Theoretical foundations of pedagogy and education/Теоретичні основи педагогіки і освіти (Педагогічні науки)

International Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Педагогічні науки.


Інформаційний лист


Прийом матеріалів до 06 грудня (включно).


Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 20 грудня 2021 року (включно).


Видавництво сполучених штатів Америки - Primedia eLaunch LLC

(приклад наших робіт з Primedia eLaunch LLC)


Індексація в Crossref


Організаційний внесок складає 80 грн. за сторінку тексту.


Міжнародний ISBN - 978-1-63972-068-2


Запропоновані розділи:

- Виховання та освіта - Education
- Інновації в області освіти - Innovation in education
- Загальна та дошкільна педагогіка - General and pre-school pedagogy
- Соціальна педагогіка - Social pedagogy
- Теорія, практика і методи навчання - Theory, practice and teaching methods
- Корекційна педагогіка - Correctional pedagogy
- Філологія та мовознавство - Philology and Linguistics
- Фізичне виховання і спорт - Physical education and sports
- Інформаційно-комунікаційні технології в освіті - Information and communication technologies in education