Socio-economic and management concepts/Соціально-економічні та управлінські концепції (Економічні науки)

International Science Group організовує публікацію колективної монографії напряму Економічні науки.

Socio-economic and management concepts/Соціально-економічні та управлінські концепції (Економічні науки).


Інформаційний лист


Прийом матеріалів до 4 квітня (включно)


Монографію буде видано та розміщено на сайтах 11 квітня (включно) 2020 року


Видавництво сполучених штатів Америки - Primedia eLaunch LLC
(приклад наших робіт з Primedia eLaunch LLC)


Індексація в Crossref


Організаційний внесок складає 80 грн. за сторінку тексту.


Міжнародний ISBN - 978-1-63684-341-4

Запропоновані розділи:

- Accounting region і audit - Бухгалтерський облік і аудит
- Demography, economy, social policy - Демографія, економіка праці, соціальна політика
- Theory and History - Теорія й історія
- Innovative economy - Інноваційна економіка
- Quantitative methods in economics - Кількісні методи в економіці
- Mechanisms of regulation of the economy - Механізми регулювання економіки
- Micro and macro economy - Мікро і макроекономіка
- International Economic News - Міжнародні економічні відносини
- Administrative region and budget - Управлінський облік і бюджет
- Finance, penniless and credit - Фінанси, грошовий обіг і кредит
- Economy of management and administration of radio technology - Економіка підприємства й управління виробництвом
- Economics of industries - Економіка галузей господарства
- Economy and management of state gratitude - Економіка й управління народним господарством
- Insurance - Страхування
- Sociology - Соціологія

З надісланих матеріалів будуть сформовані підрозділи у відповідних розділах.

Scroll Up