VII Міжнародна науково-практична конференція “Science and practice, problems and innovations”, 25 – 27 лютого 2021р., Оттава, Канада

Відправитися в Оттаву для участі в міжнародній науковій конференції не представляється можливим, але це не означає, що варто закинути свої тези в далекий ящик. Учасники VII Міжнародної науково-практичної конференції «Science and practice, problems and innovations» гідно оцінили переваги дистанційного формату, спробуйте і ви – не за горами наступна конференція.

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Liubych V., Stratutsa Y. The importance of triticale in diversification of grain production // Science and practice, problems and innovations. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. Ottawa, Canada 2021. Pp. 10-12.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.VII

Завантажити збірник

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Liubych Vitalii, Stratutsa Yaroslav

THE IMPORTANCE OF TRITICALE IN DIVERSIFICATION OF GRAIN PRODUCTION

10

 

2. Галевич Оксана Євгеніївна

АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ РОДИНИ ASTERACEAE В ОЗЕЛЕНЕННІ ДАХІВ МІСТА ЛЬВОВА

13

 

3. Станкевич Сергій Володимирович

АМЕРИКАНСЬКИЙ БІЛИЙ МЕТЕЛИК (HYPHANTRIA CUNEA (DRURY, 1773) В УКРАЇНІ

16

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
4. Кононенко Ганна Юріївна

ВАЖЛИВІСТЬ АРХІТЕКТУРНОГО ОСВІТЛЕННЯ

20

 

  ART HISTORY  
5. Северин Віктор Дмитрович, Северин Надія Василівна

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ РЕЕКСПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

22

 

  BIOLOGICAL SCIENCES  
6. Скляр Юрій Леонідович, Клименко Ганна Олександрівна, Кузнецова Юлія Олександрівна

ПРОВІДНІ ОЗНАКИ ЦЕНОЗІВ ФОРМАЦІЇ POTAMOGETONETA NATANTIS  ВОДОЙМ БАСЕЙНУ ДЕСНИ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ

25

 

  CHEMICAL SCIENCES  
7. Tkach Volodymyr, Kushnir Marta, Adriano O. da Silva

LA DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA DETECCIÓN ELECTROANALÍTICA DEL FÁRMACO ORNIDAZOL, ASISTIDA POR EL COMPUESTO DE POLI(5-AMINO-1,4-NAFTOQUINONA) CON LAS NANOPARTÍCULAS DEL SULFURO DE COBRE

28

 

  ECONOMIC SCIENCES  
8. Балан Валерій Григорович

НЕЧІТКІ КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

31

 

9. Бєляєва Л.А., Лукин В.А.

ОДИН ИЗ МИФОВ О БУХГАЛТЕРИИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ Я.В. СОКОЛОВА

36

 

10. Грицьков Євгеній Володимирович, Зубарєв Дмитро Васильович

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ

39

 

11. Назаренко Н.А.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТІВ РИНКУ ПРАЦІ

41

 

12. Оляднічук Н.В.

ЕКОНОМІЧНЕ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ

45

 

13. Смолич Дарія Валеріївна

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

50

 

  GEOGRAPHICAL SCIENCE  
14. Machak Victoria, Pet’ko Lyudmila

THE PANTHEON. ROSE PETALS AND THE FILM "ROMAN HOLIDAY"

53

 

  HISTORICAL SCIENCES  
15. Chubina Tetyana, Korotiaiev Sergii

UKRAINIAN INTELLIGENTSIA IN THE 19TH CENTURY: PECULIARITIES OF EXISTENCE AND SOURCES OF FORMATION

69

 

  JOURNALISM  
16. Smus Andrii

JOURNALIST, MEDIA WORKER AND PROFESSIONAL ETHICIST. DEFINITIONS OF COVERAGE OF PRESIDENTIAL CAMPAIGN – 2019 IN TV SPACE OF UKRAINE

79

 

17. Горчикова А.О., Вишневський М.Я.

SMM-ПРОСУВАННЯ ЗМІ В ПОПУЛЯРНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

84

 

  LEGAL SCIENCES  
18. Балишев Микола Володимирович

ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК САМОСТІЙНИЙ ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ

87

 

19. Бондар Валерія Валеріївна, Шевченко Надія Леонідівна

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

91

 

20. Рудниченко Світлана Миколаївна, Бездольний Максим Юрійович, Красіловська Олена Юріївна

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ГРОМАДИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

95

 

21. Середа Олена Григорівна

ПРАВО НА ПРАЦЮ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

99

 

22. Туряниця Вікторія Василівна

ФЕНОМЕН ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ АРТУРА РІПШТЕЙНА

105

 

23. Шевченко Анатолій Євгенійович, Кожевнікова Альона Сергіївна

ПОНЯТТЯ ТА ПРИЧИНИ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ

109

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
24. Гвоздь Мар’яна, Мірошник Роман, Kisiołek Artur

МАРКЕТИНГОВА АКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

112

 

25. Дорожко Владислав, Пшенична Єлизавета, Чуб Альона

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ ТА СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

115

 

26. Кліпкова О. І., Цебенко О. О.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

118

 

27. Осовська Галина Володимирівна, Семенюк Тамара Всеволодівна, Шнайдер Вікторія Олександрівна

ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТА ЗА МОДЕЛЯМИ АЛЬТМАНА, СПРІНГЕЙНА, ТОФФЛЕРА, ЛІСА

120

 

28. Ремезовська-Ільченко Ладіслава-Анастасія Володимирівна, Ковальська Кристина Валентинівна

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

125

 

  MEDICAL SCIENCES  
29. Barannik Sergiy, Barannik Constantine

INFLUENCE DE L'INFECTION DES VOIES UROGÉNITALES SUR L'ÉTAT DES FONCTIONS COPULATIVES ET REPRODUCTIVES DE L'HOMME

129

 

30. Bogachuk Maxim

IMMUNOCORRECTION IN THE COMPLEX TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF SOFT TISSUES ON THE BACKGROUND OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS

134

 

31. Tashchuk Viktor, Nesterovska Romana

THE NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE RATIO IN HEART FAILURE

139

 

32. Рейзвіх Ольга Едуардівна, Іванов Віталій Степанович, Кордонець Олена Леонідівна

МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСУ В РОТОВІЙ РІДИНІ ДІТЕЙ З РІЗНИМ ІМТ ДО ТА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

141

 

33. Слюсарев Олексій Аркадійович, Друпп Юрій Григорович, Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна

ТРАНСПЛАНТАЦІЙНА КОРЕКЦІЯ ПОКАЗНИКІВ АУТОСЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ПІСЛЯ ОВАРІОЕКТОМІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

145

 

34. Фурман Валентина Григорівна, Ізюмець Ольга Іванівна, Стецун Ольга Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ІНФЕКЦІЙНО- ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ КИШКІВНИКА ПІД ЧАС  МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ГОСТРОГО ЛІМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗУ У ДІТЕЙ

149

 

  PHARMACEUTICAL SCIENCES  
35. Іванченко Наталія Олександрівна

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ CICHORIUM INTYBUS L. ТА ЙОГО ПРОБІОТИЧНОЮ ТА ПРОТИДІАБЕТИЧНОЮ ДІЄЮ

151

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
36. Palamarchuk Kateryna

FORMING STUDENTS’ ENGLISH LISTENING AND READING SKILLS

154

 

37. Запухляк Ірина Михайлівна

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ «ЗЕМЛЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ТА КОМПОНЕНТАМИ «EARTH», «GROUND» ТА «LAND» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

157

 

38. Максименко Олександра Сергіївна

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ АБРЕВІАТУР В АНГЛОМОВНІЙ МОРСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

161

 

  PHILOSOPHICAL SCIENCES  
39. Мельник Лариса Миколаїівна

ФІЛОСОФІЯ ПЕРЕОСМИСЛЕНЬ

165

 

  POLITICAL SCIENCE  
40. Мазурчук Альона Володимирівна

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ  – ДИФУЗІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТА ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ

170

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
41. Hoshovska Daria, Hoshovsky Yaroslav, Finiv Olga

СПЕЦИФІКА САМОСВІДОМОСТІ ЖІНОК : ДЕПРИВАЦІЙНИЙ ДЕЛІНКВЕНТНО-ПЕНІТЕНЦІАРНИЙ РАКУРС

174

 

42. Власова Нина Васильевна

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОПОСРЕДОВАННЫМИ ФОРМАМИ ПОЗНАНИЯ

180

 

43. Поляничко Олена Миколаївна, Совгіря Тетяна Миколаївна, Коротя Володимир Владиславович

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СПОРТСМЕНІВ У ВЕЛОСПОРТІ BMX

186

 

44. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ВИГЛЯДІ КАЗКОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

189

 

  TECHNICAL SCIENCES  
45. Ivanov Igor

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSING THE QUALITY OF URBAN TRANSPORT SERVICE

193

 

46. Makarov Vitaliy, Kaplin Mykola, Perov Mykola

AREAS OF MODERNIZATION OF THE COAL INDUSTRY

198

 

47. Torina Vlada, Filatov Sergey, Stratu Maxim

MATHEMATICAL STUDY OF CYLINDRICAL-PISTON WEAR GROUPS BY THE METHOD OF BOUNDARY ELEMENTS

203

 

48. Шахова Олена Валеріївна

ЕНЕРГІЯ З НІЗВІДКИ

208

 

  TOURISM  
49. Калатинець Ганна Олександрівна, Редько Вікторія Євгенівна

ПОТЕНЦІАЛ «КИШЕНЬКОВИХ ПАРКІВ» У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ УРБАНІЗАЦІЇ

211

 

50. Тарасова Валентина Віталіївна, Ковалевська Ірина Миколаївна

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

216

 

Електронний збірник конференції має всі необхідні атрибути аналогічні друкованому виданню:

  • міжнародний стандартний книжковий номер – ISBN;
  • цифровий ідентифікатор об'єкта, який присвоюється науковим статтям і збірникам – DOI, який підвищує швидкість індексування;
  • перелік рецензентів, які оцінюють наукову значущість робіт;
  • красиву обкладинку, зміст, самі матеріали тез.

Індексування в наукометричних базах дозволяє напрацювати пристойну добірку матеріалів, які цитуватимуться іншими авторами. Ваше авторське право буде документально підтверджено, а персональний сертифікат учасника міжнародної наукової конференції дозволить зарахувати певну кількість годин самоосвіти до робочого навантаження.

International Science Group дякує всім авторам за участь в конференції і запрошує до подальшої співпраці.