Х Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», 09– 12 березня 2021 р., Лісабон, Португалія

В Х Міжнародній науково-практичній конференції «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences» брали участь автори з України, Росії, Азербайджану, Бразилії, Білорусі та інших країн. Дистанційний формат участі дозволив отримати тези на міжнародну наукову конференцію з Baku State University; Universidade Federal do Oeste do Pará, Campus Juruti, Brasil; Belarusian State Medical University.

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Chaploutskyi A. Physical and chemical indicators of apple fruit depending on the method and the term of pruning // Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences. Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal 2021. Pp. 12-15.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.X

Завантажити збірник

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Chaploutskyi Andrii

PHYSICAL AND CHEMICAL INDICATORS OF APPLE FRUIT DEPENDING ON THE METHOD AND THE TERM OF PRUNING

12

 

2. Варлащенко Людмила, Балабак Анатолій

ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ КУЩІВ LONICERA PILEATA OLIV. ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ

16

 

3. Демчук Ірина Юріївна, Малимон Стефанія Стефанівна

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РІВНЕНЩИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИДОБУТКОМ БУРШТИНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

19

 

4. Ключка Світлана Іванівна, Сорока Мирослава Іванівна, Чемерис Інгріда Альгімантівна

ФІТОЦЕНОТИЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ПРИТЯСМИНСЬКИХ БОРІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22

 

5. Станкевич Сергій Володимирович

ЗОЛОТИСТА КАРТОПЛЯНА НЕМАТОДА (GLOBODERA ROSTOCHIENSIS (WOLLENWEBER) BEHRENS.) В УКРАЇНІ

27

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
6. Батракова Анжеліка Геннадіївна, Урдзік Сергій Миколайович

ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ЗАКЛАДАННЯ АРМАТУРИ У ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ШАРАХ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ МЕТОДАМИ ГЕОРАДІОЛОКАЦІЇ

31

 

7. Гилодо Александр Юрьевич, Арсирий Андрей Николаевич

ТИПЫ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЁГКИХ ТОНКОСТЕНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

36

 

  BIOLOGICAL SCIENCES  
8. Israyilova Aygun, Rustamova Nurana, Muhammad Shoaib

EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF 5-ACETYL-6-HYDROXY-4-(4-METHOXYPHENYL)-3,6-DIMETHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO--1H-INDAZOLE DERIVATIVE

39

 

9. Lutsenko Ilona, Horban Serhii, Kravchenko Artem

HYDROECOLOGICAL VALUE OF MACROPHYTS IN THE ECOSYSTEM OF THE DNІPRО RIVER

43

 

10. Товкун Лідія Павлівна, Шикита Марина Миколаївна

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

46

 

  CHEMICAL SCIENCES  
11. Tkach Volodymyr, Kushnir Marta, Adriano O. da Silva

A DESCRIÇÃO TEÓRICA DA DETECÇÃO ELETROQUÍMICA DO FÁRMACO CLIOQUINOL EM MEIO FORTEMENTE BÁSICO SOBRE O OXIHIDRÓXIDO DE COBALTO

50

 

12. Tkach Volodymyr, Minakova Tetyana, Petrusyak Tetyana

A QUÍMICA (EN)CANTADA. UMA FERRAMENTA PRÁTICA DE AUMENTAR INTERESSE DOS ALUNOS PELA QUÍMICA E PELA MATEMÁTICA

53

 

  CULTUROLOGY  
13. Брагіна Тетяна Михайлівна, Брагін Юрій Анатолійович, Гончарова Ольга Сергіївна

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ СТУДІЇ ПАМ'ЯТІ П. РІКЕРА

60

 

  ECONOMIC SCIENCES  
14. Shushakova Irina, Ahapova Oleksandra

ACCOUNTING AT RESTAURANT BUSINESS USING INFORMATION TECHNOLOGIES

63

 

15. Атаманчук З.А., Пльонсак А.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

66

 

16. Борисова Вікторія Анатоліївна, Поцелуєва Тетяна Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

69

 

17. Геєнко Михайло Миколайович, Ятлова Зоряна Василівна

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

71

 

18. Груздєв Олексій

ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

74

 

19. Денисенко Микола Павлович, Бреус Світлана Василівна

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ В НАЦІОНАЛЬНУ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ ЕКОНОМІКОЮ

80

 

20. Кватернюк Анна Олександрівна

ІННОВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ

86

 

21. Майбородюк Каріна Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ ННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

88

 

22. Осадча Наталія Вікторівна, Трушкіна Наталія Валеріївна

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ТАРИФНИХ СТАВОК СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ І ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

92

 

23. Панасюк Валентина Миколаївна, Сохацький Олександр Юрійович, Шухманн Вадим Александерович

ВІДКРИТІСТЬ ЕКОНОМІК У ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ: ПЕРСПЕКТИВИ

98

 

24. Хлопоніна-Гнатенко Ольга Іванівна, Степаненко Тетяна Олександрівна

СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

103

 

  LEGAL SCIENCES  
25. Chevychalova Zhanna

THE EUROPEAN UNION AND FREEDOM OF THOUGHT, CONSCIENCE AND RELIGION. SPECIFIC ISSUES

106

 

26. Гайдайчук Наталія Петрівна, Чернюк Світлана Сергіївна

СУЧАСНИЙ СТАН ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ – ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

110

 

27. Заборовский Виктор Викторович, Нечипорук Любов Дмитриевна

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

114

 

28. Моргунова Тетяна Іванівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

118

 

29. Романова Альона Сергіївна

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

122

 

30. Рудзь Олена Станіславівна, Альбертович Юлія Петрівна, Коваль Валерій Степанович

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

124

 

31. Старченко Антон Юрійович

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

129

 

32. Тітенко Інна Миколаївна, Мрук Валентина Василівна

ЮРИДИЧНА ОСВІТА – СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ.

132

 

33. Шлапко Тетяна Вікторівна

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

136

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
34. Бортников Євгеній Геннадійович, Хмельницький Олександр Львович

МАРКЕТИНГ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ ТА ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СПРАВІ

140

 

35. Мокряк Едуард Валерійович

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

144

 

  MEDICAL SCIENCES  
36. Barannyk Serhiy, Barannik Konstantin, Chukhrienko Alla

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DE LAS FIBRAS SUBCUTÁNEAS EN CONDICIONES AMBULATORIAS Y POLICLÍNICAS

149

 

37. Shylava Marharyta, Dotsenko Marina, Valchuk Irina

EPIDEMIC CHARACTERISTIC OF MORTALITY ON THE BACKGROUND OF HIV INFECTION AND AIDS IN MINSK

155

 

38. Yurtsenyuk Olha

STATE OF MENTAL HEALTH OF STUDENTS

159

 

39. Годлевська Ольга Михайлівна, Самбург Яна Юріївна, Магдаліц Тетяна Іванівна

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ НА ТЛІ ТРИВАЛОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХСН З ПРОМІЖНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ІШЕМІЧНОГО ҐЕНЕЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ.

161

 

40. Калужина Оксана Володимирівна, Сорокіна Ірина Вікторівна, Гойденко Наталія Іванівна

АНАЛІЗ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПАТОЛОГІЇ НАДНИРНИКІВ У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2015-2019 РР.

164

 

41. Карий Ярослав Володимирович, Гуменюк Марія Леонідівна, Герасимова Валерія Вікторівна

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ЖОВТЯНИЦІ У ХВОРИХ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

167

 

42. Куса Олена Михайлівна, Пахаренко Людмила Володимирівна, Басюга Ірина Омелянівна

НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ:ОСНОВНІ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ

171

 

43. Тучкина Марина Юрьевна, Пилипенко Наталья Сергеевна

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕПТИНА У ДЕВОЧЕК С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ И  ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, РОДИВШИХСЯ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ИЛИ ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА

174

 

44. Фурман Валентина Григорівна, Ізюмець Ольга Іванівна, Стецун Ольга Олександрівна

СТАН ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СПАДКОВУ ГЕМОЛІТИЧНУ АНЕМІЮ МІНКОВСЬКОГО-ШОФФАРА

176

 

45. Шульгіна Віра Вікторівна

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ МАМОГРАФІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

178

 

46. Яковенко М.Г., Россихин В.В.

РЕАКТИВНЫЙ ОТВЕТ НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЭНУРЕЗОМ

180

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
47. Golub Tetiana

DIGITAL CITIZENSHIP IN TERMS OF GLOBAL SUSTAINABILITY

184

 

48. Kryzhanovska Tetyana

METHODOLOGICAL FEATURES OF THE USE OF SPIRITUAL MUSIC IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF ART TEACHERS

187

 

49. Perederii Olha

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN NEW UKRAINIAN SCHOOL

193

 

50. Єрічева Тамара Юріївна, Палієнко Ольга Адольфівна

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ДІТЕЙ ЯК ОДИН З ЕТІОПАТОҐЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ ОТРИМАННЯ ТРАВМ

196

 

51. Білаш Сергій Михайлович, Проніна Олена Миколаївна, Половик Олександр Юрійович

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРАХ МОРФОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

201

 

52. Зозуля Наталія Григорівна

ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК УМОВА ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ  ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

204

 

53. Кашуба Михайло Михайлович, Шеремета Вікторія Сергіївна, Задачина Алла Вікторівна

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС.

210

 

54. Керуенов Турганбай, Юсупов Конысбай Абылович

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКИ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

215

 

55. Томаровская Татьяна Александровна, Cердюкова Юлия Юрьевна, Бондаренко Наталья Юрьевна

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

221

 

56. Федорова Ольга Василівна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ХІМІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ НАВЧАННЯ

223

 

57. Чаплигін Олександр Костянтинович, Сук Олена Євгеніївна

ТАКСОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

229

 

58. Шиман Олександра Іванівна

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ ОСВІТИ

232

 

59. Юсупов Конысбай Абылович

AKADEMIYALÍQ LICEYLERDE KÓRKEM SHÍǴARMALARDÍ OQÍTÍW TEXNOLOGIYALARÍ

237

 

60. Юсупов Конысбай Абылович, Арзуева Азиза Узакбергеновна

DRAMALÍQ SHÍǴARMALARDÍ OQÍTÍW USÍLLARÍ

243

 

  PHARMACEUTICAL SCIENCES  
61. Karpova Svitlana, Golyk Mykola, Ivashura Maryna

THE KINETIC SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF MEZLOCILLIN IN SOLUTIONS

249

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
62. Рахимбаева Гаухар Кинаятовна, Жолдыбай Мерей

АЙТМҰХАМБЕТ ҚАСЫМҰЛЫ – АУДАРМАШЫ

253

 

63. Шепель Юрій

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИХОТОМІЇ  «СВІЙ ― ЧУЖИЙ»

258

 

64. Юсупов Конысбай Абылович

ИЗУЧАТЬ РАЗБОРЫ ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

261

 

  PHILOSOPHICAL SCIENCES  
65. Наконечна Ольга Павлівна, Гнатюк Едуард Миколайович

ВПЛИВ В. ДІЛЬТЕЯ НА СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ Г.-Г. ГАДАМЕРА

268

 

  POLITICAL SCIENCE  
66. Вівчар Інна Володимирівна

УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТІЯ ПЕРІОДУ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

273

 

67. Ярошенко Тетяна Вікторівна, Важненко Каріна Олексіївна, Сергієнко Тетяна Іванівна

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

277

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
68. Panov Mykyta, Vyeryemyeyeva Nataliya

SOCIAO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH CHILDREN’S CEREBRAL PALSY, ADDICTED TO INTERNET ADDICTION

281

 

69. Варивода Катерина Сергіївна

ПСИХОГІГІЄНА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

284

 

70. Гайдабрус Анастасія Олексіївна

ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА СЛУЖБИ ДОВІРИ ПРОТЕСТАНТСЬКІЙ ЦЕРКВІ В КОНТЕКСТІ ДУШЕОПІКУНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

289

 

71. Дерев’янко Світлана Петрівна, Дем’яненко Юлія Олександрівна

ІЛЮЗІЇ МИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

292

 

72. Терлецька Юліана Миронівна

АНАЛІЗ БАГАТОРІВНЕВОЇ ТЕОРІЯ ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ

295

 

  TECHNICAL SCIENCES  
73. Khvalin Denys

PHYSICAL PROCESSES PARTICULARLY IN A POWERFUL ELECTRICAL MACHINE

299

 

74. Kurzina Angelina, Kolmakov Alexey, Kurzina Elena

DEVELOPMENT OF POLYMER, ANTIFRICTION AND DAMPING SANDWICH PADS FOR LOADED ELEMENTS OF THE ROLLING STOCK OF RAILWAYS

302

 

75. Kurzina Elena, Semak Artem, Kolmakov Alexey

ESTIMATION OF FROST RESISTANCE OF POLYMER DAMPING MATERIALS BY CRITERIA OF JUMP-LIKE CHANGE OF ELASTIC-HYSTERESIS PROPERTIES

305

 

76. Nehrii Serhii, Nehrii Tetiana, Nehrii Oleksii

ПОШУК ЗАХОДІВ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ПІДДАТЛИВОСТІ ПОРОДНИХ СТІЙОК

309

 

77. Savchenko Olga

PROSPECTS OF CO2 LASER TREATMENT OF MATERIALS

315

 

78. Shchukin Oleksandr, Orel Oleksandr, Yaryzhko Oleksandr

DETERMINATION OF WORKING FLUID RESOURCE IN HYDRAULIC SYSTEMS OF BUILDING AND ROAD MACHINES

319

 

79. Zelenskyi Arkadii

ANALYSIS OF ROAD SITUATIONS RECOGNITION MEANS

322

 

80. Власов Андрій Олександрович, Гречаний Олексій Миколайович, Виприжкін Павло Олександрович

АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНИХ ГАСИТЕЛІВ ВІБРАЦІЙ

325

 

81. Кисель Анатолий Георгиевич, Черненко Роман  Викторович, Демков Илья Константинович

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПОСТРОЕНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СКЛАДСКИХ СИСТЕМ

327

 

82. Павловський Олексій Михайлович, Платов Ілля Михайлович

СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ КРОКУЮЧОГО ГЕКСАПОДА

331

 

83. Паламарек Каріна Вікторівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

337

 

Персональні сертифікати учасників вже доступні для скачування, але це далеко не всі переваги співпраці з International Science Group, наш колектив пропонує:

  • опублікувати свої тези в найближчому збірнику на будь-якій мові;
  • електронний збірник з міжнародним ISBN;
  • доступну вартість участі, яка не залежить від кількості авторів або сторінок;
  • дотримання термінів публікації.

Ми намагаємося розвиватися і розширювати перелік країн, які можуть стати місцем проведення міжнародної наукової конференції. Цього разу був обраний Лісабон, Португалія, як країна, дослідження в якій в основному ведуться в рамках науково-дослідних і дослідно-конструкторських підрозділів.