XXX International scientific and practical conference “Interaction of society and science: problems and prospects”, June 15-18, 2021, London, England


Recommended quote for this post:

Ivashchenko I.Use of thuja plicata donn. ex d. don in greening of the right bank forest steppe of Ukraine // Interaction of society and science: problems and prospects. Abstracts of XXX International Scientific and Practical Conference. London, England. 2021. Pp. 18-20.

URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXX

Download the conference proceedings

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Ivashchenko Iryna

USE OF THUJA PLICATA DONN. EX D. DON IN GREENING OF THE RIGHT BANK FOREST STEPPE OF UKRAINE

18

 

2. Panasiuk Ruslana

VIABILITY INDICATORS OF SOYBEAN SEEDS DEPENDING ON FERTILIZATION

21

 

3. Panasiuk Ruslana

FEATURES OF GROWING EARLY SOYBEAN VARIETIES IN THE AREA OF SUFFICIENT MOISTURE

23

 

4. Panasiuk Ruslana

VIABILITY OF SOYBEAN SEEDS DEPENDING ON THE USE OF FERTILIZERS

25

 

5. Panasyuk Ruslana

SOYBEAN FERTILIZATION AND SEED VIABILITY INDICATORS

26

 

6. Poleva Ju.

CURRENT PROBLEMS OF PRODUCTION AND SAFETY OF PLANT PRODUCTS

28

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
7. Вишневський Д.С.

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

31

 

8. Чалабаев Берик Мырзабекович, Еримбетов Баисбай Турабаевич, Кунанбаева Яйрахан Бекайдаровна, Алдияров Жумадилла  Алибекович, Сыздыков Салы  Ильясович

КОНСТРУКЦИОННЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

35

 

ART HISTORY
9. Гринь Юлія Миколаївна

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР У ВИХОВАННІ ДИТИНИ (НА МАТЕРІАЛІ ЕТНОГРАФІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. ЩЕПОТЬЄВА)

42

 

10. Сасько Максим Романович

«КВАРТЕТ НА КІНЕЦЬ ЧАСУ» ОЛІВ’Є МЕССІАНАЯК ГЛОКАЛЬНЕ ЯВИЩЕ У МУЗИЧНОМУ ПРОСТОРІ ХХ СТОЛІТТЯ

50

 

BIOLOGICAL SCIENCES
11. Вальтер Галина Андріївна

ОЦІНКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОСИСТЕМ В ЗОНІ АЕРОТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЙОГО ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ

52

 

12. Наталія Іванівна Годун, Миздренко Оксана Миколаївна

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ОДИН З ПРИНЦИПІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПРОФІЛАКТИЦІ ХВОРОБ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ

55

 

13. Трускавецька Ірина Ярославівна

ОСНОВНІ ГРУПИ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ЗАБРУДНЮЮТЬ ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

63

 

CULTUROLOGY
14. Таран Людмила

РОЛЬ ВИДАВНИЦТВ З ВИПУСКУ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (1918 – 1920 РОКИ)

66

 

ECONOMIC SCIENCES
15. Chepeliuk Marharyta

РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

73

 

16. Golubkova Irina, Levinska Tetyana

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ЗПГ-КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

76

 

17. Kolodiy Andriy

FOREIGN EXPERIENCE OF INVESTMENT OF PENSION ACCUMULATIONS IN REAL ESTATE

79

 

18. Іванов Олександр Валерійович, Джур Ольга Євгенівна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ

82

 

19. Лі Артур Костянтинович

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТЕРМІНУ РОЯЛТІ В ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

85

 

20. Макогін Зоряна Ярославівна, Григорович Юлія Олександрівна

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У РЕГУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ

97

 

21. Морозова Євгенія Петрівна, Ярлік Тетяна Вікторівна

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

100

 

22. Побер І.М.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В РЕГІОНІ

104

 

23. Поддубная Наталия Николаевна

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ С УЧЕТОМ ВЫБОРА СПОСОБА ТРАНСПОРТИРОВКИ

108

 

24. Сакун Аліна, Федорко Владіслав

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

111

 

25. Сапарбаев Абдижапар Джуманович, Макулова Айымжан Тулегеновна, Мекебаева Жанат Аблузовна

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

114

 

26. Чизмар І.І.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ОНТОГЕНЕЗУ ЇХ РОЗВИТКУ ДЛЯ КІБЕРСПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

120

 

27. Ярова О. А.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

123

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
28. Melnychuk  Aleksandra, Pet’ko Lyudmila

PALAZZO BRANCACCIO IN THE FILM "ROMAN HOLIDAY" (1953)

126
29. Патійчук Віктор Олексійович, Ціпошук Софія Анатоліївна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ В ГРУЗІЇ

140
GEOLOGICAL SCIENCES
30. Имамова Тарана Али кызы

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ И ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫХ ВОД МЕЖДУРЕЧЬЕ САМУР – АТАЧАЙ

150

 

HISTORICAL SCIENCES
31. Азарх Ірина Степанівна

СПІВПРАЦЯ ВІДДІЛІВ ПРОПАГАНДИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ З  НІМЕЦЬКИМИ  ВИДАВНИЧИМИ ФІРМАМИ

156

 

32. Джиджора Іван Іванович

ПУБЛІЧНА ІСТОРІЯ В УКРАЇНІ. ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ЧИ ПУБЛІЧНА ІСТОРІЯ?

158

 

33. Міськов Іван Олексійович

ПЕЧАТКИ ТА ГЕРБИ МУКАЧІВСЬКОГО ЄПИСКОПА АНДРІЯ БАЧИНСЬКОГО

161

 

34. Червоненко Оксана Володимирівна

ПРИРОДНИЧА СКЛАДОВА В УНІВЕРСАЛЬНОМУ «МУЗЕЙНОМУ» ТЕАТРІ САМЮЕЛЯ ФОН КВІКХЕБЕРГА

167

 

JOURNALISM
35. Родінова Наталія, Архіпчук Анна

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БЛОГІВ

172

 

36. Родінова Наталія, Громська Вікторія

ПОДКАСТИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ

176

 

LEGAL SCIENCES
37. Guyvan Petro

REGULATION OF THE RIGHT TO PROTECTION OF CIVIL SUBJECTIVE RIGHT IN TIME.

181

 

38. Ворожка Олена, Мірабян Маіс

ЕЛЕКТРОННІ СЛІДИ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМОК КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

188

 

39. Гримак Ельвіра Тарасівна, Хатнюк Наталія Сергіївна

НАУКОВЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА ЯК ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

191

 

40. Гусар Леся Віталіївна

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

194

 

41. Марченко Катерина Денисівна

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ МІСЦЕВОГО ЗБОРУ ЗА УТИЛІЗАЦІЮ СМІТТЯ

197

 

42. Матвійчук Валерій Костянтинович

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ДІЯННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ОХОРОНИ РИБНИХ ЗАПАСІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

202

 

43. Харь Інна Олексіївна

СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ‒ УМИСНЕ ВБИВСТВО, ВЧИНЕНЕ НА ЗАМОВЛЕННЯ (П.11 Ч.2 СТ. 115 КК УКРАЇНИ).

209

 

44. Хатнюк Наталія Сергіївна, Бехтер Варвара Максимівна, Костюк Ірина Олегівна

ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ ЯК СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ

215

 

45. Юзік Владислав Віталійович, Колісникова Ганна Вячеславівна

“ЩОДО ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ”

219

 

MANAGEMENT, MARKETING
46. Husak Olga

KPI A BASIS FOR EFFICIENT WORK OF TRANSPORT ENTERPRISES

221

 

47. Mіщенко Володимир Акимович, Авершін Сергій Володимирович

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ

224

 

48. Верескля Мар'яна Романівна, Михаліцька Наталія Ярославівна

ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ ТА МЕЖІ

231

 

49. Гречаник Олена

ВПЛИВ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

233

 

50. Григорчук Тарас Васильович

УПРАВЛІННЯ ТВОРЧОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

236

 

MEDICAL SCIENCES
51. Barannyk Serhiy, Rodinskaya Galina, Shevtsov Vadim

FORECASTING COMPLICATIONS OF ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS AT THE STAGES OF ITS SURGICAL TREATMENT

239

 

52. Chaykovska Halyna-Anna

NON-DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN THE FORMATION OF GASTROPATHIES IN CHILDREN UNDER THE ACTION OF GENOTOXIC FACTORS OF A POLLUTED ENVIRONMENT

245

 

53. Kryvda Ruslan, Stoieva Margaryta

ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF THE AB0 BLOOD GROUP SYSTEM PHENOTYPES IN THE UKRAINIAN POPULATION

248

 

54. Shevchenko Maryna

DISTANCE LEARNING IN MEDICAL UNIVERSITIES AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF TRAINING FUTURE DOCTORS

252

 

55. Ібрагімова Олена Леонідівна, Кретов Євген Дмитрович, Кононенко Кристина Едуардівна

АКТУАЛЬНІ СПОСОБИ ПОПЕРЕДИТИ ДЕМЕНЦІЮ

254

 

56. Ібрагімова Олена Леонідівна, Астаф’єва Марина Сергіївна, Філь Віолетта Ігорівна, Черба Ольга Сергіїівна

НЕЙРОСИФІЛІС: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ

257

 

57. Ібрагімова Олена Леонідівна, Пікалова Катерина Сергіївна, Чаплигіна Дарина Ігорівна

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЕПІЛЕПСІЇ

259

 

58. Алипова Олена Євгенівна, Рубан Євген Володимирович

СКРИНІНГ САРКОПЕНІЧНОГО СИНДРОМУ НА ТЛІ ОСТЕОАРТРОЗУ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

261

 

59. Бабеня Ганна Олександрівна, Гінжул Ігор Васильович, Сухомейло Данило Олександрович, Шнайдер Станіслав Аркадійович

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ПАЦІЄНТОК З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИНЕОПЛАСТИЧНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ

263

 

60. Бадюк Михайло Іванович, Моргун Сергій Олександрович, Смірнов Олексій Геннадійович

РИЗИК - ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ВИЗНАЧЕННІ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ ТА МОЖЛИВИХ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ НА ВІЙСЬКОВІ ОБ'ЄКТИ

268

 

61. Василевская Ирина Васильевна

НЕЛЬЗЯ ЛЕЧИТЬ НЕОПОЗНАННУЮ БОЛЕЗНЬ. К ВОПРОСУ О СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ АНЕМИИ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА.

272

 

62. Комарницька Анастасія, Демочко Ганна

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ КРОВІ ПРОТЯГОМ СТОЛІТЬ

275

 

63. Куса Олена Михайлівна, Ласитчук Оксана Миколаївна, Жукуляк Оксана Миколаївна, Гоцанюк Руслана Василівна, Лесів Мар᾿яна Ігорівна

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ З ДІАГНОСТОВАНИМ АНТИФОСФОЛІПІДНИМ СИНДРОМ

278

 

64. Сухін Юрій Віталійович, Топор Володимир Петрович, Павличко Юрій Юрійович, Корнієнко Святослав Володимирович

«ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ»

280

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
65. Halushchak Iryna

PRINCIPLES OF DISTANCE PHYSICS COURSES ORGANIZING IN ORDER TO FACILITATE STUDENTS’ PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT

282

 

66. Kryvko Mаryna

ACTIONS ON SUPPORTMENT AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES BY EU MEMBER STATES

286

 

67. Lekhnitska Svitlana, Chadi Awada

TERMINOLOGY OF GREEK AND LATIN ORIGIN – THE CORE OF MEDICAL VOCABULARY

289

 

68. Mitiashkina Tetiana, Milenin Andriy

ІННОВАЦІЇНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: РОБОТИЗАЦІЯ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

291

 

69. Taras Iryna

COVID-19 PANDEMIC AND PROBLEMS OF ONLINE LEARNING OF  ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS

294

 

70. Vasylyshyna Nataliia

EDUCATIONAL BENEFITS OF LEARNER-CENTERED TEACHING APPROACH DURING HIGH SCHOOL PRACTICAL COURSES

296

 

71. Ігумінова Світлана Ремівна, Ватралюк Валерія Ярославівна, Чернишова Ангеліна Ігорівна, Чабанюк Катерина Іванівна, Чернишова Олена Ігорівна

ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ БУДАКСЬКОГО ТА ШАБОЛАТСЬКОГО  ЛИМАНІВ

300

 

72. Адамюк Наталія

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЖЕСТОМОВНИХ ОСІБ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

307

 

73. Болсынбекова Гульнара Абылхаковна, Аюпова Гулбаршын Турагуловна

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

311

 

74. Гаврюшенко Олена Володимирівна

КВЕСТ В МУЗЕЙНОМУ ПРОСТОРІ

315

 

75. Германова Діана Олегівна

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ КОГНІТИВНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

321

 

76. Жлобо Тетяна Михайлівна, Жлобо Валерій Олегович, Баймлер Евгенія Владиславівна, Чорнорот Оксана Анатоліївна

СУЧАСНІ ФІТНЕС ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ

324

 

77. Карпенко Антоніна Петрівна

АКМЕОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

327

 

78. Кирчата Ірина  Миколаївна

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

330

 

79. Мілевська Олена Павлівна

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЄСЛІВНОЇ СЕМАНТИКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

334

 

80. Міськова Наталія Миколаївна, Рикун Марія Романівна

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ

341

 

81. Романенко Людмила Віталіївна, Ратушна Анастасія Романівна

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

345

 

82. Стасів Наталія Іванівна, Криницька Ірина Михайлівна

ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

349

 

83. Стасів Наталія Іванівна, Тимочко Ірина Михайлівна

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНИХ ВИПАДКІВ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ У ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

354

 

84. Терещенко Наталія

БІБЛІОТЕКА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ЕЛЕКТРОННОГО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ

359

 

85. Тун Ліньге, Ван Цзісюань, День Дивень

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ УКРАЇНИ І КИТАЮ ЯК МУЗИЧНИХ АМАТОРІВ

362

 

86. Хай Марія Ігорівна, Шаран Олександра Василівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПЕРШОМУ КЛАСІ

366

 

87. Хлєбнікова Таліна Миколаївна, Стрельченко Катерина Вікторівна

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

370

 

88. Хом'як Ольга Анатоліївна, Дмитрук Наталія Ігорівна

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

375

 

89. Цуй Шилін, Го Яньжан

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ

380

 

90. Юденко Оксана Вадимівна, Крушинська Наталія Миколаївна, Вовк Андрій Андрійович

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З НАСЛІДКАМИ БОЙОВОЇ ТРАВМИ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В МАРАФОНСЬКОМУ БІГУ: СУЧАСНИЙ ПІДХОДИ

383

 

91. Яренчук Людмила Георгіївна

ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

393

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
92. Alizade Aliye Umran Ali Aga

“LEYLI AND MAJNUN” IS A PEARL OF PEARLS FROM NIZAMI GANJAVI’S PEN

399

 

93. Filat Tetiana, Zaporozhetsw Olena, Sydora Myroslava, Serbinenko Lyudmyla

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

403

 

94. Skliarenko Olesia

PRAGMALINGUISTISCHE ASPEKTE DER AUDIOVISUÄLEN ÜBERSETZUNG

411

 

95. Suvorova Tetiana

THE PECULIARITIES OF THE HOCKEY COLLECTIVE IDENTITY

416

 

96. Баранник Наталія

СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПРИКАЗОК

418

 

97. Гонюк Олександра Валеріївна, Корнілова Катерина Олександрівна, Полохова Наталія Володимирівна

МОТИВ ПАМ’ЯТІ В РОМАНІ О. ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ»

424

 

98. Стоянова Тетяна Володимірівна, Моргун Олександра Олександрівна, Закопайло Дар’я Сергіївна

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ КИТАЙСЬКОМОВНИХ АНТРОПОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

427

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
99. Крагель Каріна Володимирівна, Ворон Вадим Сергійович

ФЕНОМЕН РЕСЕНТИМЕНТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТЄВОМУ ПРОСТОРІ ЛЮДИНИ

430

 

100. Хайридинов Зухридин Зайнидинович

ИМАМ ҒАЗАЛИДЫҢ КӘЛАМ ІЛІМІНДЕГІ ОРНЫ

432

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
101. Chyhin Vasyl

INVESTIGATION OF SENSITIVITY OF COPTER SYSTEMS TO ONE-DIMENSIONAL MOVEMENT OF AN AIRCRAFT OBJECT CAPTURED BY A PHOTOSYSTEM

434

 

102. Сиваш Світлана Борисівна

ПОЧАТКОВО-КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ

436

 

POLITICAL SCIENCE
103. Левчук Олександр Олегович

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕСТРЕМІЗМУ ТА ЙОГО ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ НА КОНСОЛІДАЦІЮ ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇН

438

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
104. Bocheluk Vitaliy, Ivanchenko Violeta

СІМ’Я ЯК ФАКТОР ЗАРОДЖЕННЯ АУТОАГРЕССІЇ І АДДИКЦІЇ У ДИТИНИ

443

 

105. Єременко Лариса В’ячеславівна

АНАЛІЗ ЗМІСТУ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ЧУТОК

446

 

106. Афанасіева Вікторія Вячеславівна

СІМЕЙНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХІКИ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

451

 

107. Крамченкова Віра Олександрівна, Сохань Ігор Володимирович, Попова Вероніка Володимирівна

ДОСВІД СТОСУНКІВ В БАТЬКІВСЬКІЙ СІМ'Ї ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД ДОРОСЛОСТІ

456

 

108. Стахова Ольга Олександрівна, Якуба Ірина Олександрівна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УЧНІВ РАННЬОГО ЮНАЦЬКОГО ВІКУ УЯВЛЕНЬ ПРО ОБРАЗ ПРОТИЛЕЖНОЇ СТАТІ

461

 

TECHNICAL SCIENCES
109. Biliuk Ivan, Savchenko Oleh, Beziazyka Anastasiia, Oruzhak Iryna, Olieinyk Oleh

EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR RESEARCH OF ELECTROMECHANICAL WAVE ENERGY CONVERTER

464

 

110. Bochoridze Ekaterine, Gvaramia Ekaterine, Jojua Nino

ALGORITHMS FOR PROCESSING AND ANALYZING LARGE VOLUMES OF DATA

467

 

111. Chygur Igor

FEATURES OF DRILLING PROCESS CONTROL AS A COMPLEX CONTROL OBJECT

469

 

112. Chygur Igor

FUNCTIONAL-LOGICAL MODEL OF THE DRILLING PROCESS AS A COMPLEX CONTROLLED OBJECT

472

 

113. Hrytsanchuk Andrii, Brazhnyk Anton

RESEARCHES OF EFFORTS AGAINST SALT DEPOSITS IN GAS WELL EXPLOITATION PROCESS AT THE FINAL DEVELOPMENT STAGE

475

 

114. Kanius Viktoriia,  Kornuta Volodymyr

COMPARISON OF USABILITY SMART CONTRACTS (BLOCKCHAIN) AND ELECTRONIC DOCUMENTS USING QES

477

 

115. Martyniuk Vitaliy, Palamarchuk Natalia, Bondarenko Tetiana, Poberezhec Tetiana

POSSIBILITIES OF USING THE ESET ROGUE DETECTION SENSOR SOFTWARE IN THE ITS ORGANIZATION'S CYBER PROTECTION INFRASTRUCTURE

481

 

116. Yevheniev Andrii, Brynza Irina, Yenalieva Hanna, Korobka Mykhailo, Ivanko Yuliia

SOCIAL ENGINEERING IN THE CONTEXT OF CYBERSECURITY

484

 

117. Алимарданова Мариям Калабаевна, Петченко Валентина Игнатьевна, Стамбекова Айгерим Канатбековна., Баяхан Акжан Асылбеккызы, Елемесова Анель Акжанкызы

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА - ТВОРОГА ФИРМЫ «АДАЛ»

489

 

118. Вілінська Людмила Миколаївна, Бурлак Галина Михайлівна

ПИТАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ

495

 

119. Гаврилов Сергій Олексійович, Білюк Іван Сергійович, Майборода Олександр Валерійович, Без’язика Анастасія Олегівна, Бесараб Володимир Дмитрович

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ПРЯМОГО КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

497

 

120. Гребенніков Михайло Миколайович, Миронов Кирило Вікторович

ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ШАРУ З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ПОРОЖНИНОЮ ПРИ ЗАДАНИХ ПЕРЕМІЩЕННЯХ НА МЕЖАХ ШАРУ І УМОВ ГЛАДКОГО КОНТАКТУ НА ПОВЕРХНІ ПОРОЖНИНИ

500

 

121. Гученко Микита Сергійович, Отрох Сергій Іванович

ЕФЕКТИВНА ПОБУДОВА СХЕМИ GRAPHQL ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

505

 

122. Дрінь Наталія Ярославівна

ВТРАТИ ГАЗУ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ

508

 

123. Дрінь Наталія Ярославівна

ВИДИ КОНТРОЛЮ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ГАЗОПРОВОДІВ

512

 

124. Ковтун Сергій Юрійович

РОЗРОБКА СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПРОДАЖУ МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАЛУ

517

 

125. Лужанська Наталія Олександрівна, Смертенко Олександр Юрійович, Козак Іван Сергійович, Голуб Сергій Олександрович, Івашко Богдан Сергійович

ВИЗНАЧЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПРИ ВИКОНАННІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

519

 

126. Малюк Сергій Валентинович

ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ПОКРАЩЕННЯ ТЯГОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОКОМОТИВІВ

523

 

127. Мирошник Ю.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА РЕОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ БІСКВІТНОГО ТІСТА

526

 

128. Моссаковський Вадим Ігорович

ОСОБЛИВОСТІ АНІЛІТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРАЦЬОВАНОГО РЕСУРСУ ІЗОЛЯЦІЇ ОБМОТОК СИЛОВИХ ОЛИВНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

528

 

129. Мчедлищвили Тамаз Фомич, Парунашвили Георгий Акакиевич, Амколадзе Хатуни Михайловна, Саманишвили Эрекле Иранович

К ДИНАМИЧЕСКОМУ СИНТЕЗУ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

534

 

130. Овдій Д.Ю., Новохат О.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ БАРАБАННОЇ СУШАРКИ

540

 

131. Трембус Ірина, Стеценко Артем

КЛЕЇЛЬНО-КРЕЙДУВАЛЬНИЙ ПРЕС SPEEDSIZER AT

542

 

132. Трембус Ірина, Анащенко Олена

БІОДЕСТРУКЦІЯ – КЛЮЧ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД

546

 

133. Чебаненко Христина Володимирiвна

ВПЛИВ КОМПЛЕКСА Β- ЦИКЛОДЕКСТРИНУ З ЙОДОМ НА М’ЯСНІ ВИРОБИ

549

 

134. Чернова Оксана Тарасівна

ОЦІНКА ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ «МЕРТВИХ» ЗАЛИШКІВ НАФТОПРОДУКТІВ В РЕЗЕРВУАРАХ

551

 

TOURISM
135. Ryabev Anton, Kraynyuk Lyudmyla, Koliada Anastasiia

SOME APPROACHES TO DEVELOPING HOTEL INDUSTRY DURING THE COVID-19

556

 

136. Ryabev Anton, Serpukhovitina Olena

SOME FEATURES OF RELIGIOUS TOURISM ORGANIZATION

558

 

137. Тарасенко Аліна Володимирівна, М'ясоїд Галина Іванівна

КОНФЛІКТИ КУЛЬТУР В ТУРИЗМІ

561