Trends in scientific thought in economics and management / Тенденції розвитку наукової думки в економіці і менеджменті (Економічні науки)

Іnternational Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Економічні науки.


Інформаційний лист


Прийом матеріалів до 06 грудня (включно).


Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 20 грудня 2021 року (включно).


Видавництво сполучених штатів Америки - Primedia eLaunch LLC

(приклад наших робіт з Primedia eLaunch LLC)


Індексація в Crossref


Організаційний внесок складає 80 грн. за сторінку тексту.


Міжнародний ISBN - 978-1-63972-053-8


Запропоновані розділи:

- Бухгалтерський облік і аудит - Accounting region і audit
- Інноваційна економіка - Innovative economy
- Мікро і макроекономіка - Micro and macro economy
- Міжнародні економічні відносини - International economic relations
- Фінанси, грошовий обіг і кредит - Finance, penniless and credit
- Економіка підприємства й управління виробництвом - Enterprise economics and production management
- Економіка галузей господарства - Economics of industries
- Економіка й управління народним господарством - Economy and management of state gratitude
- Соціологія - Sociology
- Економіка торгівлі та послуг - Trade and service economics
- Туризм та готельно-ресторанна справа - Tourism and hotel and restaurant business
- Фінанси, банківська справа, страхування - Finance, Banking, Insurance
- Маркетинг - Marketing
- Менеджмент - Management