Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities/Теоретичні основи функціонування освіти. Шляхи підвищення ефективності освітянської діяльності (Педагогічні науки)

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities: collective monograph / Baranovska O. – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 674 р.
Available at : DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED. II
URL: https://isg-konf.com.

Завантажити монографію Theoretical foundations of the functioning of Education.
Ways to improve the effectiveness of educational activities

 

TABLE OF CONTENTS

1. EDUCATION
1.1 Baranovska Olena

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

16

 

1.2 Kondratska H., Chepelyuk A., Budynkevych S.

SPORT IN THE PRESENT ERA

24

 

1.3 Lappo Violetta

STRUCTURAL COMPONENTS OF THE PROCESS OF FORMING THE SPIRITUAL VALUES OF STUDENT YOUTH

36

 

1.4 Moskalyova Lyudmyla, Gurova Tatiana

VOLITIONAL OR AUTONOMOUS BEHAVIOR MANAGEMENT: THEORETICAL ASPECTS FOR PEDAGOGICAL PRACTICE

46

 

1.5 Mosyakova Iryna

UPDATING THE IDEAS OF THE REPRESENTATIVES OF THE NEW SCHOOL OF SCIENTIFIC MANAGEMENT TO IMPROVE THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF MULTIDISCIPLINARY INSTITUTIONS OF EXTRACURRICULAR EDUCATION

53

 

1.6 Nozdrova Oksana, Bartienieva Iryna

FEATURES OF FORMATION OF CIVIC COMPETENCIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE SYSTEM OF TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

65

 

1.7 Радченко Олександр, Файдевич Володимир, Андрійчук Юліана, Констанкевич Володимир, Чиж Анатолій

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Й СПОРТУ

75

 

1.8 Чіжова Наталія, Антоненко Інна

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

81

 

2. GENERAL AND PRE-SCHOOL PEDAGOGY
2.1 Ayupova Gulbarshyn, Bolsynbekova Gulnara

ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ОҚЫТУШЫСЫНЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТИПОЛОГИЯЛЫҚ ЖІКТЕУ  ТЕОРИЯЛАРЫ

90

 

2.2 Болсынбекова Гульнара Абылхаковна, Аюпова Гулбаршын Турагуловна

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

103

 

2.3 Демус Яна

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА І ТРЕНЕРА У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СПОРТСМЕНА

115

 

2.4 Самсонова Олена Олександрівна, Чорна Ганна Володимирівна

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

122

 

2.5 Скірко Ганна Захарівна; Чорна Ганна Володимирівна

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНИХ УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

131

 

2.6 Фазан Тетяна, Фазан Василь

ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА – ОСНОВА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ

139

 

2.7 Ходунова Вікторія

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ ФІНЛЯНДІЇ, ШВЕЦІЇ, НОРВЕГІЇ, ДАНІЇ)

148

 

3. HISTORY
3.1 Гребцова Ирэна

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX СТ.

154

 

4. INNOVATION IN EDUCATION
4.1 Akimov Igor, Sergacheva Victoria

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

165

 

4.2 Gulbs Olga, Dekhtyarenko Svetlana, Kuzmina Victoria, Zhuk Elena

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

188

 

4.3 Gurevych Roman, Habriichuk Ludmila, Herasymenko  Nadiia, Opushko Nadiia, Hamska Nelina

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ХХІ СТОЛІТТІ

209

 

4.3.1.1 ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В ХХІ СТОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 209
4.3.1.2 РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 216
4.3.1.3 РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ 226
4.3.1.4 ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НАВИЧОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 237
4.3.1.5 ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 246
4.4 Kovаlevskа Oleksаndrа

ENGLISH AS A LІNGUА FRАNCА IN BUSІNESS CONTEXTS: TEACHING LANGUAGE STRATEGIES

255

 

4.5 Oleynik Olga, Kolesnyk Alla

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ONLINE EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

261

 

4.6 Rumyantseva Elena

IDENTIFICATION OF PHD STUDENTS’ SUBJECT SPECIFIC AND GENERIC COMPETENCES AND THEIR INTEGRATION IN EAP SYLLABUS

268

 

4.6.1 INTRODUCTION 268
4.6.2 METHODS OF THE STUDY 271
4.6.3 RESULTS 272
4.7 Yatsyshyn Nataly

DISTANCE LEARNING IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH FOR LAW STUDENTS: OPTIMISTIC OR SKEPTICAL CHALLENGES

280

 

4.8 Більченко Євгенія

ДІАЛОГО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНА ЛОКАЛЬНІСТЬ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

288

 

4.9 Дуднік Володимир, Тухтарова Тетяна, Дзіговський Михайло

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

307

 

4.10 Есенгабылов И.Ж., Алдабергенова А.О., Исаева Г.Б.

КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

314

 

4.10.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 314
4.10.2 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 320
4.11 Коваль Г.М., Куруц Н.В., Гасинець Я. С., Карбованець О.І.

ВЕБ-КВЕСТИ ЯК ОСНОВА ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ, ІМУНОЛОГІЇ

326

 

4.12 Мельник Олександр

ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИCЦИПЛІН У ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

337

 

4.13 Федотова Олена, Томаз Ірина

ПОНЯТТЯ ПЕРЕВЕРНУТОГО  КЛАСУ. ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД  FLIPPED CLASS

344

 

4.13.1. ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС - БАЗОВА ФОРМА ТЕОРІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 347
4.13.2. ІННОВАЦІЙНІ АКЦЕНТИ FLIPPED CLASS 348
4.13.3. FLIPPED CLASS: ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТАКСОНОМІЇ ВИКЛАДАННЯ, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 349
4.13.3.1 ТАКСОНОМІЯ ОСВІТИ БЕНДЖАМІНА БЛУМА І FLIPPED CLASS 350
4.13.3.2 ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ «ПЕРЕВЕРТАННЯ» ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 352
4.13.3.3 ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ПОДАЧІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 354
4.13.3.3.1 ВАЖЛИВІСТЬ І ПЕРЕВАГА ВІДЕО-ЛЕКЦІЙ У ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ 354
4.13.3.3.2 ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ МЕТОДОМ ПЕРЕВЕРНУТОГО КЛАСУ 355
4.13.4 ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС - ПЕРЕДОВА ФОРМА ОСВІТИ XXI СТОЛІТТЯ 356
4.14 Хмельникова Людмила, Маслак Ганна, Слєсарчук Владлена

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

359

 

4.15 Шиман Олександра

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ЄВРЕЙСЬКОЇ ДІАСПОРИ УКРАЇНИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВУ ЛАНКУ

366

 

5. SOCIAL PEDAGOGY
5.1 Dekusar Ganna, Davydova Natalia

IS PANDEMIC THE EDUCATIONAL SYSTEM COLLAPSE OR AN IMPACT TO OPTIMIZE IT?

376

 

5.2 Мельничук Вікторія Олексіївна

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАЛУЧЕНИХ ДО КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ

383

 

5.3 Назаревич Вікторія В’ячеславівна

СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ РОЗУМІННЯ ОСТРАКІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

394

 

6. THEORY, PRACTICE AND TEACHING METHODS
6.1 Bocheliuk Vitalii, Pozdniakova Olena, Pozdniakova-Kyrbiatieva Ellina, Panov Nikita

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF STUDENTS’ FATIGUE AT THE STAGE OF ADAPTATION TO STUDY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (ON THE EXAMPLE OF APPLICANTS FOR HIGHER EDUCATION SPECIALITY 016 SPECIAL EDUCATION)

402

 

6.2 Dzhezhelei Olha, Diakova Yuliia, Levandovska Hanna

МОВЛЕННЄВА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

419

 

6.3 Ilchenko Olena

FORMATION OF PROSPECTIVE TEACHER PROFESSIONAL MOTIVATION  IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

426

 

6.4 Kotova Olga, Hryhorieva Valentyna, Tatochenko Volodimir, Hniedkova Olga

SOFTWARE PACKAGE MATHLAB IN LINEAR ALGEBRA TEACHING

437

 

6.5 Poleva Ju.

FEATURES OF STUDYING THE DISCIPLINE "BASIS OF ECOLOGY" BY STUDENTS OF BIOTECHNOLOGY

450

 

6.6 Poliakova Juliia, Stepanov Andriy, Lisna Tetiana

SOCIOCULTURAL COMPETENCES AS ESSENTIAL COMPONENTS IN TEACHING ENGLISH

458

 

6.7 Toryanik Lyudmila, Kovalenko Zoya, Chernyshenko Olga

THE METHODOLOGICAL POTENTIAL OF INTERACTIVE APPROACH IN THE CONTEXT OF TEACHING ENGLISH IN PROFICIENCY AT THE UNIVERSITY EDUCATION

468

 

6.8 Івченко Валерія

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ЕКО-ТВОРЧИЙ АУДИТ ЯК БАЗИС ПРОФЕСІЙНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДИЗАЙНУ

475

 

6.9 Андрейко Оксана

ОСОБЛИВОСТІ   МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ МУЗИКАНТА

483

 

6.10 Бабінцева Л.Ю., Видиборець С.В., Горіянова Н.В.

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРАХ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

492

 

6.11 Булавіна Олена Анатоліївна

МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ДИДАКТИКА: ТАКТИКА І СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ/ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ

500

 

6.12 Білозерська Світлана, Мащак Світлана

АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОРІЄНТИРІВ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

513

 

6.13 Гриценко Н.Л., Чалий О.В, Стучинська Н.В.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИКО - ТЕХНІЧНИХ ВІДКРИТТІВ В КУРСІ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

523

 

6.14 Есенғабылов И.Ж., Елепбергенова А.У., Криванкова Л.С., Оразбаева А.А.

КОМПЬЮТЕР – ОҚУШЫНЫҢ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫП-БІЛУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БІР ҚҰРАЛЫ

532

 

6.15 Коваленко Олександр

МОДЕЛЬ ДОДАТКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОГО СУПРОВОДУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

545

 

6.16 Люльченко Вячеслав, Сусло Ларіса, Орлова Ольга

ФОРМУВАННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

554

 

6.17 Панфілов Олександр, Онипченко Павло, Тимошенко Олександр, Марков Андрій, Громико Олег

ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ЛЬОТЧИКІВ

561

 

6.18 Радомська Віолетта

АРТПРОЕКТИ В СИСТЕМІ ДИЗАЙН-ОСВІТИ

569

 

6.19 Самойленко О. М., Євстрат’єв С. В.

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФАХОВИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВІЦІ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ З АГРОНОМІЇ

578

 

6.20 Силюга Людмила, Ковалевич Ірина

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СЮЖЕТНИХ ЗАДАЧ

585

 

6.21 Снігірьова Алісія, Тарасов Анатолій

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАНІ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО НАПРЯМУ

593

 

6.22 Стотика Ірина, Власенко Елеонора, Стотика Олександр

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

608

 

6.23 Удовиченко Ірина

АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ

623

 

REFERENCES 631