Science foundations of jurisprudence

Recommended quote for this post:

Science foundations of jurisprudence: collective monograph / Karpova N.,
Piestsov R., Karnaukh A., Zhmur Y., Shytyi S. – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 202 р. Available at :
DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.LEGAL.III

URL: https://isg-konf.com/science-foundations-of-jurisprudence/.

Download monograph
 

TABLE OF CONTENTS

1. CIVIL LAW  
1.1 Марценко Наталія, Тетяна Дракохруст

ВИЗНАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ

7

 

1.1.1 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ 8
1.1.2 ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТА МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 15
1.1.3 НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 17
1.1.4 ВПЛИВ ПРИМУСОВОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ НА ПРИВАТНОПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 18
2. CRIMINAL AND CRIMINAL-EXECUTIVE LAW  
2.1 Karpova Natalia, Piestsov Ruslan, Karnaukh Anna, Zhmur Yuliia , Shytyi Stanislav

FEATURES OF CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST THE HEAD OF STATE

24

 

2.1.1 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25
2.1.2 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 29
2.1.3 ІМУНІТЕТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 29
2.1.4 ІМУНІТЕТ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 34
2.1.5 ІМПІЧМЕНТ, ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЇ 35
2.1.6 ПРОЦЕДУРА ІМПІЧМЕНТУ ЩОДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 38
2.1.7 ПРОЦЕДУРИ ЗАТРИМАННЯ ТА/АБО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ ЩОДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 48
2.1.8 ПРОЦЕДУРИ ЗАТРИМАННЯ ТА/АБО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ ЩОДО КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 49
2.1.9 ПРОЦЕДУРА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ 50
2.1.10 ПРОЦЕДУРА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ КАНДИДАТУ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 51
2.1.11 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЩОДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 51
2.1.12 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЩОДО КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 52
2.1.13 ПРОЦЕДУРА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, УЧИНЕНИХ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ 52
2.1.14 ПРОЦЕДУРА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, УЧИНЕНИХ КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ 54
2.1.15 ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК НАБРАННЯ ЩОДО НЬОГО ЗАКОННОЇ СИЛИ ОБВИНУВАЛЬНИМ ВИРОКОМ СУДУ 54
2.1.16 СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК НАБРАННЯ ЩОДО НЬОГО ЗАКОННОЇ СИЛИ ОБВИНУВАЛЬНИМ ВИРОКОМ СУДУ 55
2.2 Александренко Олена, Женунтій Володимир

ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННУ ПОРУБКУ ЛІСУ, ЗАХИСНИХ ТА ІНШИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

57

 

3. CRIMINOLOGY  
3.1 Кирьянова Е.А.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

68

 

4. HISTORY OF THE STATE AND LAW. HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL TEACHINGS  
4.1 Гапотій Віктор

ЗАКОН ТА ПРАВО В КОНТЕКСТІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА. КОНЦЕПЦІЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА А.В. ДАЙСІ

78

 

5. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. INFORMATION LAW  
5.1 Lesko Nataliia, Lukianova Halyna, Slyvka Mariia

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ЦИФРОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

87

 

6. PHILOSOPHY  
6.1 Shevchenko Volodymir

PROFESSIONAL AND PSYCHOLOGICAL NON-COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SPECIALTY AS A PREREQUISITE FOR THE INCOMPETENCE OF THE PATROL POLICE OFFICER IN UKRAINE

99

 

7. THE CIVIL PROCESS  
7.1 Андрієвська Людмила, Дзюба Ірина, Косяченко Ксенія, Поліщук Марина

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

115

 

8. THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW  
8.1 Моисеенко Денис

ФОРМА ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

122

 

8.2 Борита Тарас

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

129

 

8.3 Греченко Володимир, Московець Валерій

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДОБУ ГЕТЬМАНЩИНИ (1722-1764 РР.)

135

 

8.4 Марченко Ярослав

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

174

 

9. WORLD HISTORY AND INTERNATIONAL RELATIONS  
9.1 Шамраєва Валентина

СТАТУС «ОСНОВНОГО СОЮЗНИКА ПОЗА НАТО»: ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

180

 

  REFERENCES 188