XXXI International Scientific and Practical Conference “Trends in the development of modern scientific”, June 22-25, 2021, Vancouver, Canada


Recommended quote for this post:

Poleva J. Specific features of pesticide influence on water ecosystems // Trends in the development of modern scientific. Abstracts of XXXI International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 17-19.

URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXXI

Download the conference proceedings

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Poleva Ju.

SPECIFIC FEATURES OF PESTICIDE INFLUENCE ON WATER ECOSYSTEMS

17

 

2. Адаменко Светлана

ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ PINUS NIGRA ARN. В УСЛОВИЯХ ГОРОДА УМАНЬ

20

 

3. Вожегов Сергій Гервасьович, Дудченко Катерина Володимирівна

СПОСІБ НОРМУВАННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ГРУНТИ РИСОВИХ СІВОЗМІН

23

 

4. Клименко Микола Олександрович, Ковальчук Сергій Володимирович, Пилиповець Галина Миколаївна, Бокшан Юрій Юрійович

РІВНІ ҐРУНТОВИХ ВОД ЯК ІНДИКАТОРИ СТАНУ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ

29

 

5. Смульська Іванна Володимірівна, Димитров Сергій Георгійович, Руденко Олександр Анатолійович

ПОПОВНЕННЯ НОВИМИ СОРТАМИ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ (MEDICAGO SATIVA L.) РИНКУ УКРАЇНИ

33

 

6. Українець Олександра Анатоліївна

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕЯКИХ ЕТАПІВ КЛОНАЛЬНОГО МІКРОЗМНОЖЕННЯ ІНТУДУКОВАНИХ СОРТІВ ТРОЯНДИ (ROSA L.)

36

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
7. Вишневський Д.С.

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ: ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ

39

 

BIOLOGICAL SCIENCES
8. Абасова Тунзала Сабир кызы., Рзаева Афаг  Латифага кызы, Балаханова Гумру Васиф кызы., Абдуллаева Шахла Аяз кызы, Алибейли Нармин Сулейман кызы

ВИДОВОЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОЗЕЛЕНЕНИИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА И ИХ МИКОБИОТА

42

 

9. Бахшалиева К.Ф., Гюлахмедов С.Г., Сулейман Ф.М., Ширинова Г.Ф.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНСИАЛ ГРИБОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

46

 

10. Гюнешова Гюнай Ясер, Халилов Ровшан Ибрагимхалил

ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ГАММА ИЗЛУЧЕНИЯ НА ШТАММ ТЕРМОФИЛЬНОЙ БАКТЕРИИ BACİLLUS SP. Б1

50

 

CULTUROLOGY
11. Khlystun Yuliia

THE INFLUENCE OF ICONIC TURN ON MODERN MONUMENTAL CHURCH PAINTING

52

 

ECONOMIC SCIENCES
12. Rubai Oksana

CIRCULAR ECONOMY - THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

54

 

13. Rubai Oksana

STATE TREASURY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT

56

 

14. Василишина Любов Миколаївна

СТРАТЕГІЯ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

59

 

15. Вінниченко Олена Вікторівна, Лаптєв Владислав Олександрович

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

63

 

16. Гриценко Олена Аврамівна

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗУМ СУСПІЛЬСТВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ТИПИ

66

 

17. Крамаренко Анастасія Олександрівна, Вінниченко Олена Вікторівна

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОБСЯГИ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

70

 

18. Купира Мирослава Іванівна

ВЕКТОР СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМНІСТЬ

73

 

19. Михайловина Світлана Олексіївна

ХМАРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ:СУТНІСТЬ ТА МОДЕЛІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

76

 

20. Олієвська Мирослава

СУЧАСНА ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НЕФІНАНСОВОГО ЗВІТУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

78

 

21. Пентелейчук Анастасія-Марія Георгіївна

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ЗАХВОРЮВАННЯ НА COVID-19

82

 

22. Пентелейчук Анастасія-Марія Георгіївна

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НА ПРИКЛАДІ ТДВ «ПМК-76»

86

 

23. Подвірна Христина Євгенівна, Вустяк Анастасія Сергіївна

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВОВА (НА ПРИКЛАДІ “ГОТЕЛЮ ЛЬВІВ”)

91

 

24. Рудевська Вікторія Ігорівна

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ БІЗНЕС-АРХІТЕКТУРИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

94

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
25. Kruhlova Alina, Pet’ko Lyudmila

"ROMAN HOLIDAY" (1953) FILMING LOCATIONS IN ROME:  TIBER RIVER

102

 

26. Патійчук Віктор Олексійович, Бартків Оксана Степанівна, Ціпошук Софія Анатоліївна

ЦЕРКОВНИЙ СПІВ ЯК ОБ’ЄКТ РЕГІОНАЛЬНОГО ПАЛОМНИЦТВА ТА ЗАСІБ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

117

 

GEOLOGICAL SCIENCES
27. Имамова Тарана Али кызы

РАЗЛОМНАЯ ТЕКТОНИКА ПЕРЕДОВОГО ПРОГИБА

128

 

HISTORICAL SCIENCES
28. Нікітенко Костянтин Вікторович

БОРОТЬБА З ПАНІКОЮ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ

132

 

LEGAL SCIENCES
29. Guyvan Petro

TO THE QUESTION ABOUT THE DURATION OF PROTECTIVE CIVIL LEGAL RELATIONS.

138

 

30. Poleshko Elvira

MEKHANIZM OF LEGAL PROTECTION OF FOREIGN CITIZENS IN UKRAINE AT THE INTERSECTION OF LEGAL ACTS

145

 

31. Бондаренко Степан Юрійович

ПАРИТЕТ ДЕРЖАВНОГО І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО КОНСИТУЦІОНАЛІЗМУ

147

 

32. Владовська Катерина Петрівна

ВИМОГИ, ЯКІ ВИСУВАЮТЬСЯ  ДО ПОНЯТТЯ «СУД»

157

 

33. Гаюр Ігор

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ

161

 

34. Глушко Анастасія Дмитрівна, Тризно Софія Олександрівна

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

164

 

35. Глушко Анастасія Дмитрівна, Тризно Софія Олександрівна

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ

167

 

36. Глушко Анастасія Дмитрівна, Тризно Софія Олександрівна

ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

170

 

37. Глушко Анастасія Дмитрівна

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА

173

 

38. Глушко Анастасія Дмитрівна

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ОСВІТУ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

175

 

39. Діордіца Ігор Володимирович

ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ КІБЕРТЕРОРИЗМУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

177

 

40. Матвійчук Валерій Костянтинович

СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 141 КК  УКРАЇНИ

181

 

41. Матвійчук Олександр Валерійович

ПРЕДМЕТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ НЕВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СТИПЕНДІЇ, ПЕНСІЇ, ТА ІНШИХ УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПЛАТ (СТ. 175 КК УКРАЇНИ)

187

 

42. Миронюк Ольга Іванівна, Донченко Ольга Павлівна

ВПЛИВ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ НА ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ  СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

192

 

43. Харь Інна Олексіївна

СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ХВОРОМУ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ  (СТ. 139 КК УКРАЇНИ)

195

 

44. Чепульченко Тетяна Олексіївна

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ЯК ДЕМОКРАТИЧНА ЦІННІСТЬ

202

 

MANAGEMENT, MARKETING
45. Mіщенко Володимир Акимович, Авершін Сергій Володимирович

ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

206

 

46. Voronina Alevtyna, Stroieva Viktoriia, Stroieva Hanna

THE USE OF MATHEMATICAL MODELING IN THE STUDY OF LABOR RESOURCE POTENTIAL OF THE REGION

213

 

47. Гречаник Олена, Григораш Ольга

ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

216

 

MEDICAL SCIENCES
48. Barannyk Serhiy, Ekhalov Vasily, Gouzenko Boris

PROBLÈMES ET PERSPECTIVES DE L'ÉDUCATION DE LA PENSÉE CLINIQUE ET DE LA CULTURE DE LA COMMUNICATION LINGUISTIQUE CHEZ LES FUTURS MÉDECINS

221

 

49. Khalik Sergii, Shvets Andrii

PECULIARITIES OF INJURY OCCURRENCE AMONG AIRBORNE AND SPECIAL OPERATIONS FORCES OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

226

 

50. Kotsiubiichuk Zoriana

CORRECTION OF THE CLINICAL COURSE OF NON-ALCOHOLIC STEATOGEPATITIS AND DIABETIC KIDNEY DISEASE ON THE BACKGROUND OF COMPREHENSIVE TREATMENT TREATMENT OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

232

 

51. Kuzmina Ganna, Lazarenko Olha

PREVALENCE OF PEPTIC ULCER  DISEASE IN PATIENTS WITH GOUT

234

 

52. Moshkovska Yulia, Kudlatska-Tyshko Iryna, Lutsenko Anna

FEATURES OF INTESTINAL MICROBIOTA AND CYTOKINE METABOLISM IN PATIENTS WITH ESSENTIAL ARTERIAL HYPERTENSION OF VARYING SEVERITY

236

 

53. Nedostup Iryna, Tkach Bogdana

RESEARCH OF FERROKINETIC INDICATORS DURING CHRONIC ACID DEPENDENT DISEASES OF GASTRODUODENAL ZONE IN CHILDREN

242

 

54. Stanislav Kosulin

MINI-INVASIVE METHODS OF BILE DRAINAGE IN THE TREATMENT OF BLASTOMATOUS OBSTRUCTIVE JAUNDICE

244

 

55. Trofimov Nikolaï, Chukhrienko Alla

CYTOKINES SANGUINES - MARQUEURS NON INVASIFS DE LA GRAVITÉ DES SAIGNEMENTS GASTRO-INTESTINAUX DE LA GENÈSE DE L'ULCÈRE

247

 

56. Белюга Олександр Григорович, Демецька Олександра Віталіївна, Мовчан Валентина Олександрівна, Палійчук Сергій Павлович

ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ У МЕТОДІ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ МЕМБРАННИХ ЛІПІДІВ СПЕРМАТОЗОЇДІВ БИКА IN VITRO

253

 

57. Варивончик Денис Віталійович

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО ЗУМОВЛЕНІ ФІЗИЧНИМИ ФАКТОРАМИ

255

 

58. Лесів Мар’яна Ігорівна, Жукуляк Оксана Миколаївна, Коваль Марія Василівна, Михалойко Ольга Ярославівна

ПОМІРНІ КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ: НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ГІПОТИРЕОЗІ

260

 

59. Міхєєв Андрій Олександрович, Дейнека Святослав Євгенович

АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ (КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

262

 

60. Орос Михайло Михайлович, Жупан Ангеліна-Юлія Євгенівна

НЕЙРОБІОЛОГІЯ ІСТЕРІЇ ТА ТРИВОГИ

268

 

61. Токар Ольга Михайлівна

ВПЛИВ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА СПЕКТР МІКРОФЛОРИ ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ У ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

278

 

62. Усова Оксана Василівна, Мельничук Вікторія Олегівна, Касарда Ольга Зіновіївна, Бояркевич Андрій Олександрович, Бірук Валентин Петрович

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІДЛІТКІВ З ВЕГЕТАТИВНИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ І СКОЛІОЗОМ

281

 

63. Яковець Костянтин Едуардович, Видиборець Станіслав Володимирович

ПРАКТИКА ІНФУЗІЙНО – ТРАНСФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ  ПРИ ГОСТРИХ КРОВОТЕЧАХ В ХІРУРГІЇ

284

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
64. Bartienieva Iryna, Nozdrova Oksana

TYPES AND FEATURES OF CAREER DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL SELF-EDUCATION OF THE MODERN TEACHER

291

 

65. Halatsyn Kateryna, Feshchuk Alla, Yaroshenko Olha

APPLICATION OF MULTIMEDIA PRESENTATIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

296

 

66. Koropatnitska Tetiana, Kolisnychenko Tetiana

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ МЕДІАОСВІТНИХ ЦЕНТРІВ

298

 

67. Maksymiuk Marta

METHOD OF TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AS A BASIC METHODOLOGICAL CATEGORY

302

 

68. Veligura Olena

THE EDUCATIONAL PROGRAMS OF THE ELEMENTARY LEVEL OF PRIMARY ART EDUCATION OF UKRAINE

304

 

69. Багрій Ганна Вікторівна

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

307

 

70. Битько Наталья Георгиевна

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА ВОКАЛИСТА КАК ОСНОВА ЕГО ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ

312

 

71. Верескля Мар'яна Романівна, Михаліцька Наталія Ярославівна

ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

315

 

72. Гаращук Євгеній Михайлович

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»

317

 

73. Красильников Арсентий Александрович

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК

321

 

74. Курова Галина Іванівна, Лішневська Тетяна Валентинівна

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ В ТЕХНІЧНОМУ ВИШІ

327

 

75. Міськова Наталія Миколаївна, Мельник Ольга Михайлівна

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

332

 

76. Наумкіна Олена Валеріївна, Карагезян Наіра Павлуївна

РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ОСВІТИ

337

 

77. Ройтенко Ніна Олексіївна

ОЗНАКИ ТВОРЧОГО СТИЛЮ В ПРОФЕСІЙНОЇ РОБОТІ ВИКЛАДАЧА ВОКАЛУ

342

 

78. Ройтенко Ніна Олексіївна

КОНЦЕПЦІЯ  РОЗВИТКУ  ВОКАЛЬНОГО  МИСТЕЦТВА ВИЩОЇ  ШКОЛИ В УКРАЇНІ

345

 

79. Силкова Елена Викторовна

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

348

 

80. Чужинов Антон Олегович, Лубышев Евгений Александрович

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

351

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
81. Alizade Aliye Umran Ali Aga

“LEYLI AND MAJNUN” AS A PHILOSOPHY OF LOVE IN NIZAMI’S WORK

360

 

82. Manzhula Olha

SYNTACTIC CHARACTERISTICS IN THE GRAMMAR OF TECHNICAL LANGUAGE

364

 

83. Prisyazhnyuk Nadia

SPEAKING FOR COMMUNICATION GAP

366

 

84. Romaniuk Oleksandra

EFFECT OF MALE VERBAL BEHAVIOUR ON FIRST IMPRESSION OUTCOME: BINARY LOGIT MODEL

368

 

85. Іванова Н. П., Киченко О. С., Костюк Т. П.

ПАРОДІЯ ЯК ЗАСІБ ОСМИСЛЕННЯ ФАКТІВ ПАНДЕМІЙНОЇ СУЧАСНОСТІ

371

 

86. Біляєв Д. В., Демчук А. І.

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПОЛІТИКА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ США

377

 

87. Лановик Мар’яна Богданівна, Вирста Дарія Іванівна

АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ІЗОЛЬДИ БІЛОРУКОЇ В ОДНОЙМЕННІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

380

 

88. Прищепа Олена Петрівна, Білошицька Зоя Адамівна

ДОЛАННЯ МОВЛЕННЄВОГО БАР’ЄРУ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

386

 

89. Рахимбаева Гаухар Кинаятовна, Каржауова Саним Бакытбековна

РАУШАНГҮЛ МҰҚЫШЕВА ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ-ИДЕЯЛЫҚ СИПАТЫ

390

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
90. Eshquvatov Husan Eshtemirovich, Asatov Uralbay Toshniyozovich, Usarov Ravshan Rustamovich

TOTAL ELECTRON CONTENT (TEC) DETERMINED WITH GPS DATA

395

 

91. Guo Zongshuai, Huang Zhihao, Peng Shuai

THE ROLE OF IMPACT IONIZATION IN THE BALANCE OF PARTICLES, MOMENTUM AND ENERGY IN PLASMA-ION AND HALL EFFECT THRUSTERS

399

 

92. Rudnieva Viktoriia, Snizhko Nataliia

APPLICATIONS OF HIGHER MATHEMATICS IN THE CONSIDERATION OF BASIC CONCEPTS OF HEMODYNAMICS WITH MEDICAL STUDENTS

401

 

POLITICAL SCIENCE
93. Berezovskyi Danylo, Mashnenkov Kostyantyn

DIGITALIZATION AS A FACTOR IN STRENGTHENING THE COOPERATION OF PUBLIC AUTHORITIES WITH CIVIL SOCIETY

408

 

94. Vaja Shubitidze, Otar Davitashvili, Edisher Japharidze

GEORGIAN POLITICAL SYSTEM AT THE STAGE OF TRANSFORMATION

411

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
95. Bielova Olena

FEATURES OF SPEECH READINESS FOR SCHOOL LEARNING PRESCHOOL CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS

414

 

96. Bocheluk Vitaliy, Ivanchenko Violeta

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І ВІКТИМНОЮ СХИЛЬНІСТЮ З АУТОАГРЕСІЄЮ

420

 

97. Бикова Вікторія Олександрівна, Тлустенко Алла Петрівна

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

424

 

98. Кузнєцов Марат Амірович, Єрмоленко Ірина Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

431

 

99. Моргунова Ксенія Валеріївна, Тарасов Анатолій Фролович

ЕМОЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕФЕКТИВНОГО      УПРАВЛІННЯ

437

 

SOCIOLOGICAL SCIENCES
100. Shcherbina Maria, Shenheliia Tamari, Kamchatna Valeria

STEREOTYPING IN THE PROCESS OF EDUCATION

442

 

TECHNICAL SCIENCES
101. Chygur Igor

PROSPECTS OF APPLICATION OF DATA TRANSMISSION SYSTEMS IN AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

444

 

102. Dzhala Roman, Dzhala Vasyl’, Verbenets’ Bohdan

DIAGNOSIS OF UNDERGROUND PIPELINES BY CONTACTLESS CURRENT MEASUREMENTS

447

 

103. Guo Zongshuai

THE ALGORITHM OF PLASMA-ION THRUSTER CONTROL WHILE INTERPLANETARY MISSION WITH USE OF SOLAR ARRAY

450

 

104. Kochuk Serhii, Nikitin Artem, Rafael Trujillo Torres

PARAMETER IDETNIFICATION SUAV VERTIGO

452

 

105. Kochuk Serhii, Nikitin Artem, Rafael Trujillo Torres

RELIABILITY OF DRONE DELIVERY MISSION FOR VTOL CONCEPT

454

 

106. Krysenko Tamara, Hlushko Olena, Kryzhanovska Yana

PREPARATION OF REAGENTS FOR WATER PURIFICATION PROCESSES IN THE PROCESSING OF CONCENTRATED SODIUM CHLORIDE SOLUTIONS

459

 

107. Skybenko Mykola, Yevheniev Andrii, Postoroniuk Viktoriia, Kariaka Yaroslav, Oleksii Sobchynskyi

СOMPARATIVE ANALYSIS OF STEGANOGRAPHIC ALGORITHMS FOR EMBEDDING INFORMATION INTO IMAGES

463

 

108. Vytvytskyi Vasyl, Bekish Iryna

DESIGN OF OIL AND GAS EQUIPMENT WITH THE APPLICATION OF MODERN WAYS OF DETAIL SURFACE TOPOLOGY OPTIMIZATION

467

 

109. Yevheniev Andrii, Skybenko Mykola, Dorofieieva Kseniia, Savchenko Ilya, Botvinchuk Valentyn

DNA-CRYPTOGRAPHY

471

 

110. Барабаш Олена Василівна, Кухтик Наталія Олександрівна

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

478

 

111. Білоус Олена, Танцура Ганна, Танцура Тимофій

РОЗПОДІЛ СИЛ ПОМІЖ ЗЕРНАМИ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

481

 

112. Гребенніков Михайло Миколайович, Миронов Кирило Вікторович

ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ШАРУ З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ПОРОЖНИНОЮ ПРИ ЗАДАНИХ НАПРУЖЕННЯХ НА МЕЖАХ ШАРУ І УМОВ ГЛАДКОГО КОНТАКТУ НА ПОВЕРХНІ ПОРОЖНИНИ

487

 

113. Калиева К.Ж., Аширбаев Г.К., Аширбаева И.А., Бабашев А.О.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ В СРЕДЕ MATLAB SIMULINK

492

 

114. Петченко Валентина Игнатьевна, Алимарданова Мариям Калабаевна

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ, ТЕХНОЛОГИИ БЛЮДА ШВЕДСКОЙ КУХНИ «СУФЛЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА»,  С УЧЕТОМ МЕСТНОГО СЫРЬЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

497

 

115. Поприго Дмитро Леонідович, Морозова Марія Миколаївна,

ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА ТА ARDUINO

507

 

116. Скобло Тамара Семенівна, Нанка Олександр Володимирович, Сайчук Олександр Васильович, Рибалко Іван Миколайович, Безлюдько Геннадій Якович

ВИКОРИСТАННЯ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

516

 

117. Співак Віктор Михайлович, Скрипаль Олена Юріївна

ОГЛЯД СУЧАСНИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

526

 

118. Чебаненко Христина Володимирівна, Пасічний Василь Миколайович, Петровська Валерія Володимирівна

ІНКАПСУЛЬОВАНИЙ ЙОД У РЕЦЕПТУРІ М’ЯСНИХ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ

533

 

119. Шкіца Леся Євстахіївна

РОЗВИТОК ПРОЦЕДУР ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛЕНИХ ПРОЕКТНИХ ГРУП

536

 

TOURISM
120. Бакало Надія Віталіївна, Головко Олександр Геннадійович

ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

539

 

121. Юрченко Віктор Володимирович, Яровий Вадим Федорович

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

541

 

VETERINARY SCIENCES
122. Кравцова Маріанна Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОАРХІТЕКТОНІКИ ПАРЕНХІМИ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ТЕЛЯТ БИКА СВІЙСЬКОГО

544

 

123. Кравцова Маріанна Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ ВІДНОСНОГО ОБ’ЄМУ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗОН ПАРЕНХІМИ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ БИКА ДОМАШНЬОГО

546