XXIX International scientific and practical conference “Science, theory and practice”, June 08-11, 2021, Tokyo, Japan


Recommended quote for this post:

Maslovata S. Fractional composition of water in leaf tissues of species and forms of the genus ulmus L. // Science, theory and practice. Abstracts of XXIX International Scientific and Practical Conference. Tokyo, Japan. 2021. Pp. 19-23.

URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXIX

Download the conference proceedings

TABLE OF CONTENTS

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Maslovata Svitlana

FRACTIONAL COMPOSITION OF WATER IN LEAF TISSUES OF SPECIES AND FORMS OF THE GENUS ULMUS L.

19

 

2. Бомба Мирослав Ярославович, Бомба Маргарита Іванівна

СИДЕРАЦІЯ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА

24

 

3. Мамчур Валентина Василівна

ПЕРІОД СПОКОЮ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ AILANTHUS ALTISSIMA (MILL)

27

 

4. Панасюк Руслана

ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ

29

 

5. Панасюк Руслана

ВИРОЩУВАННЯ СКОРОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ У ЗОНІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

31

 

6. Похил Володимир Іванович, Антоненко Петро Павлович, Кременчук Лілія Володимирівна, Суслова Наталія Іванівна, Санжара Роман Андрійович

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ ТА ВІКУ ВІВЦЕМАТОК

33

 

7. Топольний Федір Пилипович, Трикіна Наталія Миколаївна

ЯКІ  ҐРУНТИ  ПОТРІБНІ  РОСЛИНАМ

39

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
8. Krivenko Olga, Vorona Yuri

NON-STATIONARY VIBRATIONS OF ELASTIC SHELLS WITH INHOMOGENEOUS STRUCTURE

42

 

9. Славінська Олена Сергіївна, Скоропанюк Станіслав Юрійович

РОЗРОБКА МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПРОТИІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ ШАРІВ

44

 

10. Славінська Олена Сергіївна, Паньків Василь Васильович

ВПЛИВ ДОРОЖНІХ УМОВ НА СТАН ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ

47

 

11. Славінська Олена Сергіївна, Дуля Михайло Віталійович

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЯКІСНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

49

 

  BIOLOGICAL SCIENCES  
12. Lisovets Olena

PHYTOVARIETY AND INTERSPECIFIC CONNECTING IN ECOSYSTEMS OF STEPPE PRIDNIPROV'YA

51

 

13. Nikiforov Nazim, Dedele Audrius

CONCENTRATIONS OF HEXAVALENT CHROMIUM IN THE ISHIM RIVER IN THE VICINITY OF THE CITY OF PETROPAVLOVSK DURING HIGH AND LOW WATER

54

 

14. Tsygankova Eugenia, Pet’ko Lyudmila

THE AKITA INU: JAPANESE NATIONAL HERITAGE

57

 

15. Годун Наталія Іванівна, Миздренко Оксана Миколаївна

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОСВІТИ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

73

 

  CHEMICAL SCIENCES  
16. Aliyeva Gulnara Arif, Rahimova Firangiz Rafail

INVESTİGATİON OF THE THERMAL STABİLİTY OF İON-EXCHANGE MATERİALS

81

 

17. Чебаненко Христина Володимирiвна

ПЕРСПЕКТИВНІ КОМПЛЕКСИ ЦИКЛОДЕКСТРИНIВ З ЙОДОМ

86

 

  ECONOMIC SCIENCES  
18. Butenko Viktoriia, Redka Yulia

EVOLUTION OF CASHLESS CALCULATIONS IN UKRAINE

89

 

19. Kukharuk A., Kyi V.

CORPORATE FINANCE: ESSENCE, RELATIONS, AND TASKS

92

 

20. Oleynik O.

КОРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ И ВВП: ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРИЧИНЫ, СЛЕДСТВИЯ

95

 

21. Rayevnyeva Olena, Brovko Olha, Aksonova Iryna

METHODOLOGICAL APPROACH TO EVALUATION AND STRATIFICATION OF HEI OF UKRAINE BY LEVEL OF INNOVATIVE ACTIVITY

97

 

22. Барсук Ольга Сергіївна

ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ КОРПОРАТИВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ

106

 

23. Білецька Ірина Мирославівна, Баран Ростислав Ярославович

СУТНІСТЬ І ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

109

 

24. Бәтима Жұматай, Макулова Айымжан Төлегенқызы

ҚАЗАҚСТАН  ХАЛҚЫНЫҢ  ТҰРМЫС ДЕҢГЕЙІН СТАТИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

114

 

25. Гончар Лілія Олександрівна, Березовська Анастасія Миколаївна

REVENUE MANAGEMENT ЯК ЕФЕКТИВННА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО  БІЗНЕСУ

120

 

26. Макаренко Олена Іванівна, Оліфан Анастасія Володимирівна

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ

124

 

27. Міщенко Анастасія Олександрівна

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА

127

 

28. Пітюлич Михайло Михайлович, Мінкович Вікторія Тарасівна, Попфалуші Яна Іванівна

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ З ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ

134

 

29. Садовська Ірина Борисівна, Нагірська Катерина Євгеніївна

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ФУНКЦІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

139

 

30. Ситник Ганна Вікторівна, Курносенко Анастасія Олександрівна

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК НОВИХ ФОРМ ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ

142

 

31. Чепелюк Маргарита Ігорівна

МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

144

 

32. Юхименко Петро Іванович, Батажок Світлана Григорівна, Майданський Антон Володимирович

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПАРТНЕРСТВА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  УКРАЇНИ

146

 

33. Ярмолюк Олена Феліксівна, Дмитренко Ольга Миколаївна, Вітер Світлана Анатоліївна

ОСНОВНІ ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

151

 

34. Қойшыбай Ақжан, Макулова Айымжан Төлегенқызы

ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ЖӘНЕ БІР ЗАРДАП ШЕККЕНГЕ ТӨЛЕНГЕН БІРЖОЛҒЫ ЖӘРДЕМАҚЫ МӨЛШЕРІНЕ СТАТИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

157

 

  GEOGRAPHICAL SCIENCE  
35. Патійчук Віктор Олексійович, Ціпошук Софія Анатоліївна

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В ІТАЛІЇ

161

 

  HISTORICAL SCIENCES  
36. Myronchuk Elena

INTERNATIONAL SCIENTIFIC EXCHANGE: AUSTRALIAN EXPERIENCE AND PRACTICE

171

 

37. Нікітіна Тетяна Юріївна, Івко Анастасія Сергіївна

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ЧИННИКА В ІСТОРІЇ ЗАРОДЖЕННЯ ПІДВОДНОЇ СПРАВИ У СВІТІ

175

 

  LEGAL SCIENCES  
38. Ілюшик Олена Миколаївна, Груздєва Олена Станіславівна

КОМПРОМІС У СПРАВІ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

178

 

39. Бондаренко Степан Юрійович

ДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 109 КК УКРАЇНИ

181

 

40. Біла Дар’я Олександрівна, Чекмарьова Ірина Миколаївна

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТТІ 120 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

190

 

41. Гаврилюк Анастасія Вікторівна, Чекмарьова Ірина Миколаївна

ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ РОЗГОЛОШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ВІД ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ ТА ШПИГУНСТВА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

193

 

42. Моргунова Тетяна Іванівна, Гресько М.О.

ЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

197

 

43. Міщук Інна Володимирівна, Пелешок Інна Ігорівна

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ

201

 

44. Неділько Богдан Ігорович

ПРОБЛЕМА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВЗАЄМОДОПОВНЮЮЧИХ (КУМУЛЯТИВНИХ) ОБВИНУВАЧЕНЬ У ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

205

 

45. Павлишин Олег Володимирович

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРАВОВА ЦІННІСТЬ

210

 

46. Пісклов Єгор Андрійович, Хашев Вадим Георгійович

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЮ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

213

 

47. Ріжко Тетяна, Шевченко Надія

БУЛІНГ-ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

217

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
48. Mищенко Владимир Акимович, Бабаева Энегул

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО   СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

222

 

49. Mіщенко Володимир Акимович, Авершін Сергій Володимирович

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ

227

 

50. Бигельдинов Шалкар Калиевич

ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

233

 

51. Верескля Мар'яна Романівна, Михаліцька Наталія Ярославівна

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ РИЗИКІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

239

 

52. Верескля Мар'яна Романівна, Михаліцька Наталія Ярославівна

СТАН ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ В УКРАЇНІ

241

 

53. Стеблюк Наталія Федорівна

ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

244

 

  MEDICAL SCIENCES  
54. Barannyk Serhiy, Rodinskaya Galina, Chevtsov Vadim

PRÉVISION DE L'ÉVOLUTION DE LA PANCREATITE AIGU ET TACTIQUES DE SON TRAITEMENT CHIRURGICAL

246

 

55. Danilevska Natalia

ANALYSIS OF VARIANTS OF THE MANIFESTATIONS OF DISSOCIATIVE DISORDERS IN THE SERVICEMEN OF UKRAINE

252

 

56. Dziuba Maria, Tykhonova Liudmyla

THE ANALYSIS OF THE ANXIETY LEVEL OF THE MEDICAL STUDENTS DURING THE PERIOD OF DISTANCE EDUCATION

255

 

57. Ivaniushenko Oryna, Tykhonova Liudmyla

HIV-ASSOCIATED ENCEPHALOPATHY (AIDS-DEMENTIA) AS A LEADING MANIFESTATION OF NERVOUS SYSTEM DAMAGE IN HIV-INFECTED PATIENTS AT LATE STAGES

257

 

58. Lomakina Yuliia, Bulyk Roman

SOME PHARMACOGENETICAL METHODS FOR DISCOVERING DRUG RESPONSES

259

 

59. Myronchenko Svitlana

APOPTOTIC KERATINOCYTES UNDER LOCAL ULTRAVIOLET IRRADIATION OF THE SKIN OF GUINEA PIGS DURING THE ERYTHEMA PERIOD

262

 

60. Tikhonova Liudmila, Globa Dmitry, Karmazina Natalia

DEVIC'S DISEASE (NEUROMYELITIS OPTICA)

265

 

61. Yakovets Kostiantyn, Vydyborets Stanislav

THE RESULTS OF THE STUDY OF BIOCHEMICAL PARAMETERS, INDICATORS OF IRON METABOLISM AND SECONDARY METHABOLIC DISORDERS IN HARDWARE AND MANUAL PLASMAPHERESIS DONORS WITH AN INTERVAL BEETWEN DONATIONS LASTING 21 AND 28 DAYS

268

 

62. Андріяка Артем Олександрович, Видиборець Станіслав Володимирович

ВТОРИННИЙ МЕТАБОЛІЧНИЙ ДИСБАЛАНС У ПАЦІЄНТІВ ІЗ АНЕМІЄЮ ЗЛОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМУ РАКУ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

273

 

63. Бабеня Ганна Олександрівна, Гінжул Ігор Васильович, Сухомейло Данило Олександрович, Шнайдер Станіслав Аркадійович

СТАН ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПАЦІЄНТОК З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИНЕОПЛАСТИЧНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ

281

 

64. Вороніна Ганна Сергіївна, Мороз Ігор Олександрович

УСКЛАДНЕННЯ ТА ВІТАЛЬНІСТЬ ПУЛЬПИ У ВІДНОВЛЕНИХ ФОТОКОМПОЗИТАМИ ЗУБАХ

285

 

65. Каднай Олексій Сергійович, Кателевська Наталія Миколаївна, Древаль Мар'яна Василівна

ВПЛИВ РІЗНОГО ТИПУ ГАДЖЕТІВ НА СТАН ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРУ

288

 

66. Колосович Ігор Володимирович, Черепенко Ігор Віталійович, Ганоль Ігор Васильович

ХРОМОГАСТРОСКОПІЯ У ДІАГНОСТИЦІ АНАТОМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН ШЛУНКА

290

 

67. Ласитчук Оксана Миколаївна, Курташ Наталія Ярославівна, Кравчук Інна Валеріївна

ПЕРЕВАГИ КОМБІНОВАНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНІНГУ В І ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ

292

 

68. Міхєєв Андрій Олександрович

ПЕРЕЛІТНІ ПТАХИ ЯК РЕЗЕРВУАР ТА ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ЛЮДИНИ І ТВАРИН (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

295

 

69. Орос Михайло Михайлович, Жупан Ангеліна-Юлія Євгенівна

ПРИЧИНА РАНКОВОГО ГОЛОВНОГО БОЛЮ - ПОРУШЕННЯ ВЕНОЗНОГО ВІДТОКУ ВІД ГОЛОВИ ЧЕРЕЗ ЗУСТРІЧНИЙ ПОТІК КРОВІ

302

 

70. Проніна Олена Миколаївна, Білаш Сергій Михайлович, Кобеняк Микола Миколайович

МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБУДОВИ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЛІПОЇ КИШКИ КРОЛІВ У ВІДДАЛЕНІ ТЕРМІНИ ПРИ ЗШИВАННІ РАНОВОГО ДЕФЕКТУ ХІРУРГІЧНОЮ НИТКОЮ ВІКРИЛ

308

 

71. Радченко Сергій Михайлович, Кабанцева Анастасія Валеріївна

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЛОГІЇ В ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

311

 

72. Сазонова Олеся, Демочко Ганна

ГЕМОФІЛІЯ-КОРОЛІВСЬКА ХВОРОБА

321

 

73. Старовер Анжелика Викторовна

ТЕРРЕНКУР КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ СПКЯ

325

 

74. Сухін Юрій Віталійович, Топор Володимир Петрович, Павличко Юрій Юрійович, Корнієнко Святослав Володимирович

ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМА ОСВІТИ ВИКЛИКАНА ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

327

 

75. Федорова Олена Анатоліївна, Варуха Катерина Володимирівна, Мазна Наталія Олександрівна, Лиман Марина Олександрівна, Бугайова Наталія Михайлівна

КОМПЛЕКСНА СУДОВО-МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЇЦИДІВ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 5 РОКІВ

329

 

76. Хацько К.М.

ЕНДОВАСКУЛЯРНІ ВТРУЧАННЯ НА БЕРЦОВИХ АРТЕРІЯХ

335

 

77. Чермак Володимир Ігорович

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗА У ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ

337

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
78. Korshevniuk Tatiana

STRUCTURE AND CONTENT OF THE ELECTIVE COURSE "BIOLOGICAL SYSTEMS"

345

 

79. Romanyshyna Liudmyla, Anichkina Olena, Lomanchuk Alina, Svyrydiuk Anastasiia, Podorozhnia Olesia

DIDACTIC GAME AND THE NEW UKRAINIAN SCHOOL: NEXT OR OPPOSITE

348

 

80. Stepanenko Alina-Alla

READINESS FORMATION FOR THE PROJECT ACTIVITIES IMPLEMENTATION IN THE LESSONS OF THE FOREIGN LANGUAGE IN THE SENIOR GRADES OF SECONDARY SCHOOLS

352

 

81. Volkova Hanna, Dubovenko Zoia, Antonenko Antonina, Lekhnitska Svitlana

MEDICAL EDUCATION IN THE TIME OF COVID-19

356

 

82. Івершинь Анжеліка Геннадіївна, Савлук Ольга Ігорівна, Іванько Вікторія Вадимівна

РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

361

 

83. Ільніцька Тетяна Сергіївна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ

364

 

84. Бабух Надія Василівна

ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДНИК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

366

 

85. Бекенова Аружан Жарилхасыновна, Балгышева Бейкут Даутбековна

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІПТЕРІ» КУРСЫНДА ISPRING QUIZMAKER БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ТЕСТ ҚҰРАСТЫРУДЫҢ ЖАҢА ТӘСІЛДЕРІ

369

 

86. Болсынбекова   Гульнара Абылхаковна, Аюпова Гулбаршын Турагуловна

БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ  ҚОЛДАНУЫ

372

 

87. Бондар Анастасія Олегівна

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ТА ІНТЕРЕС СТАРШОКЛАСНИЦЬ ДО РІЗНОМАНІТТЯ ФІТНЕС ТЕХНОЛОГІЙ

376

 

88. Борисенко Олена Іванівна, Мустафа Оксана Олексіївна

АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ІТ ІНДУСТРІЇ

383

 

89. Борщенко Валерія Володимирівна, Долга Катерина Володимирівна

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ СИНДРОМУ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ»

387

 

90. Бурак Валентина Геннадіївна

ІННОВАТИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

391

 

91. Георгіце Інна Іларіївна

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЯК КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

394

 

92. Григорчук Тарас Васильович

КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

398

 

93. Ломанчук Аліна Леонідівна, Анічкіна Олена  Василівна

МЕТОДИКА ТА ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ» КУРСУ ХІМІЇ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

401

 

94. Мосій Ірина Михайлівна

ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ  IНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

404

 

95. Міськова Наталія Миколаївна, Поліщук Вероніка Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ГЕОМЕТРИЧНИМИ ФІГУРАМИ ТА ФОРМАМИ ПРЕДМЕТІВ

408

 

96. Ніцович Ігор Романович

СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

413

 

97. Подорожня Олеся Олегівна

МЕТОДИКА ТА ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК» КУРСУ ХІМІЇ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

416

 

98. Суліцький Вадим Володимирович

ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

418

 

99. Тюріна Валентина Олександрівна

КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ

424

 

100. Шулигіна Раїса Андріївна, Бондар Ірина Олегівна

ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСТРУКТ STORYTELLING-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ  ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

429

 

101. Юденко Оксана Вадимівна, Свириденко Вадим Васильович, Винниченко Костянтин Валерійович, Юденко Юрій Михайлович, Білоус Аліна Сергіївна

СУЧАСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН ЧЕРЕЗ ВІДРОДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ПОСЛУГ

435

 

102. Яренчук Людмила Георгіївна

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

445

 

  PHARMACEUTICAL SCIENCES  
103. Timanyuk Iryna, Bondarieva Iryna

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF THE PRESTIGE OF THE PROFESSION OF PHARMACIST

455

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
104. Suvorova Tetiana

COLLECTIVE IDENTITY OF THE HOCKEY ENTITY ACTOR

457

 

105. Truba Hanna

NEUROLINGUISTICS PRINCIPLES OF STUDYING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

460

 

106. Бошков Андрій Валерійович

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ДИДАКТИЧНОГО ДИСКУРСУ

463

 

107. Білодід Ксенія Олегівна, Покровська Ірина Леонідівна

ОБРАЗ РОКСОЛАНИ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТА ТУРЕЦЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

468

 

108. Морозова Галина Костянтинівна

ПАРАЛЕЛІЗМ ЯК КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ Е.Е. КАММІНГСА [AND]

472

 

109. Пасік Надія Михайлівна

РОЛЬ СКЛАДНИХ СПОЛУЧНИКОВИХ РЕЧЕНЬ У ФОРМУВАННІ СУГЕСТІЇ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ

474

 

110. Ступницька Наталія Миколаївна

ФЕНОМЕН ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ПОЛІ

479

 

111. Ярова Алла Григорівна

ПОЕЗІЇ ДАВИДА БУРЛЮКА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ОЛЕКСАНДРА ВЕРТІЛЯ

482

 

  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES  
112. Krivenko-Emetov Yaroslav

LOGARITHMIC CORRECTIONS OF QCD IN ELECTRON-DEUTRON SCATTERING

488

 

  POLITICAL SCIENCE  
113. Vaja Shubitidze, Otar Davitashvili, Eka Burdiladze

EUROCITY AND COOPERATION BETWEEN EUROPEAN MUNICIPALITIES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

491

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
114. Kravchenko Nazar, Martovitsky Vitaly

IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON MENTAL HEALTH

493

 

115. Данилова Анастасія Дмитрівна

ДІАГНОСТИКА БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

496

 

116. Корж Лариса Богданівна

ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ БОЛЮ І СТРАХУ ДІТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНИХ КЛІНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

502

 

117. Степаненко Олександра Геннадіївна

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КІБЕРБУЛІНГ» У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

505

 

  TECHNICAL SCIENCES  
118. Hrytsanchuk Andrii, Brazhnyk Anton, Hrytsanchuk Valentyn

RESEARCHES OF HYDRAULIC FRACTURING IN WELLS ON DEPLETED FIELDS

510

 

119. Kravtsov Viktor

УПРАВЛЕНИЕ ГИБКИМИ ПРОСТРАНСТВЕННО ИСКРИВЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НАПРАВЛЕННЫМИ СИЛОВЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ

512

 

120. Kuznietsov Serhii, Morhyn Violetta

STUDY OF THE INFLUENCE OF SOME FACTORS ON THE DEGREE OF ELECTRIZATION OF DIELECTRICIANS

517

 

121. Pechernyi D., Novokhat O.

THE PROCESS OF COOLING ETHANOL DURING ITS PRODUCTION

523

 

122. Sabir Shukurov

CAUSES OF ENERGY TENSION IN THE MODERN PERIOD

526

 

123. Білик Олена Анатоліївна

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАЛЬТОДЕКСТРИНУ НА ПОДОВЖЕННЯ СВІЖОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

531

 

124. Гребенніков Михайло Миколайович, Миронов Кирило Вікторович

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ШАРУ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ПОРОЖНИНОЮ ТА ЗАДАНИМИ НЕВЛАСНО МІШАНИМИ ГРАНИЧНИМИ УМОВАМИ

536

 

125. Молдабек Г.Т., Кенжалиева Г.Д., Кочеров Е.Н.

АВТОКӨЛІКТЕРДІ ЭКСПЛУАТАЦИЯЛАУДЫ БАСҚАРУ

541

 

126. Мороз Л.Б., Угриновський А.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОЕМУЛЬСІЙ

544

 

127. Патрашко Марина, Харута Віталій

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

548

 

128. Савченко Олег Валерійович, Білюк Іван Сергійович, Кириченко Олександр Сергійович, Ольшевський Сергій Іванович, Майборода Олександр Валерійович

ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ПО ДОСЛІДЖЕННЮ РОБОТИ КРОКОВОГО ДВИГУНА

553

 

129. Сайківська Лілія Федорівна

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗОРОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КОРИСТУВАЧІВ ПК

557

 

130. Саприкін Олександр

ЕВРИСТИЧНИЙ АНАЛИЗАТОР ШКІДЛИВОГО КОДУ НА ОСНОВІ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

560

 

131. Сова Олег Ярославович, Журавський Юрій Володимирович, Шишацький Андрій Володимирович, Симоненко Олександр Анатолійович, Троцько Олександр Олександрович

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

563

 

132. Одарущенко О.Б., Гаман О.В., Величко В.П., Лазута Р.Р., Нерознак Є.І.

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

572

 

133. Темырканова Эльвира Кадылбековна, Ерланова Умит

РАЗРАБОТКА ВЫБОРОЧНОЙ СХЕМЫ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ АДАПТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ И НАБЛЮДЕНИЯ ПО КОНУСУ ТРАФИКА RFID С МЕТОДОМ ЗАТЕНЕНИЯ

581

 

134. Тишевич Борис Леонардович

СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ

589

 

135. Тишевич Борис Леонардович

ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОШАРОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

593

 

136. Тишевич Борис Леонардович

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

597

 

137. Фідровська Наталья Миколаївна, Хурсенко Сергій Васильович, Караван Руслан Андрійович

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ УСТАНОВКИ КІЛЕЦЬ ЖОРСТКОСТІ В ШАХТНИХ БАРАБАНІВ

601

 

138. Чежимбаева Катипа Сламбаевна, Оразбеков Арлан Нурланулы

АНАЛИЗ РАБОТЫ МОДУЛЯ LI-FI

606

 

139. Чежимбаева Катипа Сламбаевна, Касимов Азиз Жасуланович

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМЫ HYPERLEDGER FABRIC

611
140. Шашков Владислав Олександрович, Марчевський Віктор Миколайович

МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ВИРОБНИЦТВА КАЗЕЇНУ З РОЗРОБКОЮ СУШАРКИ

618