAL PARAMETERS

267

 

7.2 Сиропятов Олег, Дзеружинська Наталія, Коршевнюк Дмитро, Марущенко Катерина

СТРАТЕГІЯ ПСИХОТЕРАПІЇ КОМПЛЕКСНОГО ПТСР

277

 

REFERENCES 293