Hermeneutic of law and philosophy of jurisprudence

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Hermeneutic of law and philosophy of jurisprudence: collective monograph / Belkin L., Iurynets J., Sopilko I., – etc.  – Іnternational Science Group. –
Boston : Primedia eLaunch, 2021. 243 р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.LEGAL.I

URL: https://isg-konf.com.

Завантажити монографію Hermeneutic of law and philosophy of jurisprudence

 

TABLE OF CONTENTS

1. ADMINISTRATIVE LAW
1.1 Belkin L., Iurynets J., Sopilko I.

STUDY IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY OF UKRAINE: CONCEPTUAL APPROACHES

7

 

1.2 Байталюк О.М., Нашинець-Наумова А.Ю.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ

12

 

1.3 Бездольний Максим Юрійович, Бондар Валерія Валеріївна, Рудниченко Світлана Миколаївна, Шевченко Надія Леонідівна

СПЕЦИФІЧНІСТЬ В’ЇЗДУ І ПЕРЕБУВАННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА.  ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЕРЖАВНОЮ МІГРАЦІЙНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ

21

 

2. BUSINESS LAW
2.1 Починок Карина Борисівна, Закорецький Владислав Валерійович

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ ЯК ОДНІЄЇ ІЗ ФОРМ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

25

 

2.2 Розгон Ольга

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЄКТ ЗІ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

43

 

3. CIVIL LAW
3.1 Мусаева Алия Январбековна

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРОВ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

51

 

4. CRIMINAL AND CRIMINAL - EXECUTIVE LAW
4.1 Корольов Василь, Франчук Денис

ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТАМ НА ТРАНСПОРТІ ТА ТРАНСПОРТНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

59

 

4.2 Плужнік Олена Іванівна, Щирська Вікторія Сергіївна

РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ:  ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ.ПЛУЖНІК ОЛЕНА ІВАНІВНА

67

 

5. CRIMINOLOGY
5.1 Yanishevska Kateryna

SOME ASPECTS OF COMBATING CHILD SEXUAL ABUSE

74

 

6. FINANCE LAW
6.1 Kharchenko Anastasiia, Steblianko Alina, Hlushchenko Nataliia

PECULIARITIES OF DEFINING THE LEGAL REGIME OF
E-MONEY

80

 

6.2 Ярошенко Артем

ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

87

 

7. LABOR LAW, SOCIAL SECURITY LAW
7.1 Бабінцева Лариса, Горяінова Надія, Дерпак Юрій,
Кучер Олена, Видиборець СтаніславЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗВАННЯ ЛІКАР-СПЕЦІАЛІСТ НА КУРСАХ СТАЖУВАННЯ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВИЛЬНОГО ЗАРАХУВАННЯ НА ПОСАДУ ЛІКАРЯ (ПРОВІЗОРА) СТАЖИСТА
92

 

7.2 Резворович Кристина Русланівна

ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ

96

 

8. PHILOSOPHY
8.1 Balynska Olha, Skovronska Iryna

HERMENEUTICS AS A METHODOLOGICAL DIRECTION IN JURISDICTION

102

 

8.2 Васильченко Руслан Володимирович

СВІТОГЛЯД ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ

130

 

9. PUBLIC INTERNATIONAL LAW
9.1 Мурзагалиев Е.Ч.

О СОЗДАНИИ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОНФИСКОВАННЫХ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

135

 

10. THE CIVIL PROCESS
10.1 Косячено К.Е., Поліщук М.Г.

СУД ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

139

 

11. THE CRIMINAL PROCESS
11.1 Skriabin Oleksii, Sanakoiev Dmytro, Kurakin Olexandr

CRIMINAL PROCEDURE DIGITALIZATION UNDER COVID-19 PANDEMICS: OPPORTUNITIES AND RESTRICTIONS

145

 

12. THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW
12.1 Amosova Larissa

COMPETENCES DES HAUTS FONCTIONNAIRES FRANÇAIS

157

 

12.2 Davydenko Nataliia

KEY FUNCTIONS AND FEATURES OF DIFFERENT TYPES OF LAW IN UKRAINE IN THE 16-17TH CENTURIES

162

 

12.3 Pestsov R., Melnyk R., Karnaukh A., Karpova N., Ostapenko O.

ACTIVITY OF COMMUNITY COURTS AS AN ALTERNATIVE FORM OF JUDICIAL PROCEEDINGS

167

 

12.4 Shevchenko Anatolii, Kudin Serhii

HISTORICAL REGULARITIES OF APPLICATION OF PREVENTION IN LAW

177

 

12.5 Газаев Асхат Ибрагимович, Ералиева Жазира, Сәткей Талғат Бейсенбиевич

ЗАҢДАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ ҚҰҚЫҚ ГЕРМЕНЕВТИКАСЫНЫҢ БІР АСПЕКТІСІ РЕТІНДЕ

185

 

12.6 Лук’янова Г.Ю. Парасюк Н.М.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРАВА ЯК БАГАТОАСПЕКТНОЇ СТРУКТУРИ

193

 

12.7 Миронюк Ольга

ОХОРОНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

204

 

12.8 Салієнко Олена Олександрівна

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

209

 

REFERENCES 214