XXVI Міжнародна науково-практична конференція “Topical issues of practice and science”, 18-21 травня 2021р., Лондон, Об’єднане Королівство


Рекомендована цитата для цієї публікації:

Dudar I., Lytvyn O., Bomba M., Dudar O., Коrpita H. Kniazha is perspective variety of potato // Topical issues of practice and science. Abstracts of XXVI International Scientific and Practical Conference. Varna, Bulgaria. 2021. Pp. 23-24.

URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXVI

Завантажити збірник

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Dudar Ivan, Lytvyn Olha, Bomba Margarita, Dudar Olha, Коrpita Hanna

KNIAZHA IS PERSPECTIVE VARIETY OF POTATO

23

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
2. Вишневський Д.С.

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ: РІВНІ ЗАСТОСУВАННЯ

25

 

3. Ескермесов Жандос Елеукенович, Дуйсембаев Ислам, Асылбеков Арман Шайыкбекович, Успанова Ботагоз Болатовна

ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАДАҒЫ ИІЛУ БЕРІКТІГІ ЖОҒАРЫ БОЛАТ ФИБРОБЕТОНЫ

27

 

4. Ескермесов Жандос Елеукенович, Дуйсембаев Ислам, Асылбеков Арман Шайыкбекович, Успанова Ботагоз Болатовна

ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАДАҒЫ ИІЛУ БЕРІКТІГІ ЖОҒАРЫ БОЛАТ ФИБРОБЕТОНЫ

31

 

5. Котова Ольга Павлівна

ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ КРУПНОГО МІСТА

35

 

6. Саньков Петро Миколайович, Журбенко Валерія Миколаївна

КОМПЛЕКСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ НА БАЗІ ТЕОРІЇ РЕЗОНАНСУ

40

 

7. Фомина Инна Петровна

ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ БЕТОННОЙ КОЛОННЫ

44

 

ART
8. Волик Наталія Володимирівна

КАЗКОТВОРЧІСТЬ ТА ГРА ЯК ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ З УЧНЯМИ-ПОЧАТКІВЦЯМИ В ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ

46

 

9. Овчаренко Наталія

РОБОТА НАД ВОКАЛЬНИМ РЕПЕРТУАРОМ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

49

 

BIOLOGICAL SCIENCES
10. Андрєєв Володимир Анатолійович

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ УТИЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

52

 

11. Калиниченко Ірина Олександрівна, Щапова Аліна Юріївна

СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 15-17 РОКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

60

 

12. Палієнко Ольга Адольфівна, Єрічева Тамара Юріївна

ВПЛИВ ГІПОДИНАМІЇ ЯК ФАКТОРА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОРГАНІЗМ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

66

 

13. Тарусова Наталя, Салько Дмитро

ВІДЕОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ

75

 

CHEMICAL SCIENCES
14. Virych Sviatoslav, Shved Mykola

MODERNIZATION OF THE HEAT EXCHANGER IN THE SCHEME OF PRODUCTION OF SUSPENSION POLYSTYRENE

81

 

15. Левашов Дмитро Вікторович, Черних Валентин Петрович, Шемчук Людмила Михайлівна, Шемчук Леонід Антонович

ЕСТЕРИ 4-ГІДРОКСИ-2-ОКСО-6-R-ЦИКЛОГЕКСЕН-2-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ: НОВІ БІЛДІНГ-БЛОКИ ДЛЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕАКЦІЙ

83

 

ECONOMIC SCIENCES
16. Catherine Grynjo, Yaroslav Drozdovskyy

ECONOMIC DIPLOMACY AS A POLITICAL AND ECONOMIC CATEGORY

87

 

17. Iurchenko Marina, Klymenko Tetiana

THE METHOD FOR EVALUATING UNKNOWN PARAMETERS IN A MODEL WITH A STOCHASTIC TREND

91

 

18. Malinoshevska Kateryna

LAND REFORM AS A DIRECTION OF STRATEGY CONSTRUCTION

94

 

19. Mukhambetova Zamira, Kulsharbekova Gulmira

FINANCIAL MANAGEMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

96

 

20. Атаманчук З.А., Цибрій Л.О.

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

103

 

21. Блінов Юрій Сергійович, Фатальчук Андрій Віталійович, Корчинський Володимир Васильович

МЕТОДИКА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ

107

 

22. Гармаш Андрій Олегович, Бєлова Тетяна Геннадіївна

СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІТ-КОМПАНІЙ

115

 

23. Касым Ирина Руслановна

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКСА

118

 

24. Климчук Марина Миколаївна, Титок Вікторія Вікторівна, Поляк Оксана Петрівна

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ЦИФРОВІЗАЦІЯ, ФІНАНСУВАННЯ, ІННОВАЦІЇ

120

 

25. Синиця Володимир Андрійович, Щербак Валерія Геннадіївна

ПІДПРИЄМНИЦТВО В СФЕРІ КУЛЬТУРИ

124

 

26. Тукіла Каріна Леонідівна, Тарасенко Лілія Олександрівна

ПИТАННЯ НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ЗА НАЯВНОСТІ НЕПОКРИТИХ ЗБИТКІВ

127

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
27. Butkaliuk Kateryna, Bulycheva Tamara, Hryniuk Tatyana

PROSPECTS OF CROSS-BORDER COOPERATION AND COMPETITIVENESS OF REGIONS OF UKRAINE

131

 

28. Popovych Nataliia

QUEST ROOMS AND POSSIBILITIES OF THEIR USAGE IN THE TEACHING OF GEOGRAPHY

135

 

29. Herasymchuk Yulia, Pet’ko Lyudmila

ENGLISH ROMANTIC POETS JOHN KEATS AND PERCY BYSSHE SHELLEY IN ROME AND THE LEGENDARY MOVIE "ROMAN HOLIDAY"

138

 

GEOLOGICAL SCIENCES
30. Tuzyak Yaryna

CONCEPTUAL AND THEORETICAL MODEL OF NATURAL MUSEUMS IN THE PARADIGM OF MODERN EDUCATION

150

 

HISTORICAL SCIENCES
31. Нашивочніков Олександр Олександрович, Покотило Олексій Іванович

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВМС ЗС УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

154

 

32. Mykhailiuk Vitalii

ON ENVIRONMENTAL SAFETY ISSUES IN UKRAINIAN AGRICULTURE

157

 

33. Mykhailiuk Vitalii, Mykhailiuk  Elena

PECULIARITIES OF GENDER RELATIONS IN UKRAINE IN 1945 - THE BEGINNING OF THE 1990S

159

 

34. Ігнатоля Мирослав Мирославович

СЛОВАЦЬКО-УГОРСЬКИЙ КОНФЛІКТ В БЕРЕЗНІ 1939 Р.: ПОЛІТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

161

 

35. Візітів Юлія Миколаївна, Сєвєрова Ольга Владиславівна

ДО ІСТОРІЇ КРАЄЗНАВЧОГО STEAM-ПРОЕКТУ «ЛЯЛЬКА-МОТАНКА» - «РОДОВІД»

164

 

36. Довгалець Оксана Михайлівна

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПАРТІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАДІ

168

 

37. Козлов Ігор, Слєпченко Владислав, Демочко Ганна

«ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ»: ЗАРОДЖЕННЯ ТА ПЕРШІ КРОКИ

173

 

LEGAL SCIENCES
38. Бережницька Галина Іванівна, Оліщук Петро Олегович

ОРЕНДА ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ ЇХНІХ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ

175

 

39. Каспаров Євгеній Сергійович

ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

178

 

40. Січковська Інна Віталіївна, Соколовський Вадим Юрійович

ЗНАЧЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК С(Р)Д ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

180

 

41. Федосенко Наталія Анатоліївна

ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

183

 

42. Guyvan Petro

THE IMPORTANCE OF GOOD FAITH FOR THE ANCIENT HOLDERSHIP OF ANOTHER'S RIGHT

186

 

43. Ігнатченко Ірина Георгіївна

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

193

 

44. Гавронський С. В, Новицька О. Г., Ялдак А. Б.

ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПОРЯДОК ТА ПІДСЛІДНІСТЬ

201

 

45. Гордієнко Д. Р.

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

208

 

46. Гришко Вікторія Іванівна, Перепелиця Катерина Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПРАВОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ОСОБАМ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

210

 

47. Одолінська Дарина Анатоліївна

ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ В НАТУРІ

214

 

48. Парамоненко Карина Сергіївна

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МЕЖІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО РЕАЛІЙ УКРАЇНИ

219

 

49. Слобоженко Іветта Русланівна

КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

222

 

50. Троцька В. М.

СТРОКИ ЧИННОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ ВИКОНАВЦІВ І ВИРОБНИКІВ ФОНОГРАМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА УКРАЇНИ

227

 

51. Хатнюк Наталія Сергіївна, Левицька Анастасія Андріївна, Чередничок Анастасія Сергіївна

КРИПТОВАЛЮТА, ЯК ОБ’ЄКТ МАЙНОВИХ ПРАВ

233

 

MANAGEMENT, MARKETING
52. Моложникова Вікторія Володимирівна, Могилова Анастасія Юріївна

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

236

 

53. Dykan Olena, Mkrtychyan Dmytro, Krykhtina Yuliia, Glushenko Tatiana

SEQUENCE OF FORMATION OF THE TERRITORIAL COMMUNITY’S SOCIAL CAPITAL

239

 

54. Rybko Natalia, Tkachuk Lyudmyla

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AS A DETERMINING FACTOR IN THE SUCCESS OF THE ENTERPRISE

243

 

55. Shaposhnikova Olena

INNOVATIVE INVESTMENTS IN UKRAINE: TYPES, SOURCES, AREAS OF ACTIVITY, DEVELOPMENT PROBLEMS

247

 

56. Ведькал Микита Сергійович

«АНАЛІЗ РИНКУ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ»

250

 

57. Волківська Алла Миколаївна, Осовська Галина Володимирівна

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

257

 

58. Дудзяк О.А., Прокопов Дмитро Віталійович

СУЧАСНИЙ СТАН АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

263

 

59. Косенко Аліса Володимирівна, Мельников Олександр Федорович, Минко Петро Євгенович

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

267

 

60. Костюк Людмила, Назімов Ілля, Плотнікова Марія, Ramanauskas Julius

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

274

 

61. Толпежнікова Тетяна Георгіївна, Маліч Людмила Анатоліївна, Шишман Дар’я

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РИТЕЙЛУ, ЯК СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

280

 

MEDICAL SCIENCES
62. Kuchuk Oleh Petrovich, Tymkiv Andrii Yaroslavovich, Krupiak Viktoriia Olexandrivna

PECULIARITY OF EYE INJURY IN BUKOVINA

287

 

63. Орос Михайло Михайлович, Жупан Ангеліна-Юлія Євгенівна

ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЯКІСТЬ СНУ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

290

 

64. Ivanenko Marina, Nakonechna Svitlana

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНОЇ ПРОТОЧНОЇ ЦИТОМЕТРІЇ У МЕДИЦИНІ І БІОЛОГІЇ

295

 

65. Kireyev Igor, Zhabotynska Natаliia

STRATEGY FOR PROVIDING MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH LONG COVID

298

 

66. Liabakh Andrii, Kucher Ivan

DOES THE DISTAL TIBIOFIBULAR STABILIZATION AFFECT THE FUNCTIONAL OUTCOME OF ANKLE FRACTURES?

300

 

67. Osukhovska Olena, Kovalenko Natalya

FEATURES OF DEPRESSIVE SYMPTOMS IN INTERNALLY DISPLACED PERSONS

303

 

68. Pushko Oleksandr, Lytvynenko Nataliia

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL RECOVERY OF MOTOR DISORDERS AFTER CEREBRAL HEMISPHERIC ISCHEMIC STROKE UNDER THE INFLUENCE OF ACTIVE REHABILITATION IN THE TREATMENT REGIME

306

 

69. Slonetskyi B., Tutchenko M., Kotsiubenko V., Besedinsky M., Verbytskyi I.

MORPHO-FUNCTIONAL FEATURES OF DIRECT RHEOINTESTINOGRAPHY TO ASSESS DECOMPENSATED ENTEROPATHY

309

 

70. Stakhova Alina, Kondratiuk Vitalii

FEATURES OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND RESISTANT HYPERTENSION

312

 

71. Zaripov Nurali Abdurakibovich

NEW OPPORTUNITIES FOR OBJECTIFICATION OF EARLY COGNITIVE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE ON THE EXAMPLE OF THE TEST "RECOGNITION OF VISUAL-SPATIAL STIMULI (SRM)"

314

 

72. Басюга Ірина Омелянівна, Пахаренко Людмила Володимирівна, Куса Олена Михайлівна

МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

320

 

73. Демецька Олександра Віталіївна, Еджибія Оксана Миколаївна, Буранова Яна Юріївна

ПРЕДИКТОРИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

322

 

74. Коваль Г. М., Карбованець О. І., Андраш Коваль, Бонка О. В.

РОЛЬ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ В ГЕНЕЗІ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ

325

 

75. Куліш Тетяна Сергіївна

«ПРОБЛЕМИ ПЕРЕПОВНЕНИХ СМІТТЄВИХ БАКІВ З ПОБУТОВИМ СМІТТЯМ  ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

331

 

76. Проценко Володимир Вікторович, Бур’янов Олександр Анатолійович, Абудейх Удай, Солоніцин Євген Олексійович, Коноваленко Володимир Федорович

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ БІОАКТИВНОГО СКЛА В ОНКООРТОПЕДІЇ

337

 

77. Пугач Марина Миколаївна, Колесник Варвара Петрівна, Герасимова Олена Вікторівна, Коханець Аліна Миколаївна

НЕОНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ: ВІД ІСТОРІЇ ДО СЬОГОДЕННЯ

340

 

78. Самойленко Ірина Григорівна, Донець Микита Миколайович, Кривошеєва Віра Вікторівна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТ У ДІТЕЙ НА ТЛІ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ

342

 

79. Чабан Татьяна Владимировна, Кузьмина Александра Владимировна, Тюпа Владимир Влодимирович, Бочаров Вячеслав Михайлович

РОЛЬ ФАКТОРА ФОН ВИЛЛЕБРАНДА В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ СOVID – 19 – АССОЦИИРОВАННОЙ КОАГУЛОПАТИИ

345

 

80. Чабан Татьяна Владимировна, Бочаров Вячеслав Михайлович, Тюпа Владимир Владимирович, Кузьмина Александра Владимировна

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ – COVID-19

349

 

81. Чабан Тетяна Володимирівна, Тюпа Володимир Володимирович, Бочаров Вячеслав Михайлович, Кузьміна Олександра Володимирівна

РОЛЬ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ У МЕХАНІЗМАХ РОЗВИТКУ ЗАПАЛЕННЯ

354

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
82. Bohatu S.I.

PECULIARITIES OF TEACHING PHARMACEUTICAL BOTANY TO STUDENTS OF THE PHARMACEUTICAL FACULTY DURING THE PANDEMIC PERIOD

357

 

83. Kryvko Mаryna

CULTURAL AWARENESS AND EXPRESSION COMPETENCE AS KEY COMPETENCE IN EDUCATIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION

360

 

84. Sierykh Larisa

CHARACTERISTICS OF THE LEVELS OF INTERACTION OF GENERAL SECONDARY AND OUT-OF-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS IN THE AESTHETIC EDUCATION OF TEENAGERS

363

 

85. Sopieva Bayan Abduzhaparovna, Nusupalieva Dariga Kamysbekovna

FLIPPED APPROACH IS THE KEY TO INCREASING THE STUDENT’S MOTIVATION FOR LEARNING LANGUAGE

368

 

86. Zhygzhytova Liudmyla, Kovalenko Olha

INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

371

 

87. Іонова Ірина Миколаївна, Шутько Юлія Олександрівна

СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

373

 

88. Андрейко Світлана Станіславівна, Біланова Лариса Павлівна, Мартиненко Наталія Володимирівна

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

380

 

89. Артеменко Любов Іванівна

КОГНІТИВНИЙ НАПРЯМ У НАВЧАННІ СИНТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

384

 

90. Балла Людмила Володимирівна

ВИХОВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

386

 

91. Белан Тетяна Григорівна, Духно Катерина Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

389

 

92. Богяну Катерина Олександрівна

ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

394

 

93. Буряк Анастасія Вікторівна, Волинець Юлія Олександрівна

ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ УЯВЛЕНЬ ПРО КІЛЬКІСТЬ У ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ

398

 

94. Вінник Тетяна Олександрівна, Пілецька Ірина Сергіївна

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

402

 

95. Вінник Тетяна Олександрівна, Липко Ірина Анатоліївна

ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

410

 

96. Галицька Наталя Євгенівна

РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (1958 – 1993 РР. ХХ СТОЛІТТЯ)

418

 

97. Гончарук Віталій Володимирович, Гончарук Валентина Анатоліївна, Гончарук Наталія Віталіївна

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ  ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

421

 

98. Дубовенко Зоя Олексіівна, Лехніцька Світлана Іванівна, Волкова Ганна Віталіївна, Антоненко  Антоніна Володимирівна

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА СТАРШИХ КУРСАХ

426

 

99. Задерій Ілона

ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ОСВІТНІЙ ІНСТРУМЕНТ

429

 

100. Калініченко Надія Андріївна

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

434

 

101. Козырева Ирина Николаевна

ИНТУИТИВНОЕ ПОНИМАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

440

 

102. Красильников Арсентий Александрович

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

443

 

103. Ракітянська Людмила Миколаївна

SOFT SKILLS – ІННОВАЦІЯ СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

453

 

104. Рогачко-Островська Марина Станіславівна

ВІД ТВОРЧОГО ВИХОВАТЕЛЯ – ДО ТВОРЧОГО ВИХОВАНЦЯ

456

 

105. Самойленко  Тетяна Іванівна, Тимофеєва Віталія Олегівна

ДУБЛІНСЬКІ ДЕСКРИПТОРИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА

459

 

106. Тайтелиева Лаура Рахатована, Абдирашитова Васила Усманжановна, Еркебай Сымбат Нұрғалиқызы, Исмаил Гүлім Жақанқызы

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ АРТТЕРАПИЯ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ  ҰСАҚ САУСАҚ МОТОРИКАСЫН ДАМЫТУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

464

 

107. Татаринова Галия Шаукенбаевна, Жалмуханова Айдана Талантовна, Карасаева Жанна Бекбулатовна

РАЗРАБОТКА ИГР ПО БИОЛОГИИ

472

 

108. Татаринова Галия Шаукенбаевна, Карасаева Жанна Бекбулатовна, Кунакбаев Амантай Сарсенович, Отарова Назгуль Ильясовна

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

477

 

109. Тодорова Валентина Георгіївна, Хамутинська Олена Валеріївна

ЗНАЧЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНІЙ АКРОБАТИЦІ

482

 

110. Тодорова Валентина Георгіївна, Куракіна Аліна Миколаївна

РОЗВИТОК УЯВИ У ДІТЕЙ 6-8 РОКІВ В ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО- РИТМІЧНОГО ВИХОВАННЯ

486

 

111. Хмара Марина Анатоліївна

ШКІЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 В ПОЛЬЩІ У 2020-2021 РОКАХ

491

 

112. Шамуратова Жадыра Газезовна

РОЛЛАН СЕЙСЕНБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЗАМАН, ҚОҒАМ, ҰЛТ БОЛАШАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ.

495

 

113. Юденко Оксана Вадимівна, Крушинська Наталія Миколаївна, Непомнящий Олександр Васильович, Білоус Аліна Сергіївна

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ НАСЛІДКАМИ БОЙОВОЇ ТРАВМИ В СИСТЕМІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

500

 

PHARMACEUTICAL SCIENCES
114. Mayez Chreiteh, Herasymova Iryna, Yarnykh Tetyana

RELEVANCE OF NIFEDIPINE AS A PHARMACEUTICAL SUBSTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF DOSAGE FORMS

508

 

115. Palagina N. 1, Mishchenko O. 2

CEREBROPROTECTIVE ACTIVITY OF A NEW DERIVATIVE OF 4-AMINOBUTANOIC ACID ON THE MODEL OF EXPERIMENTAL ISCHEMIA IN RATS

512

 

116. Бородіна Наталія Валеріївна, Зіналієва Ліана Анварівна, Шаріф-Халіфі Ісмаіл, Ельхаліді Іліасс

ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ЛІПОФІЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ SALIX Х BLANDA ANDERSSON. РОДИНИ ВЕРБОВІ SALICACEAE MIRB

514

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
117. Mintsys Ella Yevgeniivna, Mintis Iulia Borysivna

DIMINUTIVES FROM THE PRESPECTIVE OF SPEECH ACT THEORY: QESITIVES

519

 

118. Комарницька Оксана Іванівна, Катеринчук Іван Степанович, Балендр Андрій Васильович

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

524

 

119. Махсетов Камалбай Юсупбайұлы

ТӘПСІРДЕГІ ЖАЛҒАН ХАДИСТЕР

531

 

120. Горохова Ірина Володимирівна, Гаврилюк Інга Андріївна

DISCOURSIVE FUNCTIONS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE MODERN BRITISH NEWSPAPER DISCOURSE

535

 

121. Abdullina Nargiz Kasymkereevna, Trusheva Akkenzhe Turimbetovna

NEOLOGISMS IN THE LIFE OF MODERN SOCIETY

538

 

122. Baranov Sviatoslav

THE LITERARY HERITAGE OF GABRIEL GARCIA MARQUEZ IN THE CONTEXT OF SLAVIC TRANSLATIONS

542

 

123. Dede Yuliia

MITIGATION VS NEGATIVE POLITENESS IN ENGLISH FICTIONAL DISCOURSE

551

 

124. Kozub Liubov

POLITICAL CORRECTNESS IN MODERN ENGLISH MEDIA

556

 

125. Pelypas O., Irchyshyna M.

ORGANIZATION OF DISTANCE FOREIGN LANGUAGE LEARNING COURSES

558

 

126. Абильмажинова Балдырған Жоламановна, Ибрайханова Акмарал Коныровна

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТҰРАҚТЫ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

560

 

127. Джолчибекова Куляндам Жумагуловна, Вон Екатерина Ильинична

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕРМИНА И ТЕРМИНОСИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

567

 

128. Махсетов Камалбай Юсупбайұлы

ТӘПСІРДЕГІ ЖАЛҒАН ХАДИСТЕР

572

 

129. Мельниченко Галина Володимирівна

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ДИДАКТИЧНОГО ДИСКУРСУ В УМОВАХ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СПЕЦІАЛЬНОСТІ

576

 

130. Мирошниченко Марія Іванівна

ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОМУНІКАТИВНОГО ЕТИКЕТУ В ЛИСТУВАННІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

580

 

131. Прокопович Лідія Сигізмундівна

КОЛІРНИЙ КОМПОНЕНТ ЗОЛОТИЙ, СРІБНИЙ У СТРУКТУРІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ ЛІНИ КОСТЕНКО

583

 

132. Рахимбаева Гаухар Кинаятовна, Шамуратова Жадыра Газезовна

РОЛЛАН СЕЙСЕНБАЕВТЫҢ «НАМЫС» ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ РУХ МӘСЕЛЕСІ

586

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
133. Муканбетжанов Турым Аканович

«ИСЛАМИ БАНКТЕРДЕГІ МУДАРАБА ЖҮЙЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ»

591

 

134. Сатешова Ақбілек Мұхтарқызы

ИСЛАМДАҒЫ САУДА-САТТЫҚТЫҢ ОРНЫ

596

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
135. Vdovych Andriy

INFLUENCE OF MECHANICAL STRESSES AND ELECTRIC FIELD ON DIELECTRIC PROPERTIES OF RBHSO4 FERROELECTRIC

600

 

136. Рустам Явкачович Расулов, Ислом Араббоевич Муминов, Намунахон Иномжон кизи Нисолмухамметова, Мавзур Кучкаров,мНурилло Кодиров

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУЗОННЫХ ТРЕХ ФОТОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ В INSB

608

 

POLITICAL SCIENCE
137. Prykhnenko Maksym

IDENTITY POLITICS AND THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT

614

 

138. Vaja Shubitidze, Otar Davitashvili, Edisher Japharidze

EUROPEAN INTEGRATION AS COMPLEX PROCESS

617

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
139. Чудна Ольга

КОГНІТИВНА СФЕРА ТА ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА НЕЇ

622

 

140. Кічук Антоніна Валеріївна

ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНОГО І ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ

625

 

141. Козира Петро Володимирович

ДОСВІД (ТЕРМІН) ВЖИВАННЯ – ЯК РОЗДОРІЖЖЯ У ЖИТТЄВОМУ ШЛЯХУ УЗАЛЕЖНЕНОГО

631

 

142. Мартинова Ганна Андріївна

ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ПРИЧИНИ  ПІДЛІТКОВОГО САМОГУБСТВА

633

 

143. Перепелиця Анна Володимирівна

ТРИВОЖНІСТЬ, ЯК ПРОЯВ ЕМОЦІЙНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

636

 

144. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

639

 

145. Стахова Ольга Олександрівна, Кончаківська Марія Сергіївна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

644

 

SOCIOLOGICAL SCIENCES
146. Бейсенова Жанар Жумагазиновна

МАТРИЦА ИСХОДНЫХ БАЛЛОВ ИСПЫТУЕМЫХ

647

 

147. Чернуха Олександр Васильович, Сорокина Софія Павлівна

ОСНОВНІ СТРАХИ УКРАЇНЦІВ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19: АНАЛІЗ СОЦМЕРЕЖ

653

 

TECHNICAL SCIENCES
148. Aкжигит Каламкас Жамбыловна

К ВОПРОCУ КЛACCИФИКAЦИИ ЧРЕЗВЫЧAЙНЫХ CИТУAЦИЙ В ВУЗЕ

656

 

149. Datsenko Ivan, Mykhailova Alona, Skorobahatko Taras, Vinogradov Stanislav, Kirpichnikov Yurii

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF SYNTHESIS OF ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL SYSTEMS OF PRODUCTION QUALITY MANAGEMENT MEANS OF CIVIL PROTECTION

658

 

150. Kosiv Yurii

RESEARCH ON THE MATTERS OF INTERNET, ONLINE STORES AND MESSENGERS IN UKRAINE

661

 

151. Miroshnikov Vitaly

INVESTIGATION OF THE STRESS STATE OF A RIGIDLY FIXED LAYER WITH A CYLINDRICAL CAVITY AT STRESSES SET ON THE CAVITY

664

 

152. Polyvanov Yehor, Karpenko Sergiy, Sytnyk Kateryna, Kondratiuk Nataliia

NEW TYPES OF SPECIALIZED DRINKS BASED ON MICROALGAE

668

 

153. Prachyk Viktor, Palona Viktoriia, Liashenko Olena

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR MITIGATION AND ELIMINATION THE CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS IN UKRAINE

671

 

154. Tvoroshenko Iryna, Koriakin Ihor

ANALYSIS OF METHODS FOR DETECTING AND CLASSIFYING THE LIKENESS OF HUMAN FEATURES

674

 

155. Tvoroshenko Iryna, Temchur Karyna

FEATURES OF SOFTWARE APPLICATION DEVELOPMENT FOR FOOD RECOGNITION USING DEEP MACHINE LEARNING METHODS

680

 

156. Tvoroshenko Iryna, Kukharchuk Vasyl

CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF APPLICATIONS FOR RECOGNITION OF FACES IN THE IMAGE AND FRAMES OF VIDEO CAPTURES

685

 

157. Vita Halysh, Inna Trus, Anton Vozovych, Volodymyr Horianoi

W APPROACH IN WASTEWATER TREATMENT

691

 

158. Voietska Olena, Bordun Tetiana, Iegorov Bogdan

FEATURES OF TECHNOLOGICAL PROCESSES  OF THE PRODUCTION OF PET FOOD

694

 

159. Асенов Диас Нуртаевич, Темырканова Эльвира Кадылбековна

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ

699

 

160. Баранчук Олександра Олександрівна, Власюк Ганна Григорівна, Попович Павло Васильович

ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ АРХІВУВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА НОВИННОМУ ТЕЛЕКАНАЛІ

707

 

161. Безрученко Олексій Юрійович

ОПТИМІЗАЦІЯ WCDMA ЗА ДОПОМОГОЮ ПОКРОКОВОГО ПІДХІДУ

709

 

162. Брусенцов Георгій

АНАЛІЗ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ ВИГРАШУ У ОНЛАЙН ІГРАХ

712

 

163. Вишневський Дмитро Олегович, Вишневська Ольга Дмитрівна

НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУДНОПЛАВНОЇ ГАЛУЗІ

718

 

164. Гаврилюк Мирослав Андрійович

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОПЕРАТОРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ТАБЛИЦЯМИ ШУЛЬТЕ

723

 

165. Каргабаева Динара Тлектесовна, Әбдіқапар Динара Әлімжанқызы, Дулатбаева Салтанат Шадиярбековна

ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫН ҚҰРУДА 1С:КӘСІПОРЫН БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

726

 

166. Петрова Роксана Вадимовна, Медовая Катерина Григорьевна, Семисошенко Константин Сергеевич

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»

731

 

167. Потапенко Микола Валентинович, Лещій Романа Михайлівна, Рамш Василь Юрійович

АНАЛІЗ СТАНУ НАДІЙНОСТІ ПОТОКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК

735

 

168. Рамазанов Берик Бакытжанулы, Жумагулов Жандос Боранбаевич, Макатова Жанаркуль Малибековна, Оралбаев Сарсембек Жуматаевич, Сапарбаев Ержигит Тажибекович

ЖЫЛЫТҚЫШ ҚАЗАННЫҢ АҚПАРАТТЫҚ МОДЕЛІН ТҰРҒЫЗУ ПРИНЦИПТЕРІ

738

 

169. Сабырханова Л.Ш1., Сабырханова Г.Ш2.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИE ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТEХНОЛОГИЙ В ОБУЧEНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: ПEРСПEКТИВЫ УЧАЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА КОРEННЫХ НАРОДОВ

746

 

170. Савченко Олег Валерійович, Фоменко Андрій Миколайович, Шарейко Дмитро Юрійович, Бугрім Леонід Іванович, Гаврилов Сергій Олексійович

БЛОК ЖИВЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

753

 

171. Сидорчук Богдан Петрович

ПРО ЗАДАЧУ МОДЕЛЮВАННЯ СПІРАЛЬНОГО КОМПРЕСОРА

756

 

172. Стрельбіцький Віктор Васильович

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ    КВАДРОКОПТЕРІВ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОРТАЛЬНИХ КРАНІВ

760

 

173. Хачіров Едаурд Федорович, Сєліванов Костянтин Олександрович

МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ ФЕМТОСТІЛЬНИКІВ У СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 4G

762

 

174. Хмеленко Євгеній Вадимович, Єрукаєв Андрій Віталійович, Цюцюра Микола Ігорович

ІСТОРІЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ JAVASCRIPT

765

 

175. Цюцюра Микола Ігорович, Єрукаєв Андрій Віталійович, Загребельний Вадим Андрійович, Черчук Максим Петрович

НЕВЗАЄМОЗАМІННІ ТОКЕНИ В РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

768

 

176. Цюцюра Светлана Владимировна, Ерукаев Андрей Витальевич, Iонiчев Михайло Олександрович, Булава Роман Юрійович

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ КОШТІВ

771

 

177. Чежимбаева Катипа Сламбаевна, Букеева Самал Тургановна

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ АБОНЕНТСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ IPTV

774

 

178. Човнюк Юрій Васильович, Москвітіна Анна Сергіївна, Шишина Марія Олексіївна

АНАЛІЗ ТЕПЛОВОЛОГООБМІНУ У НЕОДНОРІДНИХ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛАХ ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕННІ КОРОТКИХ ІМПУЛЬСІВ ТЕПЛОТИ

779

 

179. Шаповал Владимир Григорьевич, Роенко Анатолий Николаевич, Скобенко Александр Васильевич

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАССИВНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ГРУНТА

786

 

TOURISM
180. Галасюк Світлана Сергіївна, Філюк Валерія Вікторівна

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ

790

 

181. Мозолев Олександр Михайлович

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ СЕРЕД МОЛОДІ УКРАЇНИ

795

 

VETERINARY SCIENCES
182. Kirkimbaeva Zhumagul Slyambekovna, Maulanov Amangeldy Zamanovich, Kuzembekova Gulnur Berikovna, Sarybaeva Dinara Amangeldievna, Zholdasbekova Asel Erkinbekovna

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN PIG PASTEURELLOSIS

798

 

183. Pavlov Oleksandr, Martovitsky Vitaly

OFF-FARM VETERINARIANS

804

 

184. Клименко Богдан Вячеславович, Корейба Людмила Володимирівна, Рябоконь Віталій Миколайович, Роман Лілія Григорівна

ПОШИРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МАСТИТІВ У КОРІВ В УМОВАХ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

808

 

185. Мауланов Амангельды Заманович, Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, Нургожаева Гулсин Макенбаевна, Кузембекова Гулнур Бериковна, Жылкайдар Арман Жетписбаевич

ОСОБЕННОСТИ ПАТОМОРФОЛОГИИ ОСТРОГО КЕТОЗА МОЛОЧНЫХ КОРОВ В ТОО «БАЙСЕРКЕ» АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

812

 

186. Мауланов Амангельды Заманович, Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, Бияшев Биржан Қадырович, Кузембекова Гулнур Бериковна, Шаяхмет Ерсұлтан Бақытұлы

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ПАТОЛОГИИ КОБЫЛ ПРИ РИНОПНЕВМОНИИ

816

 

187. Смоленкова О.В., Шевелева А.В., Федорова Е.Ю.

ДИНАМИКА АТФАЗНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОКА КОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ЛАКТАЦИИ

821

 

188. Тєрьохіна Анастасія Вадимівна, Скляров Павло Миколайович

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ КОРІВ З ВЕСТИБУЛО-ВАГІНІТАМИ

826