Science foundations of jurisprudence/ Наукові основи юриспруденції (Юридичні науки)

International Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Юридичні науки


Інформаційний лист


Прийом матеріалів до 06 грудня (включно).


Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 20 грудня 2021 року (включно).


Видавництво сполучених штатів Америки - Primedia eLaunch LLC

(приклад наших робіт з Primedia eLaunch LLC)


Індексація в Crossref


Організаційний внесок складає 80 грн. за сторінку тексту.


Міжнародний ISBN - 978-1-63972-052-1


Запропоновані розділи:

- Адміністративне право, Адміністративний процес - Administrative law, Administrative process
- Цивільний процес - The civil process
- Громадянське право - Civil law
- Кримінологія - Criminology
- Теорія й історія держави та права - Theory and History of State and Law
- Кримінальне і кримінально - виконавче право - Criminal and criminal - executive law
- Філософія - Philosophy
- Конституційне право - Constitutional law
- Судові та правоохоронні органи. - Judicial and law enforcement agencies
- Екологічне право. Земельне право. Аграрне право - Environmental law. Land law. Agrarian law
- Право інтелектуальної власності. Інформаційне право - Intellectual property rights. Information law
- Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень - History of the state and law. History of political and legal teachings
- Історія країн світу та міжнародні відносини - World history and international relations