Modern Medicine and Pharmacology, Innovations and Perspectives/Сучасні медицина і фармакологія, інновації та перспективи (Медичні науки)

International Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Медичні науки.


Інформаційний лист


Прийом матеріалів до 06 грудня (включно).


Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 20 грудня 2021 року (включно).


Видавництво сполучених штатів Америки - Primedia eLaunch LLC

(приклад наших робіт з Primedia eLaunch LLC)


Індексація в Crossref


Організаційний внесок складає 80 грн. за сторінку тексту.


Міжнародний ISBN - 978-1-63972-069-9


Запропоновані розділи:

- Хвороби; - Diseases;
- Клінічна медицина; - Clinical medicine;
- Профілактична медицина; - Preventive medicine;
- Теоретична медицина; - Theoretical medicine;
- Терапія; - Therapy;
- Стоматологія. - Dentistry.
- Біологія - Biology
- Фармація - Pharmacy
- Фізична терапія, ерготерапія - Physical therapy, occupational therapy
- Технології медичної діагностики та лікування - Technologies of medical diagnostics and treatment
- Громадське здоров’я та охорона здоров’я - Public health and healthcare
- Медична психологія - Medical psychology
- Біомедична інженерія - Biomedical engineering