XIV International Scientific and Practical Conference “Current issues of science and education”, March 23–26, 2021, Rome, Italy


Well, who of the scientists has not dreamed of visiting Rome? The homeland of Ptolemy and Diogenes still pleases with progressive developments in the world of science, so this Italian city became the venue for the XIV International Scientific and Practical Conference "Current Issues of Science and Education". The electronic collection of conference materials can be downloaded right now.

Recommended quote for this post:

Kunytskyi S., Danulyuk R.
Use of water from underground horizons with high iron content for irrigation of agricultural lands with insufficient moisture // Current issues of science and education. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy 2021. Pp. 8-10.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XIV

Download the conference proceedings

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Kunytskyi Sergiy, Danulyuk Roman

USE OF WATER FROM UNDERGROUND HORIZONS WITH HIGH IRON CONTENT FOR IRRIGATION OF AGRICULTURAL LANDS WITH INSUFFICIENT MOISTURE

8

 

2. Коцур Надія Іванівна, Дзюбенко Олена Володимирівна, Варивода Катерина Сергіївна

БІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ: ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

11

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
3. Захарова Еліна Володимирівна

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНО-ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

18

 

  CHEMICAL SCIENCES  
4. Tkach Volodymyr, Kushnir Marta, Adriano O. da Silva

A DESCRIÇÃO TEÓRICA DA DETECÇÃO ELETROQUÍMICA DE BROMANTANO SOBRE O COMPÓSITO DE OXIHIDRÓXIDO DE COBALTO COM UM POLÍMERO CONDUTOR NAFTOQUINÔNICO EM MEIOS NEUTRO E BÁSICO

24

 

5. Ильяслы Теймур Маммад, Шамирова Илаха Шамил, Исмаилов Закир Ислам

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ YBAS4SE7 - SE

26

 

  ECONOMIC SCIENCES  
6. Гаврилюк Віта Миколаївна

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС – ПРОЦЕСІВ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТТЮ ПІДПРИЄМСТВА

30

 

7. Галунець Наталія

КРАУДФАНДИНГ ТА ГРАНТИ - ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ

33

 

8. Имрамзиева М.Я.

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

38

 

9. Купира Мирослава Іванівна

ДЕТЕРМІНАНТИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ

41

 

10. Леонід Мельник

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

44

 

11. Піхняк Тетяна Андріївна

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

46

 

12. Савченко Наталія Миколаївна, Савченко Роман Олександрович

ЗОВНІШНІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

50

 

13. Сакун Аліна, Волковська Любов

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ

53

 

  GEOGRAPHICAL SCIENCE  
14. Yudytskyi Bohdan, Pet’ko Lyudmila

ROMAN FORUM AND "ROMAN HOLIDAY", A MOVIE THAT MADE THE HISTORY OF CINEMA

56

 

  LEGAL SCIENCES  
15. Андрусяк Ірина Павлівна, Коблів Марта Олегівна

ЧОЛОВІЧА І ЖІНОЧА РОБОТА: ҐЕНДЕРНА АСИМЕТРІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ.

71

 

16. Багатко Анастасія Сергіївна, Якимчук Мирослава Юріївна, Шнайдер Аміна Олегівна

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

75

 

17. Миколайчик Х.В., Субіна Т.В.

ПИТАННЯ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

78
18. Міщук Інна Володимирівна, Пелешок Інна Ігорівна

СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ І ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ УГОДИ

81

 

19. Павлович-Сенета Ярина Павлівна, Лепіш Наталія Ярославівна

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, ЯК ОРГАНУ, ЩО СЛУЖИТЬ СУСПІЛЬСТВУ

85

 

20. Слободян Ірина Юріївна, Яцюк Василина Сергіївна

ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ І ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРАХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

91

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
21. Dorosh-Kizym Mariana, Dorosh Marta

INTERNET INSURANCE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

94

 

22. Nishant Rangra

SUSTAINABLE AGRICULTURE MANAGEMENT

100

 

23. Кучмєєв Олександр Олександрович

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

107

 

24. Майборода Олена Вікторівна

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В СФЕРІ ПОСЛУГ

110

 

25. Стеблюк Наталія Федорівна, Губський Юрій Григорович

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТТЯ «АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА» ЗА КЛЮЧОВИМИ ПІДХОДАМИ

112

 

  MEDICAL SCIENCES  
26. Rozhko Mykola, Katerynyuk Vitalii, Katerynyuk Veronika

ORAL HYGIENE CONDITION IN YOUNG PEOPLE WITH GENERALIZED PERIODONTITIS

115

 

27. Богату Світлана Ігорівна

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ INSTAGRAM В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

118

 

28. Дрогомирецька Наталія Василівна

КЕЙСОВИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

124

 

29. Нарбутова Тамара Євгенівна, Сервуля Катерина Олександрівна

ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН І ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ

127

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
30. Lavrysh Yuliana

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND AUTHENTICITY INTEGRATION IN A LANGUAGE INTEGRATED LEARNING COURSE AT TECHNICAL UNIVERSITY

129

 

31. Дячук Оксана Іванівна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

133

 

32. Омельковець Ярослав Адамович, Омельковець Руслана Степанівна

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАВДАНЬ, СТВОРЕНИХ У ТЕСТОВІЙ ПІДСИСТЕМІ ПЛАТФОРМИ MOODLE

135

 

33. Онгарбаева Алия Дуйсенгалиевна

ТЕСТІЛЕУ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ЕНДІРЕТІН ЭЛЕКТРОНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСЫН ҚҰРУ

141

 

34. Сороколіт Наталія Стефанівна

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

146

 

35. Чопик Марія Михайлівна

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ВАРІАТИВНИХ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ НА ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ 6 КЛАСІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

152

 

36. Яренчук Людмила Георгіївна

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАННЯ

157

 

  PHARMACEUTICAL SCIENCES  
37. Підгайна Валентина Віталіївна, Малоштан Людмила Миколаїна, Шаталова Оксана Михайлівна

ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ КРЕМУ НА ОСНОВІ КОРИ ВЕРБИ БІЛОЇ ТА ЦИНКУ

164

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
38. Рахимбаева Гаухар Кинаятовна, Аптай Сагина

ЖАНАТ ӘСКЕРБЕКҚЫЗЫ  ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ КӨНЕ ТҮРКІЛІК САРЫН

166

 

  TECHNICAL SCIENCES  
39. Boltianska Nataliіa, Skliar Radmila, Skliar Oleksandr

DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF ENERGY USE IN LIVESTOCK

171

 

40. Yagubov Emin Kerim

SPECIFICS OF STRUCTURE FORMATION IN CU-AL POWDER SYSTEMS

177

 

41. Жарылкасынова Жулдыз Адилкызы, Искакова Галия Куандыковна

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕКТИНОПРОДУКТОВ ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ СОРТА «АРДАН»

182

 

42. Крепич Світлана Ярославівна, Співак Ірина Ярославівна

ЕЛЕКТРОННИЙ КОМПЛЕКС ПІДТРИМКИ РОБОТИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ

187

 

43. Мухтаров Ильнур Ильшатович

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ В СИСТЕМЕ СБОРА СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ

194

 

44. Сомова Юлия Васильевна, Фролова Валерия Сергеевна

АНАЛИЗ ПРИЧИН И ВИДОВ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

200

 

Techniques and technologies allow scientists from all over the world to publish, in this particular collection there were authors from Ukraine, Russia, Kazakhstan, Brazil, Azerbaijan and other countries. In fact, they are all students or teachers of popular educational institutions.:

  • Kyiv National University of Culture and Arts;
  • Federal University of Western Pará;
  • Kh. Dulati Taraz State University;
  • Belarusian State Medical University;
  • Turan Astana University.

Authors are issued with an electronic collection and a personal certificate of the participant because it is convenient - you definitely will not lose them, and if you wish, you can print them yourself. International Science Group is always in touch and ready to answer your questions via email info@isg-konf.com. Even a small, but self-sufficient article will become a significant contribution to the list of your publications – therefore, strive to participate in international scientific conferences.