IХ Міжнародна науково-практична конференція «Innovative technologies in science and education», 04– 06 березня 2021 р., Єрусалим, Ізраїль

Авторами тез ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Innovative technologies in science and education» стали викладачі та студенти з України, Казахстану, Литви, Росії та Узбекистану, а отже можна сміливо стверджувати, що міжнародна конференція в дистанційній формі пройшла успішно.

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Liubych V.,Baking properties of spelt wheat // Innovative technologies in science and education. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Jerusalem, Israel 2021. Pp. 12-14.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.IX

Завантажити збірник

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Liubych Vitalii

BAKING PROPERTIES OF SPELT WHEAT

12

 

2. Борисенко Віталій Володимирович, Грабчак Богдан Віталійович, Пустовіт Ольга Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

15

 

3. Станкевич Сергій Володимирович

ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКА ТОМАТНА МІЛЬ (TUTA ABSOLUTA (MEYRICK)) В УКРАЇНІ

18

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
4. Fomina Inna, Fomin Vladimir

SPATIAL STABILITY OF REINFORCED CONCRETE COLUMN UNDER ACTION OF LONGITUDINAL FORCE AND TORGUE MOMENT IN AGGRESSIVE ENVIROMENT CONDITIONS

22

 

5. Kononenko Hanna, Semyakin Gleb

THE ROLE OF LIGHT IN METRO SPACE

28

 

6. Лусь Володимир Іванович, Вотінов Максим Алекович, Солнцев Артем Геннадійович

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО ФОРМУВАННЯ МАЛОГО САДУ БІЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

31

 

  ART HISTORY  
7. Дихнич Людмила Петрівна

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ І ВІРТУАЛЬНІ КОНЦЕПТИ: ІННОВАЦІЇ ФЕШН ІНДУСТРІЇ

34

 

8. Мухіна Лариса

ВИКОНАВСЬКА ТВОРЧІСТЬ МОДЕСТА МЕНЦИНСЬКОГО Й ІТАЛІЙСЬКА ОПЕРНА КУЛЬТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ РОЛЕЙ ВЕРДІЇВСЬКОГО РЕПЕРТУАРУ

39

 

  BIOLOGICAL SCIENCES  
9. Yorkina Nadiia, Cherniak Yevheniia

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF UKRAINIAN CITIES (ON THE EXAMPLE OF MELITOPOL)

43

 

10. Риженко Дмитро Ігорович

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВМІСТУ HG, CD, PB У СИСТЕМІ «ГРУНТ-РОСЛИНА» НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»

46

 

  CHEMICAL SCIENCES  
11. Ivanets Yuliia, Fesych Igor

DETERMINATION OF ALLANTOIN IN COMFREY ROOT TINCTURE BY LC / MS METHOD

51

 

  ECONOMIC SCIENCES  
12. Kateryna Malinoshevska

TRENDS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF REGIONS

54

 

13. Ramanauskas Julius, Zinovchuk Vitaly

THE PARTICULARITIES OF FARMER COOPERATIVES’ CAPITALIZATION

56

 

14. Zhigir Anatolii

DEVELOPMENT OF A FUNDING PLAN IN PROJECT MANAGEMENT

60

 

15. Атаманчук З.А., Свіргун А.Р.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

63

 

16. Степаненко Оксана Іванівна

КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

66

 

17. Трушкина Наталья Валерьевна, Шкригун Юлия Олеговна

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: ОПЫТ ИЗРАИЛЯ

72

 

  GEOGRAPHICAL SCIENCE  
18. Butkaliuk Kateryna, Bulycheva Tamara, Hryniuk Tatyana

THE LABOR MARKET OF UKRAINIAN WOMEN IN THE CONTEXT OF GENDER DISPARITIES

78

 

  LEGAL SCIENCES  
19. Lypets Lyudmyla

THE RIGHT TO A NAME: SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION AND THEIR APPLICATION

82

 

20. Кулаксиз Цветеліна Сергіївна

ПРЕЦЕДЕНТНА СИСТЕМА У РОЗРІЗІ ДЖЕРЕЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

87

 

21. Романова Альона Сергіївна

СВОБОДА ЛЮДИНИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

90

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
22. Nishant Rangra

ECOLOGICAL MANGEMENT IN MODERN CONDITIONS

92

 

23. Залізна Анастасія Давідіна, Вартанян Василь Михайлович

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВІБІР ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

96

 

24. Кобзев Ігор Володимирович, Лук’янова Вікторія Анатоліївна, Петров Костянтин Едуардович

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

101

 

25. Кучмєєв Олександр Олександрович

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

106

 

26. Мірошник Роман, Гвоздь Мар'яна, Kisiołek Artur

КЛЮЧОВА РОЛЬ СОЦАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

110

 

  MEDICAL SCIENCES  
27. Barannyk Serhiy, Chukhrienko Alla, Chabanenko Galina

GASTRO-INTESTINAL BLEEDING AND COMPENSATORY CAPABILITIES OF THE HUMAN ORGANISM

114

 

28. Lastivka Іryna, Antsupova Vita, Brisevac Ljudmila

MODERN APPROACHES TO PRENATAL DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE URINARY SYSTEM. LITERATURE REVIEW

117

 

29. Жернов Олександр Андрійович, Козинець Георгій Павлович, Фейта Олег Русланович

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІСЛЯОПІКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ ГРУДНОЇ КЛІТКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМБІНОВАНИХ РОЗТЯГНУТИХ КЛАПТІВ

121

 

30. Кожокару Адріян Андрійович, Огороднійчук Ірина Володимирівна, Недільська Наталія Святославівна

СПРОМОЖНОСТІ МОБІЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ МЕДИЧНОЇ У ДІАГНОСТИЦІ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

125

 

31. Песоцкая Людмила Анатольевна, Ковтун Надежда Сергеевна, Яроцкая Татьяна Владимировна

КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИДЕОПАТИЧЕСКОГО МИЕЛОФИБРОЗА

128

 

32. Плехова Олеся Александровна, Благовещенский Роман Евгеньевич

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

133

 

33. Трофимов Николай Владимирович, Чухриенко Алла Викторовна

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

135

 

34. Тучкіна Ірина Олексіївна, Кєбашвілі Саломе Вахтангівна

ГОСТРИЙ ЖИВІТ ПРИ ПУХЛИНОПОДІБНИХ УТВОРЕННЯХ ДОДАТКІВ МАТКИ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ

138

 

35. Улукбекова Айгуль Орынгалиевна, Ерданова Гульширын Серикбаевна, Махова Ольга Григорьевна

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С  ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РЕЛАКСАЦИИ

140

 

36. Херсонська Тетяна Борисівна

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З УШКОДЖЕННЯМИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ Т.Б. ХЕРСОНСЬКА

145

 

37. Юрко Екатерина Владимировна, Соломенник Анна Олеговна, Винокурова Ольга Николаевна

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЛАКТИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МУЖЧИН, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С

147

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
38. Maksyutov Andrey

DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF EXTRACURRICULAR EDUCATION DURING THE USSR

151

 

39. Satova Akmaral, Kalinichenko Yelena

HUMANISTIC STYLE OF VOCATIONAL EDUCATION

154

 

40. Барановська Олена Володимирівна

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ: ЗДОБУТКИ, ТРУДНОЩІ, ПЕРСПЕКТИВИ

159

 

41. Бацман Ольга Сергіївна, Мякушко Надія Семенівна

ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

164

 

42. Богач Ольга Іванівна

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА У ШКОЛІ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

168

 

43. Глоба Ольга Федорівна, Вавілова Карина Олегівна

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

171

 

44. Горденко Алла Петрівна, Мельник Тетяна Андріївна, Паламарчук Світлана Іванівна

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

175

 

45. Гусак Людмила Євгеніївна, Мартіросян Леся Анатоліївна

СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТОВОГО КЛАСУ

180

 

46. Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна, Кравченко Анатолій Іванович, Кравченко Ірина Вікторівна

«СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ЛОГОПЕДІЯ)» – НАПРЯМОК НАВЧАННЯ В СУМСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА

185

 

47. Котелевець Олександр Олександрович

РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

189

 

48. Крикуненко Юлія Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМ СПЕКТРОМ

191

 

49. Людмила Володимирівна Шелестова

ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ДО ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

193

 

50. Мельник Л. М.

НОВА ГАРМОТНІСТЬ  ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

197
51. Мороз Людмила Василівна, Стахова Лариса Львівна

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА

203
52. Нестеренко Наталія Анатоліївна

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАСКЕТБОЛІСТІВ 15-16 РОКІВ

206

 

53. Распутіна Анна Юріївна

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В РОБОТІ З НЕМОВЛЕННЄВИМИ ДІТЬМИ З АУТИЗМОМ

211

 

54. Тюріна Валентина Олександрівна, Данченко Ірина Олексіївна

СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

215

 

55. Фесенко Наталія Св’ятославівна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

218

 

56. Шевченко Інна Юріївна

МООС «EDERA» ТА «PROMETHEUS», ОСВІТНІ СЕРІАЛИ «ДІЯ. ЦИФРОВА ОСВІТА» ЯК КРЕАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

224

 

57. Шиман Олександра Іванівна

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ ОСВІТИ

226
58. Юсупов Конысбай Абылович, Худайназаров Мурат Кунназарович

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АДЕНБАЯ ТАЖИМУРАТОВА В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

226

 

59. Юсупов Конысбай Абылович, Мырзанбетов Даулетияр Пирназарович

ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

238

 

60. Юсупов Конысбай Абылович, Алламбергенова Минайым

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА КАЛИ ЖУМАНИЯЗОВА В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

244

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
61. Рахимбаева Гаухар Кинаятовна, Төлеу Әйгерім

НЕСІПБЕК АЙТҰЛЫНЫҢ АҚЫНДЫҚ ШЕБЕРЛІГІ

249

 

62. Тітова Ольга Борисівна

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПАМ’ЯТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

253

 

63. Юсупов Конысбай Абылович

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА КОНЫСБАЙ КАМАЛОВА В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

255

 

64. Юсупов Конысбай Абылович, Оразбаев Заман Жумабаевич

ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАМБЕТАЛЫ КАЙЫПОВА В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

262

 

  PHILOSOPHICAL SCIENCES  
65. Rusko Nadiya

THE ROLE OF THE PRIEST IN A HUMAN LIFE: PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL ASPECT

269

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
66. Bocheliuk Vitalii, Pozdniakova Olena

FEATURES OF MODERN EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

272

 

67. Panov Mykyta, Pozdniakova-Kyrbiatieva Ellina

FEATURES OF THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL MANIFESTATION OF THE ALTRUISTIC-SELFISH POSITION OF THE MODERN PERSONALITY

276

 

68. Slobodianiuk Hanna

FORMATION OF PSYCHOLOGICAL COMPETENCE AS A KEY COMPONENT OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS

279

 

69. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

282

 

70. Терлецька Юліана Миронівна

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДЕПРИВАЦІЇ ТА ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ В ЧЕТВЕРТИЙ – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ПЕРІОД

287

 

71. Тлустенко Алла Петрівна

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ УЯВИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

291

 

  SOCIOLOGICAL SCIENCES  
72. Алмашій Альона Олександрівна

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

297

 

73. Пікуль Ганна Олександрівна

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВИЩА ІММІГРАЦІЇ: СТИСЛИЙ ОГЛЯД

301

 

74. Чубіна Тетяна Дмитрівна, Коротяєва Леся Миколаївна

ПРОБЛЕМИ ДЕЗАДАПТИВНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

304

 

  TECHNICAL SCIENCES  
75. Bushmanov V., Kohut V., Khmelnyuk M.

THE FILTER ON THE BASIS OF THE EJECTOR OF THE HEAT EXCHANGER FOR PURIFICATION OF HARMFUL SUBSTANCES FROM FLUE GASES USING HEAT EXCHANGER AS COMBUSTION GAS FILTER

308

 

76. Bushmanov V., Kohut V., Zhykhareva N.

DEVICE FOR CLEANING FLUE GASES OF SHIP POWER PLANTS

311

 

77. Olkhovskiy Іvan, Fursov Anatoliy

HIGHLY STABLE MICROWAVE GENERATOR FOR TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS

313

 

78. Pitsenko I., Muradian L.

MODEL OF THE RISK OF FAILURE OF AXLE BOXES OF FREIGHT CARS

315

 

79. Shchukin Oleksandr

SELECTION OF OPTIMAL PARAMETERS OF ION-PLASMA COATING ON THE SURFACE OF MOTOR GRADER BLADES

318

 

80. Мірзак Володимир Якович, Сіса Олег Федорович, Пух Єгор Володимирович

УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЕНСАТОРА ПОХИБОК СИСТЕМИ «ПРЕС-ШТАМП»

321

 

  TOURISM  
81. Владислав Дорожко, Альона Чуб, Єлизавета Пшенична

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ

327

 

  VETERINARY SCIENCES  
82. Грищенко Вікторія, Білокур Діана

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ, ФІЗИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СЕЧІ ЗА БАБЕЗІОЗУ СОБАК

330

 

Цього разу місцем проведення був обраний Єрусалим, Ізраїль, адже наука і технології в цьому місті є одними з найбільш розвинених галузей країни. Вчені з усіх куточків світу намагаються брати участь в міжнародних наукових конференіі для того, щоб:

  • внести свій вклад в розвиток сільського господарства, транспорту, електроніки, генетики, медицини та інших наук;
  • поділитися своїми знаннями з іншими представниками наукового співтовариства;
  • придбати нові навички та досвід;
  • отримати персональний сертифікат, що підтверджує певну кількість годин самоосвіти;
  • не стояти на місці, а невпинно розвиватися.

International Science Group цінує довіру авторів, які кожен раз публікуються в наших збірниках. Нам дуже важлива ваша думка – не забувайте залишати відгуки в спеціальному розділі.