VIII Міжнародна науково-практична конференція “Problems and tasks of modernity and approaches to their solution”, 02– 05 березня 2021 р., Токіо, Японія

Наука та інновації-поняття взаємопов'язані, це доводить VIII Міжнародна науково-практична конференція «Problems and tasks of modernity and approaches to their solution», яка проводилася в Японії. З матеріалами тез кожен бажаючий може ознайомитися на сайті https://isg-konf.com / - електронний збірник знаходиться у відкритому доступі.

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Liubych V., Stratutsa Y.The importance of triticale in the production of groats // Problems and tasks of modernity and approaches to their solution. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Tokyo, Japan 2021. Pp. 11-13.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.VIII

Завантажити збірник

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Liubych Vitalii, Stratutsa Yaroslav

THE IMPORTANCE OF TRITICALE IN THE PRODUCTION OF GROATS

11

 

2. Statnyk Ihor, Klymenko Liudmyla, Klymenko Mykola

FORMATION OF SURFACE WATER QUALITY OF RIVER TYNNIVSKA IN RIVNE, UKRAINE

14

 

3. Мамчур Валентина Василівна

МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ AILANTHUS ALTISSIMA

16

 

4. Станкевич Сергій Володимирович

КАРТОПЛЯНА МІЛЬ (PHTHORIMAEA OPERCULELLA (ZELLER)) В УКРАЇНІ

19

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
5. Коровкіна  Г. А., Богданова Л. О.

КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ ОБ’ЄКТІВ МОДЕРНА (НА ПРИКЛАДІ ЛОДЗІ ТА ХАРКОВА)

24

 

  ECONOMIC SCIENCES  
6. Tkachenko Volodymyr, Klymchuk Maryna

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ТРЕНДИ ТА ПРІОРИТЕТИ

26

 

7. Zhigir Anatolii

IMPLEMENTATION OF MARKETING CONCEPTS IN ENTREPRENEURSHIP

32

 

8. Бойко Людмила Олександрівна, Агеєва Вікторія Володимирівна

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

36

 

9. Елубаева Марал, Кабдуева Гульден

CИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ

39

 

10. Кононенко Леся Виталиевна, Юрченко Оксана Владимировна

СОЦИАЛЬНАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

43

 

11. Корінець Іван

ЗНАЧЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ

46

 

12. Осадча Наталія Вікторівна, Трушкіна Наталія Валеріївна

УПРАВЛІННЯ ТРАНЗИТНИМИ ВАНТАЖАМИ В СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

48

 

13. Степаненко Тетяна Олександрівна, Хлопоніна-Гнатенко Ольга Іванівна

ВПЛИВ РОЗВИТКУ СКОТАРСТВА НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

55

 

  GEOGRAPHICAL SCIENCE  
14. Бенедюк Валентина Володимирівна, Качаровський Роман Євгенович, Антипюк Олена Володимирівна

КРАЄЗНАВЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНИХ МУЗЕЇВ КАМІНЬ-КАШИРСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

58

 

  HISTORICAL SCIENCES  
15. Kozlovskyi Serhii

MILITARY-POLITICAL ACTIVITY AND REFORMS OF ODA NOBUNAGA (1534-1582) ON THE WAY TO THE UNIFICATION OF JAPAN

62

 

  LEGAL SCIENCES  
16. Бездольний Максим Юрійович, Бондар Валерія Валеріївна, Шевченко Надія Леонідівна

ОСОБЛИВОСТІ В’ЇЗДУ В УКРАЇНУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ТА ОФОРМЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЕРЖАВНОЮ МІГРАЦІЙНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ

68

 

17. Данько Игорь Владимирович

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

71

 

18. Липец Людмила Владимировна

ДЕТСКИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ БРАКИ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СОВРЕМЕННОГО РАБСТВА.

77

 

19. Парасюк Василь Михайлович, Мельник Анастасія Русланівна

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ

80

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
20. Zinovchuk Vitaly, Vlasenko Olena, Atroshchenko Anastasia

THE EXPLICATION OF CONSUMER PROFILE UNDER DIGITAL TRANSFORMATION: CASE OF POULTRY INDUSTRY

83

 

21. Волківська Алла Миколаївна, Осовська Галина Володимирівна

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

88

 

22. Гула Олена Ігорівна

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

94

 

  MEDICAL SCIENCES  
23. Posternak Hennadii, Krivoruchko Maria, Yastrebov Taras

PROFESSIONAL BURNING SYNDROME IN DOCTORS

97

 

24. Ібрагімова Олена Леонідівна, Кратік Юлія Степанівна, Лучник Станіслав Сергійович

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ХВОРОБИ РЕЙНО

99

 

25. Ізюмець Ольга Іванівна, Фурман Валентина Григорівна, Стецун Ольга Олександрівна

ВИПАДКИ КОРУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

101

 

26. Жураківський Віктор Миколайович, Пахаренко Людмила Володимирівна, Басюга Ірина Омелянівна

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК З ФІБРОМІОМОЮ МАТКИ

103

 

27. Кравчук Інна Валеріївна, Курташ Наталія Ярославівна, Ласитчук Оксана Миколаївна

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВПЛ-ТЕСТІВ В ПРОГРАМАХ ЦЕРВІКАЛЬНОГО СКРИНІНГУ

106

 

28. Огороднійчук Ірина Володимирівна, Устінова Людмила Анатоліївна

ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД  СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

108

 

29. Усова Оксана, Мельничук Вікторія, Шабала Мар’яна, Бірук Валентин

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ

111

 

30. Устінова Людмила, Курділь Наталія, Сагло Віталій

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В СФЕРІ ВІЙСЬКОВОЇ РАДІОЛОГІЇ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СТАНДАРТІВ НАТО

114

 

31. Чайковська Галина-Ганна

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ, ЯК ІНТЕГРАЛЬНІ МАРКЕРИ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В РАЙОНАХ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

117

 

32. Шевченко О.О., Назар П.С., Левон М.М.

УЛЬТРАСТУКРУРНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУССЛА  В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

121

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
33. Атаманюк Світлана Іванівна, Кириченко Олена Віталіївна

ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ  ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

124

 

34. Баубекова Замира Джураевна, Абеуова Куралай Кенжеболатовна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

130

 

35. Белан Тетяна Григорівна, Кравченко Ольга Дмитрівна

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ

137

 

36. Богач Ольга Іванівна

ЗАСТОВУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇ

140

 

37. Букатова Оксана Михайлівна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ КРЕСЛЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

145

 

38. Гаращенко Лариса Василівна

ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

151

 

39. Гладишева Ольга Вікторівна

COMPUTER GAMES IN SELF-LEARNING ENGLISH

154

 

40. Коштовна Ганна Олексіївна, Кушнір Ніна Вадимівна

ПОЗАУРОЧНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З КУРСІВ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», «ПРИРОДОЗНАВСТВО» ТА «Я У СВІТІ» В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

158

 

41. Роман Наталя Михайлівна

ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕЙ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ В ХАРКОВІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

161

 

42. Руслана Русланівна Заяць

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОНДИТЕРСЬКОЇ СФЕРИ

164

 

43. Федорова Ольга Василівна

ТЕХНОЛОГІЧНА  КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

169

 

44. Яссін Мохамед Алі Абде

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У 1990-Х РОКАХ

173

 

  PHARMACEUTICAL SCIENCES  
45. Мельник Галина Миколаївна, Ярних Тетяна Григорівна, Олійник Світлана Валентинівна

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ МАЗІ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ

178

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
46. Kushnirova Tetiana, Dmytriuk Sofiia, Tkachenko Karyna

IMAGES OF PRE-CHRISTIAN UKRAINIAN MYTHOLOGY IN THE NOVEL “MAVKA’S DIARY” BY DARA KORNIY

184

 

47. Naumovska Olesia, Naumovska Nataliia

MOTIVES OF THE DEATH OF THE CHARACTERS OF THE UKRAINIAN MAGICAL FAIRY TALE

187

 

48. Доценко Олена Олександрівна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СЛОВОТВІРНА МОДЕЛЬ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

189

 

49. Запухляк Ірина Михайлівна

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ «ГІДРОСФЕРА»

191

 

50. Максименко Ольга Олександрівна

ТЕСТ «РИСИ ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ»

195

 

51. Юсупов Конысбай Абылович

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ

198

 

  PHILOSOPHICAL SCIENCES  
52. Романюк Оксана Вікторівна

ЛЮДИНА І ЗМІНИ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

204

 

  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES  
53. Hubal Halyna

MATHEMATICAL MODELING OF THE MUTUAL SYNCHRONIZATION OF COUPLED SELF-OSCILLATING CHEMICAL SYSTEMS

207

 

54. Mashira Vasilii, Korochkova Taisiya

HIGH PERFORMANCE COMPRESSING FOR HARD SPHERE MODEL

212

 

55. Чигінь Василь

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ І ПРОГРАМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЛІТАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ

217

 

  POLITICAL SCIENCE  
56. Teslenko Serhii

POLITICAL MODERNIZATION OF EAST AND SOUTHEAST ASIA COUNTRIES

219

 

57. Давіденко Сергій Васильович, Бойчук Богдан Миколайович, Івко Сергій Олександрович

ІНФОРМАЦІЙНО – ПСИХОЛОГІЧНЕ ПРОТИБОРСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

222

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
58. Bocheliuk Vitalii, Spytska Liana

FUNDAMENTALS OF PSYCHODIAGNOSTIC INSTRUMENTS FOR THE STUDY OF COPING BEHAVIOR AND PERSONALITY TRAITS

227

 

59. Матейко Наталія Михайлівна

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ В АТО

230

 

60. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

ПСИХОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН

233

 

  SOCIOLOGICAL SCIENCES  
61. Чубіна Тетяна Дмитрівна, Косяк Світлана Михайлівна

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА СІМ’Я: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

237

 

  TECHNICAL SCIENCES  
62. Horbachova Kateryna, Rozaliіa Khokhlova

THE GAMIFICATION. VISUAL NOVELS AS A TOOL FOR GAMIFICATION IN VARIOUS FIELDS

241

 

63. Ivanov Igor

THE STRUCTURE OF THE MODEL OF TRANSITION OF STATES OF QUALITY OF TRANSPORT SERVICE OF PASSENGERS

245

 

64. Kyrychenko Igor, Rieznikov Oleksandr, Shchukin Oleksandr

RESEARCH OF THE DEVELOPMENT OF MOBILE LIFTS TAKING INTO ACCOUNT THEIR TECHNICAL PARAMETERS

249

 

65. Макаров В.М., Перов М.О., Каплін М.І.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННІ ВОДОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА  В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

252

 

66. Петренко Юрій Антонович, Тихоненко Вадим Дмитрович

СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКІВ ТЕПЛОНОСІЯ У ТРУБОПРОВОДАХ

257

 

67. Петренко Юрій Антонович, Леміш Владіслав Михайлович

НЕЧІТКА МОДЕЛЬ  ВИБОРУ МЕТОДА УПРАВЛІННЯ СТАНКОМ З ЧПУ

259

 

Дійсно цікаві наукові праці за напрямом медицина, юриспруденція, Філологія мають шанс стати більш серйозною роботою. Колектив International Science Group запрошує вас стати автором колективної монографії в одному з напрямків. Міжнародні конференції стали популярними тому, що:
* такий досвід відкриває доступ до нових знань і думок;
* всі матеріали індексуються в наукометричних базах;
* кожному учаснику видається персональний сертифікат, який є підтвердженням публікації.