Trends in scientific thought in economics and management

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Trends in scientific thought in economics and management: collective monograph / Galushkina T., Butrym O., Baranovska V., Afanasieva O., Zaruba D., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 502 р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.III

URL: https://isg-konf.com/trends-in-scientific-thought-in-economics-and-management/.

Завантажити монографію

 

TABLE OF CONTENTS

1. ACCOUNTING REGION AND AUDIT
1.1 Цюцяк Андрій, Цюцяк Ігор

ПОРЯДОК ОБЛІКОВО-ЗВІТНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

11

 

2. ECONOMICS OF INDUSTRIES
2.1 Безуглий А.О, Макієвський О.І., Комар В.Ю.,  Кулік А.В., Дубровик-Рохова А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНИ

20

 

2.2 Громоздова Л.В., Ілляшенко І.О., Халецька З.П.,Праворський Р.В., Смірнова О.Ю.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

27

 

2.3 Данилишин Б.М., Бараник З.П., Аблова О.К.,Артеменко А.І., Волошин О.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ДЛЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

35

 

2.4 Кашина  Г.С., Єранкін О.О., Ткаченко І.П., Штець Т.Ф., Заднепровська С.П.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

42

 

3. ECONOMY AND MANAGEMENT OF STATE GRATITUDE
3.1 Galushkina Tatiana, Butrym Oksana, Baranovska Vanda, Afanasieva Olga, Zaruba Dmytro

INTERNATIONAL GREEN GROWTH CONTENT AND INSTITUTIONAL BASIS OF DECARBONIZATION IN UKRAINE

50

 

3.2 Денисенко Микола Павлович, Бреус Світлана Василівна

СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПОЛЕГШЕННЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

64

 

3.3 Денисенко Микола Павлович, Бреус Світлана Василівна

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

71

 

3.4 Подзігун Світлана Миколаївна, Пачева Наталія Олександрівна

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК РЕСУРС РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

79

 

3.5 Точиліна Юлія

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

168

 

4. ENTERPRISE ECONOMICS AND PRODUCTION MANAGEMENT
4.1 Blahun Ivan, Kozyk Vasyl, Vorobets Stepan, Voytsekhovska Viktoriya, Zahoretska Olena

THE MODEL OF CIRCULAR ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONEXT OF EUROPEAN UNION ON THE BASIS OF FUZZY LOGIC

179

 

4.2 Mishchenko Volodymyr, Drugova Olena, Kochetova Tetyana

MODERN CONCEPT OF CONTROLLING IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

195

 

4.3 Mykytiuk Oksana, Onysenko Tetiana, Kravchenko Tetiana, Magomedova Alina, Petrenko Kateryna

ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА

206

 

4.4 Voytsekhovska Yuliya, Maria Giulia Salvadori

THE PRINCIPLES AND ELEMENTS OF ENTERPRISE INVESTMENT POLICY-MAKING

215

 

4.5 Ващенко О.П.,  Марко І.Ю. , Дмитренко А.І. , Довгенко Я.О., Самойленко А.А.

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТУ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

225

 

4.6 Ревина Ирина Николаевна

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

232

 

4.7 Русин-Гриник Р.Р., Яворський С.В.

РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

239

 

4.8 Рєпіна І.М., Махортов Ю.О., Телічко Н.А. , Яременко Л.І., Дербеньова Я.В.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

245

 

4.9 Фалдина В.В., Бовсунівська А.С.

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

253

 

5. FINANCE, BANKING, INSURANCE
5.1 Tkachuk Natalia

СУТНІСТЬ І МОТИВИ КОНСОЛІДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

259

 

5.1.1.1 ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ 259
5.1.2 МОТИВИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ 272
5.2 Tretyakova Olena, Violetta Kharabara, Roman Greshko

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ

294

 

6. FINANCE, PENNILESS AND CREDIT
6.1 Піхоцький Володимир , Піхоцька Ольга

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

302

 

6.2 Шило Жанна Степанівна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

314

 

7. INNOVATIVE ECONOMY
7.1 Павліченко Олена, Коломієць Наталія, Гіржева Ольга, Бірченко Наталія

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

350

 

7.2 Шевченко Інна, Потапенко Станіслав

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕПОНИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

358

 

8. MANAGEMENT
8.1 Bilorus Tetiana

COMPLEX EVALUATION OF PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM EFFICIENCY: MATRIX APPROACH

366

 

8.2 Granaturov Vladimir, Vorobiyenko Petro, Korablinova Iryna

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF GLOBAL RISK ANALYSIS IN SOCIAL AND ECONOMIC SPHERES

384

 

8.3 Vdovychenko Volodymyr, Ivanov Igor

THE STRUCTURE OF INTER-LEVEL COORDINATION OF PARAMETERS FOR ASSESSING THE QUALITY OF PUBLIC TRANSPORT SERVICES

396

 

8.4 Voronina Alevtyna, Shepel Olha

STRATEGIC APPROACH TO ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT

404

 

8.5 Moроз Людмила

ВПЛИВ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА

412

 

8.6 Мізіна О.В.

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ

420

 

9. MARKETING
9.1 Драб Наталія Леонідівна, Костюк Тетяна Олександрівна

УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД У ЗАСТОСУВАННІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

428

 

9.2 Франчук Микола Федорович

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ КООПЕРАТИВНОЇ РЕКЛАМИ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ КАНАЛІ ВИРОБНИКА ТА РОЗДРІБНОГО ПРОДАВЦЯ

434

 

10.1 TOURISM AND HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS
Малюк Людмила  Петрівна, Варипаєва Людмила Миронівна, Перешибкіна Софія

БЕЗПЕКА В  СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО ІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

441
REFERENCES 462