Theoretical foundations of pedagogy and education

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph / Hritchenko T., Loiuk O., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 994 р. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.III

URL: https://isg-konf.com/theoretical-foundations-of-pedagogy-and-education/.

Завантажити монографію

 

TABLE OF CONTENTS

1. CORRECTIONAL PEDAGOGY
1.1 Жантикеев С. К., Бекбосынова Ж.С., Идрисова Л.С.,Исмаил О.Р.

ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

15

 

2. EDUCATION
2.1 Hritchenko Tetiana, Loiuk Oksana

FORMATION AND DEVELOPMENT OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN'S SCIENTIFIC CONCEPTS ON THE LESSONS OF THE INTEGRATED COURSE "I EXPLORE THE WORLD"

29

 

2.2 Kadenko Dmytro

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

45

 

2.3 Ohrimenko Zorina, Voronina Hanna

CAREER GUIDANCE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN UKRAINE: DEVELOPMENT, CHALLENGES AND SOLUTIONS

56

 

2.4 Грузевич Тетяна, Мірошніченко Валентина

УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИХОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

66

 

2.5 Котова Анна, Савченко Наталя, Сердюк Вікторія, Шамаєва Юлія, Бєляєва Оксана

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

76

 

2.6 Кучерова Ольга

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КАНАДІ

90

 

2.7 Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна

ТВОРЧО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

105

 

2.8 Терлецька Юліана

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД

139

 

2.9 Терлецька Юліана

ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

173

 

3. GENERAL AND PRE-SCHOOL PEDAGOGY
3.1 Boryn Halyna

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ МИСТЕЦЬКО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ СПІВПРАЦІ З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ

205

 

3.2 Horopakha Nataliia, Ivanova Nataliia

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

227

 

3.3 Salii Volodymyr, Storonska Nataliia

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

237

 

3.4 Гура Олександр, Зубцова Юлія

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ЯК СУБ’ЄКТ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

247

 

4. INNOVATION IN EDUCATION
4.1 Gurtova Tatiana, Ponomarev Sergіy, Osinchuk Volodymyr, Nezgoda Svetlana, Bulatov Oleksandr

MODERNIZATION OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL APPROACHES IN TRAINING OF PERSONNEL FROM PHYSICAL CULTURE ON THE BASIS OF ACADEMIC MOBILITY

263

 

4.2 Kolyukh Olga

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ ДОМЕ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

270

 

4.3 Polska Iryna, Konovalova Iryna

MODERN HIGHER MUSICOLOGICAL EDUCATION (PHD) IN UKRAINE: TRADITIONS AND INNOVATIONS

291

 

4.4 Кириченко Микола, Oстрянська Олена, Сіданіч Ірина

РОЗБУДОВА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СИСТЕМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

299

 

4.5 Кифенко Анна, Голян Христина, Вовк Сергій

КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА

317

 

4.6 Косінська Наталя

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНО-ОБРАЗНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

328

 

4.7 Радіонова Людмила, Козирєва Наталія

ІННОВАЦІЙНО-ВИПЕРЕДЖАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

342

 

4.8 Сакун Аліна, Сакун Інна

РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ У РАМКАХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ШКОЛИ ТА УНІВЕРСИТЕТУ

393

 

4.9 Семенишина Ірина

ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ – ЦЕ ОСНОВНИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗВО

400

 

4.10 Совкова Тетяна

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

408

 

4.10.1 ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 408
4.10.2 ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ 413
4.10.3 СПЕЦИФІКА ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДУ CASE-STUDY ПРИ НАВЧАННІ ФІЗИКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО 415
4.10.4 ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ АСОЦІАТИВНОГО НАВЧАННЯ 419
4.10.5 ТЕХНОЛОГІЇ МЕНТАЛЬНИХ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ КАРТ 428
4.10.6 ВІРТУАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО РОЛЬ І МІСЦЕ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ 437
4.10.7 ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ (FLIPPED LEARNING) 442
4.11 Сук Олена, Холодова Ольга, Ярмак Тетяна

АКАДЕМІЧНА ЕТИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЦІННІСТЬ ОСВІТИ

446

 

4.12 Шинкаренко В’ячеслав, Майданенко Світлана, Тарабасова Любов, Швидун Людмила, Кульбач Лариса

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬОЇ МОБІЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

453

 

5. PHILOLOGY AND LINGUISTICS
5.1 Barantsova Irina, Milko Natalia, Denisenko Nadia , Yurchenko Olexander

LANGUAGE AS THE MANIFESTATION OF CULTURE

460

 

5.2 Topbaşoğlu Eray Keziban

RUS DİLİ DİZGESİNDE ÖZNE (ПОДЛЕЖАЮЩЕЕ) VE EYLEMCİ (СУБЬЕКТ) MODELLERİ

467

 

5.3 Yakushko Kateryna

THE DEVELOPMENT OF FUTURE AGROBIOLOGISTS’ FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE SKILLS

475

 

5.4 Кравець Катерина

КРЕОЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У СФЕРІ КОСМЕТОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЯПОНСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

539

 

5.5 Миронюк Ліна

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СПІВІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЙ Л. КОСТЕНКО)

546

 

6. PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
6.1 Bashavets Natalia

THE CHALLANGE OF IMPROVING THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PROGRAM "PHYSICAL CULTURE AND SPORTS" OF PERSONS OF THE SECOND (MASTER'S) LEVEL OF HIGHER EDUCATION IN SPECIALTY 017 PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

553

 

6.2 Horlov Anatolii

ДІАГНОСТИКА АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЮНАКІВ-СПРИНТЕРІВ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ПІДГОТОВЧИХ ПЕРІОДАХ РІЧНОГО ЦИКЛУ ТРЕНУВАННЯ НА ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

590

 

6.2.1.1 ДИНАМІКА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ ВІДНОВНИХ МІКРОЦИКЛІВ ПІДГОТОВЧИХ ПЕРІОДІВ У ЮНАКІВ-СПРИНТЕРІВ 14-15 РОКІВ 592
6.2.1.1.2 ЗМІНИ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РУХОВІЙ ФУНКЦІЇ У ЮНАКІВ-СПРИНТЕРІВ МОЛОДШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ 497
6.2.1.1.3 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЮНАКІВ-СПРИНТЕРІВ УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ГРУПИ 3-4 РОКУ НАВЧАННЯ 601
6.2.1.2 ПОКАЗНИКИ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ І ЇХ ДИНАМІКА В ПРОЦЕСІ ВІДНОВНИХ МІКРОЦИКЛІВ ПІДГОТОВЧИХ ПЕРІОДІВ ЮНИХ БІГУНІВ НА КОРОТКІ ДИСТАНЦІЇ 16-17 РОКІВ 603
6.2.1.2.1 ЗМІНИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ЮНАКІВ-СПРИНТЕРІВ СТАРШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ 604
6.2.1.2.2 ЗМІНИ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ЮНАКІВ-СПРИНТЕРІВ 16-17 РОКІВ 607
6.2.1.2.3 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЮНАКІВ-СПРИНТЕРІВ ГРУПИ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 610
6.3 Zakhozhai Zoreslava

SPORT DEVELOPMENT IN EASTERN GALICIA (THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY –BEGINNING OF THE XX CENTURY)

618

 

6.4 Романів Людмила, Ольга Пішак

ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ

626

 

6.5 Хань Чжаньлянь

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧІТЕЛІВ СПОРТИВНИХ ДІСЦИПЛІН В КНР

640

 

7. SOCIAL PEDAGOGY
7.1 Куруч Анна, Посохов Віталій

РОЛЬ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ У ВЕТЕРАНСЬКИХ ЦЕНТРАХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕІНТЕГРАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ

652

 

7.2 Парфанович Іванна

ОБ'ЄКТИВНІ ТА СУБ'ЄКТИВНІ РИЗИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРЯННЯ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

659

 

8. THEORY, PRACTICE AND TEACHING METHODS
8.1 Bolotnikova Anastasiia, Zaitseva Galina, Pushkarova Yaroslava

APPLICATION OF MODERN TEACHING METHODS IN DISTANCE EDUCATION

666

 

8.2 Honcharuk Valentyna, Lopushan Tetiana

MORAL AND ETHICAL IMPERATIVES OF FAMILY EDUCATION OF UKRAINIANS IN THE WORKS OF UKRAINIAN WRITERS OF THE LATE XIX - EARLY XX CENTURY

681

 

8.3 Nikolaeva Sofiya, Chernysh Valentyna

TRAINING FUTURE DOCTORS OF PHILOSOPHY WRITING A SCIENTIFIC ARTICLE

696

 

8.4 Piven Viktoria

DEVELOPMENT OF AVIATION ENLGLISH SKILLS IN DISTANCE LEARNING

705

 

8.5 Stoliar Svitlana, Trembitska Oksana, Klimenko Tetyana

TECHNIQUE OF DEVELOPMENT AND TEACHING A SUBJECT MATTER AT THE HIGHER SCHOOL

712

 

8.6 Umbetova Makhabbat, Umbetov Abilkhan

STRUCTURE OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVE SKILLS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS THROUGH COLLABORATIVE LEARNING

727

 

8.7 Азарова Лариса, Пустовіт Тетяна, Радомська Людмила, Горчинська Людмила

СИСТЕМА МЕТОДІВ І ВПРАВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

735

 

8.8 Бодик Остап, Щира Валерія, Федорова Юлія

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

745

 

8.9 Букатова Оксана Михайлівна

ФОРМУВАННЯ ПОЛІПРЕДМЕТНИХ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

779

 

8.10 Венгловська Олена

ФОРМУВАННЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

789

 

8.11 Комар Ольга, Дячук Павло, Роєнко Людмила

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

797

 

8.12 Лантух Ігор Валерійович, Гульбс Ольга Анатоліївна, Лантух Валерій Васильович, Кобець Олександр Володимирович, Балабанова Ксенія Вікторівна

ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ НАДІЙНОСТІ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ПІДПРИЄМЦІВ

833

 

8.13 Попова Ольга, Лесик Анжеліка

МОВЛЕННЄВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

886

 

8.13.1.1 ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 886
8.13.1.2 УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК ОСНОВА ГОТОВНОСТІ ЇХ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 903
8.14 Тимченко Анатолій, Сулейманова Еміне, Дерпак Юрій, Мороз Галина, Видиборець Станіслав

СУЧАСНІ ЛЕКЦІЯ ТА СЕМІНАР: ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

913

 

8.15 Федорова Ольга Василівна

ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК

923

 

REFERENCES 934