XXVII Міжнародна науково-практична конференція “Multidisciplinary academic research and innovation”, 25-28 травня 2021р., Амстердам, Нідерланди


Рекомендована цитата для цієї публікації:

Karunskyi A.,   Voietska O.,   Makarynska A. The tomato shoots in pig breeding // Multidisciplinary academic research and innovation. Abstracts of XXVII International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, Netherlands. 2021. Pp. 28-32.

URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXVII

Завантажити збірник

TABLE OF CONTENTS

ADVERTISING
1. Fedushko Solomia, Kolos Sofia

ВИЯВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОСУВАННЯ В FACEBOOK НА ПРИКЛАДІ БРЕНДУ "MEET THE UKRAINIANS"

23

 

AGRICULTURAL SCIENCES
2. Karunskyi Alexey, Voietska Olena, Makarynska Alla

THE TOMATO SHOOTS IN PIG BREEDING

28

 

3. Poleva Ju.

USE OF ECOLOGICAL-ANALYTICAL MONITORING METHODS IN THE STUDY OF THE AQUACULTURE DISCIPLINE OF ARTIFICIAL WATERS

33

 

4. Воропай Галина Василівна, Молеща Неля Богданівна

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ДОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ В ЗОНІ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

35

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
5. Вишневський Д.С

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

45

 

6. Охтень Іван Олександрович

ВПЛИВ ПОЧАТКОВИХ НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ ФОРМИ НА СТІЙКІСТЬ ТОНКОСТІННИХ СТЕРЖНІВ

47

 

7. Савенко Володимир Іванович, Нестеренко Ірина Сергіївна, Шатрова Інна Анатоліївна, Демидова Олена Олександрівна, Клюєва Вікторія Василівна

ОСНОВА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА-ДІЛОВА ДОСКОНАЛІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ

49

 

8. Султанаев  Кенжебай Туленович, Алшоразов Дидар Маханович

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ НАГРЕВАНИИ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

57

 

9. Султанаев  Кенжебай Туленович, Алшоразов Дидар Маханович

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И ТЕХНОЛОГИЯ ФРИТТОВАННЫХ ГЛАЗУРЕЙ

62

 

BIOLOGICAL SCIENCES
10. Sokolov Timothy, Pet’ko Lyudmila

"NEW LOOK" AND CHRISTIAN DIOR’S ROSES

68

 

11. Pasichnyk Serhii, Kravchuk Kateryna, Suietska Khrystyna, Khodanitska Olena

LIPASES IN THE SEEDS OF OIL CULTURES

83

 

12. Sverdrup Anthony Elias, Frolova Ludmila Leonidovna

BIOINDICATORS OF KABAN LAKES IDENTIFIED BY MARKER GENE 16S RRNA CYANOBACTERIA

85

 

13. Yorkina Nadiia, Cherniak Yevheniia

LICHENOINDICATION ASSESSMENT OF THE STATE OF URBAN ECOSYSTEM OF MELITOPOL

87

 

14. Василенко Катерина Андріївна, Поліщук Валентина Юріївна

ВАКЦИНИ НА ОСНОВІ РНК У ЛІКУВАННІ РАКУ

91

 

15. Рибалка Інна Олександрівна, Вергелес Юрій Ігорович

ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАСАДЖЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД МІСТ ТА СЕЛИЩ УКРАЇНИ

93

 

CHEMICAL SCIENCES
16. Niyazbekova Aktoty Bolatovna, Salimova Dinara Kalilulovna

ELECTROCHEMICAL STUDIES OF MODEL SOLUTIONS OF RESERVOIR WATER IN THE PRESENCE OF PHOSPHATE-CONTAINING INHIBITORS

96

 

17. Tangarikov Normurod Sayitovich, Turabdjanov Sadritdin Mahamatdinovich, Mamadiyorova Shakhnoza Izzatillaevna, Xasilov Ilxam Narmatovich

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ АЦЕТАЛЬДЕГИДА И АЦЕТОНА

102

 

18. Tangarikov Normurod Sayitovich, Turabdjanov Sadritdin Mahamatdinovich, Kadirov Sherzod Mamarasulovich, Jurakulov Muslim Maxsudovich

СИНТЕЗ ПИРИДИНОВ ИЗ ФЕНИЛАЦЕТИЛЕНА И АММИАКА

105

 

19. Tangarikov Normurod Sayitovich, Sayitova Nodira Normurod qizi, Sayitova Shohista Normurod qizi, Sattorova Gulhayo Yusupova

ПИЛЛА ҚУРТИ ЧИКИНДИЛАРИНИНГ УМУМИЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ ВА УЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ СОХАЛАРИ

109

 

20. Левашов Дмитро Вікторович, Старчикова Ірина Леонідівна, Горячий Володимир Дмитрович, Шемчук Леонід Антонович

ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ ЕСТЕРІВ 4-ГІДРОКСИ-2-ОКСО-6-R-ЦИКЛОГЕКСЕН-2-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ

112

 

ECONOMIC SCIENCES
21. Kostyshyn О.

FORECASTING THE DEVELOPMENT OF RURAL CREDIT COOPERATION IN UKRAINE

116

 

22. Kudrin Dmitry, Mohylova Anastasiia

MODERN INTERNET MARKETING TOOLS

119

 

23. Бураков Дмитро Федорович

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ (CAPM)

121

 

24. Василишина Любов Миколаївна

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

126

 

25. Гайдуков М.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

131

 

26. Гладинець Неля Іванівна

ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИХ  ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

133

 

27. Кватернюк Анна Олександрівна

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РОСЛИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ EUROPEAN GREEN DEAL

138

 

28. Король Анна Андріївна

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

141

 

29. Кучмій Ірина Андріївна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЛІГОПОЛІСТИЧНОГО РИНКУ

145

 

30. Майбородюк Каріна Сергіївна

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

149

 

31. Небога Тетяна Василівна, Магац Наталія Сергіївна

КЛАСТЕРИ ЯК «ДРАЙВЕРИ» ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

153

 

32. Ніс Санюліан Сатьяі Володимирович, Бєлова Тетяна Геннадіївна

ОМНІКАНАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ E-COMMERCE

158

 

33. Поліщук Олена Юріївна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

162

 

34. Сакун Аліна, Келлер Юлія

ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

165

 

35. Фокша Кристина Станиславовна

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

168

 

36. Штурма Владислав Сергійович, Романишин Володимир Орестович

СУЧАСНИЙ СТАН ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ

170

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
37. Popovych Nataliia

DECENTRALIZATION IN UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS

173

 

HISTORICAL SCIENCES
38. Kostyleva Svitlana

DISSOLUTION OF PRINTED MEDIA AS AN ELEMENT OF DEMOCRATIZATION OF THE NEWEST UKRAINE (1991–2013)

176

 

39. Kovalskyi Borys

HISTORICAL FEATURES AND PATTERNS OF REVIVAL OF THE UKRAINIAN NATIONAL STATE (1917–1921)

180

 

40. Mykhailiuk Vitalii

UKRAINIAN-CANADIAN COOPERATION: PRIORITIES OF THE XXI CENTURY

184

 

41. Mykhailiuk Vitalii

FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF SOVIET IDEOLOGY AND ITS INFLUENCE ON THE DAILY LIFE OF THE POPULATION OF UKRAINE (1920S)

186

 

42. Піскіжова Владислава Вадимівна

ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ГРЕЦЬКОЇ ІММІГРАЦІЇ НА УКРАЇНСЬКІ ТЕРЕНИ

188

 

LEGAL SCIENCES
43. Анісімова Марина Федорівна

ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ЄС ТА ЙОГО ОБМЕЖЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

192

 

44. Толкачова Ірина Анатоліївна, Птиця Діана Євгеніївна

СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

197

 

45. Бугайчук Костянтин Леонідович

ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

199

 

46. Лук'янчук Наталія Миколаївна

ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

203

 

47. Миткаленна Аліна Юріївна, Скуйбіда Христина Тарасівна, Хатнюк Наталія Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НАДАННЯ ІНЖИРІНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНИ

206

 

48. Повпа Ольга Віталівна

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПОБУТОВОГО ПІДРЯДУ

211

 

49. Підгірний Владислав Вікторович, Савенко Вікторія Петрівна

ОКРЕМІ АСПЕКТИ КВАЛІФІКАЦІЇ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

213

 

50. Туряниця Вікторія Василівна

ВИДИ ЕВТАНАЗІЇ: ПОПОВНЕННЯ ПРАВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ТА СТАН ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ

216

 

51. Чачава Ю.В., Устинова І. П.

ПИТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ

221

 

52. Шевченко Анатолій Євгенійович, Кожевнікова Альона Сергіївна

НОВА ПОЛІТИКА ДЕОКУПАЦІЇ І РЕІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

224

 

53. Elizaveta Porokhovata

THE FOURTH GENERATION OF HUMAN RIGHTS: AN ESSENTIAL CHARACTERISTIC

227

 

MANAGEMENT, MARKETING
54. Mищенко Владимир Акимович, Иноятов Даниер

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

229

 

55. Voronina Alevtyna, Turoboiska-Marhulian Elien, Shtym Oleksandr

WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF MANAGEMENT WORK IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

233

 

56. Артюшенко Олександра Валеріївна, Харченко Тетяна Олександрівна

ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ

237

 

57. Дронова-Вартанян Ірина Валеріївна, Дронов Михайло Євгенович

ПІДГОТОВКА СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МАРКЕТИНГУ

240

 

58. Капітун І. В., Шатровський І. В.

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ

242

 

59. Кузьменко Сергій Володимирович

ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ

249

 

60. Смородінова Маріанна Володимирівна, Теслицький Артем Анатолійович, Канцур Інна Григорівна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

252

 

MEDICAL SCIENCES
61. Lenihevych Anna

RELATIONSHIP BETWEEN GENERALIZED PARODONTITIS AND DIABETES MELLITUS TYPE 2

254

 

62. Kaniura Oleksandr, Skrypnyk Iryna, Krymovskyy Kyryl

FEATURES OF ORTHODONTIC TREATMENT DURING MIXED DENTITION STAGE

256

 

63. Kuchuk Oleh, Hryhoriak Anna, Petrovska Nadiia, Maltseva Liudmyla, Kuchuk Nataliia

KÉRATITE HERPÉTIQUE ET CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DE SON ÉVOLUTION CLINIQUE

258

 

64. Liabakh Andrii, Kucher Ivan

COMPARATIVE EVALUATION OF AOFAS, AAOS –FAM AND OMAS SCALES IN ANKLE SURGERY

261

 

65. Rushay Anatoliy, Skiba Vladimir, Lisaichuk Yury, Martinchuk Alexander, Baida Maxim

ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ В ПОРАЖЕННОМ СЕГМЕНТЕ У БОЛЬНЫХ С НЕСРАЩЕНИЯМИ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

264

 

66. Slonetskyi B., Tutchenko M., Kotsiubenko V., Besedinsky M., Verbytskyi I.

FEATURES OF THE COURSE OF HERNIOPLASTY IN PATIENTS WHO UNDERWENT SURGERY FOR INCARCERATED INGUINAL HERNIAS

270

 

67. Али-Заде Сухроб Гаффарович, Холматов Пулат Кадырович, Мирзокандова Амонсултон Куботбековна

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

273

 

68. Геворгян София Аветиковна , Тесленко Ольга Александровна

ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

276

 

69. Друпп Юрій Григорович, Слюсарев Олексій Аркадієвич, Ракша-Слюсарева Олена, Никонюк Тетяна Робертівна, Ковалюк Тетяна Володимирівна

ВПЛИВ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ ГОМЕОСТАЗУ БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ОВАРІАЛЬНІЙ НЕДОСТАТОСТІ

280

 

70. Кравчук Інна Валеріївна, Курташ Наталія Ярославівна, Ласитчук Оксана Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ З ПРОЯВАМИ ГРЗ, ГРИПУ

285

 

71. Маринчина І. М., Трач О. М.

ПРЕЕКЛАМПСІЯ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА В СУЧАСНОМУ АКУШЕРСТВІ

288

 

72. Орос Михайло Михайлович, Жупан Ангеліна-Юлія Євгенівна

СОН ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ЯКИЙ ВЗАЄМОВПЛИВ?

292

 

73. Рейзвих Ольга Эдуардовна, Сухомейло Даниил Александрович, Липатова Илона Тарасовна, Сухомейло Ксения Александровна

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 12-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

297

 

74. Речкіна Олена Олександрівна, Стриж Віра Олександрівна, Руденко Сергій Миколайович

ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БРОНХОДИЛЯТАЦІЙНИХ ПРОБ З РІЗНИМИ БРОНХОЛІТИКАМИ У ПІДЛІТКІВ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ

302

 

75. Салимов Джамшед Сайдахмадович, Али-Заде Сухроб Гаффарович, Холматов Пулат Кадырович, Умари Али Рахмон

СПАЕЧНАЯ ТОНКОКИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ

305

 

76. Слинько Євген Ігоревич, Деркач Юрій Володимирович, Проценко Володимир Вікторович, Солоніцин Євген Олексійович, Коноваленко Володимир Федорович

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХОРДОМИ КРИЖІВ

308

 

77. Совтисік Дмитро Дмитрович, Мамонов Андрій Сергійович, Скорейко Марина Василівна

ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАННОСТІ ШКОЛЯРІВ

310

 

78. Сулейменов Ерлан Мельсович

АНАЛИЗ МОНОПОЛИЙ НА РЫНКЕ МЕДУСЛУГ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

314

 

79. Сулим Юрій Васильович, Петришин Ольга Андріївна

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ МЕТРОНІДАЗОЛУ У ЛІКУВАННІ ПАРОДОНТИТІВ

323

 

80. Тесленко Ольга Александровна, Шарашидзе Ангелина Георгиевна

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ И ДИСФАГИЕЙ

326

 

81. Удод Олександр Анатолійович, Костенко Роман Сергійович

ДОСЛІДЖЕННЯ РУЙНІВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ВКЛАДОК

335

 

82. Цитовський Максим Наумович

МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ БУДОВИ СТІНКИ АОРТИ ТА ЛАНОК ЇЇ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА В НОРМІ І НА РАННІХ ТЕРМІНАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

338

 

83. Чабан Татьяна Владимировна, Бочаров Вячеслав Михайлович, Тюпа Владимир Владимирович, Кузьмина Александра Владимировна

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ COVID – 19

343

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
84. Непомнящий Олександр Васильович, Бичіхін Юрій Ігорович, Сєрий Олег Анатолійович, Юденко Оксана Вадимівна

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ-ЗВ’ЯКІВЦІВ 1 КУРСУ ВВНЗ

347

 

85. Cамойленко Олена Валентинівна, Єщенко Георгій Леонідович

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛАТИНСЬКА МОВА» В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

355

 

86. Otarova Togzhan Nyshanbekovna

DIGITAL EDUCATION: A MATRIX OF OPPORTUNITIES

359

 

87. Shkriba Yulia, Salyuk Maryana

LOCAL HISTORY APPROACH DURING THE STUDYING THE SUBJECT «GEOGRAPHY» AT SCHOOL

362

 

88. Zaika Liudmyla, Roman Tymoshenko

BASIC PRINCIPLES OF USING SIMULATION TECHNOLOGY IN SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION OF MILITARY SPECIALISTS

365

 

89. Амангелдин Айбек Амангелдіұлы

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ

368

 

90. Артеменко А.І.

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

375

 

91. Березіна Світлана Борисівна, Конотопець Владислава Євгенівна, Грибанова Ліана Олександрівна, Рейтерович Андрій Сергійович

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ІННОВАЦІЯ В ПЕДАГОГІЦІ

378

 

92. Білан Наталія Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ ЗВО

383

 

93. Валентин Лукіянчук

ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ

386

 

94. Вінник Тетяна Олександрівна, Золотопуп Наталія Миколаївна

ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ Я У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

391

 

95. Вінник Тетяна Олександрівна, Максімова Катерина Василівна

УМОВИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

399

 

96. Вінник Тетяна Олександрівна, Янчук Вікторія Олександрівна

РОЗВИТОК РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ НИМИ КАЗОК ТА ФАНТАСТИЧНИХ ІСТОРІЙ

408

 

97. Гаврило Олена Іллівна

ПЕДАГОГИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ВЗІРЕЦЬ ЕКОЛОГОДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЛЯ ДІТЕЙ

414

 

98. Данилюк Вікторія Олегівна

КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ»

416

 

99. Ерсултанова Гульнур Серикбаевна

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

420

 

100. Колікова Тетяна Георгіївна, Печкурова Лариса Віталіївна

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

429

 

101. Лехніцька Світлана Іванівна, Дубовенко Зоя Олексіівна

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗІ  СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМЦЯМИ  НА МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

433

 

102. Личман Анастасія Сергіївна

ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ З ПРИРОДОЮ

437

 

103. Машкіна Людмила

ПЕДАГОГІКА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

442

 

104. Мироненко Ірина Анатоліївна, Баюрко Наталія Василівна, Левчук Н. В., Нікітченко Л. О.

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

448

 

105. Мозолев Олександр Михайлович

КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

453

 

106. Мілевська Олена Павлівна

СПЕЦИФІКА ЗАСВОЄННЯ ДІЄСЛІВНОЇ СЕМАНТИКИ  ДІТЬМИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

459

 

107. Олефір Аліна Павлівна

ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ ДОТИЧНІ ДО АВТЕНТИЧНОГО МУЛЬФІЛЬМУ  «COCO»

464

 

108. Смаковський Юрій Васильович

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

466

 

109. Тодорова Валентина Георгіївна, Танклевський Гліб Юрійович

УДОСКОНАЛЕННЯ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ

469

 

110. Тодорова Валентина Георгіївна, Ярош Яна Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ

474

 

111. Храмова Ольга Юрьевна, Лубышев Евгений Александрович

КОРРЕЛЯЦИЯ СДАЧИ НАСЕЛЕНИЕМ НОРМ ВФСК ГТО И ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

479

 

112. Чайка Олена Вікторівна, Циба Анастасія Андріївна

ВЕБ-КВЕСТ ЯК СУЧАСНА ТА ПРОДУКТИВНА ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У ВНЗ

488

 

113. Шостак Уляна Выкторівна

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

490

 

114. Шулигіна Раїса Андріївна

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР

494

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
115. Alizade Aliye Umran Ali Aga

THE ROLE OF THE WORD IN THE POEM OF NIZAMI “SEVEN BEAUTIES”

498

 

116. Bykova Anna

SATYRA W POWIEŚCI DWANAŚCIE KRZESEŁ ILFA I PETROWA

503

 

117. Loshchynova Inna

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

508

 

118. Romaniuk Oleksandra

EFFECT OF FEMALE VERBAL BEHAVIOUR ON FIRST IMPRESSION OUTCOME: BINARY LOGIT MODEL

510

 

119. Sokol Mariana, Petryshyna Olga, Horenko Iryna

CONCEPTUAL METAPHORA AS THE WAY OF TRANSMITTING NEW ASSOCIATIVE AND FIGURATIVE CONNECTIONS AND ITS TRADITIONAL ACTUALIZATION

513

 

120. Tryfоnоva Yrina

AGE AND CRITICAL PERIOD HYPOTHESIS

515

 

121. Кандюк-Лебідь Світлана Володимирівна

СИСТЕМА ПЕРСОНАЖІВ ТА ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ МЕМУАРНОГО ТЕКСТУ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

518

 

122. Карипбаев Ж.Т.

АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ ӘДЕБИ КАНОНҒА АЙНАЛУ МӘСЕЛЕСІ

522

 

123. Костецька Зоряна Андріївна, Покровська Ірина Леонідівна

КЛІШЕ ТА СТАЛІ ВИРАЗИ МОВИ ДОКУМЕНТІВ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

527

 

124. Кравцова Юлия Валентиновна

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

530

 

125. Поліщук Анжеліна Володимирівна, Доценко Єлизавета Андріївна

ВИКОРИСТАННЯ ГРАМАТИЧНИХ І ЛЕКСИЧНИХ ЗАМІН ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ІНФІНІТИВНОГО ЗВОРОТУ «СКЛАДНИЙ ПІДМЕТ» В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

536

 

126. Сєрякова Ірина Іванівна

НЕВЕРБАЛЬНИЙ СЕМІОЗИС  У ДИСКУРСІ

539

 

127. Царик Олександра В’ячеславівна, Маковецька-Гудзь Юлія Анатоліївна

АРХАЇЗМИ, ІСТОРИЗМИ ТА НЕОЛОГІЗМИ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ

542

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
128. Лисакова Ірина

РЕКОНСТРУКЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ В РУСЛІ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ: ФІЛОСОФСЬКО-АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

546

 

129. Пернебек Қазыбекби Әмзебекұлы

«САХИХ ХАДИС ҚАБЫЛДАУДА ҒАЛЫМДАРДЫҢ ҚОЙҒАН ШАРТТАРЫ»

551

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
130. Holotiuk Pavlo

2 AXES ROTATION DEFINED BY CORRESPONDING AXES

555

 

POLITICAL SCIENCE
131. Vaja Shubitidze, Otar Davitashvili, Edisher Japharidze

PUTIN’S RUSSIA: A THIRDLY BACK TURNED TO THE WEST

557

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
132. Єременко Лариса В’ячеславівна

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ МАЛОЇ ГРУПИ

561

 

133. Babiak Olha

FEATURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

566

 

134. Великий Віктор Миколайович

СТАВЛЕННЯ ДО ПОТЕРПІЛОГО ВІД ЗЛОЧИНУ  ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА  ПРОБЛЕМА

569

 

135. Козира Петро Володимирович

ЗМІНА ОБСТАНОВКИ – ЯК ОДИН ІЗ АТРИБУТІВ БОРОТЬБИ З ЗАЛЕЖНІСТЮ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ

572

 

136. Корж Лариса Богданівна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАНЬ, СПРИЙНЯТТЯ ТА ПАМ’ЯТІ ДІТЕЙ ПРО БОЛЮЧІ  МЕДИЧНІ ПРОЦЕДУРИ

574

 

137. Лопаєва Олена Миколаївна, Бойко Олена Іванівна

ПСИХОЛОГИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ СПІВРОБІТНТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

579

 

138. Мирошник Олена Георгіївна

СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ ТА ВНУТРІШНЬОГРУПОВА КОНФЛІКТІСТЬ У НАВЧАЛЬНИХ ГРУПАХ

582

 

139. Перепелиця Анна Володимирівна

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ

586

 

140. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ

588

 

141. Серга Татьяна Алексеевна, Иванченко Виолетта Игоревна

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ АДДИКЦИИ

591

 

142. Стахова Ольга Олександрівна, Суха Катерина Віталіївна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї

598

 

SOCIOLOGICAL SCIENCES
143. Zakharov Daniel, Martovitsky Vitaly

CONSEQUENCES OF ENHANCED VIRTUALIZATION UNDER QUARANTINE

601

 

TECHNICAL SCIENCES
144. Худоба Б.П.

АНАЛІЗ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ

605

 

145. Kolomyi A.

INFORMATION SYSTEM FOR DETERMINATION OF EARLY SYMPTOMS OF DEMENTIA BASE ON NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS

607

 

146. Bekish I.

MULTIPLE METHOD FOR SELECTION OF FRICTIONAL MATERIALS FOR BRAKE FRICTION PAIRS

610

 

147. Beziazyka Anastasiia, Makohonov Dmytro, Voloshyn Kyryl, Markin Oleksandr, Kryvenko Mykola

MODERN WAVE ENERGY CONVERTERS

613

 

148. Karpushyn Serhii, Skrynnik Ivan, Volodymyr Panteleenko, Roman Krol, Chervonoshtan Andrii

CHANGEABLE WORK EQUIPMENT FOR SNOW CLEANING FOR CONDITIONS OF FARMS OF UKRAINE

616

 

149. Kiknadze Mzia, Petriashvili Lily, Zhvania Taliko, Davd Kapanadze

INTRODUCTION AND USING OF BIG DATA PROCESSING ALGORITHM

622

 

150. Kortiak Yelyzaveta, Martovitsky Vitaly

GAMIFICATION IN SOFTWARE ENGINEERING

624

 

151. Markijan Durkot

DEVELOPING SIMPLE SOFTWARE FOR AUDIO EDITING

629

 

152. Miroshnikov Vitaly

SOLUTION OF THE SECOND MAIN PROBLEM THEORY OF ELASTICITY FOR A LAYER WITH A CYLINDRICAL ELASTIC INCLUSION

634

 

153. Mryhlotska Diana

INFORMATION SYSTEM OF HUMAN EMOTIONS RECOGNITION

639

 

154. Tvoroshenko Iryna, Andrieieva Anastasiia

DEVELOPMENT OF WEB APPLICATIONS FOR REMOTE LEARNING OF ENGLISH

645

 

155. Tvoroshenko Iryna, Babochkin Oleh

OBJECT IDENTIFICATION METHOD BASED ON IMAGE KEYPOINT DESCRIPTORS

652

 

156. Tytarenko Stepan, Nazarov Oleksii

ROAD QUALITY CONTROL AUTOMATION

659

 

157. Vikhrak Marta

INFORMATION SYSTEM FOR DETECTING ANOMALIES OF THE UPPER EXTREMITY ON X-RAY

665

 

158. Баранчук Олександра Олександрівна, Власюк Ганна Григорівна, Попович Павло Васильович

СИСТЕМА АРХІВУВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ

671

 

159. Богдан Анастасія Сергіївна, Лаптєв Сергій Олександрович, Лаптєва Тєтяна Олександрович, Кітура Олег Володимирович

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТЕЙ, ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА

674

 

160. Білюк Іван Сергійович, Савченко Олег Валерійович, Бугрім Леонід Іванович, Гаврилов Сергій Олексійович, Кириченко Олександр Сергійович

ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ТАХОГЕНЕРАТОРА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

680

 

161. Влощинський Віталій Олександрович

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ МУЗИЧНОГО ЖАНРУ АУДІО ФАЙЛУ

684

 

162. Вілюра Степан Степанович

ГЕНЕРУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ  РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ

691

 

163. Герасименко Ірина Миколаївна, Соловйова Олена Олександрівна, Пронь Світлана Віталіївна

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

694

 

164. Данилян Анатолий Григорьевич

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП В АСПЕКТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

698

 

165. Дудников Владимир

ДРЕНАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА РАКЕТЫ

702

 

166. Дудніков Володимир

СТАН ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ В СВІТІ І УКРАЇНІ

706

 

167. Дудніков Володимир

ОГЛЯД МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ КРУТНИХ МОМЕНТІВ

710

 

168. Дудніков Володимир

КОНСТРУКЦІЇ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КРУТНОГО МОМЕНТУ

716

 

169. Дудніков Володимир

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КРУТНОГО МОМЕНТУ НА ВАЛАХ ДІЮЧИХ ПРОМИСЛОВИХ ВІТРОУСТАНОВОК З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

724

 

170. Краснолуцький Петро Петрович

ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛОПАТЕВОЇ МІШАЛКИ МЕТАНТЕНКА

734

 

171. Кіш Віктор Вікторович

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ

742

 

172. Мойсеєнко Олена Володимирівна, Мойсеєнко Микола Іванович

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ HS- І FE2+- ІНТОКСИКАЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ НА ОСНОВІ МЕРЕЖІ БАЙЄСА

745

 

173. Ния Вахтанговна Натбиладзе, Хатуна Михаиловна Амколадзе, Константин Гиоргевич Тагаури

ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА НА ТОЧНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

753

 

174. Пальніков Олексій Олександрович

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО КОМПАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОМАГНІТНОГО ДАТЧИКУ

759

 

175. Темырканова Эльвира Кадылбековна, Гармашова Юлия Михайловна, Палкина Павлина Николаевна

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИССЛЕДУЕМОГО УСТРОЙСТВА В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ MULTISIM

764

 

176. Темырканова Эльвира Кадылбековна, Саурамбекова Асия Бахытжақызы

ОБЗОР И ОБУЧЕНИЕ СЕТИ YOLO ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

773

 

177. Темырканова Эльвира Кадылбековна, Лесбек Ләззат Бекболатқызы

МҰНАЙ ҰҢҒЫМАЛАРЫНДАҒЫ МҰНАЙ ПАРАМЕТРЛЕРІН ЦИФРЛАНДЫРУ

779

 

178. Темырканова Эльвира Кадылбековна, Абитева Кызгалдак Рахметовна

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ДЛЯ НАГРЕВА НЕФТИ В НЕФТЕСКВАЖИНАХ

785

 

179. Чарнота Софія Любомирівна

СЕГМЕНТАЦІЯ РЕШІТКИ ПЕРЕДНЬОГО ПЛАНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНО ЗГЕНЕРОВАНОГО ДАТАСЕТУ

789

 

180. Шилов Дмитро Юрійович

РОЗРОБКА АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ  ОБ'ЄКТІВ

799

 

TOURISM
181. Редько Вікторія, Литвиченко Кристина

АНАЛІЗ ІНФРАСТРУКТУРИ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

804

 

182. Родінова Наталія, Айрапетян Гоар

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ МУЗЕЇВ

809

 

183. Стеба Анастасія Анатоліївна, Кравченко Олександра Анатоліївна

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ТУРИЗМ

816

 

184. Степанова Тетяна

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ У ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ХАРЧУВАННІ В ОБ’ЄКТАХ ГОСТИННОСТІ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

818

 

185. Терещук Наталія Василівна

ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ В РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

821

 

VETERINARY SCIENCES
186. Вакулик Вячеслав Владимирович, Масликов Сергей Николаевич

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ…  ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА САДОВСКОГО

825

 

187. Зоценко Володимир Миколайович, Антіпов Анатолій Анатолійович, Островський Денис Миколайович, Андрійчук Андрій Віталійович

ІМУНОБІОТИКИ – НОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ НЕОНАТАЛЬНОЇ ДІАРЕЇ У ТЕЛЯТ

828

 

188. Смоленкова О.В., Суворова В.Н., Федорова Е.Ю.

АКТИВНОСТЬ АТФАЗ ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ ОВЕЦ

833